Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger NorddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Kommunens nabo, Mols Bjerge, skal danne rammen om den kommende naturnationalpark i Djursland. Det er slået helt fast. Hvilke dyr, der skal sættes ud og hvor hegnet skal placeres, er endnu ikke på plads. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Naturnationalpark på vej til Djursland - hvad betyder det for dig?

Godt 15 kilometer er der fra kommunegrænsen til det, der i snarest mulige fremtid bliver en af Midtjyllands nye naturnationalparker.

For 24. marts slog miljøminister Lea Wermelin (S) fast, at den ene af de 10 naturnationalparker får placering på Djursland.

Jeg vil vove den påstand, at den nye naturnationalpark ikke kun bliver for Syddjurs, men også en samlingspunkt og et udflugtssted for alle i Norddjurs. Og derfor handler nyhedsbrevet i dag om den nye naturnationalpark i Mols Bjerge.

Det er endnu ikke på plads, hvor hegnet skal gå. Men vi kan godt snakke om, hvad det kommer til at betyde for mig og dig, at vi får en naturnationalpark i baghaven.

Modstanderne mener og forventer, at det bliver mere utrygt at færdes i naturnationalparken for børn, ældre og handicappede på grund af udsætningen af de store græssende dyr. De tror også, at adgangen til området bliver begrænset på grund af det hegn, der skal omkranse naturnationalparken.

Fortalerne glæder sig derimod på vegne af biodiversiteten og friluftslivet, og at man nu kan se frem til at gå på opdagelse i en endnu mere mangfoldig og vild natur.

Men der er også flere ubesvarede spørgsmål.

Hvilke dyr er det helt konkret, der skal sættes ud i naturnationalparken?

Hvor mange dyr skal der sættes ud?

Hvad er det for et hegn, der møder mig, når naturnationalparken er klar til indvielse?

Hvilken indflydelse kan både kritikere af og fortalere for naturnationalparken få på, hvordan parken kommer til at se ud?

Hvis området så vidt muligt skal udvikle sig på egne præmisser, får invasive arter, der er dyr og planter, der har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet, så frit spil?

Min kollega, Søren Øhlers, har talt med skovrider Peter Brostrøm fra Naturstyrelsen og forsøgt at få svar på nogle af spørgsmålene. De svar finder du længere nede i dagens nyhedsbrev.

I næste uge har mange påskeferie. Det gælder også os på NorddjursLIV, men vi udkommer med et nyhedsbrev sådan cirka midt på ugen. Her tager jeg temperaturen på alkoholkulturen på kommunens ungdomsuddannelser i kølvandet på, at Sundhedsstyrelsen nu anbefaler unge under 18 år slet ikke at drikke.

Jeg har også spurgt ungdomsuddannelserne om det foreløbigt får nogle konsekvenser for dem. Det korte svar er 'nej' - men den lange uddybning er meget mere spændende, så den kan du glæde dig til at læse.

Selv forventer jeg at bruge ugen på at spise påskeæg, være sammen med familien og slappe af, og så vender jeg stærkt tilbage på den anden side. Har du noget, jeg skal se nærmere på, når ferien er slut, er du som altid velkommen til at sende det til mig på emahh@jfmedier.dk.

God påske - og god fornøjelse med artiklerne herunder!

Billede af Emma Ahlgreen Haa
Billede af skribentens underskrift Emma Ahlgreen Haa Journalist
Som projektejer har skovrider Peter Brostrøm fra Naturstyrelsen Kronjylland det overordnede ansvar for arbejdet med udformningen af den kommende naturnationalpark. Foto: Johnny Pedersen

Skovrider om naturnationalpark på Djursland: - De mange uafklarede spørgsmål er en del af den inddragende proces

Selvom Nationalpark Mols Bjerge definitivt kommer til at danne rammen om den kommende naturnationalpark, er der stadig en række ubesvarede spørgsmål om naturnationalparkens fremtid.

Det er eksempelvis ikke mejslet i granit, hvor hegnet omkring naturnationalparken skal placeres, ligesom typen og antallet af dyr, der skal sættes ud, endnu er ukendt.

Når det endnu ikke er fastlagt, skyldes det ifølge skovrider Peter Brostrøm et ønske om borgerinddragelse.

En væsentlig del af den borgerinddragelse består i nedsættelsen af en lokale projektgruppe, der sammen med to nationale arbejdsgrupper skal drøfte ideer og bekymringer over for Naturstyrelsen, inden planen sendes til politisk godkendelse.

Når en række centrale spørgsmål om naturnationalparkens fremtid fortsat er ubesvarede, skyldes det ønsket om at inddrage borgere og bruger i udformningen af naturnationalparken. Repræsentanter for brugerne kan både få indflydelse på placering af det omdiskuterede hegn, der skal omkranse naturnationalparken og omfanget af dyr, der sættes ud.

Det var en længe ventet beslutning, som miljøminister Lea Wermelin (S) løftede sløret for 24. marts.

Sammen med ordførerne fra SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet, der står bag Natur- og Biodiversitetspakken, pegede hun på Nationalpark Mols Bjerge som et af ti nye steder, der til trods for lokal modstand får en naturnationalpark.

Selvom udpegningen definitivt betyder, at der kommer en naturnationalpark i Mols Bjerge, er arbejdet med udformningen langt fra slut. Det er eksempelvis ikke mejslet i granit, hvor det lave trådhegn, der skal omkranse naturnationalparken, skal stå.

I aftaleteksten fremgår det, "at størrelsen på det endelige areal vil være fleksibelt i forhold til lokale forhold og behov. Det endelige areal kan således blive mindre end de planlagte 775 hektar".

Størrelsen på det endelige areal af naturnationalparken vil være fleksibelt i forhold til lokale forhold og behov. Det fremgår af teksten og giver den lokale projektgruppe en mulighed for at ændre hegnets placering. Foto Syddjurs Kommune.

Det er heller ikke fastlagt, hvilke og hvor mange dyr, der skal sættes ud i naturnationalparken.

Hegnets udformning og placering samt udsætningen af dyr har fyldt meget i modstanden mod naturnationalparken. Når så centrale spørgsmål endnu ikke er besvaret, skyldes det ifølge skovrider Peter Brostrøm fra Naturstyrelsen Kronjylland, der er ansvarlig for det lokale arbejde med den endelige udformning af naturnationalparken, noget helt elementært i beslutningen om naturnationalparken.

- Hvis der allerede var truffet beslutning om hegnets placering og omfanget af udsætningen af dyr, ville det underminere borgerinddragelsen fuldstændig, siger Peter Brostrøm.

Lokal projektgruppe nedsættes i denne måned

Arbejdet med udformningen af naturnationalparken begynder allerede i denne måned og er delt op i fem trin.

Det første trin består i, at Naturstyrelsen skal nedsætte en lokal projektgruppe.

Ifølge skovrider Peter Brostrøm fra Naturstyrelsen Kronjylland bestræber Naturstyrelsen sig på at få sammensat projektgruppen inden en skovvandring i slutningen af denne måned, hvor borgere har mulighed for at stille spørgsmål til Naturstyrelsens medarbejdere om den kommende naturnationalpark.

- Jeg vil ikke sætte navne på, hvem der helt konkret skal være en del af den lokale projektgruppe, men jeg forventer, at der bliver i omegnen af 25 deltagere, der repræsenterer eksempelvis de lokale afdelinger af Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, DGI, Friluftsrådet, Cykelunionen samt lokale brugere, nabolodsejernes interesser, kommunen, Nationalpark Mols Bjerge og lignende, siger Peter Brostrøm.

Selvom det ikke er givet, at miljøminister Lea Wermelin (S) deltager, fortsætter Naturstyrelsens vandringer i Mols Bjerge. I slutningen er der planer om at lave en skovvandring, hvor det er muligt at stille Naturstyrelsens medarbejdere spørgsmål om den kommende naturnationalpark. Foto: Marie Schønning Jensen

Repræsentanterne i den lokale projektgruppe udpeges af Naturstyrelsen Kronjylland.

- Vi vil både invitere modstandere og fortalere for naturnationalparken. Hvis man repræsenterer en større gruppe af brugere og ikke bliver inviteret, må man meget gerne tage kontakt til os. Så vil vi overveje, om man enten skal være en del af den lokale projektgruppe eller i stedet skal opfordres til at deltage i en af de skovvandringer, hvor der er rig mulighed for at stille Naturstyrelsens medarbejdere spørgsmål eller tale med deltagere i den lokale projektgruppe, der også måtte deltage i skovvandringen, siger Peter Brostrøm.

Lokal projektgruppe får input fra to nationale arbejdsgrupper

Det andet trin består i, at den lokale projektgruppe sammen med den nationale, videnskabelig arbejdsgruppe og den nationale arbejdsgruppe for interessenter, der allerede er udpeget, kommer med deres input til den projektbeskrivelse og forvaltningsplan, som Naturstyrelsens bruger til at udarbejde et første forslag til en konkret projektbeskrivelse med tilhørende forvaltningsplan.

Den videnskabelige arbejdsgruppe

Den videnskabelige arbejdsgruppe består af

 • Professor Jens-Christian Svenning
 • Professor Carsten Rahbek
 • Lektor Hans Henrik Bruun
 • Seniorrådgiver Rita Merete Buttenschøn
 • Professor Henrik Vejre
 • Formand for Det Dyreetiske Råd Bengt Holst
 • Lektor Stine Krøijer
 • Lektor Jacob Heilmann-Clausen
 • Professor Margit Bak Jensen
 • Professor Peter Sandøe

Peter Brostrøm forventer, at den lokale projektgruppe i den forbindelse skal mødes to gange.

- På det første møde får alle lov til at lufte deres tanker, ideer og bekymringer om naturnationalparken, mens det andet møde bliver en drøftelse af vores første udkast til et projektforslag, der er lavet på baggrund af drøftelserne med den lokale projektgruppe, den videnskabelige arbejdsgruppe og den nationale arbejdsgruppe for interessenter, siger Peter Brostrøm.

National arbejdsgruppe for interessenter

Den nationale arbejdsgruppe består af:

 • Det Grønne Kontaktudvalg
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • WWF Verdensnaturfonden
 • Friluftsrådet
 • Danmarks Idrætsforbund
 • Danske Gymnastik og Idrætsforeninger
 • Danmarks Jægerforbund
 • Spejderne
 • Dansk Ride Forbund
 • Danmarks Cykle Union
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Dyrenes Beskyttelse
 • Landbrug & Fødevarer
 • Verdens Skove
 • De Unge Biodiversitetsambassadører
 • Danmarks Nationalparker
 • Dansk Skovforening
 • DOSO
 • Den Danske Dyrlægeforening
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Dansk Orienterings-Forbund

Inden den lokale projektgruppe skal drøfte udformningen af naturnationalparken i Mols Bjerge, har der været møde i både den videnskabelig arbejdsgruppe og den nationale arbejdsgruppe for interessenter. Deres input inddrages i de drøftelser, som den lokale projektgruppe skal have.

- Den videnskabelige gruppe kan med deres faglige baggrund eksempelvis have holdninger til, hvilke dyr, der skal sættes ud, hvordan hensyn til biodiversiteten fremmes bedst muligt og lignende, mens den national arbejdsgruppe for interessenter eksempelvis også kan have en holdning til adgangsmuligheder, stierne eller forslag som kan imødegå konflikt mellem brugerne og de store græssende dyr, siger Peter Brostrøm.

- Den lokale projektgruppe får altså input fra de to nationale projektgrupper, når de skal komme med deres forslag og holdninger til indhold i planen for naturnationalparken, siger Peter Brostrøm.

Inddragende proces - men Naturstyrelsen har det sidste ord

Når den lokale projektgruppe mødes, er der mulighed for at få indflydelse på en række beslutninger. Det gælder blandt andet hegnets placering.

- Det ligger allerede fast, at det bliver et lavt trådhegn i hoftehøjde som dem, der omkranser marker med kreaturer, der skal omkranse hele naturnationalparken.

- Hvis den lokale projektgruppe vurderer, at den planlagte placering af hegnet og dets indgange kommer til at begrænse adgangen til et populært besøgsmål, kan de komme med forslag til en løsning, der sikrer en bedre adgang.

- Det kan også være, at udkastet til hegnets placering indeholder steder, hvor dyrene vil kunne føle sig trængt op i en krog, hvilket kan føre til farlige situationer. Det kan den lokale projektgruppe være med til at opdage og komme med ideer til ændringer af, siger Peter Brostrøm.

Den lokale projektgruppe kan også komme med deres input til antallet af dyr og hvilke dyr, der udsættes i naturnationalparken. Det har Naturstyrelsen ikke selv lagt sig fast på.

Da naturnationalparken omkranses af et lavt trådhegn, er der visse dyr, der er udelukkede, mens eksempelvis køer, heste, æsler og får er oplagte at sætte ud. Den lokale projektgruppe får indflydelse på, hvilke dyr der kommer til at færdes i den nye naturnationalpark. Foto: Arkivbillede/Palle Hedemann/Ritzau Scanpix

- I respekt for borgerinddragelsen vil jeg ikke komme med et bud på, hvor mange dyr, der skal sættes ud, men når naturnationalparken omkranses af et lavt trådhegn, sætter det en naturlig begrænsning, da man ikke kan have stort hjortevildt i naturnationalparken. Både krondyr og dådyr kan med lethed springe over hegnet, så det går af gode grunde ikke, at vi sætter dem ud i Mols Bjerge.

- Det oplagte ville være heste og kreaturer. Det er normalt dem, man holder inden for lavt trådhegn. Får, geder og æsler er også en mulighed, siger Peter Brostrøm.

På baggrund af viden om det område, som dyrene skal græsse i, kan Naturstyrelsen lave en beregning af, hvor mange dyr der er fødegrundlag for og som kan sættes ud.

- Udgangspunktet vil være, at dyrene skal gå der hele året. Derfor skal der selvfølgelig være føde nok. Når vi i samarbejde med de tre arbejdsgrupper finder ud af, hvilke dyr der skal sættes ud, kan vi sætte gang i den store regnemaskine og finde ud af, hvor mange det vil være hensigtsmæssigt at sætte ud.

- I de første år vil vi nok kun udsætte 60-70 procent af det antal dyr, som vi regner os frem til, for at være helt sikre på, at der er føde nok. Hvis der er det, kan vi sætte flere dyr ud, siger Peter Brostrøm.

Skulle den lokale projektgruppe finde på at udnytte indflydelsen på antallet af kreaturer, der sættes ud, eller tage aftaleteksten på ordet i forhold til muligheden for, at naturnationalparken kan blive væsentligt større eller mindre end de foreslåede 775 hektarer, kommer enten Naturstyrelsen eller aftalekredsen bag udpegningen af naturnationalparken til at sætte foden ned.

- Vi lytter til både den lokale projektgruppe og de to nationale arbejdsgrupper og inddrager inputs fra alle tre grupper. Det er ikke nødvendigvis sådan, at den ene kan overtrumfe den anden. Men i sidste ende er det os - Naturstyrelsen - der skal sende endeligt forslag til projektbeskrivelsen og forvaltningsplanen til politisk godkendelse. Derfor kommer vi til at skære igennem, hvis der er stor uenighed mellem de tre arbejdsgrupper.

- Selvom både modstandere og fortalere for naturnationalparken bliver en del af arbejdet, håber jeg dog ikke, at der bliver store uenigheder, siger Peter Brostrøm.

Høring giver borgere mulighed for at blive hørt

Det tredje trin på vejen mod den nye naturnationalpark er den politiske godkendelse af projektforslaget og forvaltningsplanen for naturnationalparken. Derefter sendes planen i høring i otte uger.

Peter Brostrøm håber dermed, at alle føler, de har en mulighed for at blive hørt.

- Repræsentanterne i den lokale projektgruppe i Fussingø har indvilliget i at fremgå med navn og kontaktoplysninger på naturnationalparkens hjemmeside. Det vil jeg også opfordre repræsentanterne i den lokale projektgruppe her til at gøre. Det giver borgere og brugere mulighed for at finde det talerør, der taler lige netop deres sag, i projektgruppen.

- Derudover har alle mulighed for at blive hørt, når planerne for naturnationalparken sendes i offentlig høring inden den endelige godkendelse, siger Peter Brostrøm.

Trin fire i arbejdet består i at indhente de nødvendige tilladelser til at gennemføre projektet og etablering af naturnationalparken, mens trin fem er indvielsen af naturnationalparken i Mols Bjerge.

Peter Brostrøm håber, at alle interesserede vil benytte de forskellige muligheder for at blive hørt i forbindelse med udarbejdelsen af planen for naturnationalparken.

- Hvis man ikke bliver en del af den lokale projektgruppe og ikke føler sig repræsenteret der, er man meget velkommen til at skrive til os. Desuden har vi løbende arrangementer - som eksempelvis skovvandringen i slutningen af april - hvor Naturstyrelsens medarbejdere deltager og gerne svarer på de spørgsmål, der måtte være. Ingen må være i tvivl om, at vi gerne vil lytte til både bekymringer og positive forventninger, siger Peter Brostrøm.

Når der bliver sat dato på skovvandringerne og andre eventuelle informationsarrangementer i den kommende Naturnationalpark Mols Bjerge, informerer Naturstyrelsens på deres hjemmeside, hvor man også kan følge fremdriften i arbejdet med naturnationalparken.

Selv om naturen skal udvikle sig på egne præmisser skal mårhunden stadig se sig over skulderen i den nye naturnationalpark . Foto: Morten Stricker/Scanpix

Får mårhunden frit spil i den nye naturnationalpark?

Kan man både lade naturen udvikle sig på egne præmisser og bekæmpe invasive arter i den kommende naturnationalpark?

Det spørgsmål stillede vi skovrider Peter Brostrøm.

Kan man både lade naturen udvikle sig på egne præmisser og bekæmpe invasive arter i den kommende naturnationalpark?

Mens naturnationalparkerne skal være med til at forbedre biodiversiteten i Danmark, er invasive arter med til at ødelægge den.

De 136 registrerede invasive arter i Danmark er planter og dyr, der spredes til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til. I de områder har de ifølge forskere og eksperter en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet.

Derfor forsøger Naturstyrelsen at bekæmpe dem.

Men kommer de også til at gøre det, når naturnationalparken er en realitet?

En af bekymringerne går på, hvorvidt de invasive arter, som Naturstyrelsen forsøger at bekæmpe, med en naturnationalpark "får frit løb" på Mols?

- Synes skovrideren, det kan være problematisk at forsøge at bekæmpe invasive arter samtidig med, at man nu opretter nye naturnationalparker, var der en af vores læsere, der spurgte.

Naturnationalparker

Stk. 2. En naturnationalpark skal forvaltes med natur og biodiversitet som hovedhensyn, med henblik på at naturen i området så vidt muligt kan udvikle sig på egne præmisser. Naturnationalparken skal friholdes for skov- og landbrugsproduktion bortset fra særlige forvaltningstiltag af hensyn til naturen og biodiversiteten. Landbrugsproduktion i henhold til en eksisterende aftale kan dog fortsætte i opsigelsesperioden eller i tilfælde af uopsigelighed indtil aftalens udløb.

Skovrider Peter Brostrøm kan godt se det umiddelbart paradoksale i, at man både vil den vilde natur i naturnationalparken og samtidig forsøger at bekæmpe en del af den.

Alligevel er svaret klart.

- Vi kommer fortsat til at bekæmpe mårhunden og andre invasive arter i naturnationalparken, siger Peter Brostrøm, der henviser til, at "særlige regulerende forvaltningstiltag af hensyn til naturen og biodiversiteten" ifølge lovgivningen er tilladt.

Primært fokus på planter og træer

Hvorfor giver det så mening, at man på den ene side gerne vil have "en natur, der kan udvikle sig på egne præmisser", når man samtidig ønsker at regulere den ved at bekæmpe invasive arter?

- Når vi taler om invasive arter, er de direkte ødelæggende for biodiversiteten. Derfor nytter det ikke noget, at vi opretter naturnationalparker i bestræbelserne på at forbedre biodiversiteten, hvis de invasive arter ødelægger udviklingen. Her vægter vi hensynet til den oprindelige biodiversitet over det at forvildede, men fremmede arter af dyr og planter for lov at udfolde sig, siger Peter Brostrøm.

Selvom der dermed ikke er planer om at give eksempelvis mårhunde frit spil, er der i starten primært fokus på at fjerne de invasive planter og træer, når naturnationalparken skal anlægges.

Rynket rose er en af flere invasive arter, der fjernes i forbindelse med, at naturnationalparken anlægges. Foto: Dorthe Knudsen.

- Her er det blandt andet arter som glansblsdet hæg, Sitka-gran og Rynket rose, som vi gerne vil have udryddet. Invasive dyr er lidt sværere at udrydde fra et området. Hvis vi forsøger, kommer de tit bare igen. Derfor er det nok mest realistisk, at det kommer til forvaltningsplanen, at de invasive dyr fortsat skal reguleres, så bestanden holdes i ave. Det bliver som sagt en løbende kamp, siger Peter Brostrøm.

Når mårhundene er en problematisk invasiv art, skyldes det blandt andet, at de er en trussel mod fugle, små dyreunger og æg af arter, som man gerne vil fremme i naturnationalparken, fordi mårhunden spiser dem. Desuden kan mårhunden også være bærer af rabies og en form for bændelorm, der kan være dødelig for mennesker.

Rynket rose er problematisk, fordi den sætter mange og tætte rodskud, der helt kan udkonkurrere den naturlige vegetation i et område. Samtidig medfører spredningen en markant nedgang i tilgængeligheden af lys, der fører til, at andre arter skygges ud af deres habitat.

Det kan anbefales at spise påskeæg, når påskeferien om lidt går i gang. Og ellers guider vi dig til en række aktiviteter i denne artikel. Foto: Morten Pape

Påskeferien står for døren: Ni aktiviteter for store og små

Påskeferien er lige om hjørnet, og hvis du er en af de heldige, der har fri - uanset om det er hele ugen eller blot et par dage - så kan det være rart med aktiviteter, der får dig og ungerne ud af døren.

I denne artikel guider vi dig til ni af slagsen, og der er noget for både store, små og dem midt i mellem.

Påskeferien står for døren, og hvis du ikke helt ved, hvad du skal få dagene til at gå med, så har NorddjursLIV i denne artikel samlet en række gode idéer til oplevelser og aktiviteter.

Mens vinter-, jule- og efterårsferien ligger ret fast, så ligger påsken forskelligt fra år til år.

Det skyldes, at påskedag ikke ligger på en fast dag, men at den falder første søndag efter første fuldmåne efter forårets jævndøgn. I år ligger påskedag dermed søndag 17. april.

Sidste år lå påsken noget tidligere - påskedag var allerede 4. april. Men faktisk kan påsken ligge endnu tidligere - påskedag kan nemlig ligge 22. marts. Det skete seneste i 1818, og det vil først ske igen i år 2285.

Omvendt kan påskedag også ligge senere - nemlig 25. april. Det skete senest i 1943, og det vil ske igen i 2038.

Tilbage til listen med aktiviteter og oplevelser, som du finder herunder. Fælles for dem er, at de finder sted i kommunen.

God fornøjelse - og god ferie!

Ægstraordinær påske i Kattegatcentret

De søde sæler fodres hver dag klokken 12 og klokken 15 gennem hele påsken. Foto: VisitAarhus

I Kattegatcentret kan du møde søde sæler, farlige hajer og alskens andre fisk, når attraktionen slår dørene op i påsken.

Der er åbent hver dag i påskeferien fra klokken 10 til 17, og alle dage byder på et væld af aktiviteter.

Børnene kan blandt andet tage på æggejagt i akvarierne og få en gratis hajplakat, der er masser af fodringer og centrets dyrepassere træner flere af de mange dyr.

Hver dag klokken 11 og klokken 15.30 kan du også møde centrets havægekspert, der giver dig viden om havets mange former for æg.

Entre koster 175 kroner for voksne og 95 kroner for børn mellem 3 og 11 år.

Højtlæsning og kreativ leg på Ørsted Bibliotek

På Ørsted Bibliotek kan børnene opleve højtlæsning og få lov til at bygge deres egen rumraket eller tryllestav. Arkivfoto: Nils Svalebøg

På Ørsted Bibliotek er der også to arrangementer for de mindre børn i påsken.

Det første finder sted mandag 11. april klokken 10. Her læser børnebibliotekaren "Tryllekunsteren der blev væk" højt, og efterfølgende kan man fremstille sin egen tryllestav.

Det andet arrangement finder sted onsdag 13. april klokken 10, hvor børnebibliotekaren læser Katie Jennings ”Raketdrengen” højt - en historie, der handler om drengen Kalle, der gerne vil se solnedgang på Mars - og en dag tager af sted på et eventyr. Efter oplæsning kan børnene bygge deres eget rumskib.

Begge arrangementer er primært for de 4 til 10-årige, men alle er velkomne. Der kræves ingen tilmelding og entré er gratis.

Påskeferie på Museum Østjylland

I påskeferien kan man jagte svar og løse gåder blandt museets udstilling. Foto: Emma Ahlgreen Haa

Museum Østjylland holder åbent i påskeferien og der er gratis entre for store og små.

Fra lørdag 9. april til mandag 18. april er der desuden påskeskattejagt alle dage fra klokken 10  til 18. Gå på opdagelse i udstillingerne, find svar og løs gåderne, og så venter der en belønning i sidste ende.

Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendigt.

Onsdag 13. april arrangerer Museum Østjylland desuden foredrag om Grenaa Strand og nogle af strandens unikke sommerhuse. Mødested er Hotel Grenaa Havlund på Kystvej 1 i Grenaa og det koster 70 kroner at høre med.

Hvad vil det sige at trille æg?

Fra gammel tid har det været en populær beskæftigelse at trille æg ved påsketid. Her ses børn på herregården Ørbæklunde, der i påsken 1935 triller æg indenfor ved hjælp af en hjemmebygget rampe. Foto: Kai Uldall, Nationalmuseet

Kender du til legen "at trille æg"? Hvis ikke, så kan du blive klogere i påsken, når Gammel Estrup slår dørene op og gør dig klogere på tidens påsketraditioner.

Hver dag i påskeferien kan man blandt andet komme med på gratis omvisninger med fokus på forår og danske påsketraditioner tilrettelagt særligt for børn og familier.

I påskeferien lanceres desuden særudstillingen ”Antikken på herregården” om antikke elementer i herregårdens indretning. Udstillingen, der består af tekster og et lydspor gennem Gammel Estrups historiske sale og gemakker, er i påskeferien suppleret med et særligt værksted for børn, hvor man kan male gipsfigurer inspireret af antikken.

Museet holder åbent alle dage i påskeferien fra klokken 10 til 17. Entre koster 120 kroner for voksne, mens børn under 18 år er gratis.

Når du køber billet til herregårdsmuseet Gammel Estrup, får du også en billet til nabomuseet Det Grønne Museum med i købet.

Oplev påskemåltidets historie på Det Grønne Museum

På Det Grønne Museum kan du både høre om påskemåltidets historie og smage på sagerne. Foto: Stine Rasmussen

Landbrugsmuseet Det Grønne Museum holder også åbent i påsken, og her er der mulighed for en unik gåtur i udstillingen ’Bondeliv’.

Her vil man via seks fortællinger omhandlende religion og kirken, folketroen og maden blive ført igennem påskens dage, og hvordan de blev fejret – samt hvad man spiste i løbet af påsken. Undervejs vil der være mulighed for at smage på nogle af de historiske retter, og for 10 kroner kan man få lov til at farve æg på gammeldags maner med stofpose, blade, blomster og løgskaller.

Museet holder åbent alle dage i påskeferien fra klokken 10 til 17. Entre koster 120 kroner for voksne, mens børn under 18 år er gratis.

Når du køber billet til Det Grønne Museum, får du også en billet til nabomuseet Gammel Estrup med i købet.

Pak madkurven og oplev Djurslands smukke natur

Norddjurs byder på et hav af smukke naturoplevelser - som her ved Glatved Strand. Foto: Silas Bang

Selvom vejrudsigten ikke just lover godt vejr, slipper vi forhåbentligt uden om sne og alt for kolde temperaturer. Og så er det med at komme ud og nyde den smukke natur, som Norddjurs har at byde på.

Pak madkurven og fyld termokanden med kaffe eller varm kakao - og lad så turen gå til eksempelvis til Karlby og Sangtrup Klinter, der er et smukt udflugtssted for hele familien. Ved Karlby Klint finder du fossiler overalt, og man kan også finde forstenede søpindsvin på stranden.

Du kan også smutte forbi Grenaa Plantage, der byder på vekslende skov i smukke efterårsfarver og store hedearealer med lyng eller Dystrup og Ramten Sø, hvor du fra fugletårnet får en smuk udsigt over området.

Se flere gode idéer til naturoplevelser på VisitAarhusregionens hjemmeside.

Send et gækkebrev til en, du holder af

Benyt påskedagene til at sende en hilsen til en, du holder af. Foto: Søren E. Alwan

Det er efterhånden sjældent, at man både sender og modtager breve, men det er stadig noget så hyggeligt. Benyt derfor lejligheden til at sende en påskehilsen til en, du har kær - det kan jo være i form af et gækkebrev.

Der findes mange forskellige skabeloner og ideer til rim og remser på nettet. Et brev kan sendes med PostNord for 12 kroner - så skal du til gengæld blot skynde dig lidt, for det kan tage fem dage om at nå frem.

Fejr påsken i kommunes kirker

I kommunens kirker er der også pyntet op til påske. Arkivfoto: Morten Pape

Rundt omkring i Norddjurs liner kirkerne også på til påske - det er trods alt også en af deres største helligdage.

Ved kirkerne i Gjesing og Nørager kan børn og deres familier deltage i et påskeløb, der går dem klogere på påsken og dens fortælling.

Ved indgangen til kirken vil der være opslag om, hvor man finder post et og derfra bliver man guidet videre. Der er fire poster, som alle er udendørs. Ved hver post er der en lille fortælling og en opgave, som familien kan hjælpe hinanden med.

Løbet er det samme begge steder, og kan findes fra tirsdag 12. april til mandag 18. april.

Alle kommunens kirker holder selvfølgelig også gudstjenester palmesøndag, skærtorsdag, langfredag, påskedag og 2. påskedag.

Henrik Carstensen, direktør i Grenaa Havn, foran havnens nye lager- og erhvervsbygninger på Nordhavnsvej. Pressefoto

Ugen der gik: Grenaa Havn udvider og du kan blive Anholtfærgens nye forpagter med gratis husleje og formidabel udsigt fra arbejdspladsen

En gang om ugen samler vi nogle af de mindre nyheder fra de seneste dage i en lille, koncentreret pakke, så du nemt kan følge med i, hvad der sker i Norddjurs.

I denne uge har havnen i Grenaa fået udvidet og fået mere plads til lager og erhverv, mens Anholtfærgen nu gør endnu mere for at tiltrække en ny forpagter. Og så skal du huske, at nu skal hunden i snor på kommunens strande.

Få dit korte, lokale nyhedsfix her.

Grenaa Havn får endnu mere lagerplads

Grenaa Havn køber og overtager en stor lager- og erhvervsbygning på havnen af vognmandsforretningen Rygaard.

Det oplyser havnen i en pressemeddelelse.

Lager- og erhvervsbygningen er 8.000 kvadratmeter stor og ligger på Nordhavnsvej.

Grenaa Havn overtager bygningen 1. maj i år, men Rygaard fortsætter med at have administration i den store bygning.

Tæt ved lagerbygningen opgraderer Grenaa Havn nu også et havneareal på 8.500 kvadratmeter, og arealet klargøres med ny belægning til brug for opbevaring af gods og projektgods.

Anholtfærgen søger ny forpagter - vil du have gratis husleje og havudsigt?

I mere end et år har Anholtfærgen manglet en forpagter, og derfor har de rejsende heller ikke kunnet købe pommes frites, kage eller kaffe på overfarten.

Den sidste forpagter stoppede under corona og siden har færgeselskabet forgæves forsøgt at finde en ny til posten.

Overfartsleder Iben Wan har nu sat alt ind på at finde en ny forpagter, for det skal lykkedes.

- Ferien starter på færgen, og derfor vil vi gerne give en positiv oplevelse fra start, siger hun.

Og noget tyder på, at der er forandring forude. Et nyt jobopslag kom op onsdag eftermiddag, og siden har Anholtfærgen fået flere lovende ansøgninger.

Som forpagter skal du som minimum holde caféen åben fra 1. maj til 30. september. Der er mulighed for også at holde åbent omkring højtider og i andre ferier. Til gengæld får du en arbejdsplads med formidabel udsigt over havet.

Der er frie tøjler, så hvis du hellere vil lave en pitabod, en shawarmabar eller en restaurant med tre retter, må du gerne det. Men Iben Wan opfordrer til, at man tilpasser sig den 'blandede skare' af mennesker, der benytter færgen.

Du betaler ikke indskub eller husleje, og der stilles faciliteter og inventar til rådighed. Desuden er el- og varmeforbrug inkluderet.

Du skal dog være villig til at bosætte dig på Anholt, for færgen sejler fra Anholt til Grenaa om morgenen og den anden vej senere på dagen. Til gengæld stilles der bolig på Anholt til rådighed.

Læs mere om stillingen på Grenaa-Anholt Færgefarts hjemmeside.

Norddjurslændinge skal i gennemsnit have 4.806 kroner tilbage i skat

Fredag gik der penge ind på kontoen hos de 23.757 personer i Norddjurs, der skulle have penge tilbage i skat.

Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

I gennemsnit skal de hver især have 4.806 kroner tilbage, hvilket er lidt under landsgennemsnittet, der ligger på 5.435 kroner.

Norddjurs er sammen med Randers, Skive, Struer og Viborg de eneste kommuner, hvor borgerne med overskydende skat i gennemsnit får under 5.000 kroner tilbage. Højest er tallet i Skanderborg, hvor gennemsnittet er 5.738 kroner.

På den anden side er der 5.517 indbyggere i kommunen, der har betalt for lidt i skat og dermed skal betale penge tilbage. I gennemsnit skal de hver især af med 6.755 kroner.

Det tal er lavere end i Syddjurs, hvor dem, der skylder restskat, i gennemsnit skal betale 8.233 kroner tilbage.

Foreløbige tegninger på plads for promonade og badebro ved Fjellerup Strand

Kommunen har storstilede planer for Fjellerup Strand, hvor byggeriet af blandt andet en strandpromenade snart går i gang.

Det bliver arkitektfirmaet Labland, der bliver rådgiver på projektet, og et enigt kultur- og fritidsudvalg har lige sagt ja til planerne. Der er afsat 5,85 millioner kroner i de kommende år.

Her er den foreløbige tegning af, hvordan badebro og strandpromenade ved Vaffelbageriet kommer til at se ud. Tegning: Labland Architects

Randers Amtsavis har set tegningerne, og de kan blandt fortælle, at der ved Vaffelbageriet skal bygges en badebro mere.

Den skal ligge skråt hen over den badebro, der er oppe i sommersæsonen.

De to badebroer vil danne et X, og den nye badebro kommer til at fortsætte som en promenade på stranden og op til parkeringspladsen mellem Prebens Fisk og Vaffelbageriet.

Færdselsrelaterede hændelser i den seneste uge

Den seneste uge er der sket tre færdselsrelaterede i kommunen.

Søndag 3. april klokken 20.33 blev en 25-årig mand anholdt og sigtet for at køre narkokørsel på sin knallert, da han blev standset af en patrulje på Rougsøvej i Allingåbro.

Onsdag 6. april skete der et færdselsuheld på Rugvænget i Grenaa, da en 60-årig mandlig bilist af ukendte årsager påkørte et skilt med mindre materiel skade til følge.

Natten til torsdag 7. april blev en 19-årig kvinde anholdt og sigtet for spirituskørsel, da hun blev standset af en patrulje på Strandgade i Grenaa.

Nu skal hunden i snor på stranden

Fra 1. april er det lovpligtigt at have din hund i snor, hvis du går tur med den på stranden.

Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

Det er naturbeskyttelsesloven der foreskriver, at hunde skal være i snor fra 1. april til 30. september. Men ingen regler uden undtagelser. Der er specifikke strande, hvor du godt må lade hunden løbe frit, så det er en god idé at holde øje med skiltningen på din lokale strand.