Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger NorddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Emil Munk Hansen er elevrådsformand på HTX i Grenaa, og han mener ikke, at de unge drikker for meget. Bliver Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger implementeret på skolen tror han til gengæld, at det går ud over sammenholdet. Foto: Emma Ahlgreen Haa

Ungdommen i dag drikker for meget!

Jeg er nok ikke den eneste, der har hørt ovenstående sætning mindst en gang i løbet af det sidste år. Det tror jeg også, at du har.

For det lader til at være en gængs holdning, at nutidens unge drikker sig i hegnet og har et ukontrollerbart forhold til alkohol. At de er værre end alle andre unge, og at deres alkoholforbrug kun er eskaleret.

Men er det nu også rigtigt?

Faktisk viser en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen, at unge i dag drikker mindre end unge gjorde for 20 år siden. Og de begynder at drikke senere end tidligere generationer af unge.

Jeg kan da også huske mine forældre fortælle historier om, hvordan de som unge gemte kirsebærvin og whisky i hækken til skolefesterne, som de sneg sig ud for at drikke.

Og når jeg selv gik til fest i gymnasiet - selvom det kun er ti år siden - fik den heller ikke for lidt.

Så måske det er helt forket at sige, at unge drikker meget mere end vi selv gjorde?

Vi kan ikke være uenige om, at alkohol i store mængder kan påvirke unge mennesker. Har en ung under 18 år et jævnligt forbrug af alkohol, kan det påvirke hans eller hendes hjerne helt ind i voksenlivet - med dårligere hukommelse, dårligere indlæring og dårligere impulskontrol til følge.

Det er derfor, at Sundhedsstyrelsen nu har lavet nye anbefalinger, hvor de fraråder unge under 18 år at drikke alkohol. Det var det, der fik mig til at reflektere over, om der er hold i påstanden om, at unge mennesker drikker for meget. For i den forbindelse har jeg talt med to rektorer fra tre ungdomsuddannelser i Grenaa, om de nye anbefalinger får konsekvenser for deres elever.

Det gør de i første omgang ikke, for både Morten Bang, rektor på Viden Djurs, og Helene Bendorff Kristensen, rektor på Grenaa Gymnasium, vil afvente en eventuel lovgivning før de gør noget. De tror det kan være svært at håndhæve, og så håber de, at der bliver ensrettede regler for alle ungdomsuddannelser.

Desuden mener de heller ikke, at ungdommen drikker for meget.

- At de unge skulle drikke for meget og have en dårlig alkoholkultur er ikke et billede, jeg kan genkende, siger Helene Bendorff Kristensen.

Emil Munk Hansen, der er elevrådsformand på HTX i Grenaa, mener heller ikke, at de unge drikker for meget.

- Der vil altid være enkelte, der ikke kan styre sig, men langt de fleste har et fornuftigt forhold til alkohol, og kan godt drikke med måde, siger han.

På Viden Djurs gør rektor Morten Bang meget ud af at lære de unge mennesker at få et fornuftigt forhold til alkohol, for han mener netop, at det er noget, man skal lære.

- På et gymnasie, hvor der er opsyn med de unge til festerne, får de et fornuftig forhold til alkohol, fordi vi lærer dem det, siger han.

Her på falderebet vil jeg gene sige tak, fordi du læser med, og minde dig om, at NorddjursLIV er til for dig. Jeg vil så gerne skrive om det, du gerne vil læse om, så fortæl mig, hvad det er på emahh@jfmedier.dk :-)

Hav en forrygende påske, der forhåbentligt byder på påskeæg og afslapning i rigelige mængder.

Billede af Emma Ahlgreen Haa
Billede af skribentens underskrift Emma Ahlgreen Haa Journalist
På Viden Djurs' uddannelsesinstitutioner kommer Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger ikke til at betyde, at man ændrer reglerne for salg af alkohol til unge 18 år. Rektor Morten Bang mener også, at en af skolens opgaver er at give de unge et fornuftigt forhold til alkohol. Samme holdning har elevrådsformand Emil Munk Hansen, der heller ikke mener, at de unges forhold til alkohol er ude af proportioner. Fotos: Søren Øhlers og Emma Ahlgreen Haa

Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger får ikke ungdomsuddannelser til at indføre alkoholforbud for de yngste elever: 'Umuligt at håndhæve' og 'potentielt farligt for sammenholdet'

Sundhedsstyrelsen fraråder nu alle unge under 18 år at drikke alkohol, men på ungdomsuddannelserne i Grenaa afventer de to rektorer et egentligt forbud. Begge mener de, at det vil være svært at håndhæve, hvis halvdelen af eleverne må drikke alkohol og den anden halvdel ikke må. Men vigtigst af alt mener de ikke, at et forbud er vejen frem.

Til gengæld er det gymnasiernes opgave at give de unge et fornuftigt forhold til alkohol, mener Morten Bang, rektor på Viden Djurs, der driver HHX og HTX i Grenaa.

Samme holdning deler Emil Munk Hansen, elevrådsformand på HTX, der også frygter, at det kan gå udover sammenholdet, hvis dem under 18 år ikke må drikke alkohol og dem over 18 år godt må.

I Grenaa kan gymnasiernes elever under 18 år stadig købe alkohol, selvom Sundhedsstyrelsen i marts ændrede anbefalingerne, så den aldersgruppe nu helt frarådes at drikke. Rektorerne på henholdsvis HHX og HTX samt gymnasiet mener, at det er svært at håndhæve, mens elevrådsformanden på HTX advarer mod, at det kan være skadeligt for sammenholdet. Alle er de enige om, at de unges forhold til alkohol ikke er ude af proportioner.

- Det bliver svært for os, hvis vi skal håndhæve, at dem under 18 år ikke må drikke alkohol. Derfor afventer vi reglerne og en eventuel lovgivning.

Sådan lyder ordene fra Helene Bendorff Kristensen, der er rektor på Grenaa Gymnasium. Udmeldingen kommer i kølvandet, at Sundhedsstyrelsen i starten af marts ændrede deres anbefalinger, så de nu fraråder børn og unge under 18 år at drikke alkohol.

Tidligere har unge mellem 16 og 18 år været i stand til at købe eksempelvis øl og cider eller vin med lav alkoholprocent, og det vil de foreløbigt stadig være i stand til, for der er kun tale om en anbefaling.

Der må helst ikke gå konkurrence i at have de mest lempelige regler for alkohol for at tiltrække elever

Morten Bang, rektor på Viden Djurs

Ændringen af anbefalingen skyldes, at man nu ved mere om de helbredseffekter, alkohol har på kroppen, end man gjorde i 2010, da der sidst kom anbefalinger. Og nu ved man, at især unge under 18 år risikerer både kort- og langsigtede konsekvenser ved et højt forbrug af alkohol.

Har en ung under 18 år et jævnligt forbrug af alkohol, kan det påvirke hans eller hendes hjerne helt ind i voksenlivet, med dårligere hukommelse, dårligere indlæring og dårligere impulskontrol til følge.

Den nye anbefaling risikerer at ramme landets unge, der går på en ungdomsuddannelse, hårdt. For her er der en god blanding af elever under og over 18 år.

Danske unges alkoholforbrug

I hele Danmark er det 82 procent af de 15-årige, der har prøvet at drikke alkohol.

En undersøgelse, Sundhedsstyrelsen har lavet, viser, at 74 procent af elever i 9. klasse har drukket alkohol inden for de seneste 30 dage.

Undersøgelsen viser også, at 59 procent af eleverne i 9. klasse inden for de seneste 30 dage har såkaldt rusdrukket - det vil sige drukket mere end fire genstande ved samme lejlighed.

Sundhedsstyrelsen kan også konstatere, at de unge drikker mindre i dag, end de gjorde for 20 år siden, og de begynder at drikke senere end tidligere generationer af unge.

Andelen af borgere, der drikker mere end ti genstande om ugen, er i Norddjurs faldet fra 24 procent til 15 procent, viser en rapport fra Region Midtjylland, der har undersøgt borgernes helbred, trivsel og sundhedsvaner. Undersøgelsen fremhæver også, at det største fald i hele regionen er sket blandt de 16-24-årige.

Morten Bang, der er rektor på Viden Djurs, der driver både handelsgymnasie og teknisk gymnasium i Grenaa, har dog foreløbigt ikke tænkt sig at ændre noget.

- Jeg har svært ved at se for mig, hvordan man kan gennemføre en fest, hvor nogle gerne må drikke alkohol og andre ikke må. Mener regeringen, at det er vejen at gå, så skal det i min optik være en lov, der gælder for alle, og ikke retningslinjer, siger han.

Samme holdning har Helene Bendorff Kristensen, rektor på Grenaa Gymnasium.

- Jeg håber, at man vil lave en ensrettet lovgivning for alle, så det er på alle ungdomsuddannelser, at de unge under 18 år ikke må drikke alkohol.

Håber på et ens regelsæt for alle

Emil Munk Hansen er elevrådsformand på HTX i Grenaa, og han synes det er ærgerligt, hvis reglerne nu ændres, så gymnasieelever under 18 år ikke må drikke.

- De unge elever har gået rundt og glædet sig til at blive 16 år, for så kan de begynde at drikke alkohol, og nu må de så ikke det alligevel. Man har glædet sig til at blive en del af det fællesskab, som det unægtelig er, man vil gerne ud at have det sjovt, og den mulighed bliver så frarøvet en, siger han.

Morten Bang frygter ikke nødvendigvis, at eleverne vil fravælge deres uddannelser til fordel for en uddannelse med mindre streng alkoholpolitik. Han peger på, at både handelsgymnasiet og det tekniske gymnasie har en faglig profil, som mange af de unge efterspørger. Men han gør det også klart, at alkohol er en vigtig del af de unges liv.

- Det er ikke nødvendigvis udslagsgivende, men det er klart, at det er et konkurrenceparameter hvorvidt der må drikkes alkohol eller ej, siger han og fortsætter:

- Uanset om man vil være ved det eller ej, så betyder det meget for de unge, hvilket socialt liv og hvilken festkultur, der er på en ungdomsuddannelse. Det skal man ikke undervurdere.

Morten Bang er rektor på Viden Djurs, der blandt andet driver HHX og HTX i Grenaa. Han synes, at de unge har et fornuftigt forhold til alkohol og frygter, at det bliver svært at håndhæve hvis dem under 18 år ikke må drikke alkohol og dem over 18 år godt må. Foto: Søren Øhlers

Igen peger han på, at et ens regelsæt for alle landets ungdomsuddannelser vil gøre, at eleverne ikke fravælger en ungdomsuddannelse på grund af deres stramme alkoholpolitik.

- Der må helst ikke gå konkurrence i at have de mest lempelige regler for alkohol for at tiltrække elever, siger han.

De unge har et fornuftigt forhold til alkohol

Foreløbigt har Helene Berndorff Kristensen heller ikke tænkt sig at ændre noget på Grenaa Gymnasium, hvor hun er rektor.

Hun mener i øvrigt ikke, at alkoholkulturen på Grenaa Gymnasium er ude af kontrol.

- De unge kan godt finde ud af at drikke med måde. At de unge skulle drikke for meget og have en dårlig alkoholkultur er ikke et billede, jeg kan genkende, siger hun.

Samme holdning har Morten Bang.

- De fleste har et fornuftigt forhold til alkohol. Der er altid unge, der drikker til ekstremerne, men langt de fleste kan finde ud af det, siger han.

Emil Munk Hansen går i 3.V på HTX. Han er skolens elevrådsformand, og han tror ikke, at et alkoholforbud får de unge til at stoppe med at drikke. Foto: Emma Ahlgreen Haa

Hos Emil Munk Hansen, elevrådsformand på HTX, er indtrykket også, at de fleste unge har et fornuftigt forhold til alkohol.

- Vi unge bliver altid skudt i skoen, at vi drikker for meget og ikke kan styre os, men det er ikke mit indtryk. Langt de fleste, jeg kender, har et sundt forhold til alkohol, siger han.

Til gengæld mener Morten Bang også, at de unge skal lære at drikke og have et fornuftigt forhold til alkohol.

- Når man som ung starter i gymnasiet, skal man først i gang med at lære at drikke på en fornuftig måde. Så kan det godt være, at man drikker for meget, men det er en læringsproces. Det kan nemt se ud som om, at de unge har et overdrevet forhold til alkohol, men jeg tror man misforstår situationen, siger han og fortsætter:

- Hos os får de unge et godt forhold til alkohol, og de får en fornuftig måde at omgås alkohol på, fordi vi lærer dem det, siger han.

Et forbud er ikke vejen frem, men mange tror, at unge stopper med at drikke, hvis man forbyder det, og det er utopi

Emil Munk Hansen, elevrådsformand på HTX

Morten Bang understreger, at det er godt, at man har fået nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, da det er 'et godt signal at sende'.

- Man har jo længe vidst, at alkohol er skadeligt. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at et forbud er vejen frem. Alkohol er en stor del af de unges festkultur, og derfor synes jeg hellere vi skal opdrage dem til at have en fornuftig tilgang til alkohol, siger han.

Morten Bang tror netop, at dialog og trygge rammer er vejen frem.

- Vores rolle som ungdomsuddannelse er at danne eleverne til at få et fornuftigt forhold til alkohol. Og når festerne holdes ved os, kan vi hjælpe dem med det, siger han.

Risikerer at skabe splid i sammenholdet

Dropper man at servere alkohol på ungdomsuddannelserne for de unge under 18 år frygter Helene Bendorff Kristensen, at festen i stedet rykker ud i byen.

- De unge stopper ikke med at drikke, men i stedet vil de så sætte sig steder, hvor der ikke er voksne, der holder øje med dem, og hvor der ikke er kontrol med, hvor meget de drikker, siger hun.

Samme frygt har Morten Bang.

- Jeg tænker, at de unge, hvis de ikke må drikke ved os, vil søge andre steder hen. Så holder de fester hjemme eller sætter sig ude i byen, siger han.

Emil Munk Hansen er også overbevist om, at festerne i stedet vil rykke ud i byen, hvor ingen har kontrol med de unge.

- Hvis man vil drikke, og det vil de fleste unge, så skal man nok finde en måde at gøre det på. Men resultatet bliver nok, at vi sætter os steder, hvor der ikke er opsyn på nogen måde, siger han.

Viden Djurs driver både HHX og HTX i Grenaa. Her er alkohol kun tilladt til skolens fredagscaféer og fester. - Vi har måske en mere striks alkoholkultur end andre, for man må ikke drikke på eksempelvis studieture, men vi er de sidste ti år blevet mere bevidste om unge og alkohol, og derfor har vi taget stilling til, hvilke sociale sammenhænge alkohol skal indgå i, siger Morten Bang, rektor på Viden Djurs. Foto: Emma Ahlgreen Haa

Til gengæld tror han, at det kan skabe splid i sammenholdet, hvis nogle må drikke og andre ikke må. Derfor vil han også gerne advare mod, at anbefalingen bliver til et forbud.

- I min optik er det alle eller ingen. Man risikerer at opdele folk, der går på samme klassetrin, har de samme opgaver og det samme ansvar, ud fra hvornår de er født. Og det kan potentielt være farligt for sammenholdet, siger han og fortsætter:

- Det betyder meget for mange unge, at man må drikke og være en del af et sammenhold, og på gymnasiet kan de gøre det på en ordentlig måde. Et forbud er ikke vejen frem, men mange tror, at unge stopper med at drikke, hvis man forbyder det, og det er utopi. I stedet udelukker man unge fra at være en del af sammenholdet.

I Grenaa har Hotel Crone haft stor gavn af de to borerigge, der har haft til huse i havnen. Det er også i Grenaa, at man nu har søsat et klimasikringsprojekt. Thine Gosvig Haaber flyttede hjem til Stenvad, fordi hun gerne vil give sine børn følelsen af en opvækst i en tryg 'bullerby'. Og så skal en millionstor bevilling hjælpe med at få fraværet ned i kommunens folkeskoler. Det er blot et udpluk af de historier, som du kan få et gensyn med herunder. Fotos: Emma Ahlgreen Haa og Asbjørn With

Fik du læst? Otte historier om Norddjurs, som du kan læse eller genlæse

Måske er du ny læser på NorddjursLIV, måske fik du ikke læst artiklen, da den første gang landede i din indbakke, eller måske er der en historie, du gerne vil læse igen.

Ikke desto mindre så har vi herunder samlet et række artikler, som kan læse eller genlæse.

Vi skal eksempelvis til Grenaa, hvor Hotel Crone havde stor gavn af de to borerigge, der har haft til huse i havnen. Det er også i Grenaa, at man nu har søsat et klimasikringsprojekt, som NorddjursLIV har dækket indgående. Og så skal en millionstor bevilling hjælpe med at få fraværet ned i kommunens folkeskoler.

Når helligdagene sænker sig, er det ofte lig med fritid, afslapning, ro og fordybelse.

I påskeferien kan det derfor være, at du har bedre tid til at læse noget af alt det, du ikke fik læst, da det ramte din indbakke første gang.

Det kan også være, at du er ny læser på NorddjursLIV, eller at der er artikler, der kan tåle et gensyn.

Ikke desto mindre, så har vi i listen herunder samlet nogle af de artikler, vi har lavet siden årets start.

Listen byder blandt andet på et stort klimasikringsprojekt i Grenaa, en millionbevilling, der skal få fraværet ned, en familie, der flyttede tilbage til Stenvad og en historie om Auning, hvor folk meget gerne vil bo.

Borerigge har stor betydning for erhvervslivet

Hos Hotel Crone kan forpagterne Marianne Andersen og Carsten Sørensen godt mærke, når der står borerigge i havnen. Foto: Asbjørn With

I årets første nyhedsbrev tog vi en tur til Grenaa Havn. Her lå nemlig to enorme borerigge, og det havde faktisk også stor indvirkning på erhvervslivet omkring havnen.

Hos Marianne Andersen, der sammen med sin mand Carsten Sørensen forpagter Hotel Crone, havde det både påvirkning for omsætningen, men også for hendes selv, at boreriggene holdt til i havnen.

Det kan du læse meget mere om ved at klikke her.

Vi var også fordi Grenaa Hydraulik, der leverede dele, udstyr og service og til de to borerigge.

- Vi er en servicevirksomhed, og vi er her altid. Også når der bare skal bruges et par stumper, sagde Frederik Høeg Brandstrup, medejer af Grenaa Hydraulik, i den forbindelse til NorddjursLIV.

Boreriggene har siden forladt Grenaa Havn, men havnedirektør Henrik Carstensen forventer, at der på et tidspunkt igen lander en eller flere borerigge i havnen.

Thine Gosvig Haaber flyttede hjem til Norddjurs: - Jeg ville gerne give mine børn en oplevelse af at bo i en 'bullerby'

Thine og Jacob Gosvig Haaber er vendt hjem til Thines barndomskommune. For særligt hende var det et stort ønske at lade sine børn vokse op i en lille, tryg 'bullerby' - præcis som hun selv gjorde det. Heldigvis kunne hun lokke husbonden Jacob med på idéen. Foto: Emma Ahlgreen Haa

I januar kunne vi fortælle den gode nyhed, at 15,2 procent af de 35-årige, der ellers var fraflyttet Norddjurs, er flyttet hjem igen. Det betyder, at mere end hver sjette bosætter sig i Norddjurs efter at være flyttet herfra.

En af dem er Thine Gosvig Haaber. Hun voksede op i det, hun betegner som en 'bullerby', hvor der ikke var langt mellem naboerne, og hvor børnene trygt rendte ude på gaden og legede med hinanden, og samme oplevelse ville hun gerne give sine børn.

Derfor er hun sammen med sin husbond Jacob flyttede til Stenvad.

Få hele historien om Thine og Jacob og hør om nogle af deres overvejelser i artiklen, som du finder ved at klikke her.

En ny æra er på vej for mosebrugscentret i spændingsfeltet mellem fabrik, museum, lokalt samlingssted og turistattraktion

Forandringens vinde blæser på Stenvad Mosebrugscenter. Ikki Lyng Knudsen og Adam Bindslev fortalte om planerne til NorddjursLIV. Foto: Asbjørn With

Som bosat i Norddjurs er det næsten umuligt ikke at bemærke den snak, der har været om det nye mosebrugscenter i Stenvad.

I den forbindelse tog vi forbi Ikki Lyng Knudsen, medstifter af og tidligere forperson for Midt i Norddjurs, og Adam Bindslev, forperson for Midt i Norddjurs, for at se nærmere på de ideer og visioner, der ligger til grund for tankerne om, at den tidligere tørvefabrik og nuværende museum, i fremtiden også skal være et moderne og hyggeligt samlingspunkt og en stærk profil i den kommunale turismestrategi.

For der skal stadigvæk være museum, som formidler lokalhistorien og tørvefabrikkens virke og store betydning op gennem tiderne.

Men der skal også skabes mere lys og flere funktioner i den fantastiske hovedbygning, så der kan opstilles en mobil scene og andre faciliteter til foreningsliv, koncerter, foredrag, filmaftener og meget, meget mere.

Alt det kan du læse mere om ved at klikke her.

Folk vil til Auning: Byen har den højeste kvadratmeterpris i kommunen

Jacob Stensgaard er ejendomsmægler i Grenaa og Auning. Han oplever, at særligt Auning er populær for nytilflyttere. Foto: Asbjørn With

Det er billigt at bosætte sig i Norddjurs, og det er der flere, der får øjnene op for. For efter en periode, hvor kommunen har haft svært ved at tiltrække tilflyttere, lader det til, at boligmarkedet nu er stabilt.

Det er i hvert fald meldingen fra de ejendomsmæglere, som NorddjursLIV var i kontakt med i forbindelse med tilblivelsen af en artikel om netop boligmarkedet, og det er også det billede man får, når man kigger på tal fra Danmark Statistik.

Netop de billige priser kan være en af grundene til, at folk vælger at bosætte sig her, fremfor i eksempelvis Syddjurs- eller Aarhus Kommune.

For mens den gennemsnitlige kvadratmeterpris for en villa eller et rækkehus i Danmark er 17.064 kroner, skal du i Norddjurs af med 7.655 kroner per kvadratmeter.

I Auning skal du dog af med lidt mere - godt 9.000 kroner per kvadratmeter.

Er du nysgerrig på boligmarkedet i kommunen, kan du læse mere ved at klikke her.

Kassetænkning, der har til formål at hjælpe alle, hjælper ingen

På HSM Industri oplever Camilla Friis, at der er forståelse for hendes situation. - Det er okay hvis jeg har en dårlig dag og må gå hjem, og det er rart at blive mødt med den forståelse, siger hun. Foto: Peter Mohlin Kring

I februar var vi på besøg på Camilla Friis. Siden hun var ganske ung, har hun døjet med psykiske problemer, og det har gjort det svært for hende at tage en uddannelse og passe et job.

Hun oplevede ikke, at kommunen mødte hende med forståelse og den hjælp, hun havde brug for, og sad derfor fanget i en dårlig spiral i næsten 15 år.

- Det er svært med en sygdom, man ikke kan se, men det er det samme, som hvis jeg havde brækket et ben, og folk ikke troede på det, sagde Camilla Friis til NorddjursLIV.

Først da kommunens sagsbehandler og en virksomhedskonsulent sagde ja til at smide alle krav om timeantal væk, følte Camilla, at der var plads til at være den, hun er.

Få hele historien om Camilla Friis ved at klikke her.

Nyt projekt skal klimasikre Grenaa og redde byen fra massive vandmængder

Direktør for Kattegatcentret, Karsten Bjerrum Nielsen, ved om nogen, hvad havet kan finde på allerede før de frygtede havstigninger og mere ekstreme vejr. Foto: Asbjørn With

Grenaa er ekstremt udsat for vandstigninger og nedbør oppefra. Derfor har kommunen søsat et projekt i samarbejde med Realdania, lokale interessenter, virksomheder og berørte borgere, der skal se nærmere på, hvilke mulige løsninger, der kan være.

Det er en historie, som vi selvfølgelig tog op her på NorddjursLIV, og derfor kunne du i marts læse, at Grenaa faktisk er den næstmest udsatte by i kongeriget.

Vi talte også med en række af dem, der sidder i det såkaldte §17 stk. 4-udvalg.

For det er en gigantisk opgave at bekæmpe havets kræfter, og det er en opgave, ingen kan løse alene. Så i denne artikel kan du læse, hvad forskellige medlemmer af udvalget tænker om opgaven.

Men vi stoppede ikke der.

Vi var også på besøg ved Lena Breum Sørensen, der har en kolonihave, der ligger tæt på Grenåen.

Hun håber, at man i klimasikringsprojektet også tager højde for sådan nogle som hende, der netop bor i nærheden af vandet.

Og vi talte med Jens Gregersen, der har ansvaret for de kommunale vandløb i Norddjurs.

Han mener, at Grenåen måske helt skal tages ud af ligningen for at undgå oversvømmelser.

Slutteligt var vi på besøg hos AquaDjurs. Her er Palle Mikkelsen ansvarlig for at håndtere spildevand og dele af det vand, der kommer oppefra. Han kunne blandt andet fortælle, at klimatilpasning de senere år er blevet en topprioritet for AquaDjurs, som også har en del af ansvaret for, hvordan regnvand skal håndteres.

Det kan du læse mere om ved at klikke her.

Da lokalsamfundet stod sammen: Frivillig måtte sige stop til flere donationer

Mette Villesen (t.v.) og Jette Rod var med, da der i 2016 kom flygtninge fra blandt andet Syrien. Derfor var de ikke sene til at melde sig, da der var brug for deres hjælp til at gøre klar til de ukrainske flygtninge. Privatfoto

Krigen raserer stadig i Ukraine, og det betyder, at stadig flere flygtninge kommer hertil. På det tidligere plejehjem Bakkely i Gjesing gjorde de i marts klar til at tage sin andel af de ukrainske flygtninge.

Her oplevede Mette Villesen og Jette Rod, der står for den frivillige indsats, ekstrem stor medmenneskelighed fra de lokale.

For dem var det rørende at opleve, hvordan folk afleverede alt det, de ikke skulle bruge længere - tøj, autostole, kommoder, køkkenredskaber, legetøj og cykler. Faktisk vil de så gerne af med det, at Mette Villesen ret hurtigt var nødt til at sige 'stop' og 'nej tak' til flere donationer.

- Vi har simpelthen fået så meget, og vi må desværre erkende, at der er så meget, at vi aldrig får brug for det hele, siger Mette Villesen.

Ved at klikke her får du den gode historie om et lokalsamfund, der i sandhed stod sammen, da der var brug for det.

Millionstor pengepulje skal få eleverne glade tilbage i skole

På Søren Kanne-skolen har de god erfaring med et projekt, der skal få eleverne glade tilbage i skole og dermed mindske deres fravær. Christine Storgaard leder skolens afdeling Søndre, og hun glæder sig over, at en bevilling på 3,4 millioner nu kan brede forsøget ud til alle kommunens folkeskoler. Foto: Asbjørn With

Den nyeste historie handler om skolefravær. En bevilling på 3,4 millioner kroner skal nemlig hjælpe Norddjurs Kommune med at få fraværet på kommunens folkeskoler ned. Med en målrettet indsats tilpasset hver elev skal der arbejdes med dem, der på et tidligt stadie begynder at få meget fravær eller lider af skolevægring.

På Søren Kanne-skolen i Grenaa har man været en del af projektet de sidste to år, og her kan man se, at det har båret frugt. Derfor er de også glade for, at projektet nu kan bredes ud til alle kommunens folkeskoler.

For alle kan blive ramt af skolevægring, siger Christine Storgaard, der leder Søren Kanne-skolens afdeling Søndre.

- Dem skal der tages hånd om, siger hun i artiklen, som du finder ved at klikke her.

Ved du ikke, hvad du skal lave i påsken? Så har vi en række forslag. Foto: Morten Pape

Påskeferien står for døren: Seks aktiviteter for store og små

Påskedagene er lige om hjørnet, og hvis du er en af de heldige, der har fri, så kan det være rart med aktiviteter, der får dig og ungerne ud af døren.

I denne artikel guider vi dig til seks af slagsen, og der er noget for både store, små og dem midt i mellem.

Påskeferien står for døren, og hvis du ikke helt ved, hvad du skal få dagene til at gå med, så har NorddjursLIV i denne artikel samlet en række gode idéer til oplevelser og aktiviteter.

Mens vinter-, jule- og efterårsferien ligger ret fast, så ligger påsken forskelligt fra år til år.

Det skyldes, at påskedag ikke ligger på en fast dag, men at den falder første søndag efter første fuldmåne efter forårets jævndøgn. I år ligger påskedag dermed søndag 17. april.

Sidste år lå påsken noget tidligere - påskedag var allerede 4. april. Men faktisk kan påsken ligge endnu tidligere - påskedag kan nemlig ligge 22. marts. Det skete seneste i 1818, og det vil først ske igen i år 2285.

Omvendt kan påskedag også ligge senere - nemlig 25. april. Det skete senest i 1943, og det vil ske igen i 2038.

Tilbage til listen med aktiviteter og oplevelser, som du finder herunder. Fælles for dem er, at de finder sted i kommunen.

God fornøjelse - og god ferie!

Ægstraordinær påske i Kattegatcentret

De søde sæler fodres hver dag klokken 12 og klokken 15 gennem hele påsken. Foto: VisitAarhus

I Kattegatcentret kan du møde søde sæler, farlige hajer og alskens andre fisk, når attraktionen slår dørene op i påsken.

Der er åbent hver dag i påskeferien fra klokken 10 til 17, og alle dage byder på et væld af aktiviteter.

Børnene kan blandt andet tage på æggejagt i akvarierne og få en gratis hajplakat, der er masser af fodringer og centrets dyrepassere træner flere af de mange dyr.

Hver dag klokken 11 og klokken 15.30 kan du også møde centrets havægekspert, der giver dig viden om havets mange former for æg.

Entre koster 175 kroner for voksne og 95 kroner for børn mellem 3 og 11 år.

Fejr påsken i kommunes kirker

Hos kommunens kirker fejres der også påske. Arkivfoto: Morten Pape

Rundt omkring i Norddjurs liner kirkerne også på til påske - det er trods alt også en af deres største helligdage.

Ved kirkerne i Gjesing og Nørager kan børn og deres familier deltage i et påskeløb, der går dem klogere på påsken og dens fortælling.

Ved indgangen til kirken vil der være opslag om, hvor man finder post et og derfra bliver man guidet videre. Der er fire poster, som alle er udendørs. Ved hver post er der en lille fortælling og en opgave, som familien kan hjælpe hinanden med.

Løbet er det samme begge steder, og kan findes fra tirsdag 12. april til mandag 18. april.

Alle kommunens kirker holder selvfølgelig også gudstjenester palmesøndag, skærtorsdag, langfredag, påskedag og 2. påskedag.

Påskeferie på Museum Østjylland

I påskeferien kan man jagte svar og løse gåder blandt museets udstilling. Foto: Emma Ahlgreen Haa

Museum Østjylland holder åbent i påskeferien og der er gratis entre for store og små.

Fra lørdag 9. april til mandag 18. april er der desuden påskeskattejagt alle dage fra klokken 10  til 18. Gå på opdagelse i udstillingerne, find svar og løs gåderne, og så venter der en belønning i sidste ende.

Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendigt.

Onsdag 13. april arrangerer Museum Østjylland desuden foredrag om Grenaa Strand og nogle af strandens unikke sommerhuse. Mødested er Hotel Grenaa Havlund på Kystvej 1 i Grenaa og det koster 70 kroner at høre med.

Hvad vil det sige at trille æg?

Fra gammel tid har det været en populær beskæftigelse at trille æg ved påsketid. Her ses børn på herregården Ørbæklunde, der i påsken 1935 triller æg indenfor ved hjælp af en hjemmebygget rampe. Foto: Kai Uldall, Nationalmuseet

Kender du til legen "at trille æg"? Hvis ikke, så kan du blive klogere i påsken, når Gammel Estrup slår dørene op og gør dig klogere på tidens påsketraditioner.

Hver dag i påskeferien kan man blandt andet komme med på gratis omvisninger med fokus på forår og danske påsketraditioner tilrettelagt særligt for børn og familier.

I påskeferien lanceres desuden særudstillingen ”Antikken på herregården” om antikke elementer i herregårdens indretning. Udstillingen, der består af tekster og et lydspor gennem Gammel Estrups historiske sale og gemakker, er i påskeferien suppleret med et særligt værksted for børn, hvor man kan male gipsfigurer inspireret af antikken.

Museet holder åbent alle dage i påskeferien fra klokken 10 til 17. Entre koster 120 kroner for voksne, mens børn under 18 år er gratis.

Når du køber billet til herregårdsmuseet Gammel Estrup, får du også en billet til nabomuseet Det Grønne Museum med i købet.

Oplev påskemåltidets historie på Det Grønne Museum

På Det Grønne Museum kan du både høre om påskemåltidets historie og smage på sagerne. Foto: Annelene Petersen

Landbrugsmuseet Det Grønne Museum holder også åbent i påsken, og her er der mulighed for en unik gåtur i udstillingen ’Bondeliv’.

Her vil man via seks fortællinger omhandlende religion og kirken, folketroen og maden blive ført igennem påskens dage, og hvordan de blev fejret – samt hvad man spiste i løbet af påsken. Undervejs vil der være mulighed for at smage på nogle af de historiske retter, og for 10 kroner kan man få lov til at farve æg på gammeldags maner med stofpose, blade, blomster og løgskaller.

Museet holder åbent alle dage i påskeferien fra klokken 10 til 17. Entre koster 120 kroner for voksne, mens børn under 18 år er gratis.

Når du køber billet til Det Grønne Museum, får du også en billet til nabomuseet Gammel Estrup med i købet.

Pak madkurven og oplev Djurslands smukke natur

Norddjurs byder på et hav af smukke naturoplevelser - som her ved Glatved Strand. Foto: Silas Bang

Selvom vejrudsigten ikke just lover godt vejr, slipper vi forhåbentligt uden om sne og alt for kolde temperaturer. Og så er det med at komme ud og nyde den smukke natur, som Norddjurs har at byde på.

Pak madkurven og fyld termokanden med kaffe eller varm kakao - og lad så turen gå til eksempelvis til Karlby og Sangtrup Klinter, der er et smukt udflugtssted for hele familien. Ved Karlby Klint finder du fossiler overalt, og man kan også finde forstenede søpindsvin på stranden.

Du kan også smutte forbi Grenaa Plantage, der byder på vekslende skov i smukke efterårsfarver og store hedearealer med lyng eller Dystrup og Ramten Sø, hvor du fra fugletårnet får en smuk udsigt over området.

Se flere gode idéer til naturoplevelser på VisitAarhusregionens hjemmeside.