Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger NorddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Kaster man et hurtigt blik på boligselskabet B45s byggeri på den gamle GD-grund i Grenaa kan det være svært at se, at det ikke er de gamle bygninger, der er sat i stand - men nogle helt nye. Foto: Emma Ahlgreen Haa

Hvordan gik byens vartegn fra at være en storslået fabrik til i dag at være noget helt andet?

Kender du GD-grunden i Grenaa?

Det er jeg faktisk næsten sikker på, at du gør.

For Grenaa Dampvæveri, der i mange år har fungeret som et vartegn for både Grenaa og resten af kommunen, var i sin storhedstid byens største virksomhed og den beskæftigede mere end 800 medarbejdere. Mange har enten selv arbejdet på fabrikken, eller også kender de én, der har arbejdet der.

Ofte gik jobbet nærmest videre i slægten, når både far, søn og farfar på en eller anden måde var involveret i arbejdet på fabrikken.

Nina Adamsen, der er arkivleder på Grenaa Egnsarkiv, peger på, at fabrikken har haft kæmpe betydning i udviklingen af Grenaa som by, og at mange fra starten til midten af 1900-tallet netop rejste fra land til by for at bosætte sig i nærheden af fabrikken.

Grenaa Dampvæveri fotograferet omkring år 1950. Foto: Grenaa Erhvervsarkiv

I dagens nyhedsbrev får du historien om Grenaa Dampvæveri. Hvordan manufakturhandler H.P Rosenvinge grundlagde fabrikken i 1893, hvordan den voksede sig til en af Østjyllands største arbejdspladser - og hvordan den desværre måtte lukke og slukke i 2002. Og du får historien om, hvordan grunden i dag igen er et vartegn for byen - nu bare på en anden måde.

Samtidig markerer historien starten på en ny serie her på NorddjursLIV, hvor vi kigger tilbage i tiden.

Med hjælp fra Grenaa Egnsarkiv tager vi et kig på gamle billeder og forsøger at genskabe det i dag - samtidig med at vi fortæller historien om det, der sker på billedet.

Meget har ændret sig, men noget er også, som det plejer.

Skriv endelig til os, hvis du har en idé til et sted, vi skal kigge nærmere på.

Det gamle dampvæveri i Grenaa var på et tidspunkt Østjylland største arbejdsplads med over 800 medarbejdere. Efter lukningen i 2002 stod bygningerne i flere år tomme, indtil de i 2012 blev revet ned og efterfølgende genopbygget af boligselskabet B45. I dag rummer de nye bygninger både studieboliger, seniorboliger og familiehuse. Foto: Annelene Petersen

I dag har vi - som vi har fortalt om tidligere - taget hul på et nyt kapitel her på NorddjursLIV. Fra i dag er NorddjursLIV nemlig et medie med betalt indhold.

Siden vi gik i luften i september sidste år, har vi udsendt flere end 50 nyhedsbreve og mange, mange artikler om Norddjurs.

I er mange, der læser med - og det er vi både taknemlige over og stolte af.

Du kan stadig modtage vores nyhedsbreve gratis, men hvis du ønsker adgang til artiklerne om det vigtigste i Norddjurs, kræver det abonnent.

Som abonnent på NorddjursLIV kan du forvente at modtage velskrevne nyhedsbreve i din indbakke hver uge, hvor vi går i dybden med de vigtigste historier, der har betydning for livet i Norddjurs.

Vi prioriterer skarpt i strømmen af information og giver dig ugentlige nyhedsoverblik.

Vi fortæller dig om alt det, der foregår, og om de mennesker, det handler om. Og vi graver ned under overfladen for at give dig en endnu bedre forståelse for - og indsigt i, hvilke dagsordner, der fylder rundt omkring i kommunen.

Og så sørger vi for, at du kender den politiske dagsorden og ved, hvad du selv kan gøre for at få indflydelse på udviklingen i dit lokalsamfund.

Vi håber selvfølgelig, at du vil med ombord - og hvis du gerne vil se os an lidt endnu, er det også helt okay.

Husk også, at du kan skrive til mig på emahh@jfmedier.dk eller min kollega Asbjørn på aswch@jfmedier.dk hvis du har noget på hjerte eller en historie, vi skal tage op.

Vi vil også rigtig gerne høre fra dig, hvis du er en af dem, der arbejdede på Grenaa Dampvæveri, og hvis du har lyst til at fortælle din historie til os og resten af Norddjurs.

Ellers vil jeg blot ønske dig god læselyst!

Billede af Emma Ahlgreen Haa
Billede af skribentens underskrift Emma Ahlgreen Haa Journalist
Det er næsten ikke til at se, at det ikke er samme bygning på billedet. De gamle GD-bygninger blev revet ned i starten af 2010'erne, og siden har man opført et nyt byggeri i samme stil. Fotos: Grenaa Egnsarkiv og Emma Ahlgreen Haa

Fra storslået fabrik og arbejdsplads for mange mennesker - til ungdomsboliger, erhverv og butikker: Få hele historien om Grenaas dampvæveri

Op gennem 1900'erne var Grenaa Dampvæveri byens største virksomhed. Den bidrog med økonomisk omsætning til hele byen, den skaffede arbejdspladser og den var med til at udvikle Grenaa som by.

Men som ordsproget siger, kommer alt godt til en ende, og det gjaldt også for byens vartegn og stolthed. Efterhånden som maskinerne blev mere og mere effektive, blev der behov for færre og færre folk - og i 2002 måtte virksomheden dreje nøglen om.

Egentligt gik det ganske godt for dampvæveriet, men de norske ejere valgte at fokusere på en tilsvarende fabrik i Norge. Dermed var det endegyldigt slut for fabrikken, der har haft stor betydning for livet i Grenaa.

I artiklen her får du hele historien om det gamle dampvæveri, hvor der i dag er bygget nyt med respekt for og referencer til det gamle.

I mange år var Grenaa Dampvæveri byens ubestridte største virksomhed. I sin storhedstid beskæftigede fabrikken 10 procent af byens befolkning, og der er ingen tvivl om, at fabrikken var med til at udvikle Grenaa som by. Men alt godt kommer ofte til en ende - også den storslåede fabrik, der i 2002 måtte dreje nøglen om.

Det var en sorgens dag for mange, da Grenaa Dampvæveri lukkede i 2002, og endnu flere begræd det, da en stor del af de gamle bygninger godt 10 år senere blev revet ned.

Gennem mere end 100 år havde fabrikken været Grenaas største, og den havde bidraget med omsætning og arbejdspladser til hele byen, men nu var det altså slut. Det norske selskab, der i 2002 ejede fabrikken, besluttede sig for at fokusere på sin anden fabrik i Norge, og dermed var det foreløbigt slut med 100 års historie for byen.

Dampvæveriet blev grundlagt på Østerbrogade i 1893 af købmand og manufakturhandler Hans Peter Rosenvinge.

- Han kom til Grenaa, hvor han arbejdede som manufakturhandler, og så satte han sine penge i et dampspinder i Vejle, fortæller Nina Adamsen, arkivleder i Grenaa Egnsarkiv.

Senere ragede han dog uklar med direktøren på dampspinderiet og trak derfor sine penge ud for i stedet at grundlægge væveriet i Grenaa.

Billedet her er ifølge dateringen taget i 1896 - altså tre år efter, at H. P. Rosenvinge grundlagde fabrikken. På billedet ses nogle af de første produktionsbygninger med det velkendte shedtag, der gjorde, at det var nemt at bygge ekstra fag på. Den store bygning til venstre var grundlægger H. P. Rosenvinges privatbolig. Foto: Grenaa Egnsarkiv

Til at begynde med købte H.P Rosenvinge 16 væve til at producere bomuldsstoffer, og han ansatte folk udefra, der havde erfaring med arbejdet.

Når der var tjent nok penge, udvidede han, og det gik så godt, at Grenaa Dampvæveri allerede omkring 1900-tallets start havde 80 vævemaskiner foruden et blegeri og et væveri. Senere begyndte virksomheden også at fremstille kunstsilke, celluld, hørgarn og uld.

I 1906 blev damvæveriet omdannet til aktieselskab med H.P. Rosenvinge på direktørposten, og det satte for alvor skub i fabrikkens udvikling, der herfra voksede og voksede.

Grenaa Dampvæveris produktionsbygninger set fra Djursgade. Billedet er dateret til 1897, og det er dermed stadig i fabrikkens tidligere levetid. Den store bygning i højre side var grundlægger H. P. Rosenvinges privatbolig. Den tidligere privatbolig står i øvrigt stadig, og bliver i dag brugt som kontor for blandt andet Nordea. Den står foran det, der i dag er en Kvickly-forretning. Foto: Grenaa Egnsarkiv

Det smarte ved fabrikkens byggeri var, at det bestod af en såkaldt shedtag-konstruktion. Det betød, at man kunne blive ved med at bygge fag på, og derfor kunne man nemt udvide, når pengene var til det.

- H. P. Rosenvinge begyndte også at ansætte folk fra byen og oplære dem i arbejdet, fremfor at ansætte folk udefra, fortæller Nina Adamsen.

Billedet her er taget omkring år 1950 og viser kraftstationen, der er opført i 1946, og den kendte skorsten, som var fabrikkens - og til dels også byens - vartegn. På toppen af bygningen til venstre i billedet ses det store "GD"-skilt, som arkivleder Nina Adamsen brugte lang tid på at lede efter til en udstilling om fabrikken. Hun fandt frem til en mand, der efter sigende havde fået fingrene i skiltet, da fabrikken lukkede i 2002, og stedet blev rømmet. Hun fandt frem til manden, der ganske rigtigt havde haft skiltet i sin varetægt - desværre var det gået til en brand få år tidligere. Foto: Grenaa Egnsarkiv
Dette billede er taget stort set samme sted - bare 70 år senere. Byggeriet er nyt, fordi det var for omfattende og for dyrt at sætte de gamle bygninger i stand, men der er klare referencer til det gamle GD-byggeri. Desværre var man også nødt til at rive den ikoniske skorsten ned. Man har dog bygget en ny, der fungerer som elevatorskakt. Foto: Emma Ahlgreen Haa

I midten af 1930'erne beskæftigede Grenaa Dampvæveri mellem 500 og 600 mand, og 20 år senere nåede fabrikken sit højdepunkt med næsten 1.000 ansatte - det svarede til omkring 10 procent af byens befolkning.

Fabrikken var derudover landets største væveri og frem til midten af 1960'erne Djurslands' eneste storindustri. Der blev også eksporteret til resten af Europa og USA.

- Der er ingen tvivl om, at Grenaa Dampvæveri var byens største virksomhed i mange, mange år. De fleste af dem, der arbejdede på fabrikken, havde ægtefæller og børn, og dermed var det rigtig mange mennesker, der på en eller anden måde var afhængige af fabrikken, siger Nina Adamsen.

Grenaa Dampvæveri var i 1950'erne på sit højeste, hvor fabrikken beskæftigede næsten 1.000 mennesker. Her er hele fabriksområdet set fra luften. Billedet er formentligt taget mellem år 1946 og 1969. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto/Det Kgl. Bibliotek/Danmark set fra luften

Der er heller ingen tvivl om, at fabrikken var medvirkende til, at Grenaa udviklede sig som by.

- Op gennem midten af 1900'tallet skete der i hele landet en vandring fra land til by som følge af industrialiseringen, og det skete også i Grenaa, hvor mange især bosatte sig for at arbejde på fabrikken, siger Nina Adamsen.

Fabrikken pressede på for, at der blev bygget boliger til først arbejderne og senere funktionærerne. Den var medvirkende til, at Grenaa fik et reelt arbejderkvarter i området med tofamiliershuse og en have, hvor der kunne plantes kartofler og gulerødder.

- Det er klart, at fabrikken havde en stor betydning for industrialiseringen i Grenaa, siger Nina Adamsen.

Hvordan var det nu, det var?

I en ny serie på NorddjursLIV sætter vi fokus på nogle områder i kommunen. Områder, der på den ene eller anden måde har haft betydning for Norddjurs.

Med hjælp fra Grenaa Egnsarkiv har vi fået adgang til gammelt billedmateriale, der hjælper os med at fortælle historien. Og vi har hver gang udvalgt ét billede, som vi forsøger at genskabe med et billede fra i dag, for at se, præcis hvad og hvor meget, der har ændret sig.

Har du en god idé til et sted, vi skal sætte fokus på? Eller ligger du inde med gamle billeder, som vi skal forsøge at genskabe?

Så skriv meget gerne til emahh@jfmedier.dk.

Op gennem 1970'erne begyndte der dog også at ske en anden forandring. Konkurrencen fra Østen pressede på, og man begyndte at få mere effektive maskiner, der ikke krævede lige så meget manuelt arbejde.

Det betød blandt andet, at man "rationaliserede", altså fyrede folk, fordi der skulle bruges færre mennesker til at betjene vævene.

Fra at have været en virksomhed, der havde en stor del af byens befolkning ansat, svandt fabrikken nu ind. Omkring år 2000 var der "kun" 170 ansatte. Man havde dog formået at modernisere, så det var stadig en velfungerende virksomhed.

Alligevel besluttede de daværende norske ejere i 2002 at lukke fabrikken. Årsagen skal findes i, at man havde en tilsvarende fabrik i Norge, og det var ganske enkelt unødvendigt med to af samme slags. Oprindeligt havde det norske firma ellers meldt ud, at man ville bevare fabrikken i Grenaa og lukke den tilsvarende i Norge.

Den beslutning blev til manges store overraskelse ændret i december 2001, og siden forsøgte mange - blandt andet Grenaas borgmester Gert Schou - at få omstødt beslutningen. Men uden held, for de norske ejere var ikke til hverken at hugge eller stikke i.

Derfor blev nøglen til fabrikken endegyldigt drejet om - til manges sorg.

Grenaa Dampvæveri lukkede i 2002, og herefter fik de gamle bygninger lov til at stå og forfalde. Dette billede er taget i 2010, hvor den før så storslåede fabrik var i trist forfatning. Mange vinduer var slået i stykker og der var graffiti på flere vægge. Foto: Flemming Højer
12 år efter ovenstående billede blev taget, har boligselskabet B45 fået opført et nyt byggeri, der blandt andet rummer ungdomsboliger, ældreboliger og familieboliger. Med hjælp fra en privat investor har man i underetagen af disse bygninger lavet lokaler, der er udlejet til Norddjurs Kommune og Viden Djurs. Foto: Emma Ahlgreen Haa

Herefter fik den før så storslåede fabrik lov til at stå og forfalde - uden at der var en plan for, hvad der skulle ske. Vinduerne gik i stykker og flere vægge blev overmalet med graffiti.

Historien går på, at bygningerne var så grimme, at man under et regentbesøg, hvor dronning Margrethe skulle køre fra havnen til byen, endte med at lægge ruten via ringvejen i stedet for ad den direkte rute forbi det gamle dampvæveri - ganske enkelt fordi man ikke ville være bekendt at lade ruten gå forbi de faldefærdige bygninger.

Det gamle, ikoniske GD-tårn stod ikke til at redde. I stedet har boligselskabet B45 fået opført et tårn med reference til det gamle, der fungerer som elevatorskakt. Foto: Emma Ahlgreen Haa

Siden har man opført et nyt byggeri i stil med det gamle, hvor der blandt andet er boliger.

Disse planer blev der næsten sat en kæp i hjulet for efter finanskrisen, der gjorde det svært for ejerne at fuldføre deres planer om et attraktivt sted med boliger, butikker og kontormiljø.

Desuden mødte det nye projekt også stor modstand fra lokalbefolkningen, hvor alle på den ene eller anden måde havde en holdning til det gamle dampvæveri. Mange ville derfor gerne have, at de gamle bygninger blev sat i stand, men det var ganske enkelt for dyrt.

I gamle dage var stort set hele området til højre i billedet ejet af Grenaa Dampvæveri, der havde fabriksbygninger og boliger i området. I dag er flere bygningerne revet ned og der er bygget nye, der huser erhverv og boliger. Enkelte bygninger - som den gamle direktørbygning, der ligger foran Kvickly-bygningen - er dog de oprindelige. Kvickly-bygningens væg, der vender over mod Lidl, er også gammel, mens resten er nyt. Foto: Annelene Petersen

Tidligere har Anders Lisvad, direktør i boligselskabet B45, der udlejer boligerne og stod for nybyggeriet, sagt til Randers Amtsavis at noget af det, der gjorde det umuligt at sætte det gamle byggeri i stand, var søjle-bjælke-konstruktionen med et stålskelet med to 100 tons betonsiloer, og at en nedbryder ville have 1,2 millioner kroner for at strippe bygningen.

Omvendt kostede det 700.000 kroner at rive bygningen ned.

Det arbejde gik i gang i 2013, og allerede 10 måneder senere stod den første bygning - Kedelbygningen - færdig. Den bestod af ungdomsboliger og de studerende kunne dermed flytte ind.

Billedet her er taget i 2010. Den rødbrune bygning i forgrunden står stadig den dag i dag og huser en sportsforretning. I baggrunden ses det gamle GD-byggeri og det gamle tårn, der begge er blevet revet ned og erstattet af et byggeri med reference til det gamle. Foto: Flemming Højer

Næste etape - der stod klar i 2015 - var genopførslen af de gamle industribygninger. Her blev der opført 36 ungdomsboliger og seks familieboliger. Underetagen er en selvstændig ejerlejlighed, ejet af en privat investor og udlejet til Norddjurs Kommune og Viden Djurs.

Tre år senere stod tredje og foreløbigt sidste etape klar. Den rummer 32 familieboliger.

Undervejs var man nødt til at nedrive den gamle, ikoniske skorsten, men den blev genopført i samme stil og fungerer i dag som elevatortårn.

Fjerde og sidste etape er stadig på vej. Det er planen, at der i 2023 skal stå 26 boliger klar til indflytning.

Projektet har i alt kostet 215 millioner kroner.

Den modstand, projektet mødte i starten, er gjort til skamme - og resultatet er blevet så godt, at folk tit tror, at der er tale om de gamle bygninger.

Dermed er byggeriet og området - omend det ikke længere huser et væveri, men i stedet bolig, erhverv og butikker - igen blevet et vartegn for byen.

Den nye byggeri rummer i dag boliger og en privat underetage, der bruges til udlejning. Til venstre i billedet ses den gamle bygning, der i dag huser en sportsforretning. Foto: Emma Ahlgreen Haa
Skal det gamle kapel rives ned og laves til parkeringspladser, eller skal det bevares og laves til museum? Det spørgsmål skal kommunalbestyrelsen snart tage stilling til. Foto: Emma Ahlgreen Haa

Skal det gamle kapel rives ned eller bevares? Det spørgsmål skal politikerne snart tage stilling til

Snart skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, om det gamle kapel ved det tidligere Grenaa Sygehus skal bevares, eller om man skal give Region Midtjylland lov til at rive kapellet ned og opføre parkeringspladser i stedet.

Kapellet har ikke været i brug i halvandet år, og regionen mener selv, at der er mangel på parkeringspladser - særligt til handicappede - i området. Derfor vil det være oplagt at bruge jorden til det.

Omvendt er der dem, der mener, at det vil være synd at rive kapellet ned, og at man i stedet skal bevare historien og gøre stedet til et museum.

For halvandet år siden stoppede man med at bruge kapellet ved Grenaa Sundhedshus, og siden har bygningen stået ubrugt hen. Men på det kommende kommunalbestyrelsesmøde skal politikerne tage stilling til, om bygningen skal rives ned - og blive til parkeringspladser - eller om man skal bevare den og lave den til museum.

Skal man bevare, eller skal man rive ned og bygge parkeringspladser?

Det er spørgsmålet.

Og på det kommende kommunalbestyrelsesmøde skal politikerne bestemme, om det skal være det ene, det andet eller det tredje, som bliver kapellets skæbne.

Politikerne er splittede. På den ene side står dem, der gerne vil bevare og på den anden side dem, der - groft sagt - ikke finder bygningen nødvendig at bevare.

En af dem, der helst ser, at det gamle kapel bliver stående, er Niels Basballe (S).

Han er tidligere portør, og har derfor en vis tilknytning til stedet.

- Kapellet fortæller en vigtig historie, og derfor er det synd at rive den ned. Bygningen siger en masse om den byggetradition, man havde dengang. Derfor er det vigtigt, at man bevarer sådan en bygning, siger han.

Desuden peger han på, at kapellet har tjent en vigtig funktion, og den historie er værd at fortælle. Derfor mener han, at man bør lave museum i det gamle kapel.

- Kommunen har desuden sagt ja til, at at Region Midtjylland må rive sygehusets gamle køkkenbygning ned, og her vil der komme parkeringspladser. Derfor mener jeg ikke, at der er behov for at jævne kapellet med jorden, siger Niels Basballe.

Ved siden af Grenaa Sundhedshus - det tidligere sygehus - ligger kapellet, der ikke længere er i brug. Det kan af og til knibe med parkeringspladserne, særligt til de handicappede, og derfor håber Region Midtjylland at politikerne stemmer nej til lokalplanen, så de kan få lov til at rive kapellet ned og etablere parkeringspladser i stedet. Foto: Emma Ahlgreen Haa

I dag er det Region Midtjylland der ejer bygningen, der blev opført i 1922 som et kapel til Grenaa Sygehus.

Efter sygehuset i 2011 lukkede, fortsatte bedemændene i byen med at bruge kappellet indtil 2020, hvor det nye kapel på Kejserbækvej stod færdigt.

I september samme år besluttede miljø- og teknikudvalget at nedlægge forbud mod nedrivningen af kapellet og i stedet igangsætte en lokalplan med det formål at bevare kapellet.

Det er altså den lokalplan, politikerne på det kommende møde skal stemme om. Lokalplanen bestemmer, at bygningen ikke må rives ned. Sker det, håber Region Midtjylland, at kommunen i så fald vil købe bygningen.

Men mest af alt håber regionen på, at politikerne stemmer nej til lokalplanen. Så vil regionen nemlig rive bygningen ned og i stedet opføre parkeringspladser, som der er mangel på.

Tidligere har Region Midtjylland i et skriftligt svar til Norddjurs Kommune skrevet at den ingen planer "har om en fremtidig anvendelse af ejendommen, og en bevarende lokalplan kan derfor få den virkning, at bygningen kommer til at stå og forfalde," samt at efter regionens "opfattelse vil en anvendelse af kapel-området til parkering, herunder handicapparkering, være den optimale løsning, jævnfør at de sundhedsprofessionelle lejere og brugerne i Grenaa Sundhedshus efterspørger tætbeliggende p-pladser."

Afstemningen bliver tæt

I august 2021 skulle miljø- og teknikudvalget stemme om forslaget til lokalplanen, og her stemte et flertal bestående af Jens Meilvang (LA), Niels Basballe (S), Niels Ole Birk (V) og Aleksander Myrhøj (SF) ja til forslaget.

Kun Dansk Folkepartis Steen Jensen stemte imod.

Siden har Jens Meilvang dog ændret mening. Han går ikke længere ind for at bevare bygningen, og det skyldes, at Region Midtjylland selv har sagt, at de gerne vil have området til parkeringspladser.

- Man må formode, at regionen ved, hvad den har brug for. Når den siger, at der er brug for parkeringspladser, så må vi gå ud fra, at det er sandt, siger han.

Fortalerne mener, at man bør lave museum i det gamle kapel ved siden af det nuværende sundhedshus. Andre mener, at det er for dyrt, og at man bør lave parkeringspladser, som regionen selv efterspørger. Foto: Emma Ahlgreen Haa

Desuden mener han ikke, at der er en klar plan for, hvad bygningen skal bruge stil.

- Jeg tror ikke på idéen om et museum. I så fald skal der bruges penge til at sætte bygningen i stand, og jeg tror, at der vil være meget begrænset publikum til et sådan museum. Derfor ville det ikke være at bruge skatteborgernes penge ordentligt, siger han.

Dansk Folkepartis nuværende medlem i kommunalbestyrelsen, Diana Therese Mikkelsen, har tænkt sig at stemme nej.

- Kommunen elsker at opkøbe bygninger formålsløst. Der skal sælges ud, ikke købes, siger hun.

Niels Ole Birk (V) og Aleksander Myrhøj (SF) har indtil videre tænkt sig at stemme ja til lokalplanen.

Af de politikere, NorddjursLIV ellers har været i kontakt med, virker det til, at der er stor splittelse, og derfor er det svært at gisne om, hvad den endelige beslutning bliver.

Kapellet er i øvrigt bevaringsværdigt, men hvis kommunalbestyrelsen har stemt nej til lokalplanen, så bliver det formentligt muligt for regionen at søge om lov til at rive den - og få tilladelse til det.