Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger NorddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Christine Staugaard holder af at vandre og tilbringe tid med sig selv. Til sommer tager hun fra København til Djursland for at prøve Djurslandstien. Privatfoto

I naturen er der plads til bare at være

Når Christine Staugaard vandrer i naturen, handler det meget om at have et sted, hvor tid ikke rigtig eksisterer, og et rum, hvor hun bare kan være.

- I naturen er der ro. Jeg kan være alene med mine tanker, og der er ikke meget, jeg skal forholde mig til, siger hun.

Hun holder særligt af at vandre alene.

- Hvis man tænker over det, så er det ikke så tit, at man har mulighed for at være i sit eget selskab. Ens liv handler meget om at være sammen med andre. Indimellem er det rart at blive fri for det og bare være sig selv, siger Christine Staugaard.

Lige nu er hun i gang med - i flere etaper - at gå Hærvejen, og snart har hun planer om at besøge Djursland.

Her vil hun gå en del af Djurslandstien, der løber fra Udbyhøj ved Randers, gennem Grenaa og ned mod Ebeltoft for til sidst at slutte ved Risskov i Aarhus.

Ringer navnet Djurslandstien ikke en klokke ved dig, så er det muligvis fordi, stien for nylig har skiftet navn.

I samme ombæring er to stier lagt sammen, ligesom skiltningen er blevet bedre. Projektet er sket i samarbejde med Syddjurs Kommune, hvor en del af den 150 kilometer lange vandresti løber.

- At vi nu har én samlet sti, der hedder det samme og har samme skiltning, synes jeg er en kæmpe fordel. Vi vil gerne have folk ud i naturen, og det er klart, at god skiltning gør det nemmere for folk, siger Bodil Richardt.

Hun er projektleder i Norddjurs Kommune og har været primus motor på relanceringen af stien. Hun håber, at endnu flere får øjnene op for, hvor skøn Djursland er. Og at de vil benytte sig at muligheden for at komme ud i naturen og gøre brug af stien.

I dagens nyhedsbrev kan du høre mere om bevæggrundene for at ændre stiens navn og om Bodil Richardts forhåbninger for den "nye" vandresti.

Du kan også læse hvad Christine Staugaard mener om naturen - og hvorfor den er så vigtig for hende.

Har du en idé til et emne, jeg skal tage op, eller andet på hjerte, må du som altid gerne skrive til mig på emahh@jfmedier.dk.

God læselyst!

Billede af Emma Ahlgreen Haa
Billede af skribentens underskrift Emma Ahlgreen Haa Journalist
Da der skulle findes et nyt navn til stien, var det vigtigt, at det var mundret, men også at det var intuitivt i forhold til stiens placering. Med navnet Djurslandstien er det tydeligt for alle, hvor stien går henne, mener Bodil Richardt, der er projektleder i Norddjurs Kommune og tovholder på projektet om stiens nye navn. Privatfoto

Vandresti får nyt navn: - Forhåbentligt får flere øjnene op for hvor mange skønne naturoplevelser, der er på Djursland

Norddjurs Kommune har sat gang i en rebranding af Nordsøstien, der blandt andet løber langs den norddjurske kyst fra Udbyhøj til Glatved Strand og videre ind i Syddjurs Kommune.

I samme ombæring er to stier lagt sammen, ligesom skiltningen er blevet bedre. Desuden skifter stien navn til Djurslandstien.

Med rebrandingen er det håbet, at endnu flere kommer ud i naturen og gør brug af stien. Og forhåbentligt også, at flere får øjnene op for, hvor skøn Djursland er.

To vandrestier i Norddjurs og Syddjurs er lagt sammen og stien har fået nyt navn. Håbet er, at det sammen med mere skiltning og bedre stiforhold gør, at endnu flere får lyst til at benytte sig af stien - og i samme ombæring forhåbentligt får øjnene op for, hvor skønt der er på Djursland.

Et samlet stiforløb, der går hele vejen rundt om Djursland, og som forhåbentligt kan være med til at åbne folks øjne for, hvor skøn natur Djursland har.

Det er tankerne bag Djurslandsstien, der i disse dage får opsat nye skilte og bliver repareret de steder, det er nødvendigt.

I min optik giver det god mening, når nu stien skal have et løft, at Norddjurs og Syddjurs arbejder sammen, for det er til glæde for alle

Bodil Richardt, projektleder

Egentligt er stien slet ikke ny. Det er de to stier Nordsøstien, med udgangspunkt i Norddjurs, og Molsruten, med udgangspunkt i Syddjurs, der er lagt sammen og har fået nyt navn.

Til sammen giver det en rute på 150 kilometer, der starter i Udbyhøj og slutter i Risskov.

- At vi nu har én samlet sti, der hedder det samme og har samme skiltning, synes jeg er en kæmpe fordel. Vi vil gerne have folk ud i naturen, og det er klart, at god skiltning gør det nemmere for folk, siger Bodil Richardt, projektleder i Norddjurs Kommune.

Hun er tovholder på projektet og har været med til at beslutte, at stien skal have nyt navn.

- Udover at stien får nyt navn, gør vi meget ud af at kortlægge den og gøre det nemt for folk at søge den frem. Håbet er, at det er med til at skabe opmærksomhed på Djursland og viser, hvor skønt her er. Vi håber også, at stien er med til at gøre det klart for folk, at vi har rigtig mange gode naturoplevelser, siger Bodil Richardt.

Turister går ikke op i kommunegrænser

Nordsøstien fik sit navn i 2006, som en del af det transnationale EU-projekt North Sea Trail. Her kortlagde man vandreruter i Nordeuropa, og stien på den norddjurske kyst fik altså navnet Nordsøstien.

- Det er jo lidt pudsigt, at stien hedder Nordsøstien, når den ligger ved Kattegat, men det er fordi ruten var en del af en række stier andre steder i Danmark. Så det gav god mening at stien fik det navn, siger Bodil Richardt.

I dag understøttes projektet ikke længere af EU og kommunen har heller ikke længere pligt til at videreføre projektet. Det var også det daværende Aarhus Amt, der havde samarbejdet med EU.

Derfor giver det ifølge Bodil Richardt god mening, at kommunerne nu har hjemtaget projektet.

Kommunalbestyrelserne i henholdsvis Norddjurs og Syddjurs har godkendt det nye navn. Sådan er det altid, når veje, stier og deslige skifter navn. Her er det Kasper Bjerregaard (V) fra Norddjurs Kommune til venstre og Michael Stegger (S) fra Syddjurs Kommune til højre. Foto: Bodil Richardt

Sidste år bevilgede kultur- og fritidsudvalget i Norddjurs Kommune 300.000 kroner til en relancering og opgradering af stien.

Som projektleder satte Bodil Richardt sig sammen med en række øvrige i kommunen, og de tog også hurtigt kontakt til Syddjurs Kommune.

- Det er klart, at turister og andre, der vandrer på stierne, ikke går op i hvor kommunegrænsen er. Derfor skal vi heller ikke tænke på kommunegrænsen som værende en skarp grænse, siger hun og fortsætter:

- I min optik giver det god mening, når nu stien skal have et løft, at Norddjurs og Syddjurs arbejder sammen, for det er til glæde for alle - både kommunerne, men også turister og lokale.

Ny skiltning gør at det forhåbentligt bliver endnu nemmere at se hvor stien går. Foto: Bodil Richardt

I den forbindelse blev de også enige om, at stien skulle skifte navn.

- Navnet Nordsøstien er ikke smidt under bussen, for mange kender stien under det navn. Men vi har fundet på noget mere intuitivt og mundret, siger Bodil Richardt.

Mange søger ud i naturen

Undervejs i projektet har man i både Nord- og Syddjurs arbejdet med at tydeliggøre, hvor stien går, ligesom man på stien med skilte har gjort det tydeligt, hvilken vej man skal gå.

Bodil Richardt håber, at mange vil benytte sig af stien i fremtiden.

- Nu venter sommerferien lige om hjørnet, og i den forbindelse er det jo oplagt at komme ud i naturen. Der er shelters langs ruten, som man kan sove i, og generelt mange gode natur- og kulturoplevelser undervejs, siger hun.

Vælger man at gå de 150 kilometer langs Djurslandstien kommer man blandt andet forbi havnen i Bønnerup. Foto: Emma Ahlgreen Haa

Vælger man at benytte sommerferien til at komme ud i den danske natur, er der formentligt en god chance for at støde på andre vandrere.

I forbindelse med de mange corona-nedlukninger var der mange, der søgte ud i naturen, og den tendens lader ifølge Naturstyrelsen til at fortsætte nu, hvor vi er på den anden side.

Eksempelvis er trafikken på det landsdækkende kort over friluftsoplevelser udinaturen.dk stadig stigende.

I 2021 var der over 2,2 millioner unikke besøgende. Det er mere end tre gange så mange besøgende som i 2019.

Norddjurs Kommune har fået trykt fysiske kort, som man kan tage med sig på vandreturen. - Mange steder er man stoppet med at få trykt kort, men de er virkelig populære. Sidste år løb vi tør, så derfor holder vi fast i de fysiske kort, for behovet er der, siger Bodil Richardt, projektleder i Norddjurs Kommune. Kort: Norddjurs Kommune

Men Naturstyrelsen kan også se på sine naturtællere, at mange stadig gerne tager ud i naturen.

Naturstyrelsen har tællere i udvalgte naturområder, som tilsammen giver en indikation af både lokale og landsdækkende tendenser med de usikkerheder, der altid er forbundet med den slags tællinger.

- Forhåbentligt kan vi også være med til at give folk nogle skønne oplevelser i naturen, siger Bodil Richardt.

Christine Staugaard bor normalt i København, men bruger en del af sin fritid på vandre. Hun glæder sig til, at den "nye" vandresti gennem Nord- og Syddjurs åbner, og vil bruge sin sommerferie på at gå en del af den. Privatfoto

Vandreaficionadoen Christine Staugaard tager fra København til Djursland for at vandre på Djurslandstien: - Når man vandrer er der ro og plads til bare at være

Et højskoleophold for 13 år siden lagde grundstenen til en kærlighed til naturen for Christine Staugaard. I dag nyder hun at vandre i Danmarks natur og se steder, hvor hun ellers ikke kommer. Sommerferien skal også bruges på vandreture, og her glæder Christine Staugaard sig især til at komme til Djursland og prøve Djurslandstien.

Christine kan godt lide naturen, fordi her har hun plads til bare at være. Når hun vandrer, er der ikke noget, hun skal nå, og der er ikke andre steder, hun skal være. Det giver hende en enorm ro, som hun sætter stor pris på.

Når Christine Staugaard vandrer i naturen, handler det om at se steder, hun ikke før har oplevet. Men det handler også om at have et rum, hvor der mest af alt er plads til bare at være. - Mange af os lever et liv, hvor man hele tiden er i gang med noget. Når jeg vandrer, handler det bare om at komme fra A til B. Det kan ikke blive mere enkelt, siger hun.

Et højskoleophold i Ry for godt 13 år siden kickstartede 32-årige Christine Staugaards interesse for naturen.

Hun gik på naturlinjen, hvor man selvsagt bruger en del tid udenfor, og der blev blandt andet tændt bål, roet i kajak og vandret og overnattet en del udenfor.

- Glæden ved at være udenfor blev plantet i mig på det tidspunkt. Jeg opdagede, hvor fedt det rent faktisk kan være at sidde og glo ind i et bål og bare være til, fortæller Christine Staugaard.

Hvis man tænker over det, så er det ikke så tit, at man har mulighed for at være i sit eget selskab. Ens liv handler meget om at være sammen med andre.

Christine Staugaard

Hun bor i dag i København, hvor hun arbejder som pædagog, men fridage og ferie bliver ofte brugt udenfor. Allerhelst på at vandre, og af den grund har Christine Staugaard oplevet en hel del dansk natur.

- Det er en god måde at se noget nyt af Danmark. Jeg kommer steder, hvor jeg ellers måske ikke ville komme, siger hun.

Til sommer har Christine Staugaard planer om at besøge Djursland.

Det primære formål med den tur er at besøge Djurslandstien.

- Jeg synes, det kunne være supersjovt med tiden at gå hele strækningen fra Randers til Aarhus, men jeg har ikke travlt. Det vigtigste er at nyde processen, og ikke at færdiggøre ruten på kortest mulige tid, siger Christine Staugaard.

Christine Staugaard bliver tit spurgt, om hun er ensom når hun vandrer alene. - Til det kan jeg kun svare, at jeg er alene, men jeg er ikke ensom. Jeg er jo alene, men det er ikke lig med at jeg er ensom. Jeg tror det er uvant for folk at tilbringe tid med sig selv på den måde. Men jeg er vant til at lave mange ting med mig selv, som at tage i sommerhus eller gå ud at spise, siger hun. Privatfoto

Den tilgang har hun god erfaring med, og i øjeblikket er hun i gang med at gå Hærvejen, der er en flere hundrede kilometer lang vandre- og cykelrute, der løber på langs ned gennem Jylland.

- Den proces kan nærmest strække sig over flere år, men det vigtigste er heller ikke at kunne sige, at jeg har gået Hærvejen - men at jeg har nydt processen undervejs, siger Christine Staugaard.

Generelt holder Christine Staugaard af lange vandreruter, der kan brydes op i mindre dele over lang tid.

- Udover at det giver mig mulighed for at opleve en del natur og se en del af Danmark, jeg ellers ikke ser, så giver det en form for tilfredsstillelse, at man langsomt kan fuldføre mere og mere af ruten, siger hun.

En vidunderlig ro

Op gennem sine 20'ere var Christine Staugaard ikke nødvendigvis god til at vedligeholde sin hobby og komme ud at vandre, men glæden ved det fortsatte med at bo i hende, og hun tog på ture med venner eller familie.

- Langsomt er jeg blevet endnu mere glad for det. Man kommer ud og bevæger kroppen mens man opholder sig i naturen, som udover at være skøn og smuk, også er et sted, hvor der er ro og plads til bare at være, siger hun.

De seneste år er Christine Staugaard også begyndt at vandre alene.

- Det er ret nyt for mig, men jeg synes, at det er sindssygt fedt. Hvis man tænker over det, så er det ikke så tit, at man har mulighed for at være i sit eget selskab. Ens liv handler meget om at være sammen med andre. Vi er sammen med andre, når vi er på job, og vi er sammen med andre, når vi kommer hjem. Men indimellem er det rart at blive fri for det og bare være sig selv, siger hun.

Christine Staugaard går typisk mellem 18 og 24 kilometer på en dag. Det længste hun har gået er 30 kilometer, men så er der heller ikke tid til meget andet end bare at gå. - Skal jeg bare nyde turen og have mulighed for at stoppe op, så er den optimale distance 20 kilometer på en dag, siger hun. Privatfoto

Når Christine Staugaard kommer ud i naturen, finder hun straks ro.

- Det er en meget sanselig oplevelse for mig. Mange af os lever et liv, hvor man hele tiden er i gang med noget eller hele tiden skal noget. Når jeg vandrer, handler det bare om at komme fra A til B. Det kan næsten ikke blive mere enkelt, siger hun og fortsætter:

- Når jeg vandrer, kan jeg ikke komme hurtigere frem. Det betyder, at jeg er helt til stede i nuet og alene med mine tanker, mens jeg går. Den ro er vidunderlig.

Vigtigt med god skiltning

God skiltning og stiforhold, der gør det nemmere at komme til, er alfa og omega, når Christine Staugaard vandrer.

Derfor er hun glad for, at Djurslandstien i forbindelse med relanceringen har fået et brushup og bedre skiltning på den 150 kilometer lange rute.

- Jeg kan godt lide, når jeg skal bruge et kort eller min telefon så lidt som muligt. Derfor betyder god skiltning meget for mig, siger hun og fortsætter:

- Generelt er det fedt, når det er gjort så nemt for os vandrere som muligt. God skiltning, gode stiforhold og gode overnatningsmuligheder tæt på vandreruten gør turen meget bedre.

Djurslandstien

Norddjurs Kommune har siden sommeren 2021 arbejdet med en relancering af det, der tidligere hed Nordsøstien.

Stien er blandt andet blevet lagt sammen med en vandresti i Syddjurs Kommune. Den 150 kilometer lange rute har fået et brushup i form af renovering de steder,  det var nødvendigt og bedre skiltning.

Håbet er, at endnu flere får lyst til at benytte sig af stien - og i samme ombæring forhåbentligt får øjnene op for, hvor skønt der er på Djursland.

Man kan finde ruten på Naturstyrelsens hjemmeside udinaturen.dk.

Hun har ikke et yndlingssted at vandre, men nyder særligt at gå lange ture omgivet af skoven.

- Det mest vidunderlige er næsten at gå i en skov, hvor træerne er mange meter høje, og man ikke kan se andet end træer i miles omkreds. At høre vindens susen i de store trækroner er helt magisk, siger hun.

Landbrugsmessen i år slog alle rekorder. Arkivfoto: Mathias Fredslund Hansen

Det skal du også vide

Her får du overblikket over det, der er sket i kommunen, siden NorddjursLIV sidst landede i din indbakke.

Mand sigtet for at ulovlig jagt på rådyr

En borger ringede søndag klokken 21.42 til politiet og fortalte, at han netop havde set en mand i en bil skyde mod en råbuk, der gik på en boldbane på Fuglsangvej i Grenaa.

Borgeren fortalte, at han var ude at gå en tur med en ven, da de hørte et skud komme fra en bil, der stod med front mod banen. Herefter skyndte føreren af bilen sig at pakke noget væk, inden han kørte fra stedet.

På boldbanen lå en råbuk, der tydeligvis var blevet ramt, men det lykkedes dyret at komme på benene og løbe derfra.

Borgeren havde noteret registreringsnummeret på bilen, og en patrulje tog derfor kort efter ud til en 67-årig mand i Grenaa. På mandens adresse stod bilen, og da betjentene ransagede den, fandt de noget ammunition.

Inde i mandens hjem stod nogle rifler og et haglgevær, og den ene riffel tog politiet med til nærmere undersøgelse.

Den 67-årige mand, der havde tilladelse til at have skydevåbnene, er foreløbigt sigtet for overtrædelse af jagtloven.

En schweisshundefører gik spor efter råbukken, der var blevet ramt, men det lykkedes ikke at finde den.

Landbrugsmesse på Gl. Estrup slog alle rekorder

I weekenden var der - efter to års pause på grund af corona - igen landbrugsmesse på de grønne områder ved Gl. Estrup og Det Grønne Museum i Auning.

Landbrugsmessen endte med at være en stor succes, for allerede første dag blev alle forventninger om besøgstal slået.

Det skriver Lokalavisen Norddjurs.

Normalt er man mere end tilfreds, hvis messen får 20.000 gæster både lørdag og søndag, men i år blev det tal slået allerede lørdag.

Tina Kjærgård Tobberup, formand for landbrugsmessen, fortæller til Lokalavisen Norddjurs, at der var over 20.000 gæster om lørdagen og mellem 7.000 og 10.000 om søndagen.

- Vi havde økonomi til at afvikle messen i år, og med den kæmpe succes og besøgsfremgang er vi hundrede procent sikker på messens berettigelse. Nu er den sikret, og vi er allerede i gang med at videreudvikle messen for fremtiden, siger hun til avisen.

Kattegatkomitéen får ny formand

Michael Svane bliver formand for Kattegatkomitéen.

Det oplyser Kattegatkomitéen i en pressemeddelelse.

Indtil 1. januar 2022 var han branchedirektør i DI Transport, men nu afløser han regionsrådsformand Anders Kühnau på posten som formand for komitéen.

Det bliver dermed Michael Svane der skal arbejde for at gøre forbindelsen over Kattegat til virkelighed.

- Jeg er en engageret fortaler for en fast forbindelse over Kattegat. Den bliver en vigtig del af vores fremtidige infrastruktur og vil være med til at binde landet sammen på en hel ny måde. Samtidig er det vigtigt at understrege, at vi ønsker en bred og nuanceret debat om forbindelsen, hvor alle forhold omkring anlæg, miljø, natur og klima indgår. Jeg ser også frem til en god og ligefrem dialog med modstandere og skeptikere, siger Michael Svane i pressemeddelelsen.

Kattegatkomitéen blev etableret i 2008 og er en sammenslutning af politikere og interesser i det private erhvervsliv, organisationer, vidensinstitutioner mv., der alle arbejder for en beslutning om anlæg af en fast Kattegatforbindelse til højhastighedstog og biler over Kattegat mellem Jylland og Sjælland.

Redskabsrum og carport nedbrændte

Torsdag 26. maj udbrød der brand i et parcelhuskvarter i Grenaa.

Ifølge politiets døgnrapport fandt branden sted på Dr. Louise Vej.

Brandvæsnet kæmpede særligt med at forhindre, at ilden bredte sig til selve huset - hvilket til dels lykkedes.

Ilden blev væk fra selve huset, men tre vinduer blev sprængt som følge af varmen. Dele af udhænget samt tagrenderne smeltede også under branden.

Carporten og skuret stod derimod ikke til at redde. Begge brændte helt ned til grunden.

Ingen personer kom til skade.

Det var ikke muligt at fastslå, hvor branden var opstået. Husets ejer forklarede, at han tidligere på dagen havde brændt ukrudt af ved brug af en ukrudtsbrænder, og det er sandsynligvis det, der har startet branden.

Det er ikke første - og nok heller ikke sidste - gang, at en ukrudtsbrænder har startet en brand.

Hvert år opstår der brande i skure eller huse som følge af forkert brug af ukrudtsbrænder. Derfor er det ifølge politiet en rigtig god idé at følge rådene fra Sikkerhedsstyrelsen, inden du tænder din ukrudtsbrænder:

  • Ukrudtet skal svitses, ikke brændes
  • Hold brænderen væk fra tør jord og tør bevoksning
  • Husk god afstand til biler, bygninger og plankeværk
  • Hold øje med glemte gløder
  • Forlad aldrig en tændt eller varm brænder
  • Afmonter gasflaske eller gasdåse efter brug
  • Hav altid brandslukningsudstyr i nærheden (eksempelvis en vandslange)

Flere bilister kørte med narko og alkohol i blodet

Østjyllands Politi standsede fredag og natten til lørdag flere bilister på Djursland som enten havde for meget alkohol i blodet, kørte uden kørekort eller var påvirket af narko.

Det skriver politiet i sin døgnrapport.

Det startede fredag klokken 13:06, da en 60-årig mandlig bilist blev sigtet for kørsel uden førerret, da han blev standset af en patrulje på Bredstrupvej i Grenå.

lige før midnat klokken 23:20 blev en 24-årig mandlig bilist anholdt og sigtet for spirituskørsel samt kørsel uden førerret, da han blev standset af en patrulje på Rougsøvej i Allingåbro.

Da klokken havde passeret 24, opstod der dog et par sager mere.

Klokken 01:54 blev 20-årig kvindelig bilist anholdt og sigtet for narkokørsel, da hun blev standset af en patrulje på Søvej i Rønde.

Og til sidst blev en blev en 24-årig mandlig bilist anholdt og sigtet for narkokørsel, da han blev standset af en patrulje igen på Søvej i Rønde.