Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger NorddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

En bitter bakkestjerne er skudt op ad den nærringsfattige jord ved siden af en af de menneskeskabte gravemaskiner, som i årtier har gravet råstoffer ud af undergrunden ved Glatved Strand. Foto: Asbjørn With

Er Norddjurs Danmarks vildeste?

Jeg har altid elsket at tage på opdagelse.

Da jeg boede i Aarhus, nød jeg at gå ind i baggårdene og se alt det, der åbenbarede sig, hvis jeg trådte væk af fortovet og ind bagved facaderne.

Og når jeg er i bil, og tiden rækker til det, nyder jeg særligt at køre omveje. For der er altid noget nyt at se, hvis man kører en ny vej. Det er som om, at jeg opdager lidt mere af verden hver gang.

På vej ud ad Glatved Strandvej havde jeg den fornemmelse, at jeg skulle på eventyr. Ud i uopdaget land.

I hvert fald for mig.

Annette Limborg Madsen har anbefalet, at jeg har gummistøvler med. Der kan være hugorme, forklarede hun i telefonen. Efterhånden som asfalten på Glatved Strandvej blev erstattet af grus forsvandt det kendte Norddjurs, og en ukendt perle dukkede frem.

Måske havde jeg forventet et lidt mere romantisk scenario, men virkeligheden tårnede sig i bogstaveligste forstand op over hovedet på mig. Enorme bjerge af sten og grus og gigantiske maskiner, der flytter hundredvis af kilo i hver eneste ubesværede bevægelse.

Mens jeg skiftede til de medbragte gummistøvler, fik jeg øje på de første smukke blomster.

Hvis ikke jeg skulle mødes med Annette Limborg Madsen, og bare var kommet forbi på en af mine omveje, er det ikke sikkert, at jeg havde lagt mærke til blomsterne. For de enorme bjerge af grus og sten, vi mennesker næsten brutalt river op af jorden i helt ufattelige mængder for at tilfredsstille bare en lille del af den umættelige efterspørgsel efter mere byggeri, flere huse og nye veje, tager i første omgang al opmærksomheden.

Jeg synes, at vi som kommune er forpligtet til at gøre en indsats

Annette Limborg Madsen

Et par minutter senere ruller Annette Limborg Madsen ind i gruset. Hun er biolog og biodiversitetskoordinator, og vil vise mig, hvordan råstofgravene kan forvandles til helt unik natur, hvor arter, som ellers har trænge kår i vores fede og næringsrige landbrugsland, kan få lov til at sprede sig og i bogstaveligste forstand finde rodfæste.

Området omkring Glatved Strand er utrolig smukt, men det inviterer ikke til badning. Med sin placering syd for Grenaa og lige på grænsen til Syddjurs er der langt til badestranden på guldkysten langs kommunens nordlige kyster.

Glatved Strand er stenet og mere vild og utæmmet. Kalken ligger til gengældt højt i undergrunden, fortæller Annette Limborg Madsen, og det tiltrækker mennesker og gravemaskiner på jagt efter råstoffer.

Maskinerne skræller muldjorden af og blotlægger kalk, sten og grus, som i årtier er blevet gravet op af jorden og fragten ud i verden fra den industrielle råstofhavn, der rager ud i vandet.

Når Annette Limborg Madsen gerne vil vise os netop det her, så skyldes det de helt unikke muligheder, som udvindingen af råstof efterlader.

De muligheder har kommunen grebet og i samarbejde med råstofvirksomhederne, lodsejere og det nærliggende gods, har kommunen skabt et unikt naturområde, som skaber både biodiversitet og helt særlige naturoplevelser for de mange, som allerede kender dette særlige sted og som kommer for at botanisere, gå tur eller fiske.

Projektet ved Glatved Strand er spydspids i kommunens indsats for at fremme og bevare biodiversitet.

Og så er det kommunens bud i konkurrencen - Danmarks vildeste kommune, der finder sin vinder 19. september.

Selvom Annette Limborg Madsen gerne vil vinde og høste hæder for at Norddjurs er Danmarks vildeste, så er det langt fra førsteprioriteten. Det er naturen og mangfoldigheden.

Derfor håber hun også, at kommunalbestyrelsen vil blive ved med at prioritere indsatsen højt, når sagen i løbet af sensommeren lander på den politiske dagsorden.

Rigtig god læselyst i den næringsfattige jord blandt nedbøjet bakkestjerne, slangehoved og gravemaskiner.

P.s.

Hvis du ikke allerede er abonnent, vil vi gerne have dig med på holdet. Mange har allerede valgt at abonnere og blive en del af et fællesskab, der prioriterer overblik og dybde over nyhedsræs og breaking news. Som abonnent kan du forvente at modtage et til to nyhedsbreve om ugen, hvor vi går i dybden med de vigtigste historier, der har betydning for livet i Norddjurs.

Lyder det som noget for dig, kan du for 39 kroner om måneden blive fuldgyldig abonnent lige her.

Det er selvfølgelig også helt okay, hvis du hellere vil se os lidt mere an. Derfor vil du stadig modtage dette nyhedsbrev gratis, hvor vi hver gang giver vores bud på nogle udvalgte historier fra Norddjurs. Og skulle du få lyst til at få den fulde oplevelse med fri adgang til det hele, vil vi glæde os til at byde dig velkommen ombord.

Billede af Asbjørn With
Billede af skribentens underskrift Asbjørn With Journalist
Biolog og biodiversitetskoordinator Annette Limborg Madsen bruger meget af sin arbejdstid på at bevare og skabe unik natur for de truede arter og for alle os, der elsker oplevelser i naturen. Foto: Asbjørn With

Indvinding af råstoffer ved Glatved Strand skaber helt nye muligheder for nogle af de mange arter, der ellers ikke kan finde fodfæste andre steder

Området omkring de store råstofgrave ved Glatved Strand kan noget helt særligt, når det kommer til naturbeskyttelse og biodiversitet. Det lyder muligvis helt sindssygt, fordi enorme maskiner kværner rundt og graver tusindevis af tons kalk, sten, grus og sand op af jorden i et scenario, der hurtigt leder tankerne hen på nordamerikanske guldgraverlandsbyer i fordums tid.

Her er mangfoldighed og diversitet ikke de første ord, der falder hjernen ind. Men når maskinerne er færdige har de fjernet al den næringsrige muldjord og efterladt den næringsfattige og mineralholdige jord.

Det er der muligheder i, hvis man er en af de specialiserede planter, der elsker lige netop den jordtype. Glatved Strand og "guldgraverlandskabet" er derfor spydspids i biodiversitetsindsatsen i Norddjurs.

For nogle ligner de store bunker sten og grus ved Glatved Strand det ene krater efter det andet, hvor store maskiner fragter råstoffer fra jorden og videre ud i verden, hvor de skal bruges til alverdens forskellige byggeprojekter i menneskehedens tjeneste. For andre er det en helt unik mulighed. Annette Limborg Madsen bruger meget af sin arbejdstid på at skabe unik natur, så nogle af vores truede arter kan slå sig ned og finde rodfæste, der hvor maskinerne har blotlagt den næringsfattige mineraljord.

Mens de brede hvide strande foran sommerhusene på den norddjurske guldkyst inviterer badegæster til at boltre sig, tiltrækker Glatved Strand et helt andet publikum.

- Der er mange, der bruger området rekreativt. Mange botaniserer, går tur, går på jagt eller fisker, fortæller Annette Limborg Madsen.

Her ses rundbælg, der er en hjemmehørende og glimrende insektplante ved Glatved Strand. Foto: Asbjørn With

Som biolog og biodiversitetskoordinator bruger hun en del tid i det noget særprægede landskab omkring den lille havn for enden af Glatved Strandvej.

Det er imidlertid ikke en lille hyggelig lystbådehavn, men en topindustriel udskibningshavn. Og det område, biologen bruger rigtig meget af sin tid på, domineres ved første øjekast af gigantiske maskiner, der graver kalk, sten, grus og sand op fra undergrunden og sender det ud i verden til hungrende kunder fra den lille, specialiserede havn.

Ved synet af maskinerne ved Glatved Strand er det ikke ord som mangfoldighed og biodiversitet, der først dukker op i tankerne hos de fleste. Foto: Asbjørn With

Men hvad laver en biolog, der arbejder med biodiversitet i et område, der mest minder om Klondike ud til vandet?

- Der er blevet udvundet råstoffer her i rigtig mange år, og det er faktisk det interessante, fortæller Annette Limborg Madsen.

Det meste af Danmark er dækket af muldjord til glæde for landmænd, der gerne vil dyrke markerne og til glæde for skovene og de planter, der trives rigtig godt med masser af næring.

Men muld og den tilhørende næring presser den del af vores flora, som foretrækker næringsfattige og mineralholdige jordforhold.

- Kalken ligger højt i jorden her i Glatved, og det er vigtigt. Kalk giver en høj PH-værdi, og det medfører en lav tilgængelighed af de mest almindelige plantenæringsstoffer. Dermed er det kun planter, der kan klare sig med meget lidt næring, der kan overleve her.

Det begrænser tilgroning og skygge fra de planter man ellers ser de fleste andre steder i Danmark. Af samme grund rummer Glatved Strand en del af de planter, svampe, laver, vedplanter, tilknyttede insekter og andre dyr som sjældent ses andre steder i landet, fortæller Annette Limborg Madsen.

Biolog Annette Limborg Madsen arbejder med at skabe mangfoldighed og mere biodiversitet i Norddjurs. Området omkring Glatved Strand er indsatsens kronjuvel, og kommunens bud på en vinder af konkurrencen Danmarks vildeste kommune. Foto: Asbjørn With

Mennesket har altid indvundet råstoffer til byggeri og senere veje og infrastruktur.

Tidligere i det 20. århundrede blev det pålagt råstofindvinderne, at de rydder op efter sig og genetablerer landskabet. Det er typisk blevet gjort ved at dække det hele til med muldjord.

Men i de senere år er der sket noget. For naturelskerne har opdaget potentialet i at gravemaskinerne har blotlagt den sjældne næringsfattige og mineralholdige jord, og råstofselskaberne vil hellere end gerne bidrage til historien og mere mangfoldighed og diversitet.

Ved Glatved Strand er dumperens arbejde forudsætningen for, at blandt andet bitter bakkestjerne har mulighed for at vokse. En vild alliance mellem maskine, mennesker og naturen. Foto: Asbjørn With

- Når gravemaskinerne er færdige, er forudsætningerne til stede for,  at de sjældne og langsomtvoksende planter kan leve her. Der er de rigtige jordforhold, der er plads, og der er lys, forklarer Annette Limborg Madsen.

- Sammen med de svampe, insekter og fugle, der også trives under disse forhold bliver der skabt noget helt unik natur.

Så langt så godt, men det er ikke i sig selv løsningen bare at lade stå til, og lade naturen overtage, når gravemaskinerne forlader området.

Hvis råstofgravene dækkes til med muldjord (som her), og hvis naturen derefter får lov til at gå sin gang, vil de højt- og hurtigvoksende arter hurtigt overtage. Først kommer græsset, der kvæler alt andet, og senere tager træer og buske over, indtil det hele er groet til. Foto: Asbjørn With


- For i naturen er tilgroning en uundgåelig proces, hvor det hele vil vokse til, når en eller flere bestemte arter tager over. Med mindre vi hjælper lidt til, siger Annette Limborg Madsen.

Og her bliver ”guldgraveriet” efter mangfoldighed og biodiversitet ved Glatved Strand til et kommunalt anliggende.

Hvis man ikke genetablerer muldlaget, når jagten på råstoffer er slut, giver det mulighed for, at mere specialiserede arter, som blødrøde storkenæb, der kræver nærringsfattig og mineralholdig jord for at den kan slå sig ned og finde rodfæste. Foto: Asbjørn With


- Med vores projekt herude kan vi være med til at fastholde og forbedre en helt unik natur, forklarer Annette Limborg Madsen.

Der kræver vedligeholdelse at sørge for, at ”problemarterne", som biologen kalder dem, ikke hurtigt overtager scenen.

- Der er jo ikke noget galt med havtorn, siger Annette Limborg Madsen, og peger ud over den lave bevoksning ned mod vandet.

Kigger man ud over landskabet ved Glatved Strand er det nemt at få øje på havtornen. Den står som matgrønne klynger rundt omkring. Hvis den ikke bliver begrænset, kan den meget hurtigt overtage scenen. Foto: Asbjørn With

Havtorn er en helt naturlig og hjemmehørende plante, men den spreder sig utrolig hurtigt. Det vil betyde, at den tager alt lyset og pladsen fra de langsomtvoksende planter og i løbet af kort tid overtager det hele, forklarer Annette Limborg Madsen.

Når målet er mangfoldighed og biodiversitet, så er det ikke vejen frem at lade stå til.

Hybenrosen er også blandt de arter, der gerne spreder sig ud over det hele, hvis den får muligheden. Arten er invasiv og hører ikke til i Danmark. Foto: Asbjørn With

- Hvis vi lod stå til, vil der hurtigt være meget færre arter. Vi "luger" nogle af de arter væk, som spreder sig for hurtigt. Det er for eksempel hybenrose, havtorn, birk, bjørneklo og lige som vi tynder ud i enebær. På den måde forsøger vi at give alle de andre mere specialiserede og langsomtvoksende arter mulighed for at komme til.

En af de andre ting Annette Limborg Madsen og hendes kolleger arbejder med er at skabe overgange mellem det åbne og det lukkede landskab, fordi mange arter trives rigtig godt i overgangen. Foto: Asbjørn With

"Lugning" af problemarter foregår primært med maskiner, der også fjerner det afhøstede materiale så der ikke efterlades der planterester på jorden, som ellers ville som tager lyset og plads fra den sjældne lave vegetation.

I løbet af efteråret og i det tidlige forår vil den maskinelle pleje bliver fulgt op af græsning.

Det er langt fra alle de planter, der vokser i næringsfattig jord, der er prangende og storskrydende i udtrykket. Mange af dem skal man bukke sig efter for at få øje på. Foto: Asbjørn With

Annette Limborg Madsen synes, det er meget meningsfuldt at arbejde med biodiversitet.

- Jeg mener, at vi som kommune har særlige forudsætninger for og også en forpligtelse til at gøre noget for at sikre mangfoldighed og biodiversitet, uddyber hun.

Enebærbuske er blandt de problemarter, der skal tyndes lidt ud for at sikre lys, plads og luft til andre arter. Dog efterlades der lidt dødt ved til insekterne. Foto: Asbjørn With

- Vi har ressourcer. Vi har viden. Vi har adgang til maskinerne. Vi kender områderne. Vi har adgang til områderne og kort over dem, og derfor kan vi sætte ting i gang, som så kan sprede sig ud i samfundet, siger Annette Limborg Madsen.

Luft under vingerne

Biodiversitet og mangfoldighed i naturen har i den grad fået luft under vingerne i de senere år.

Dagbladet Børsen holder konferencer om biodiversitet, og mange banker kræver af virksomheder, der gerne vil låne penge, at mangfoldighed og biodiversitet er en indarbejdet del af det, der skal lånes penge til. Herudover vil hensynet til biodiversitet indgå i den kommende landbrugsreform.

Også politisk er der stor fokus på at passe på naturen.

Den tidligere kommunalbestyrelse i Norddjurs besluttede enstemmigt at sætte ressourcer af til en ekstraordinær indsats. Dette førte til ansættelse af en biodiversitetskoordinator og til samarbejde om biodiversitet med en lang række samarbejdspartnere som kirker, skovbrug, planteskoler, landmænd, skoler, institutioner, biblioteker, private virksomheder samt lodsejerne og virksomhederne i Glatved.

Til august bliver politikerne informeret om projektets resultater.

På vej rundt i området kan man finde vild timian, hvis man lægger sig på knæ og kigger godt efter. Foto: Asbjørn With

Med projektet, som kan ses her, var Norddjurs de første til at melde sig til konkurrencen om af blive Danmarks vildeste kommune, en konkurrence, der bliver afgjort 19. september, og som samtlige kommuner nu deltager i.

Imens fortsætter projektet ved Glatved Strand og dialogen med borgere, lodsejere og virksomheder andre steder.

- Vi håber, at vi med hjælp fra fonde kan få lov til at købe nogle af de tidligere råstofgrave, så projektet og den særlige natur kan udvides yderligere, siger Annette Limborg Madsen.

En bi har slået sig ned få meter fra de enorme maskiner, der henter råstoffer op fra undergrunden. Foto: Asbjørn With
Annette Limborg Madsen er biolog og biodiversitetskoordinator i kommunen. Her kommer hun med sine gode råd til mere biodiversitet derhjemme. Foto: Asbjørn With

Det kan du selv gøre derhjemme: Biologens bedste råd til mere mangfoldighed og biodiversitet i haven

Blomster i haven kan både være smukke at se på og dejlige at dufte til. Men hvis de også skal bidrage til mangfoldighed og biodiversitet i din have, så er det ikke ligegyldigt, hvilke blomster, du planter.

Det forklarer biolog og biodiversitetskoordinater Annette Limborg Madsen, som bruger meget af sin arbejdstid på kommunens store indsats om netop mangfoldighed og biodiversitet ved Glatved Strand.

Det gør en reel forskel at tænke diversiteten ind hjemme i haven, men orienter dig lige lidt først, så bliver resultatet bedst, lyder rådet.

Stadig flere hus- og haveejere vil gerne være med til at gøre noget for at skabe mangfoldighed og biodiversitet. Her kommer der gode råd til, hvordan man kommer rigtig godt i gang.

Biolog Annette Limborg Madsen glæder sig over den stigende interesse for at være med til at sikre mangfoldighed og biodiversitet. For det er ikke kun virksomheder og kommuner, der gerne vil bidrage.

- Der er rigtig mange private borgere, der gerne vil være med til at gøre en indsats. Det er simpelthen så dejligt, for der skal en stor indsats og nogle store områder til samlet set, for at det rigtig batter. Så hvis vi arbejder på tværs af natur, landbrug, industrier og haver, kan indsatsen samlet set komme til at betyde noget, siger hun.

Blåmunke trives rigtig godt i det åbne, næringsfattige og mineralrige landskab ved Glatved Strand, og den er vigtig for et hav af arter. Den trives bedst på meget næringsfattig jord, så hvis du vil give den plads i din have, må du fjerne den øverste næringsrige muld. Foto: Asbjørn With

Hun er biolog og biodiversitetskoordinator i Norddjurs og organiserer diversitetsindsatsen og samarbejder med mange aktører rundt om i kommunen.

- Vi kan alle sammen være med til at gøre noget for biodiversiteten. Tænk på at der findes op mod 1,2 mio. haver i Danmark, så det gør faktisk en reel forskel, hvis man tænker biodiversitet og mangfoldighed ind i sin egen have derhjemme, siger Annette Limborg Madsen.

Men inden man kaster sig ud i det helt store biodiversitetsprojekt i haven, gør man klogt i at undersøge lidt nærmere, hvad det er der skal til.

- For det er ikke ligegyldigt, hvad man planter, hvis man ønsker at hjælpe biodiversiteten på vej. Planter, der ikke naturligt har hjemme i Danmark, kan for eksempel ændre jordbunden, så hjemmehørende planter får vanskelig ved at gro, fortæller Annette Limborg Madsen.

Hun fortæller, at mange af de ”insektvenlige frøblandinger”, man kan købe, ofte indeholder rigtig mange ikke-hjemmehørende arter, der ikke findes i naturen i Danmark. Disse planter kan være gode nok som føde for helt almindelige insekter, men vil man hjælpe de truede og mere specialiserede insekter, skal man gå efter hjemmehørende plantearter. Man kan finde oplysninger om gode insektplanter her

Blåhat trives rigtig godt i det åbne, næringsfattige og mineralrige jorde Det er også en af de planter, man med stor fordel kan plante hjemme i sin have, fordi både pollen og nektar fra blåhatten tiltrækker et hav af arter. Foto: Asbjørn With

Helt grundlæggende er der nogle råd til, hvordan man bedst hjælper mangfoldigheden og biodiversiteten på vej hjemme i sin have, fortæller Annette Limborg Madsen.

- Man skal helt undgå at bruge sprøjtemidler. Man skal undgå at gøde i sin have, fordi det fremmer de planter, der er bedst til at udnytte nærring. Man kan bevare eller selv skabe næringsfattig jord, som kan fremme nogle af de arter, der ikke trives i den sædvanlige havemuld, hvor der er masser af nærring.

- Man skal forsøge at skabe så stor variation som muligt, og forsøge at skabe sammenhæng mellem vegetationen, så der både er høje og lave planter, og så skal man så hjemmehørende arter. Altså arter, der tiltrækker de dyr og insekter, der findes i Danmark, og som vi gerne vil passe på, forklarer Annette Limborg Madsen.

Det virker måske lidt uoverskueligt, men hjælpen er nær, for alle de gode råd er samlet et sted - lige til at gå til.

- Vi er her for borgernes skyld, og vi vil meget gerne rådgive og vejlede, siger Annette Limborg Madsen.

Til at begynde med kan man få inspiration på Facebook, på siden Norddjurs giver plads til liv. Eller i kommunens pjece - Giv plads til liv, som allerede er uddelt 3000 gange, og som giver en grundlæggende indføring i hvad man kan gøre i sin have eller på andre udendørsarealer,

Foto: Asbjørn With