Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger NorddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Borgmester Kasper Bjerregaard (V) håber og forventer, at de 800 ansatte på socialområdet vil bruge det anonyme spørgeskema som en mulighed for at svare åbent og ærligt. Foto: Asbjørn With

- Vi forventer ærlige svar

Det er sin sag at tale med kollegaerne, vennerne eller familien derhjemme om, hvordan det går på arbejde. På en måde er man fri til at sige, hvad man vil eller lave den fortælling, man selv har brug for at være en del af.

"Det er også fordi chefen ..."

"Hvis bare vi ikke skulle ... "

Noget andet er, hvis man skal fortælle den øverste chef, hvordan man synes det går på arbejdet.

Hvis man kun har rosende ord til den måde, vilkårene er eller chefens evne til at lede og fordele arbejde, er det ikke helt så svært, som hvis man rent faktisk mener, at der er noget galt, eller at noget skulle gøres anderledes.

Hvordan siger man det til chefen? Skal man sige hele sandheden? Eller kun noget af den? Og hvad nu, hvis chefen tager det ilde op? Får det betydning for min ansættelse eller for mine muligheder for at blive forfremmet eller at komme på den efteruddannelse, jeg drømmer om?

I løbet af de kommende dage modtager godt 800 medarbejdere og chefer på det sociale område i kommunen et spørgeskema.

De øverste chefer, kommunalbestyrelsen med borgmesteren for bordenden, vil gerne vide, hvordan medarbejdere og chefen oplever virkeligheden ude i virkeligheden.

Og der er ingen forkerte svar, forsikrer borgmester Kasper Bjerregaard (V).

- Vi håber og forventer, at medarbejderne vil bruge den mulighed, som spørgeskemaet er, for at være åbne og ærlige, opfordrer han.

For at sikre så mange og så ærlige svar som overhovedet muligt, er spørgeskemaerne anonyme. En enkelt tekniker har adgang til personoplysninger, men det er en klar aftale, og en forudsætning for hele undersøgelsen, at INGEN kan få adgang til oplysningerne.

Dermed bliver det muligt at fortælle chefen, hvordan virkeligheden ser ud. Hvad der fungerer godt, og hvad der ikke fungerer godt.

Spørgeskemaundersøgelsen er den vigtigste del af den gennemgribende undersøgelse af socialområdet, som kommunalbestyrelsen tidligere på året har besluttet at gennemføre.

Beslutningen blev taget i samme åndedrag som afskedigelsen af kommunens mangeårige velfærdsdirektør, og bygger på et politisk ønske om et bedre og mere faktuelt udgangspunkt for diskussionerne om fremtiden på socialområdet.

I dette nyhedsbrev dykker vi ned i kommissoriet for den undersøgelse, som snart kommer til at involvere godt 800 kommunalt ansatte på socialområdet.

Hvad kommer der til at ske? Hvornår kommer det til at ske? Og hvad kommer det til at betyde for medarbejdere, chefer og ikke mindst for dig og mig?

Umiddelbart kan det måske godt se en lille smule tørt ud.

Men det er vigtigt, og hvis du bruger de minutter, det tager at læse historierne, ved du, hvad 800 kommunalt ansatte er i gang med. Og du bliver den i din omgangskreds, der kan fortælle de andre, hvad undersøgelsen af socialområdet går ud på, hvordan den laves, hvornår den er færdig, og hvad der gerne skal komme ud af det hele.

Rigtig god læselyst.

Billede af Asbjørn With
Billede af skribentens underskrift Asbjørn With Journalist
800 spørgeskemaer er på vej til kommunens ansatte på socialområdet. Borgmesteren håber, at alle vil dele deres erfaringer og oplevelser. Foto: Asbjørn With

Nu bliver alle på socialområdet spurgt: Godt 800 spørgeskemaer er snart på vej ud til medarbejdere og chefer

I de kommende dage og uger modtager godt 800 kommunalt ansatte på det sociale område et spørgeskema.

De mange spørgeskemaer er rygraden i den undersøgelse af hele det sociale område, kommunalbestyrelsen tidligere på året har bestilt hos kommunernes udviklingscenter, Komponent.

Spørgeskemaerne er anonyme og borgmester Kasper Bjerregaard (V) håber og forventer, at medarbejdere og chefer vil benytte muligheden for at svare åbent og ærligt.

Nu er det medarbejdernes tur til at svare på, hvordan de oplever hverdagen og virkeligheden på det sociale område. En omfattende spørgeskemaundersøgelse til samtlige ansatte på området skal være rygrad i det videre arbejde med at forbedre indsatsen overfor borgerne og forholdene for medarbejdere og chefer.

Der er nu for alvor ved at komme gang i den interessante del af den undersøgelse af det sociale område, politikerne har taget initiativ til.

Efter den overraskende fyring af kommunens velfærdsdirektør og et politisk håndslag om at undersøge, hvordan socialområdet egentligt har det, er det nu tid til, at medarbejderne fortæller, hvordan de oplever virkeligheden i hverdagen.

I løbet af de kommende uger modtager godt 800 medarbejdere og chefer et spørgeskema, hvor de - anonymt - får mulighed for at give deres besyv med i beskrivelsen af det enorme, kommunale forvaltningsområde.

Vi skal være gode til at forklare borgerne, hvorfor vi har truffet en afgørelse. Og forklare, hvis der er lovgivning eller regler, der gør, at vi som kommune ikke kan handle

Kasper Bjerregaard

Et område, hvor nogle af kommunens svageste, mest udsatte borgere og deres pårørende ofte er helt afhængige af kommunens støtte og hjælp.

- Vi siger alle sammen, at vi gerne vil have borgerne i centrum, men der er også noget sandhed i den floskel. For vi vil gerne have borgerne i centrum, siger borgmester Kasper Bjerregaard (V) til NorddjursLIV.

- Som kommune, kommunalbestyrelse og medarbejdere er vores berettigelse borgerne. Vi har ansvaret for at træffe beslutninger og være myndighed. Men vi skal også levere service. Norddjurs Kommune er en stor butik, og der er stigende forventninger til os fra borgerne, som forventer den service, vi som politikere lover dem, siger Kasper Bjerregaard.

Det er en af de helt centrale pointer i analysen "Mødet med borgere og pårørende samt arbejdsmiljøet på socialområdet i Norddjurs Kommune," som kommunalbestyrelsen har bestilt hos kommunernes udviklingscenter Komponent.

Socialområdet i Norddjurs skal undersøges til bunds. Screenshot fra Komponents rapport.

For at kunne sætte borgerne i centrum og levere den service, borgerne forventer og har krav på, er det afgørende at de mennesker, der skal "levere varen" har de rigtige rammer for at kunne gøre det, politikerne og borgerne forventer.

- Den viden om, hvor tingene går godt og fungerer, og hvor det ikke går så godt og ikke fungerer, den findes ude hos de mennesker, der leverer servicen til borgerne og hos de borgere, der modtager den, konstaterer Kasper Bjerregaard.

Det er muligvis ikke raketvidenskab. Men hvis den viden, medarbejderne har, skal give mening, så kræver det, at den når frem til politikerne i kommunalbestyrelsen. For det er dem, der har ansvaret for de rammer, medarbejderne arbejder indenfor.

Kasper Bjerregaard håber at dem, der har gode erfaringer og oplevelser også vil stille sig frem, så kommunen kan lære noget af det. Foto: Asbjørn With

- Vi skal nok få at vide, hvis tingene ikke fungere. Men det er ikke så tit, vi hører om det, der faktisk fungerer rigtig godt. Det vil vi også gerne høre om, så vi kan lære af det og lade os inspirere andre steder i organisationen, siger Kasper Bjerregaard.

Det er vigtigt for borgmesteren endnu en gang at understrege, at formålet med at spørge 800 medarbejdere og chefer om, hvordan de oplever hverdagen, ikke handler om at at finde huller i osten eller steder, hvor der kan spares og effektiviseres.

Det er ikke alting, der handler om økonomi. Det kan også handle om mere frihed til medarbejderne i hverdagen eller uddelegering af ansvar og kompetencer

Kasper Bjerregaard

- Det kan også handle om, at vi gennemgår et område og finder ud af, at vi gør det rigtig godt, eller at der er et område, hvor vi skal hæve kvaliteten i stedet for at løbe hurtigere, siger Kasper Bjerregaard.

Og mens det handler om at skabe de bedst mulige rammer for medarbejdere og chefer, handler det også om at forbedre den oplevelse, borgerne har, når de møder kommunen.

- Der vil altid være tidspunkter, hvor der opstår konflikter mellem kommunen og borgerne. For kommunen er en myndighed, der træffer afgørelser, og dem er borgerne ikke altid enige i. Sådan er det.

- Men vi skal være gode til at forklare borgerne, hvorfor vi har truffet en afgørelse. Og forklare, hvis der er lovgivning eller regler, der gør, at vi som kommune ikke kan handle, forklarer Kasper Bjerregaard.

Han glæder sig til at komme videre i arbejdet, og forventningen er, at de mange tilbagemeldinger fra medarbejdere og chefer kan skabe forandringer, der kan mærkes både blandt medarbejderne men også hos borgerne og den oplevelse de har af mødet med kommunens socialområde.

- Desværre har vi i kommunerne - også i Norddjurs - fået nogle rigtig stramme økonomiske rammer at arbejde i. Det begrænser desværre vores muligheder på nogle områder.

- Men det er ikke alting, der handler om økonomi. Det kan også handle om mere frihed til medarbejderne i hverdagen eller uddelegering af ansvar og kompetencer, siger Kasper Bjerregaard.

Og måske er den igangværende udviklingsproces, som borgmesteren kalder det, begyndelsen på en ny måde at gøre tingene på i kommunen, for Kasper Bjerregaard ser et stort potentiale i at inddrage både medarbejdere og borgere noget mere.

- Jeg kan godt forestille mig, at vi kommer til at lave mere af den her slags også på andre områder, siger Kasper Bjerregaard.

Det er virksomheden Komponent, der skal lave undersøgelsen af socialområdet i Norddjurs på baggrund af det kommissorium, kommunalbestyrelsen har besluttet. Fotocollage: Asbjørn With

Sådan bliver forløbet: Her er de fem store skridt frem til undersøgelsen af socialområdet er helt færdig sidst på året

Undersøgelsen af socialområdet - eller udviklingsprocessen, som politikerne kalder det - skrider frem i fem stadier.

Her får du overblikket over, hvad undersøgelsen skal, hvem der deltager, og hvornår vi kan regne med at se resultaterne.

De godt 800 spørgeskemaer, der snart er på vej ud til medarbejdere og chefer på det sociale område, skal danne grundlag for den videre undersøgelse, hvor udvalgte områder, på baggrund af spørgeskemaernes svar, bliver udvalgt til et videre arbejde. Og her bliver grupper af medarbejdere og chefer inddraget igen.

Undersøgelsen af socialområdet i Norddjurs er bestilt af kommunalbestyrelsen. Der er nedsat en politisk styregruppe, som består af økonomiudvalget og de to formænd for henholdsvis børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalget.

Den politiske styregruppe

Den politiske styregruppe består af økonomiudvalgets ni medlemmer:

 • Kasper Bjerregaard (V), borgmester
 • Benny Hammer (K)
 • Jens Meilvang (LA)
 • Jens Kannegaard Lundager (NB)
 • Diana Therese Mikkelsen (UP)
 • Lars Møller (S)
 • Tom Bytoft (S)
 • Kasper Vinding (SF)
 • Ulf Harbo (EL)

Samt:

 • Aleksander Myrhøj (SF), fmd. børne- og ungdomsudvalget
 • Mads Jensen (K), fmd. voksen- og plejeudvalget.

Undersøgelsen består af fem stadier eller skridt frem mod afslutningen og konklusionerne, der forventes at blive forelagt kommunalbestyrelsen inden årets udgang.

1. stadie

Som det første havde den politiske styregruppe møde med Komponent, den virksomhed, der står for at lave undersøgelsen.

På mødet kunne styregruppens medlemmer give udtryk for, hvad de hver især er bekymrede for, og hvad de gerne ville have ud af undersøgelse.

- Vi er for eksempel meget nysgerrige omkring den måde, vi dokumenterer på i sagsbehandlingen. Vi hører både om dobbeltdokumentation og tredobbeltdokumentation. Det vil vi gerne have undersøgt, så vi ved, om vi dokumenterer for meget eller om vi er effektive nok, forklarer borgmester Kasper Bjerregaard (V).

Det er også fra den politiske styregruppe lagt fast, at undersøgelsen - eller udviklingsprocessen, hvis man bruger kommunens egen formulering - skal foretages i to spor.

To hovedspor

De to hovedspor er:

1. Mødet med borgere og pårørende på socialområdet.

- Formålet er at belyse kulturen på det sociale område i forhold til kommunens møde med borgere og pårørende.

2. Arbejdsmiljø for medarbejdere og ledere samt rammer for ledelse.

- Formålet er at belyse det psykiske arbejdsmiljø for både medarbejdere og ledere samt rammerne for ledelse, herunder eksempelvis vilkår ledelse, ledelsesform, ledelsesspænd mv. (Ledelsesspænd er betegnelsen for det område, en enkelt leder spænder over - red.)

Udover at mødes med den politiske styregruppe, har Komponent også holdt møde med handicaprådet, pårørendeorganisationer, ledergruppen, forskellige medarbejderudvalg og faglige organisationer, lokale medarbejderrepræsentanter og kommunens borgerrådgiver.

Formålet med møderne har været at samle input til det spørgeskema, Komponent har udarbejdet.

2. stadie

Spørgeskemaet sendes ud til alle godt 800 medarbejdere og chefer på det sociale område. Formålet er, at alle skal have mulighed for at give udtryk for, hvilken virkelighed de oplever. Hvad er godt? Og hvad er skidt?

- Der er ingen forkerte svar. Alle svar er lige gode og lige vigtige. Hvis noget er skidt, så vil vi gerne vide det. Ellers kan vi ikke handle på det. Hvis noget er rigtig godt, vil vi også gerne vide det, så vi kan lære af det, siger Kasper Bjerregaard.

Kasper Bjerregaard (V), borgmester i Norddjurs

Spørgeskemaerne er anonyme, og der er derfor ingen, der får at vide, hvem der svarer hvad.

- Vi håber og forventer, at medarbejderne vil benytte den mulighed, som spørgeskemaet er, for at være åbne og ærlige, opfordrer borgmesteren.

3. og 4. stadie

Når alle spørgeskemaerne er samlet ind, går Komponent i gang med at bearbejde de mange svar. Formålet er at forberede oplæg til gruppeworkshops og kvalitative afdækninger af udvalgte områder.

Gruppeworkshops og udvalgte kvalitative afdækninger

Gruppeworkshop har til formål at få nuanceret, uddybet og drøftet temaerne omkring arbejdsmiljø, trivsel, ledelse og/eller belyse kulturen på området særligt i forhold til mødet med borgerne og de pårørende i tilgangen til pleje- og omsorgsopgaven. 

Kvalitative afdækninger handler om at gå mere i dybden med områder eller tilbud, der i de første to stadier skiller sig ud enten positivt eller negativt i forhold til emner som ledelse, arbejdsmiljø og/eller mødet med borgere og pårørende. Der kan blive tale om individuelle og/eller gruppe-dialoger med borgere, medarbejdere og/eller ledere samt observationsbesøg.

- Det handler simpelthen om at blive klogere på, hvorfor noget enten fungerer eller ikke fungerer, siger Kasper Bjerregaard.

5. stadie

På den anden side af spørgeskemaer, gruppeworkshops og kvalitative afdækninger skriver Komponent undersøgelsens resultater sammen til en afrapportering, som vil bestå af maksimalt 30 sider. Afrapporteringen kommer til at foregå inden årets udgang til kommunens aftaleholdere, den administrative styregruppe og den politiske styregruppe.

Derefter skal undersøgelses resultater fremlægges for den samlede kommunalbestyrelse.

- Afrapporteringen vil give os nogle konkrete bud på, hvordan vi kan handle på de resultater, der foreligger til den tid. Og så træder den politiske virkelighed i kraft igen, og vi skal i gang med at finde ud af, hvad vi kan og vil, og hvad vi kan blive enige om politisk, siger Kasper Bjerregaard.

Kasper Bjerregaard (V), borgmester i Norddjurs

- Men den diskussion bliver taget på en meget bedre og oplyst grundlag end ellers. Og det skal gerne give nogle bedre politiske beslutninger, håber borgmesteren.

Drabet på en 40-årig mand har rystet Djursland. Hans lig blev fundet 22. juli nær Gassum nord for Randers. Foto:Presse-fotos.dk

Flere end 300 norddjurslændinge har fået godkendt tidlig pension, drab ryster Djursland og byggegrunde på vej i Auning

NorddjursLIV samler her op på det vigtigste, der er sket henover sommeren i Norddjurs, så du nemt kan få et overblik over, hvad der er hændt i din kommune.

Seks personer sigtet for i forening at have slået 40-årig ihjel

Liget af den 40-årige blev fundet i et skovområde nær byen Gassum i Østjylland. Foto: Presse-fotos.dk

Lørdag 16. juli blev en 40-årig mand, der sidst blev set i Nimtofte to dage forinden, efterlyst af Østjyllands Politi. Det blev flere gange understreget, at han ikke var mistænkt for noget kriminelt, men at familien var bekymrede for hans velbefindende.

To dage senere - mandag 18. juli - fandt politiet så en udbrændt varevogn, der var identisk med den savnedes. Bilen blev fundet på Gl. Fjellerupvej ved Vivild og var så udbrændt, at man ikke kunne aflæse nummerpladen.

Dagen efter kunne politiet fortælle, at bilen var den 40-åriges. De kunne også fortælle, at man mandag aften havde anholdt fire personer på en adresse i Nimtofte.

De fire blev sigtet for under fælles foregående forståelse i forening at have slået den 40-årige ihjel.

De fire anholdte er en 39-årig kvinde, en 23-årig kvinde, en 25-årig mand og en 39-årig mand.

Samme dag - tirsdag 19. juli - blev de fire personer iført overtræksdragter fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Randers. Ifølge politiet havde deres forklaringer inden da "været modstridende."

Drabet skulle ifølge sigtelsen være sket ved, at de fire havde udøvet grov vold med den 40-årige og til sidst kvalt ham med et reb.

Dommeren valgte at varetægtsfængsle den 39-årige kvinde, den 39-årige mand og den 25-årige mand i fire uger. Den 23-årige kvinde blev løsladt efter endt grundlovsforhør.

Desuden er de fire sigtet for i fælles forening at have bortskaffet liget.

21. juli blev endnu en mand - på 37 år - anholdt i sagen. Han blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Randers dagen efter - sigtet for manddrab og usømmelig omgang med lig samt bortskaffelse af beviser mod betaling.

Den 37-årige blev varetægtsfængslet i fire uger.

22. juli fandt politiet liget af den 40-årige mand i et skovområde nær Gassum nord for Randers.

28. juli foretog politiet endnu en anholdelse i sagen. Den anholdte er en 23-årig mand, og han blev torsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers. Manden har tidligere været anholdt, men blev dengang løsladt efter endt afhøring.

Han erkendte, at have fjernet nummerplader fra den 40-åriges bil og at have fjernet en tønde med aske.

Under grundlovsforhøret kom det også frem, at liget af den 40-årige var pakket ind i plastik, da det blev fundet i et skovområde nord for Randers.

Alt i alt er der altså seks sigtede i sagen. De er sigtet for i forening at have dræbt Frank Dan Nørgaard Jørgensen på en adresse i Nimtofte.

Drabet er ifølge sigtelsen sket 14. juli.

Udover sigtelsen for drab er der også rejst sigtelse for usømmelig behandling af lig, for brandstiftelse og for at bortskaffe beviser.

Onsdag 3. august kom det ifølge Randers Amtsavis frem, at en formodet syvende gerningsmand stadig er på fri fod.

Det er ifølge avisen, hvad kendelsen fra det seneste grundlovsforhør i sagen, slår fast. Til gengæld står der intet om, hvilken rolle den syvende person skulle have i sagen.

Det er endnu uvist, hvad motivet til drabet skulle være.

25 byggegrunde kommer til salg i Auning

Ifølge Tommi Henriksen, ejendomsmægler hos John Frandsen i Auning, bliver der rift om de 25 byggegrunde i Auning, der netop er sat til salg. Foto: Anders Tilsted

I Auning er der netop sat 25 byggegrunde til salg på Teglværksvej i den østlige del af byen.

Det skriver Randers Amtsavis.

Det er etape to af kommunens udstykning i området, der sættes til salg, og det sker i en budrunde fra onsdag 3. august til mandag 5. september.

Ejendomsmægler Tommi Henriksen fra John Frandsens afdeling i Auning regner ifølge avisen med stor efterspørgsel.

- Mange vil gerne til Auning og bo, og grundene ligger rigtig godt med smuk natur i baghaven, samtidig med at det er tæt på skole, daginstitution, idrætsfaciliteter og butikker, siger han til Randers Amtsavis.

Han tror også, at fordelene ved Auning udvisker det faktum, at det er blevet lidt dyrere at låne penge til at bygge hus, og at byggematerialer er steget i pris.

For halvandet år siden begyndte man at sælge de 24 byggegrunde i første etape på Teglværksvej. Her kunne man melde udsolgt efter få måneder.

Dengang stod Nybolig Jeppesen og Sørensen for salget, mens det denne gang altså er John Frandsens afdeling i Auning.

Ørsted Kro søger ny forpagter

Ørsted Kro skal have ny forpagter. Kroen har de seneste ni år gennemgået en renovering med hjælp fra frivillige, og fremstår derfor i topmoderne stand. Arkivfoto: Ørsted Kro

Ørsted Kro søger en ny forpagter fra årsskiftet, da den nuværende ønsker at stoppe af helbredsmæssige årsager.

Det skriver Randers Amtsavis.

Kroen er ifølge avisen lidt speciel, fordi den er ejet af byens borgere - det vil sige, at omkring 600 mennesker er aktionærer. Kroen blev købt af byens borgere i 2013, da den ellers stod overfor at skulle lukke.

Dermed er man ifølge Dag Kristiansen, formand for Ørsted Kro A/S, sikret mange besøgende.

- I sidste uge var der gravøl tirsdag. Torsdag var der 180 mennesker til stegt flæsk, og fredag var der 100 mennesker til helstegt pattegris. Lørdag middag var der en rund fødselsdag, og resten af dagen var der bryllup, siger han til Randers Amtsavis.

Kroen fremstår topmoderne, da de seneste ni år er total gennemrenoveret for mere end to millioner kroner.

Den nuværende forpagter, Janne Simonsen, har arbejdet på kroen i syv år.

Skulle det ikke lykkedes at finde en ny forpagter inden Janne Simonsen stopper 1. januar 2023 - hvilket Dag Kristiansen stærkt regner med, at man godt kan - så garanterer han, at man allerede har indgået aftaler med dygtige folk, der kan lave mad, så allerede bestilte arrangementer kan gennemføres.

Det er muligt at læse mere om forpagtertjansen på Ørsted Kros egen hjemmeside.

309 norddjurslændinge har fået ja til tidlig pension

Siden 1. august 2021 har det været muligt at søge om ret til tidlig pension - i folkemunde kaldet Arne-pension. Pensionen har fået navn efter Arne Juhl, der har været Socialdemokratiets billede på retten til tidlig folkepension. Han ses her med statsminister Mette Frederiksen. Arkivfoto: Henning Bagger

I 2021 blev det med den såkaldte "Arne-pension", også kaldet tidlig pension, muligt at søge om at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen.

Ordningen gør det muligt for borgere med et langt og ofte fysisk hårdt arbejdsliv at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet op til tre år tidligere.

Det betyder, at man kan trække sig tilbage et år tidligere, hvis man har været på arbejdsmarkedet i 42 år, to år før hvis man har været på arbejdsmarkedet i 43 år, og tre år før hvis man har været på arbejdsmarkedet i 44 år.

I Norddjurs har 309 borgere fået lov til at benytte sig af retten til trække sig tilbage før pensionsalderen.

Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Det er muligt at ansøge om ret til tidlig pension fra man er fyldt 61 år, og det har i alt 53.300 borgere i hele Danmark gjort fra 1. august 2021 - hvor det blev muligt - og til 30. juni 2022.

Heraf har 39.9000 fået godkendt ansøgningen.

Det er muligt at søge om ret til tidlig pension, før man kan gøre brug af den. Derefter skal man tidligst tre måneder før man kan modtage første betaling bekræfte, at man ønsker at gøre brug af retten.

Det betyder samtidig også, at de 309 borgere, der i Norddjurs har ret til tidlig pension, ikke nødvendigvis forlader arbejdsmarkedet på samme tid.

Retten til tidlig pension er baseret på objektive kriterier og tager udgangspunkt i antallet af år på arbejdsmarkedet.

Når retten til den tidlige pension i folkemunde kaldes "Arne-pensionen", skyldes det bryggerimedarbejderen Arne Juhl. 

Under folketingsvalgkampen hang han portrætteret på Socialdemokratiets valgplakater rundt om i landet som et eksempel på en borger, der var nedslidt og ikke havde mulighed for at gå på efterløn endnu.

Derfor lød budskabet på valgplakaterne, at nu var det Arnes tur.

Den nye ordning har også mødt kritik. Kritikerne frygter, at tusindvis af arbejdsduelige forlader arbejdsmarkedet tidligere end nødvendigt.

Vi vil gerne tale med nogle af jer, der har fået glæde af muligheden for tidlig pension, for at nuancere billedet af den nye ordning. Er du interesseret i at fortælle om dit arbejdsliv og årsagen til, at du søgte om tidlig pension, må du meget gerne kontakte journalist Emma Ahlgreen Haa på emahh@jfmedier.dk.

Tysk ægtepar dræbt i trafikulykke på Aarhusvej

I midten af juli blev et ægtepar fra Tyskland dræbt, da en 30-årig mand kørte frontalt ind i deres bil.

Ulykken fandt sted lørdag 16. juli på Aarhusvej ved Hessel lidt udenfor Grenaa. Den 30-årige mand, som er bosat i Favrskov, kom ifølge politiet over vejens midterlinje med venstre hjulpar og ramte frontalt ind i ægteparrets bil.

Det var en 74-årig mand, der sad bag rattet, mens hans 62-årige kone var passager. Parret var på vej til Sverige og begge døde på stedet.

Den 30-årige kom til skade, men fik ikke livsfarlige kvæstelser. Han havde en 32-årig mand med som passager, der slap fra sammenstødet med mindre kvæstelser.

Dagen efter bekræftede Flemming Lau, vagtchef ved Østjyllands Politi, til flere medier, at begge mænd havde deltaget i Radio ABC Beach Party.

Politiet mistænkte, at den 30-årige var påvirket af alkohol og/eller narkotika. Mistanken beroede blandt andet på, at man havde fundet en pose kokain og en pose ecstasy i mandens bil.

Han blev søndag 17. juli fremstillet i grundlovsforhør.

Ifølge anklageren kørte den 30-årige omkring 100 km/t da han ramte ægteparrets bil. Det viste bilinspektørens foreløbige rapport.

Den viste også, at farten hos det tyske par var cirka 100 km/t - måske lidt lavere.

Det blev også fortalt, at den 30-årige kort efter ulykken havde erkendt at have taget både kokain og MDMA. Det nægtede han dog at have gjort, da emnet blev bragt op i retten.

I grundlovsforhøret blev han varetægtsfængslet i tre døgn, til resultatet af alkohol- og narkotikaprøverne var klar. Selv nægtede han sig på dette tidspunkt skyldig.

Onsdag 20. juli var den 30-årige igen i retten.

Her blev sigtelsen læst op, og den lød på uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder ved indtag af THC, kokain og MDMA i et omfang, der oversteg bagatelgrænsen, og ved at undlade at optræde hensynsfuldt og agtpågivende i trafikken.

Efter sigtelsen var blevet læst op, oplyste forsvareren på sin klient vegne, at han erklærede sig skyldig i sigtelsen.

Blodprøverne viste, at den 30-årige havde for meget kokain, THC og MDMA i blodet. Blandt andet viste prøven på kokain en værdi på 0,11 milligram per kilo blod, hvor bagatelgrænsen er 0,01.

Prøverne viste ikke, at den 30-årige skulle være påvirket af alkohol.

Han blev ved grundlovsforhøret varetægtsfængslet i 14 dage.

Siden er han blevet varetægtsfængslet i yderligere fire uger.

Metalmand på kunstrute i Grenaa genoplivet og på vej til zoo

Ole Melin Nielsens kunstværk, der var en del af kunstruten i Grenaa, er blevet lappet sammen efter at have været udsat for hærværk. Arkivfoto: Anders Tilsted

I midten af juli mødte gæsterne på den nyåbnede kunstrute i Grenaa op til lidt af et makabert syn.

En mand væltet og uden hoved, en forsvundet planke. Manglende fjer. Kunstruten havde tilsyneladende været udsat for hærværk.

Det skriver Randers Amtsavis.

Kunstruten, der er åben frem til 14. august, er cirka tre kilometer lang og går gennem Grenaa Plantage. Undervejs kommer man forbi mere end 40 kunstværker lavet af forskellige kunstnere.

Den blev anlagt sidste år af foreningen Art Outdoors.

Værst gik hærværket, der blev opdaget 14. juli, udover kunstneren Ole Melin Nielsens kunstværk, der forestiller en knap tre meter høj metalmand. Det var den figur,  der var væltet og havde mistet hovedet. Samtidig forsvandt den fjer af træ, manden var udstillet med, ligesom hans hat var forsvundet.

De to sidstnævnte dele dukkede dog op igen. Hatten blev fundet i Grenåen, mens træfjeren stod ved et hegn på Åkrogen.

Hovedet dukkede aldrig op, men Randers Amtsavis skriver, at Ole Melin Nielsen har været i gang med at fabrikere et nyt hoved og at lappe metalmanden, så han er klar til at blive udstillet i Munkholm Zoo fra 15. august.

21-årig kørte galt og væltede bilen ned ad en skråning

En 21-årig mand kørte onsdag morgen galt i en rundkørsel ved Mellemstrupvej i Grenaa. Efterfølgende væltede bilen ned ad en skråning.

De to personer, som var i bilen, kom ikke alvorligt til skade.

Det fortæller Flemming Lau, der er vagtchef ved Østjyllands Politi, til Randers Amtsavis.

Patruljen vurderede, at den 21-årige var fuld. Han er blevet sigtet for spirituskørsel. En blodprøve skal nu fastslå, hvor meget alkohol han præcis havde i blodet, da uheldet skete.

Forinden havde den 21-årige påkørt en anden bilist, som kørte på Hovedvejen i Enslev.

Politiet fik anmeldelsen om uheldet klokken 06.11 onsdag 3. august.

Grenaas sidste kiosk på vej mod lukning

Bo Møller har tidligere været købmand i Øster Bjerregrav, men overtog Nærkøb i Grenaa i marts. Nu lukker han, da omkostningerne overstiger indtægterne. Arkivfoto: Annelene Petersen

Grenaa Nærkøb lukker efter planen inden for få dage. Det er ganske enkelt for dyrt at køre den videre.

Det skriver Randers Amtsavis.

Kiosken er den eneste af sin slags i Grenaa, og for mange er kiosken lidt af en institution.

- Det med at have en kiosk er jo nok desværre lidt passé, og udgifterne er større end indtægterne, siger Bo Møller, ejer af Grenaa Nærkøb, til Randers Amtsavis.

Bo Møller har haft kiosken siden marts i år, og det har ifølge ham kostet penge hver måned. I stedet overvejer han at åbne en sandwichbar et sted i Grenaa.

- Vi har jo også lavet sandwich her i Nærkøb, og den del af kiosken er gået godt. Men lokalerne er for store til bare at lave sandwich fra, så måske finder jeg et tomt butikslokale nede i byen, siger han til Randers Amtsavis.

Og sandwichene er populære, i hvert fald hvis man skal tro de mange, der skriver på Facebook, hvor Bo Møller også har meldt ud om lukningen.

"Vi vil virkelig savne jeres sandwich, det er dælme de allerbedste i Grenaa," skriver en, mens en anden skriver "øv øv, det var byens bedste sandwich".

Er man interesseret i at blive kioskejer, kan man kontakte Bo Møller. Han lejer sig ind i lokalerne, der "er billige", og inventaret kan man købe af ham.

To grønne projekter modtager støttekroner fra NRGI

Hvert år støtter NRGI en række projekter gennem en pulje, der har til formål at fremme en bæredygtig og innovativ udvikling af NRGI’s forsyningsområde.

I år modtager to projekter i Norddjurs støttekroner fra puljen.

Det oplyser NRGI i en pressemeddelelse.

FDF Grenaa er blevet tildelt 151.000 kroner til optimering af grøn energi og mindsket varmetab.

Kultur- og aktivitetshuset Rimsøhuset i Grenaa modtager 337.150 kroner til bæredygtig renovering.

Knap 2,7 millioner kroner er blevet uddelt til 24 projekter over hele landet. Det er planen, at der igen til efteråret skal uddeles penge til udvalgte grønne projekter.

Idrætsforeningerne kan få økonomisk hjælp til at forbedre deres hjemmesider - håbet er flere brugere

Kommunen giver både 50.000 kroner og tilbyder sparring i håb om, at foreningerne i Norddjurs kan styrke deres online synlighed.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Efter en periode med corona vil kommunen gerne sætte fokus på, hvordan de lokale foreninger kan hjælpes med at få nye medlemmer. Det er nemlig kommunens ønske at endnu flere børn, unge og voksne melder sig ind deres lokale idrætsforening.

I den forbindelse er det vigtigt, at foreningerne også tager sig godt ud online.

Puljen på de 50.000 kroner skal hjælpe med den del, så foreninger der ønsker det, kan få økonomisk hjælp og sparring til at forbedre deres hjemmesider.

Tilbuddet er gratis for alle idrætsforeninger i Norddjurs Kommune, og information om hvordan foreninger kommer i betragtning kan læses på kommunens foreningsportal Aktiv Norddjurs.

Initiativet ligger i naturlig forlængelse af kommunens fritidsstrategi og Bevæg dig for livet kommuneaftalen, hvor formålet er at skabe mere bevægelse i Norddjurs Kommune, gerne i foreningsregi.