Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger NorddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Else Søjmark indtrådte i regionsrådet 1. januar 2022. I den første periode har det blandt andet ligget hende meget på sinde at skabe lighed i sundhedsvæsenet. Foto: Emma Ahlgreen Haa

- Alle skal have lige adgang til sundhedstilbuddene

Da jeg talte med regionsrådspolitiker Else Søjmark (S) for snart 10 måneder siden, havde hun én klar mission: Hun ville gøre regionsrådet og dets arbejde mere synligt for folk.

Kort forinden var hun stormet ind i regionsrådet med 6.415 personlige stemmer, og hun fik en plads for enden af bordet i udvalget for nære sundhedstilbud.

Siden er Else Søjmark blevet bekræftet i sin formodning om at det der med regionsrådet, ja, det interesserer ikke særlig mange folk.

- Mange synes nok, at regionsrådet lidt er en lidt tør kiks, griner hun.

Ikke desto mindre er regionsrådets arbejde vigtigt, og Else Søjmark er stolt af at stå i spidsen for det udvalg, der blandt andet skal være med til at sikre sammenhæng mellem sundhedstilbuddene og sikre, at det nære sundhedsvæsen står solidt.

I dagens nyhedsbrev gør hun status på de måneder, der er gået, og så reflekterer hun over det vigtige arbejde, regionen har med at skabe lighed i sundhedsvæsenet.

- Alle skal have de samme muligheder og lige adgang til sundhedstilbuddene. Det betyder blandt andet, at borgerne skal have de tilbud de har brug for - tidligst muligt og på bedst mulig måde, siger hun blandt andet.

I dagens nyhedsbrev runder vi også det sociale område, hvor spørgeskemaundersøgelsen, der blev sendt ud til 800 medarbejdere, nu er afsluttet. Håbet er, at man kan bruge svarene i det videre arbejde med at forbedre området, hvor der gennem tiden har været mange indikationer på, at noget kan blive bedre.

God læselyst.

P.s.

Hvis du ikke allerede er abonnent, vil vi gerne have dig med på holdet. Mange har allerede valgt at abonnere og blive en del af et fællesskab, der prioriterer overblik og dybde over nyhedsræs og breaking news. Som abonnent kan du forvente at modtage et til to nyhedsbreve om ugen, hvor vi går i dybden med de vigtigste historier, der har betydning for livet i Norddjurs.

Lyder det som noget for dig, kan du for 39 kroner om måneden blive fuldgyldig abonnent lige her.

Det er selvfølgelig også helt okay, hvis du hellere vil se os lidt mere an. Derfor vil du stadig modtage dette nyhedsbrev gratis, hvor vi hver gang giver vores bud på nogle udvalgte historier fra Norddjurs. Og skulle du få lyst til at få den fulde oplevelse med fri adgang til det hele, vil vi glæde os til at byde dig velkommen ombord.

Billede af Emma Ahlgreen Haa
Billede af skribentens underskrift Emma Ahlgreen Haa Journalist
Else Søjmark indtrådte i regionsrådet 1. januar 2022. I den første periode har det blandt andet ligget hende meget på sinde at skabe lighed i sundhedsvæsenet. Foto: Emma Ahlgreen Haa

Else Søjmark gør status efter otte måneder i regionsrådet: - Mit vigtigste arbejde er at skabe mere lighed i sundhedsvæsenet

Efter otte måneder i regionsrådet ser Else Søjmark (S) tilbage på en tid, der har været præget af travlhed. Det har været en ny organisation og et helt nyt område, hun har skullet lære at kende, men Else Søjmark kan også trække på sin erfaring fra 12 år i kommunalbestyrelsen.

Derudover har Else Søjmark brugt tid på et af de vigtigste projekter: At skabe mere lighed i sundhedsvæsenet. Det kan ifølge hende blandt andet ske ved, at man laver nemmere adgang til netop sundhedsvæsenet gennem nærhospitaler og sundhedshuse.

De første måneder frem til årets sommerferie har været præget af travlhed for regionsrådsmedlem Else Søjmark (S). Der har været meget nyt stof at sætte sig ind i, og så har Else Søjmark brugt tid på et af de vigtigste projekter: At skabe lighed i sundhedsvæsenet.

Socialdemokratiske Else Søjmark er netop kommet tilbage fra en tiltrængt sommerferie ovenpå et første halvår i regionsrådet, der bedst kan beskrives som "travlt".

- Der har i hvert fald været nok at se til, griner hun.

Efter 12 år i den norddjurske kommunalbestyrelse besluttede Else Søjmark sig sidste år for at stille op til regionsrådet i stedet for.

Skiftet skete ud fra et ønske om at gøre regionsrådets arbejde mere synligt for folk og en betragtning om, at nu måtte der godt ske noget nyt.

- Af og til skal man tage et spring i livet. Det er det, jeg gør nu. Jeg vil gerne prøve mere, for jeg tror, at jeg kan bidrage med mere, sagde hun til NorddjursLIV i september sidste år.

Vi er alle sammen hinandens forudsætninger for at få et system, der fungerer rigtig godt

Else Søjmark

Og vælgerne troede på hende, for hun bragede ind i regionsrådet med 6.415 personlige stemmer. Et resultat, hun med egne ord var "kanonstolt" over.

- Jeg er stolt, men jeg er også ydmyg. For det forpligter, og jeg ved, at jeg skal varetage næsten 6.500 menneskers interesser, sagde hun til NorddjursLIV efter valget i november sidste år.

Ved konstitueringen blev Else Søjmark udvalgsformand for nære sundhedstilbud. En af opgaverne for det udvalg er blandt andet at forsøge at binde nogle af regionens sundhedstilbud bedre sammen med kommunernes og dermed sikre borgerne et mere smidigt forløb i sundhedsvæsenet.

- Hvordan kan kommunerne, hospitalerne og lægerne understøtte hinanden? Det er det, vi blandt andet skal sikre.

- Det ligger mig meget på sinde, at vi får mere lighed i sundhedsvæsenet. Det er vel næsten min vigtigste opgave, siger hun og fortsætter:

- Alle skal have de samme muligheder og lige adgang til sundhedstilbuddene. Det betyder blandt andet, at borgerne skal have de tilbud de har brug for - tidligst muligt og på bedst mulig måde.

Lighed i sundhedsvæsenet

Forebyggelse og nem adgang til sundhedsvæsenet er to af de ting, Else Søjmark peger på kan skabe mere lighed.

- Der er eksempelvis nogle, for hvem sundhedsvæsenet ikke er så tilgængeligt som for andre. Det kan vi ændre på ved blandt andet at lave flere nærhospitaler og sundhedshuse, siger hun og fortsætter:

- Jo tidligere vi sætter ind, jo større chance er der for, at vi ikke mister nogen. Eksempelvis har vi mange udsatte borgere, og vi skal sørge for, at vi ikke kommer for sent med hjælpen til dem. Det er vigtigt, at sundhedsvæsenet også er til for dem, og det kræver måske noget andet, end for folk der har det nemmere i tilværelsen.

Det ligger Else Søjmark meget på sinde, at borgerne har nem adgang til sundhedsvæsenet, og derfor er hun glad for, at der oprettes flere sundhedshuse foruden 20 nærhospitaler, så man ikke skal rejse langt for eksempelvis en blodprøve. Her ses hun med borgmester i Lemvig Kommune, Erik Flyvholm, da sundhedshuset i Lemvig blev indviet i maj i år. Foto: Lars Kamstrup

Else Søjmark ser en tendens i samfundet, hvor folk deles op i "dem" og "os". Men det skal vi holde op med, mener hun.

- Vi skal blive bedre til at sige "hvordan gør vi det". Det gælder både sundhedstilbuddene imellem og borgerne imellem. Vi er alle sammen hinandens forudsætninger for at få et system, der fungerer rigtig godt, siger hun.

En udfordring, vi blandt andet ser i samfundet er, at vi bliver flere og flere ældre borgere.

- Det er en positiv udvikling, men det er også noget, vi skal tage hånd om. Med nærhospitaler kan vi eksempelvis sikre, at der bliver kortere vej til sundhedsvæsenet. Men det er klart, at det er et langt, sejt stræk at sikre den rette sammenhæng og at få tingene til at spille bedst muligt sammen, siger Else Søjmark.

Hun er glad for at stå i spidsen for det udvalg, der er med til at sikre den sammenhæng og sikre, at det nære sundhedsvæsen står solidt.

- Det er et vigtigt område, men det er også vigtigt, at vi netop får skabt et tværgående samarbejde mellem sundhedstilbuddene.

Politisk erfaring har givet et fundament at stå på

En stor del af det første halvår er for Else Søjmark gået med at komme ordentligt i gang med regionsrådet og sætte sig ind i alle arbejdsgangene.

- Det har været en travl tid, for der har været virkelig mange ting, jeg har skullet lære. Og det har måske overrasket mig lidt, siger hun og fortsætter:

- Det er også fordi jeg sætter en ære i at sætte mig ordentligt ind i tingene, og jeg bruger meget tid på at tilegne mig ny viden.

Med 12 år i bagagen som kommunalpolitiker har Else Søjmark haft en politisk baggrund at trække på.

- Selvom der er mange ligheder med det kommunale politiske arbejde, er der også mange områder, hvor det adskiller sig. Der har været meget at sætte sig ind i, og jeg har også brugt tiden på det. Det er vigtigt, at jeg ikke kommer og tror, at jeg ved det hele. Min verden har udvidet sig og mine relationer har udvidet sig, siger hun.

Else Søjmark

Else Søjmark er bosat i Grenaa med sin mand Per. De har sammen tre børn og fire børnebørn.

Hendes fuldtidsbeskæftigelse er arbejdet med regionsrådet.

Hun var til og med 31. december 2021 medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs for Socialdemokratiet. Hun blev valgt ind første gang i 2009, og fik dermed 12 år i kommunalbestyrelse.

I otte af årerne har Else Søjmark været udvalgsformand.

I seneste valgperiode har Else Søjmark været formand for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i kommunalbestyrelsen.

Else Søjmark blev valgt ind til regionsrådet med 6.415 personlige stemmer. Hun er valgt som udvalgsformand for udvalget for nære sundhedstilbud.

Ud over formandsposten har Else Søjmark også fået plads i sundhedssamarbejdsudvalget. Det er et nyt udvalg, som etableres i alle regioner ifølge sundhedsaftalen mellem regeringen, Danske Regioner og kommunernes landsforening, der skal være med til at skabe bedre sammenhænge på tværs af sundhedsvæsenets sektorer.

Desuden er hun udpeget til følgende hverv:

  • Bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland
  • Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen i Randers
  • Den Lokale Aktionsgruppe (LAG) Djursland
  • Den Nationale Videnskabsetiske komité
  • Videnskabsetisk komité II
  • Djurslands Udviklingsråd
  • Fordelingsudvalg Øst (per 1. oktober formand for gymnasiesamarbejdet fordelingszone Aarhus)
  • Sundhedssamarbejdsudvalget
  • Speciallægelandssamarbejdsudvalget (SSU)

Hun er Norddjurs og Syddjurs' eneste repræsentant i regionsrådet.

Samtidig lægger Else Søjmark ikke skjul på, at hun netop har kunnet drage mange fordele af sin politiske fortid.

- Jeg kender den kommunale organisationer og jeg ved, hvordan mange af tingene fungerer.

- Men endnu vigtigere er det nok, at jeg er vant til at se de forskelligheder, der er i en kommune. I Norddjurs oplever borgerne, at der er stor forskel på, om de bor i Grenaa, Auning eller Ørum. Det skal man have forståelse for som politiker. Samme forskelle gør sig gældende på regionalt plan, men der er afstandene bare endnu større, siger hun.

Den tænkning er også med til at skabe mere lighed i sundhedsvæsenet. Der skal være plads til de forskelle. Men det er også vigtigt at se tingene i en større sammenhæng, hvad enten det er i kommune eller region, mener Else Søjmark.

- Det skal man medtænke, når vi arbejder for geografisk og social lighed i sundhedsvæsenet, siger hun.

Responstider, lægemangel og dårlig adgang til sundhedstilbud har også fyldt meget i Else Søjmarks første periode som regionsrådspolitiker.

- Der er pres på sundhedsvæsenet, og der har været udfordringer. Derfor siger jeg også, at det nære sundhedsvæsen aldrig har været så vigtigt, som det er nu, siger Else Søjmark og fortsætter:

- Vi skal sikre det nære sundhedsvæsen og det skal arbejde sammen med de øvrige tilbud, for at sikre gode, sammenhængende forløb og sikre den lighed, som er så vigtig for os.

Repræsentant for hele regionsrådet

Inden valget fokuserede Else Søjmark meget på, at hun skulle være Djurslands repræsentant i regionsrådet.

- Det har ikke fyldt så meget, som jeg troede, det ville. Jeg er selvfølgelig også politiker for hele regionen. Ikke kun for Djursland, siger hun.

For Else Søjmark er det derfor også vigtigt altid at tænke hele regionen ind.

- Det kan godt være svært, når regionen nu er så stor, som den er. Og at der er forskel på hvilken kommune der er tale om. Men som jeg sagde tidligere, er jeg vant til at tænke på, at der er forskel fra by til by. Det er vigtigt at huske på.

Else Søjmark lægger dog heller ikke skjul på, at hun er fra Djursland.

- Det er klart, at jeg er stolt af, hvor jeg kommer fra. Mit opland er min base og er altid naturligt med mig, siger hun.

Else Søjmark vidste godt, at det ville blive svært at få folk til at interessere sig for regionsrådet. Men hun håber, at hun ved at være tilgængelig og ved at oplyse om regionsrådets arbejde, kan bringe regionen nærmere folk. Foto: Emma Ahlgreen Haa

De seneste otte måneder har Else Søjmark tænkt meget på, hvordan hun kan gøre regionen mere nær. En ambition, hun havde inden valget, men som hun har måtte sande, ikke altid er det nemmeste.

Skal hun være ærlig, er det ikke regionsrådet og dets arbejde, der interesserer de fleste.

- Det er nok lidt langt væk for mange. Og du kan ikke tvinge folk til at interessere sig for noget, der ikke interesserer dem, griner hun og fortsætter:

- Men du kan være informativ og gå efter dialogen, når muligheden byder sig. Så rykker regionsrådet og dets arbejde nærmere.

Det er ikke nødvendigvis sværere at gøre regionen tilgængelig, end hun havde tænkt, det ville være, for Else Søjmark vidste godt, at det blev en svær opgave.

Derfor arbejder hun meget med tilgængelighed.

- Hvis jeg kan skabe synlighed og gøre opmærksom på dit og dat, så ved folk, at jeg er tilgængelig. Så kan de altid komme til mig, hvis behovet er der, siger hun og fortsætter:

- Jeg tror i høj grad også det handler om, at jeg er tilgængelig, og at folk har en bevidsthed om, at regionsrådet er der.

Fotocollage: Asbjørn With

Alle medarbejdere er blevet hørt: Nu venter undersøgelse af, hvilke dele af socialområdet der skal kigges ekstra efter i sømmene

Der har tilsyneladende været stor interesse for at svare på det spørgeskema, der har været sendt ud til godt 800 medarbejdere og chefer på socialområdet i Norddjurs.

Det fortæller centerchef Peter Bogh fra kommunernes fælles udviklingscenter, Komponent, der står for den gennemgribende undersøgelse af socialområdet, som politikerne i kommunalbestyrelsen blev enige om at gennemføre i kølvandet på afskedigelsen af kommunens mangeårige velfærdsdirektør.

Spørgeskemaerne skal hjælpe med at finde frem til både gode og dårlige måder at arbejde og løse opgaver på. Senere på året skal Komponent sammen med medarbejdere og chefer på udvalgte områder dykke helt ind i de forskellige problemstillinger.

Kommunernes udviklingscenter Komponent har nu afsluttet spørgeskemaundersøgelsen blandt de godt 800 medarbejdere på socialområdet. - Det er vores første indtryk, at der har været stor interesse i at svare, siger centerchef på velfærdsområdet hos Komponent.

Samtlige ansatte på socialområdet i Norddjurs Kommune har nu fået mulighed for at give deres mening til kende i den omfattende undersøgelse af socialområdet, der lige nu er i gang.

- Vi har fået samlet spørgeskemaerne ind, og nu er vi ved at danne os et overblik over de besvarelser, der er kommet, siger Peter Bogh.

Han er centerchef for den del af Komponent, der beskæftiger sig med velfærd, og som har det overordnede ansvar for undersøgelsen af socialområdet i Norddjurs.

Det er vores første indtryk, at der har været stor interesse for at svare på spørgeskemaet

Peter Bogh

Tilbage i maj besluttede politikerne at skille sig af med den mangeårige velfærdsdirektør, Kenneth Koed Nielsen.

Begrundelsen lød, at han ikke var den rette til at stå i spidsen for det arbejde, der ligger og venter.

- Vi har gennem længere tid fået mange indikationer på, at noget kan blive bedre. Derfor har vi besluttet os for undersøge socialområdet, sagde borgmester Kasper Bjerregaard (V) til NorddjursLIV tilbage i maj.

Efter samtaler med forskellige interessenter og personalegrupper, har Komponent udarbejdet et spørgeskema, der midt i august blev sendt ud til alle medarbejdere og chefer på socialområdet.

- Det er mit indtryk, at der er en rigtig god dækning, altså en relevant svarprocent, og det er vores første indtryk, at der har været stor interesse for at svare på spørgeskemaet, siger centerchef Peter Bogh.

Fotocollage: Asbjørn With

Det er stadig for tidligt at sige noget om, hvad medarbejdere og chefer har skrevet i de mange skemaer, men det er netop det, Komponent nu skal finde ud af.

En del af deres opgave er nemlig at finde både gode og dårlige eksempler på socialområdet, som der i løbet af de kommende uger og måneder skal arbejdes mere i dybden med.

Det hele skal ende med en rapport til kommunalbestyrelsen inden årsskiftet med en række konkrete forslag til, hvad der kan gøres bedre på socialområdet.

Der er storslåede planer ved Fjellerup Strand, hvor først kommunen, siden en tegnestue og andre interessenter har tænkt store tanker. Men nu er projektet kommet ud i et gevaldigt tidspres, og det kan betyde, at dele af eller hele projektet - der har kostet knap seks millioner kroner - ikke bliver til noget. Foto: Annelene Petersen

Der var brand på havnen i Grenaa og så får projekt ved Fjellerup Strand muligvis ikke en lykkelig slutning

Her er ugens nyhedsoverblik fra Norddjurs Kommune, hvor vi kommer omkring en brand på havnen i Grenaa og kommunens budget, hvor der nu er indgået en aftale om budgetskitsen.

Vi runder også Fjellerup, hvor kommunens storslåede planer for stranden kan få en brat ende, og så skal en ældre herre på skolebænken, hvis han vil have sin kone til landet.

Storslåede planer om promenade og bådebro ved Fjellerup Strand kan ende brat uden afslutning

Her er de to arkitekter, Søren Kristensen og Malene Sundbøl Jørgensen, fra Labland Architects i Aarhus, der har ført kommunens tanker ud til overordnede tegninger og planer for Fjellerup Strandliv. Foto: Asbjørn With

Som vi flere gange tidligere har skrevet om på NorddjursLIV er der storslåede planer ved Fjellerup Strand, hvor først kommunen, siden en tegnestue og andre interessenter har tænkt store tanker.

Der var udsigt til formidling på bundgarnspæle, nye broer ud i Kattegat og en promenade, der skulle være "hele Norddjurslands stolthed".

Men nu er projektet kommet ud i et gevaldigt tidspres, og det kan betyde, at dele af eller hele projektet - der har kostet knap seks millioner kroner - ikke bliver til noget.

Det skriver Randers Amtsavis.

Projektet kræver, at man bygger på stranden, og det må man normalt ikke på grund af strandbeskyttelseslinjen. Den har kommunen dog fået dispensation til ikke at overholde, men Kystdirektoratet skal først give den endelige godkendelse - og det har de ikke gjort endnu.

Når tilladelsen er givet, skal man senest 9. november have taget første spadestik. Ellers ryger dispensationen.

Randers Amtsavis har været i kontakt med Kystdirektoratet for at høre, om kommunen overhovedet kan nå at få svar i tide.

 - Teknisk set kan det muligvis godt lade sig gøre at komme med en afgørelse inden 9. november, men det bliver tæt på. Hvis vi kan nå det, så gør vi det selvfølgelig, siger Hans Erik Cutoi-Toft, områdechef i Kystdirektoratet, til Randers Amtsavis.

Kystdirektoratet de skal først have kigget på, hvordan byggeriet påvirker blandt andet kysten, naboerne og miljøforholdene. Og så er der en høringsperiode i gang, hvor man frem til 13. september kan komme med indvendinger til planerne. 

- Hvis ikke der kommer nogle høringssvar ind, vil det være forholdsvis enkelt for os at være klar med afgørelsen. Men hvis der kommer mange høringssvar ind, skal vi undersøge dem, og det tager tid, siger Hans Erik Cutoi-Toft.

Derudover er der en klagefrist på fire uger og byggeriet kan først gå i gang derefter.

Derfor bliver det stramt, for selvom Kystdirektoratet siger ja, kan kommune tidligst gå i gang med at bygge omkring 1. november. Og tager høringssvarene lang tid at undersøge, ja, så når kommunen ikke at gå i jorden inden 9. november.

Og det skal de, for ellers ryger dispensationen.

Projektet har nemlig været undervejs i syv år, siden 2015, hvor 10 kystbyer i Danmark fik dispensation til at bygge helt ud til kysten. Men projektet, der dengang havde tidsfrist i november 2020, blev ikke til noget.

- Flere ting er kommet til at ligge stille, fordi vi røg ind i besparelserne for to år siden, hvor alle udvalg skulle spare, har Lars Østergaard (V), daværende formand for kultur- og fritidsudvalget, tidligere sagt til Lokalavisen Norddjurs.

I november 2020 fik man forlænget dispensationen i to år - til november 2022 - og der blev sat gevaldigt skub i processerne.

Når man det ikke denne gang, er forventningen ikke, at man kan få forlænget tidsfristen yderligere.

Brand på Grenaa Havn holdt folk indenfor

Natten til tirsdag udbrød der brand i en bunke affald ved virksomheden Stena Recycling på havnen i Grenaa. Foto: Presse-fotos.dk

Natten til tirsdag udbrød der brand i en stor bunke skrotaffald hos virksomheden Stena Recycling på Grenaa Havn.

Det fik store mængder røg til at vælte indover byen, og derfor anbefalede politiet, at man holdt sig indenfor og lukkede vinduerne.

Tidligt tirsdag formiddag meddelte politiet, at der ikke længere var stor røgudvikling, og at røgen ikke længere blæste indover byen.

- I bunken af affald var der forskellige typer af metal og batterier. Branden kan være opstået, fordi et af de gamle batterier er kortsluttet, sagde Johnny Damgård,  operationschef for Østjyllands Brandvæsen og Beredskab og Sikkerhed, til Randers Amtsavis tirsdag formiddag.

Han understregede dog, at det kan være svært at finde årsagen til sådan en brand, og at man muligvis ikke kommer det nærmere.

Ingen kom til skade ved branden.

Politikere har indgået aftale om budgetskitsen for næste år

Alle partierne i kommunalbestyrelsen er blevet enige om budgetskitsen for næste års budget. Foto: Norddjurs Kommune

Alle partierne er blevet enige om en skitse til budgettet for de kommende år.

Det oplyser Norddjurs Kommune i en pressemeddelelse.

I budgetskitsen er der blandt andet sat penge af til flere børn og ældre i forbindelse med mængdefremskrivningerne. Der er også i forbindelse med budgetforhandlingerne givet ekstra midler til borgere med stigende behov på socialområdet til trods for at budgettet er stramt.

Det tekniske budget viser, at der ikke er balance i kommunens økonomi i de kommende år og forligspartierne er derfor enige om, at der skal ske en reduktion af kommunens udgifter. I den proces understreger partierne, at det er vigtigt, at der sikres tid til dialog, stabilitet, forudsigelighed og lokal forankring af tilpasningerne.

For at spare reduceres puljer i budgettet med en tredjedel. Kommunale bygninger og grunde uden kommunalt formål sælges. Endelig indarbejdes der effektiviseringsbidrag af servicerammen med 0,8 procent fra 2024.

Kommunen understreger, at de ikke er alene om at have et stramt budget. Som NorddjursLIV tidligere har beskrevet er alle kommuner blevet pålagt en stram økonomi i den aftale, der er indgået mellem KL og regeringen.

I kommende nyhedsbreve ser vi nærmere på kommunens budget og hvilken betydning, budgettet får for borgerne. 

Norddjurs får del i særtilskud

Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner er nu fordelt, og Norddjurs fik sine ønsker opfyldt.

Kommunen er én ud af to kommuner, der får hele det tilskud, de har søgt om.

Nemlig 20 millioner kroner.

Alle kommuner har haft mulighed for at søge om et ekstra økonomisk tilskud til budgettet for 2023. Den mulighed havde 50 kommuner benyttet sig af.

Tre overordnede kriterier for fordelingen var udmeldt på forhånd: Demografiske og socioøkonomiske udfordringer, aktuelle økonomiske udfordringer og vedvarende økonomiske udfordringer.

I alt får 18 kommuner del i de 620 millioner kroner.

Grenaa Marineforening inviterer til hyggelige dage med maritimt tema

Torben Holst Jensen fra Grenaa Marineforening glæder sig til at se gæster i alle aldre på kajkanten, når marineforeningen inviterer til Maritime Dage i september. Foto: Claus Sjödin

Grenaa Marineforening byder fredag 9. og lørdag 10. september på sensommerhygge, musik og lækkerier, når der er Maritime Dage på havnen i Grenaa.

Foreningen Liv på Sydhavnen har de seneste par år haft stor succes med sensommerhygge på kajkanten, og den succes håber Marineforeningen, de kan lægge sig i slipstrømmen af.

- Vi har sat alle sejl til, for at det skal blive et par superhyggelige dage på kajen og Sydhavnen. Vi håber at mange vil støtte op og kigge forbi til en bid mad, god live musik og måske et kig ombord på et af sejlskibene, som har lovet at lægge ruten forbi Grenaa i løbet af Maritime Dage, fortæller Torben Holst Jensen, formand i Grenaa Marineforening, i en pressemeddelelse.

Det er ikke kun mad, drikkelse og gamle skibe, der kan opleves på Maritime Dage. Begge dage bliver der god mulighed for at få flere musikalske oplevelser i teltet.

Fredag aften er der koncert med pianisten og entertaineren Esben Just.

Lørdag aften, også i teltet, er det den nordjyske singer/songwriter Ginne Marker, der er på scenen.

Begge koncerter begynder klokken 19. Disse koncerter skal der købes billetter til, modsat de andre arrangementer, der er gratis.

Fredag og lørdag varer Maritime Dage fra klokken 12 til 20.

76-årig skal tilbage på skolebænken, hvis han vil have sin kone til landet

76-årige Bent Lange kan ikke få sin filippinske kone til landet, da der mangler bevis for, at hans danske er godt nok. Bent Lange har nemlig kun færdiggjort 7. klasse.

Derfor må han nu hver mandag og tirsdag pakke skoletasken og sætte kurs mod Grenaa, hvor han bliver undervist i dansk på AOF.

Det skriver TV2 Østjylland.

- Skolen har aldrig interesseret mig, og den bedste dag var, da jeg gik ud af 7. klasse, siger Bent Lange til TV2 Østjylland.

Bent Lange fik for snart et år siden afslag på familiesammenføring, trods at han godt kan forsøge sin kone. Men han mangler den påkrævede danskeksamen.

- Jeg er skuffet over samfundet. Jeg har arbejdet, siden jeg var 15 år og skylder ikke noget. Alligevel kan jeg ikke få lov at få min kone til Danmark., siger han til TV2 Østjylland.

Med hjælp fra kurset har Bent Lange gennemført, hvad der svarer til 8. klasses niveau.

Dermed mangler han det sidste år, før han har opnået det påkrævede 9. klasses niveau.

Bent Lange har indsendt sit kursusbevis for 8. klasses dansk til Udlændingestyrelsen med håb om, at det kan få dem til at ændre afgørelsen.