Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger NorddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Tilbage i 2018 ramte et økonomisk chok Norddjurs. Økonomien lå i ruiner, og der blev trukket i alle håndbremser på en gang for at standse ulykken. Foto: Ernst van Norde

Aldrig, ALDRIG mere 2018!

Hvis der er én ting, politikerne i Norddjurs kan blive enige om, så er det, at de aldrig mere vil opleve en økonomisk knytnæve i ansigtet, som den der ramte lige mellem øjnene i 2018, og som stadig synger lidt i de indre ører.

Midt i 2018 ramte en økonomisk katastrofe i Norddjurs. Bunden var slået ud af kommunekassen. Der manglede næsten en halv milliard kroner, og hvis kommunen ville undgå at blive sat under administration og dermed lade embedsmænd fra København overtage tøjlerne i kommunen, skulle der spares trecifrede millionbeløb hvert år fra 2019 til 2022.

Kommunalbestyrelsen havde ikke set den økonomiske tsunami, der havde bygget sig op, før bølgen pludseligt ramte chokerede borgere og politikere.

Der blev skåret overalt i servicen til borgerne - langt ind i benet vil nogle hævde - og skatten blev sat markant op.

Siden har politikerne og kommunens administration kæmpet for at afbøde skaderne og vinde noget af det tabte tilbage.

Langsomt men sikkert er lyset for enden af tunnel blevet stadig større. Det går den rigtige vej.

Eller gør det?

Tilbage i april blev sidste års kommunale regnskab gjort op. Det var så godt, at flere i kommunalbestyrelsen beklagede sig over, at det faktisk var lidt for godt.

Nu var der ikke underskud på næsten en halv milliard, men overskud på næsten en halv milliard.

Med en bugnende kommunekasse, og med udsigt til efterårets budgetforhandlinger, kunne man som borger med nogen rimelighed glæde sig til, at politikerne måske for en gangs skyld ville dele gaver ud.

Men så kom nyheden om, at Norddjurs er økonomisk nødlidende.

Faktisk så nødlidende, at borgmester Kasper Bjerregaard (V) har haft foretræde for indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S), som har kvitteret med en check på 20 millioner kroner fra Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.

50 kommuner havde søgt om støtte. Kun 18 fik noget som helst. Og kun to kommuner, Norddjurs og Hjørring, fik det, de havde bedt om.

Næsten samtidigt med stemplet "særligt vanskeligt stillet kommune" kom så skitsen til næste års kommunale budget, der vist bedst kan beskrives som tilpasning og besparelser.

Jamen, hvordan i alverden hænger det sammen, at man både er vanskeligt stillet og stenrig?

Og hvordan er det nu, det er med aftalen mellem regeringen og kommunerne, og hvad betyder det i Norddjurs? Og hvorfor er kommunen særligt nødlidende?

Det dykker vi ned i dette nyhedsbrev, hvor jeg forsøger at analysere mig frem til, hvad der er op og ned i den kommunale økonomi.

Rigtig god læselyst.

Vi elsker at høre fra jer

Er der noget, du undrer dig over i Norddjurs Kommune? Noget der også kan interessere andre, og som vi kan undersøge journalistisk? Så skriv til os lige her. Vi elsker, når journalistikken bliver til i fællesskab med jer - og vi belønner månedens bedste spørgsmål med en kaffekop ☕

Billede af Asbjørn With
Billede af skribentens underskrift Asbjørn With Journalist
Kommunalbestyrelsen står med ansvaret for en kommune, som på papiret er stenrig, men som på længere sigt kan se frem til så vanskellig en økonomisk situation, at Norddjurs på Christiansborg bliver betragtet som særligt økonomisk vanskeligt stillet. Foto: Asbjørn With

ANALYSE: Er det en god idé at sætte forbruget op, fordi der er penge på kontoen, eller skal man hellere gå med livrem og seler?

Trods næsten en halv milliard i kommunekassen, er kommunen stadig ikke i mål med genopretningen efter de økonomiske ødelæggelser i 2018.

Det ser ud til, at 2023 og 2024 økonomisk hænger sammen, men allerede i 2025 begynder problemerne igen at vise sig.

Derfor er Norddjurs betegnet som særligt nødlidende, og derfor har kommunen fået 20 millioner kroner fra en statslig særpulje. Og derfor skal der allerede nu gribes ind, tilpasses og skæres ned, så små problemer ikke vokser sig store som de gjorde i årene op til 2018.

Mantraet ligner stabilitet, forudsigelighed og rettidig omhu. Også selv om kommunekassen bugner.

For 2018 må aldrig, ALDRIG gentage sig.

Det er næsten umuligt at forstå, hvordan man både kan være styrtende rig OG særligt økonomisk nødlidende på samme tid. Men det ene udelukker faktisk ikke det andet. Når man graver sig lidt ned i, hvordan det kommunale budget hænger sammen, både i Norddjurs og i forhold til det nationale budget, begynder det hele måske at give lidt mening. Især hvis man tager forhistorien med.

Nu er det igen ved den tid på året, hvor politikerne begynder at tale om kommunens budgetter for det kommende år. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en skitse for det kommende budget, og onsdag aften har borgmester Kasper Bjerregaard (V) fornøjelsen af at præsentere skitsen på et borgermøde på rådhuset.

Umiddelbart er et kommunalt budget ikke det mest saftige at sætte tænderne i, men det er det så alligevel.

Der er ingen gaver eller vilde armbevægelser. Hverken i budgettet for 2023 eller 2024

Der ligger næsten en halv milliard kroner i kommunekassen, og efter et par hårde år, kan man som borger med en vis forhåbning se frem til en lille gave eller to.

Men sådan bliver det ikke.

Der er ingen gaver eller vilde armbevægelser.  Hverken i budgettet for 2023 eller 2024.

Hvis man skal forstå hvorfor, skal vi kigge længere ud i fremtiden, for det er budgetterne for 2025, 2026 og 2027, der skaber spænding.

Foto: Asbjørn With

Men hvorfor skal vi overhovedet beskæftige os med budgetter, der ligger så langt ud i fremtiden, når kommunekassen bugner?

Det skal vi, for det er de udfordringer, der ligger og venter i fremtiden, der er årsagen til, at budgettet for næste år handler om at tilpasse og skære til og lidt ned.

Men hvordan hænger det sammen?

Når der står utrolig mange penge på kontoen, kan det være fristende at gå i gang med at bruge dem. Men som mange - også jeg - har måttet sande, så kan man kun bruge sine penge en gang.

Derfor er det måske fornuftigt nok at kigge lidt nærmere på, hvad der venter i fremtiden, og om der er noget, man gerne vil bruge penge på eller må forvente at skulle bruge penge på i de kommende år.

I en kommunal sammenhæng er budgetter en kompliceret størrelse. Der er mange forskellige ting, der spiller ind og rigtig mange ting at tage højde for.

Hvis man vil forstå, hvorfor Norddjurs Kommune både kan have 460 millioner kroner i kommunekassen og få 20 millioner kroner fra Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, kræver det, at man dykker lidt ned under overfladen og ser nærmere på præmisser og rammer for det kommunale budget.

Selv om kommunalbestyrelsen gerne ville, er det ikke bare sådan lige til at bruge de mange dejlige penge i kommunekassen

Først og fremmest er der en overordnet ramme, som kommunerne samlet set skal holde sig indenfor. Hvor stor den ramme er, aftaler Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen fra år til år.

Kommunerne kan altså ikke selv bestemme, hvor mange penge, de gerne vil bruge. Det skyldes, at kommunerne råder over halvdelen af de penge, der indgår i det nationale regnskab. Og hvis kommunerne pludselig alle sammen vil bygge 50 nye børnehaver, kan det få enorme konsekvenser.

Selv om det kan lyde mærkeligt, gør det faktisk ikke den store forskel, om der er en halv milliard eller en kvart milliard i kommunekassen

Den øgede efterspørgsel efter byggemateriale vil få priserne til at stige voldsomt i det ene år, for så at falde voldsomt igen, når der ikke længere skal bygges børnehaver.

Derfor aftaler regeringen og KL, hvor mange penge kommunerne må bruge samlet set.

Hvis en kommune vil bygge mere, end de har fået lov til, skal en anden kommune bygge tilsvarende mindre. Vil en kommune hæve skatten, skal en anden sænke skatten tilsvarende og så fremdeles.

Tre rammer, der skal holdes

I Norddjurs er de tre rammer, som politikerne skal holde sig indenfor i budgettet for 2023 fordelt således:

  • En serviceramme på 1,9 milliarder kroner til service - altså varme hænder og service til borgene
  • En anlægsramme på 95 millioner kroner til anlæg - altså byggeri, asfalt, vedligehold og så videre
  • Og en skatteramme på 26,1 procent.

Så selv om kommunalbestyrelsen gerne ville, er det ikke bare sådan lige til at bruge de mange dejlige penge i kommunekassen.

Foto: Asbjørn With

Og selv om det kan lyde mærkeligt, gør det faktisk ikke den store forskel, om der er en halv milliard eller en kvart milliard i kommunekassen. Bare der er plus på kistebunden.

Forklaringen er, at man ikke på den lange bane kan finansiere kommunens drift ved at bruge kassebeholdningen.

Forhistorien skræmmer

Graver man tilbage i historien, blev Norddjurs Kommune født ved kommunalreformen i 2007 med mange penge i kassen. Der blev solgt mange grunde, og de følgende år var der underskud på de kommunale budgetter. Pengene blev hentet i den bugnende kommunekasse og ved at optage lån.

Det er naturligvis groft sagt og voldsomt forenklet, men det fører i 2018 til, at gælden er enorm, kassen er tom, og udgifterne er alt for høje. Og fordi, der ikke blev reageret i tiden, væltede det hele på en gang, som ramt af en økonomisk tsunami.

Hvis der hele tiden er flere udgifter, end der er indtægter, får de 460 millioner kroner i kommunekassen meget hurtigt ben at gå på. Og ved enden af den vej ligger en situation, der kan minde om rædselsåret i 2018.

Som konsekvens af 2018 er der lagt andre skinner for den økonomisk styring af kommunen. Indtægter og udgifter skal balancere, og kommunekassen skal være den buffer, der kan sikre, at uforudsete opgaver ikke vælter læsset.

Det er med andre ord penge, der ikke bruges, fordi aftalen mellem regeringen og KL gør det umuligt, og penge, der ikke skal bruges, fordi kassebeholdningen ikke skal bruges til den daglige drift.

En stabil kassebeholdning giver stabilitet, og det er tilsyneladende det, kommunalbestyrelsen ønsker. Stabilitet, forudsigelighed og rettidig omhu.

Og hvorfor så det?

Kommunale budgetter skal helst være helt utroligt kedelige. Ingen udsving eller overraskelser. Det skaber tryghed i organisationen og blandt medarbejderne, at politikerne ikke først trykker speederen i bund for så at klappe bremsen kort efter.

Af bitter erfaring ved politikerne, hvem der kommer til at betale den højeste pris, når økonomien ryger ud over kanten. Det gør de svageste. Dem, der er afhængige af hjælp og støtte fra kommunen.

Efter 2018 har serviceniveauet i Norddjurs lidt under oprydningsarbejdet, og kun langsomt er situationen på vej tilbage til før 2018.

Og ud over, at borgerne så småt kan mærke forbedringer, har politikerne også sat sig selv og kommunen i en position, hvor det nu er muligt at træffe gode beslutninger, som på den lange bane skaber stabilitet og forudsigelighed. Både for borgere og medarbejdere.

Hvad er så problemet i 2025?

Norddjurs oplever netto tilbagegang i befolkningstallet, og samtidig tjener folk i Norddjurs i gennemsnit 12 % mindre end gennemsnittet i resten af landet. Det betyder, at kommunens mulighed for at at opkræve skat, kommunens eneste indtægt, er dårligere end i andre kommuner.

Men udgifter til medarbejdere, daginstitutioner, skole, ældrepleje, asfalt og alt det andet en kommune skal betale for er ikke billigere i Norddjurs end andre steder.

Der er altså ikke helt balance mellem indtægter og udgifter på den lange bane. Faktisk er udfordringer fra 2025 og frem så store, at indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S), sender en check på 20 millioner kroner fra Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner afsted til det nordlige Djursland.

Hvorfor er den ubalance så ikke et problem nu eller næste år?

Fordi staten kompenserer kommuner, der mister indbyggere. 100 millioner kroner om året sådan cirka har Norddjurs modtaget siden 2018 og 2019 hvor befolkningstallet faldt særlig meget.

Den gode nyhed er, at rigtig mange nu gerne vil flytte til Norddjurs. På den lange bane, er det rigtig godt at få nye borgere til, der kan betale skat. Men på den korte bane - fra 2025 - falder kompensationen fra staten ret hurtigt, og det efterlader et stort hul i kommunekassen fra 2025 og frem.

Igen spøger 2018, hvor politikerne, hvis man skal bruge grovfilen, sad på hænderne, mens kommunens økonomi kørte ud over afgrunden

Den slags kan være ekstremt farligt, hvis der ikke i tide bliver gjort noget for at kompensere for de manglende indtægter. Igen spøger 2018, hvor politikerne, hvis man skal bruge grovfilen, sad på hænderne, mens kommunens økonomi kørte ud over afgrunden.

Alt for sent gik det op for kommunalbestyrelsen, hvor slemt det var. Skaden var sket, og såret er ikke helt helet endnu.

2018 må aldrig gentage sig, og derfor skal der allerede nu laves tilpasninger og findes besparelser, der kan sikre, at små problemer i dag ikke vokser til enorme problemer i morgen.

Og derfor skal politikerne allerede nu forholde sig de udfordringer, der kan skimtes ude i fremtiden.

Lige nu er vi på papiret stenrige, men på lang sigt kommer der til at mangle penge, og derfor er vi særligt økonomisk vanskeligt stillet.

Det gode er …

Det gode er, at politikerne har set udfordringerne denne gang, og derfor bekymrer sig om budgetterne for 2025, 2026 og …

For de vil aldrig, ALDRIG mere opleve et 2018.

Boreriggen Maersk Invincible er verdens største. Den kan bore næsten 12 kilometer ned i undergrunden. Tirsdag har den igen forladt Grenaa Havn. Foto: Annelene Petersen

Verdens største borerig er på vej til at forlade Grenaa Havn og penge til flere pædagoger på vej til kommunen

Her får du ugens nyhedsoverblik, så du er opdateret på det, der er sket, siden NorddjursLIV sidst landede i din indbakke.

Verdens største borerig gør klar til at forlade Grenaa Havn

Verdens største borerig, Maersk Invincible, har ligget i havnen i Grenaa i tre måneder. Tirsdag blev den så slæbt ud og videre til Nordsøen. Foto: Annelene Petersen

Verdens største borerig, Maersk Invincible, blev tirsdag slæbt ud af Grenaa Havn. 

Det skriver Randers Amtsavis.

Boreriggen har været til en form for servicetjek og har dermed ligget i havnen i Grenaa i tre måneder.

Boreriggen skal bugseres 409 sømil (757 kilometer) fra Grenaa til Nordsøen ud for Norges vestkyst, og det skal to slæbebåde sørge for.

Et femårs-syn på en borerig er en stor omgang, hvor der bliver brugt store millionbeløb. 

Arbejdet på boreriggen er især blevet udført af specialister, der har boet midlertidigt i Grenaa. 

Samtidig har lokale håndværksvirksomheder som HSM Industri, Grenaa/Aarhus Hydraulik og Elcon hjulpet til på boreriggen.

Som NorddjursLIV tidligere har beskrevet, har det god effekt i resten af byen, når der ligger borerigge i havnen.

Planen er da også, eftersom Grenaa Havn er basehavn for Maersk Drilling, at der senere på året igen kommer borerigge i havnen. 

Norddjurs får 7,5 millioner kroner til flere pædagoger

7.631.000 kroner - eller 15,4 pædagoger.

Det er, hvad daginstitutionerne i Norddjurs kan se frem til i 2023.

Det viser en opgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Pengene tilføres som følge af den aftale, regeringen og støttepartierne i 2020 indgik om minimumsnormeringer i landets daginstitutioner.

Fra 2024 er det ifølge aftalen sikret, at der er minimum en pædagogisk medarbejder til tre børn i vuggestuerne og minimum en pædagogisk medarbejder for hvert sjette barn i børnehaverne.

Det betyder, at der skal tilføres penge, så der kan ansættes flere pædagoger. I Norddjurs er der tale om 15,4 årsværk, mens nabokommunen Syddjurs får 9.608.000 kroner, hvilket svarer til 19,4 årsværk.

Om det bliver muligt at finde og ansætte så mange pædagoger, det er så spørgsmålet.

En analyse af Damvad Analytics lavet for Danske Professionshøjskoler i 2021 viser, at der forventes at mangle 13.700 pædagoger på landsplan i 2030. Ifølge fremskrivningen vil det stå værst til i Østjylland. Her vil der mangle 3.4000 pædagoger ifølge fremskrivningen.

De forventede tilskudsbeløb er opgjort med forbehold for, at pengene fastholdes på finansloven for 2023.

Gammel Estrup melder om god sommer med mange besøgende

Næsten 15.000 gæster lagde vejen forbi Gammel Estrup i sommerferiens travle uger. Foto: Emma Ahlgreen Haa

14.664 gæster lagde i uge 26 til 31 vejen forbi Gammel Estrup, der både huser et herregårdsmuseum og Det Grønne Museum.

Det er en stigning på 11 procent i forhold til 2019 - som var sidste år inden corona.

Det oplyser museerne i en pressemeddelelse.

De to museer har fælles billetsalg, og i de seks uger i sommerferien var der altså 14.664 gæster, mens der i 2019 var 13.187 gæster.

- Vi er så glade og lettede over sommerens gode resultat. Gæsterne har heldigvis ikke glemt os, og der er stadig et stort behov for kulturelle oplevelser, siger Kasper Steenfeldt Tipsmark, direktør for Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, i en pressemeddelelse.

Ikonisk legeredskab i Auning har midlertidigt fået stækket vingerne

Legeredskabet Svanen i Auning skal gennemgå en række mindre reperationer og er derfor midlertidigt afspærret. Foto: Norddjurs Kommune

Det ifølge kommunen ikoniske legeredskab "Svanen" i Auning er midlertidigt afspærret.

Det oplyser kommunen på sin hjemmeside.

Svanen trænger til at få foretaget en række reparationer - blandt andet på vingerne og halsen. Desuden trænger den til at få pudset fjerene, og derfor vil svanen også få en omgang frisk maling. 

Der er opsat afspærring rundt om Svanen for at signalere, at den er under renovering.

Det forventes, at Svanen igen er flyveklar og dermed åben for sjov og leg i løbet af uge 37.

Affyring af fyrværkeri var skyld i mindre brand i Grenaa

Søndag opstod der - formentligt som resultat af to drenges uforsigtige omgang med fyrværkeri - en mindre brand i et lille skovstykke i Grenaa.

Det oplyser Østjyllands Politi i mandagens døgnrapport.

Branden, der opstod på Stadion Allé klokken 17.15, blev hurtigt slukket af brandvæsenet. Alligevel nåede flammerne at forårsage lidt skade på et mindre areal i skoven.

Kort forinden havde to drenge skudt fyrværkeri af i skovstykket, og det formoder man altså er årsag til branden. 

Ifølge døgnrapporten havde nogle vidner set og hørt et par drenge fyre fyrværkeri af tæt på skovstykket, kort inden branden opstod. Politiet fandt også rester fra fyrværkeri på stedet.

På det tidspunkt var der dog ikke nogen på stedet, og derfor kørte en patrulje efterfølgende rundt i området. Her fik betjentene øje på to drenge, der svarede til signalementet fra vidnerne.

Drengene forsøgte i første omgang at løbe fra betjentene, men de blev hurtigt indhentet.

Begge er under den kriminelle lavalder og bliver derfor ikke sigtet. De sociale myndigheder og forældrene til de to drenge blev underrettet, oplyser politiet.

Vær med til at udvikle kultur-, fritids- turisme- og  landdistriktsområdet

Allan Gjersbøl Jørgensen (S), formand for kultur- og fritidsudvalget, håber, at folk vil komme med gode idéer. Arkivfoto: Asbjørn With

Vil du være med til at udvikle kultur-, fritids- turisme- eller landdistriktsområdet?

Norddjurs Kommune savner dit input, og derfor inviterer de til idéudviklingskonference onsdag 14. september.

Målet med konferencen er at inddrage borgerne og i fællesskab arbejde med de politisk valgte temaer indenfor kultur- og fritidsudvalgets fire temaer.

I år er temaerne:

  • Kultur: Børn og unges kulturliv
  • Fritid: Udvikle brug af cykel-, løbe- og vandrestier
  • Turisme: Udvikling af turisme ”hotspots”
  • Landdistrikter: Samarbejde mellem landsbyer

På konferencen skal der derfor drøftes, hvordan man eksempelvis kan forbedre børn og unges kulturliv.

Efter konferencen bearbejder forvaltningen de forskellige forslag til et samlet handlekatalog.

Til november vælger politikerne handlinger derfra og sætter en samlet retning for hele området de næste to år.

Konferencen finder sted på Skovskolen Eldrupgård, Eldurpvej 2, Auning.

Alle er velkomne, men man skal tilmelde sig på kommunens hjemmeside.

Anholdt efter tyveri fra byggeplads

En kvik borger kontaktede mandag klokken 16.33 politiet, da hun så to mænd på en byggeplads læsse en varevogn med pvc-rør.

Kvinden syntes, det så mistænkeligt ud, og politiet kørte derfor til stedet.

En patrulje fik lidt derfra øje på to mænd, der kørte rundt i en varevogn, der svarede til den, som kvinden havde beskrevet. Betjentene fik standset bilen og henvendte sig til de to 35-årige mænd, der forklarede, at de havde en aftale med en entreprenør om, at de skulle hente rørene.

Da politiet tog kontakt til den ansvarlige for byggepladsen, viste det sig dog, at det ikke var sandt.

Begge mænd blev derfor anholdt og sigtet for tyveri.