Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger NorddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs tæller 27 medlemmer. Men hvorfor ikke 21 eller 31 eller 17, spørger en læser. Foto: Norddjurs Kommune

- Hvorfor er de 27?

Der er nogle ting, man bare accepterer. Ting, som man ikke sætter spørgsmålstegn ved.

For sådan er det jo. Sådan har det altid været. Og det ved alle jo.

Eller gør de?

Ved du for eksempel, hvorfor der er 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs?

Laila Thorup Jørgensen ved det ikke, og derfor spørger hun.

Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at det er fordi styrelsesvedtægten for kommunen siger det. Men det er ikke rigtigt et svar.

Kun delvist i hvert fald. For enhver kommune i Danmark har en styrelsesvedtægt, en slags kommunal grundlov, der bestemmer, hvordan kommunen skal ... ja, styres.

Det er kommunalbestyrelsen, der udformer og beslutter styrelsesvedtægten, hvor en af de ting, der skal fremstå af styrelsesvedtægten er, hvor mange medlemmer, der skal være i kommunalbestyrelsen.

Så langt så så godt.

Det er også helt sikkert, og nedfældet ved lov, at en kommune med over 20.000 indbyggere skal have minimum 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen og maksimalt 31.

Det er også sikret i loven, at formanden for kommunalbestyrelsen skal benævnes borgmester - undtaget på Bornholm, hvor det er en regionsborgmester, fordi solskinsøen både er en kommune og en region og i København, hvor udvalgsformændene betegnes borgmestre, og hvor borgmester-borgmesteren derfor betegnes overborgmester.

Og så er det sikket, at antallet af medlemmer i kommunalbestyrelsen skal være ulige, så det ikke kan ende uafgjort, når de lokale, folkevalgte skal stemme om noget.

Men hvorfor er der 27 medlemmer og ikke 21, 31 eller 29?

Så Laila Thorup Jørgensens spørgsmål står ubesvaret, indtil du har læst dig igennem historien om, hvorfor det præcis blev 27, der blev kompromiset, da Grenaa Kommune, Nørre Djurs Kommune, Rougsø Kommune og Sønderhald Kommune ved kommunalreformen i 2007 slog sig sammen til Norddjurs Kommune.

Du får også svar på, hvorfor det ikke er blevet lavet om, selvom der flere gange siden har været forslag om at reducere antallet af politiske hoveder om bordet i Grenaa.

Og så laver vi en beregning der viser, hvordan kommunalbestyrelsen ville have set ud, både politisk og geografisk, hvis der "kun" var 19 medlemmer.

Dagens nyhedsbrev er som skrevet blevet til på baggrund af en henvendelse sendt direkte til os. Har du også et spørgsmål eller en henvendelse til os, er du mere end velkommen til at skrive til os her.

Rigtig god læselyst.

Billede af Asbjørn With
Billede af skribentens underskrift Asbjørn With Journalist
Lene Fribo stillede månedens bedste spørgsmål, og blev derfor vinderen af den eksklusive NorddjursLIV-kop. Foto: Asbjørn With

Tak til Lene Fribo for månedens bedste spørgsmål

September bød på mange gode spørgsmål fra jer læsere, men vi kan desværre kun udlodde én kop, og den går i denne måned til Lene Fribo.

Hun er skoleleder på FOF Djursland og skrev til os med en bekymring. For voksen- og plejeudvalget skulle spare penge, og derfor havde de planer om at lukke Hedebocentrets varmtvandsbassin per 31. december 2022.

På den måde anslog udvalget nemlig, at det kunne spare 360.000 kroner årligt.

Men ved at lukke bassinet ville der ifølge Lene Fribo opstå problemer.

De 450 sygdomsudfordrede ældre borgere der ugentligt benytter bassinet, bliver i stedet presset ind i Grenaa Idrætscenters varmtvandsbassin, som i forvejen er godt fyldt, skrev hun til os.

Hun efterlyste en ordentligt ordning, hvor de 450 brugere fik ro og god tid og ikke i al hast skulle presses ind i Grenaa Idrætscenter.

Spørgsmålet, der altså udløste en kop, endte i denne artikel, hvor du bliver klogere på, hvorfor det ifølge Lene Fribo er en skidt idé at lukke varmtvandsbassinet. En problemstilling, der i øvrigt ikke er svar på endnu, men vi kan nævne, at der i kommunens budget for 2023 er sat 360.000 kroner af til varmtvandsbassinet.

Hvad det præcis betyder, jagter vi selvfølgelig svaret på.

Har du også et spørgsmål til os, kan du stille det i formularen herunder:

Tidligere borgmester Torben Jensen foreslog at skære antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer ned fra 27 til 19. Det var et stort flertal imod. Foto: Asbjørn With

Første borgmester i Norddjurs: - Der er alt for mange medlemmer af kommunalbestyrelsen

Der er en rigtig god grund til, at der er lige præcis 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs. I hvert fald til at begynde med. For da kommunen blev dannet, skulle alle både store og små byer i den nye, store kommune have mulighed for at blive repræsenteret.

Derfor endte man på 27 medlemmer. De fire tidligere borgmestre fra Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og Sønderhald Kommuner, der sad i styregruppen for den nye Norddjurs Kommune, var dog enige om, at 27 var for mange. Derfor ville man skære ned i antallet på et senere tidspunkt.

Men da stolene først var besat, var der ikke opbakning til at skære antallet ned. Torben Jensen blev kommunens første borgmester, og efter hans mening skulle der kun være 19 medlemmer i en kommune af Norddjurs Kommunes størrelse. Tidligere borgmester Jan Petersen mener omvendt, at "kun" 19 medlemmer vil være problematisk for demokratiet.

Hvor mange politikere, der skal sidde om bordet i byrådssalen, er et politisk spørgsmål, og argumenterne for færre eller flere er stort set de samme - bare med modsat fortegn. Mens kommunens første borgmester, Torben Jensen, mener, at der er alt for mange medlemmer, siger hans afløser, Jan Petersen, at antallet er passende for at sikre demokratiet.

Med lige omkring 37.000 indbyggere er Norddjurs ikke just en kommunal kæmpe. Alligevel er der hele 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen, og det undrer Laila Thorup Jørgensen fra Vivild.

Hun har spurgt os, hvorfor antallet er lige præcis 27.

- Måske er 17 mere passende og besparende, foreslår hun.

Kommunestyrelseslovens § 5 fejer Laila Thorup Jørgensens forslag om 17 kommunalbestyrelsesmedlemmer af banen. En kommune med flere end 20.000 indbyggere skal have mindst 19 medlemmer i kommunalbestyrelsen og højst 31.

Minimum 19 og højst 31

Kommunestyrelsesloven, eller Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, som den rettelig hedder, bestemmer minimum og maksimum for antallet af medlemmer i kommunalbestyrelserne:

§ 5. Kommunalbestyrelsens medlemstal fastsættes i styrelsesvedtægten. Medlemstallet i kommuner med over 20.000 indbyggere skal være ulige og mindst 19 og højst 31, i Københavns Kommune dog højst 55, jf. dog stk. 3. Medlemstallet i kommuner med under 20.000 indbyggere skal være ulige og mindst 9 og højst 31.

Kilde: Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

Men faktisk var det meningen og intentionen, da Norddjurs Kommune blev født, at der skulle være langt færre medlemmer af kommunalbestyrelsen end de nuværende 27.

Jeg foreslog faktisk at skære antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer ned til 19. Det mener jeg er det rigtige antal for en kommune af vores størrelse

Torben Jensen

- Vi sad de fire borgmestre og de fire kommunaldirektører for de fire kommuner, der sammen skulle blive til Norddjurs, i en styregruppe. Vi ønskede, at der ved det første valg til sammenlægningsudvalget skulle være mulighed for at så mange byer, landsbyer og lokalsamfund som muligt skulle have mulighed for at stemme på en lokal kandidat, der så kunne opnå valg. Derfor landede vi på 27.

Torben Jensen mener, at 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen er et passende antal i en lille kommune som Norddjurs. Foto: Asbjørn With

- Men vi var også enige om, at 27 medlemmer på sigt var alt for mange i en kommune af Norddjurs' størrelse, fortæller kommunens første borgmester Torben Jensen, der repræsenterede Borgerlisten Norddjurs dengang.

Nemmere at arbejde uden for mange små lister, partier eller enkeltmandsforetagender

Første del af mission lykkedes, og ved det første valg til Norddjurs Kommune blev stort set alle områder af den nye kommune repræsenteret.

Og så forsøgte Norddjurs Kommunens første førstemand at sætte anden del af missionen i værk.

- Jeg foreslog faktisk at skære antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer ned til 19. Det mener jeg er det rigtige antal for en kommune af vores størrelse, siger Torben Jensen.

Bag den tanke ligger en kongstanke om, at det skulle være svært at blive valgt. Det skulle kræve stor opbakning.

Kommunesammenlægningen

1. januar 2007 trådte kommunalreformen i kraft.

271 kommuner blev til 98 store kommuner, og 14 amter blev nedlagt og i stedet blev der skabt fem regioner.

Grenaa Kommune, Nørre Djurs Kommune, Rougsø Kommune og Sønderhald Kommune blev lagt sammen til det, vi kender som Norddjurs Kommune i dag.

Allerede i november 2005 blev det besluttet, at Torben Jensen fra Borgerlisten Norddjurs skulle være borgmester. Kommunalbestyrelsen blev også valgt med 27 medlemmer.

Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet samt Norddjurs Kommune

For det første ville det, ifølge Torben Jensen, gøre det nemmere for kommunalbestyrelsen at arbejde, hvis der ikke var for mange små lister, partier eller enkeltmandsforetagender.

Og for det andet ville et lavere antal politikere betyde en meget bedre mulighed for at aflønne dem, der blev valgt, mener Torben Jensen.

- En bedre aflønning betyder også, at man kan kræve mere af det enkelte medlem.

- Jeg mener, at det er svært for et kommunalbestyrelsesmedlem at lægge de timer i arbejdet, som det faktisk kræver at sætte sig ind i de helt utrolige mængder information og sager. Med en bedre aflønning kunne man have mulighed for at gå ned i tid på sit civile arbejde, mener Torben Jensen.

Alle skal have mulighed for at være repræsenteret

Det lykkedes aldrig at få antallet sat ned fra de 27, blandt andet fordi, de to store partier, Venstre og Socialdemokratiet var imod.

I 2009 overtog Socialdemokratiet og Jan Petersen borgmesterkæden. I de følgende 12 år, hvor han sad for bordenden, er Jan Petersen flere gange blevet spurgt, om ikke der skulle skæres lidt i antallet af medlemmer i kommunalbestyrelsen.

Jeg mener, at det er godt med flere kandidater fra hele den geografiske kommune. Det giver en sikkerhed for, at alle har mulighed for at blive hørt

Jan Petersen (S)

For eksempel i forbindelse med sparerunder, hvor nogle borgere nok mente, at politikerne burde gå forrest i besparelserne ved at skære ned på antallet.

Jan Petersen (S) har flere gange mødt spørgsmålet om at skære i antallet af medlemmer i kommunalbestyrelsen. Hver gang har han afvist, fordi han mener, at det skader demokratiet, når det bliver for svært at blive valgt. Foto: Asbjørn With

Faktisk stemte kommunalbestyrelsen om antallet af medlemmer i december 2012.

- Jeg har afvist det hver gang, jeg er stødt på spørgsmålet, siger Jan Pedersen (S), som ved det seneste kommunalvalg måtte give borgmesterkæden videre til Venstres Kasper Bjerregaard efter en dramatisk valgaften.

- Det, der har været afgørende for mig er en ren politisk og demokratisk beslutning.

- Hvis vi skærer antallet ned fra 27 til 19, så hæver vi også spærregrænsen for, hvor mange stemmer man skal have for at blive valgt. Det ønsker jeg ikke. Jeg mener, at der skal være mulighed for at et lokalområde eller en bevægelse i kommunen skal have mulighed for at blive repræsenteret i kommunalbestyrelsen, siger Jan Petersen.

Dermed afviser han at skære i antallet med stort set de samme argumenter, som Torben Jensen bruger til at tale for. Bare med modsat fortegn.

Kommunalvalg 2021 med 19 i stedet for 27 medlemmer

NorddjursLIV har foretaget en uvidenskabelig beregning over, hvordan kommunalvalget i 2021 ville have set ud, hvis der kun havde været 19 pladser i kommunalbestyrelsen og ikke 27.

Hvis man forudsætter, at valgforbundene er de samme, ville mandaterne fordele sig således:

 • Socialdemokratiet: 6 mandater
 • SF & Enhedslisten: 2 mandater, hvoraf SF får 1 og EL får 1
 • Venstre & Dansk Folkeparti: 5 mandater, hvor V får alle 5
 • Liberal Alliance & Nye Borgerlige: 3 mandater, hvor LA får 2 og NB får 1
 • Det Konservative Folkeparti: 3 mandater.

I alt 19 mandater. De blå partier får i alt 11 mandater, mens de røde får 8.

Dansk Folkeparti bliver slet ikke repræsenteret.

De røde partier får 46,2 procent af stemmerne = 8,77 mandater. Afrundet 9 mandater.

De blå får 52 procent af stemmerne = 9,88 mandater. Afrundet 10 mandater.

Der er indgået valgforbund, hvilket betyder, at mandater ændres til 8 til de røde partier og 11 til de blå.

Med det resultat, og forudsat, at de personlige stemmer er uændrede, ville kommunalbestyrelsen geografisk være repræsenteret således:

 • S: Spidskandidat fra Grenaa, Grenaa, Grenaa, Auning, Auning, Grenaa
 • SF: Spidskandidat fra Fjellerup
 • EL: Spidskandidat fra Glesborg
 • V: Spidskandidat fra Lyngby, Vivild, Glesborg, Ålsrode, Allingåbro
 • LA: Spidskandidat fra Auning), Auning
 • NB: Spidskandidat fra Veggerslev
 • K: Spidskandidat fra Bønnerup, Grenaa, Grenaa.

Det betyder, at den geografiske sammensætning vil se sådan ud:

 • Grenaa: 6
 • Auning: 4
 • Glesborg: 2
 • Fjellerup: 1
 • Vivild: 1
 • Allingåbro: 1
 • Veggerslev: 1
 • Bønnerup: 1
 • Ålsrode: 1
 • Lyngby: 1

Følgende steder ville miste mandater og dermed repræsentantion ved 19 medlemmer i stedet for 27:

 • Grenaa: 4
 • Vivild: 1
 • Allingåbro: 1
 • Rimsø: 1
 • Ørum: 1


Rimsø og Ørum mister deres repræsentation, mens Grenaa og Auning med 10 mandater har et geografisk flertal.

De spildte stemmer er Radikale Venstre med 2,7 procent og Frie Danske med 0,1 procent og indgår ikke i beregningerne.

Uvidenskabelig beregning: NorddjursLIV

- Jeg mener, at det er godt med flere kandidater fra hele den geografiske kommune. Det giver en sikkerhed for, at alle har mulighed for at blive hørt, mener Jan Petersen.

På NorddjursLIV har vi foretaget en uvidenskabelig beregning over udfaldet af kommunalvalget i 2021, hvis der kun havde været 19 pladser i kommunalbestyrelsen.

Beregningen viser, at Dansk Folkeparti ikke havde fået en plads og at der ikke ville blive valgt kandidater fra Ørum og Rimsø, der således ikke ville være repræsenteret.

Antallet af medlemmer er og bliver en politisk beslutning, hvilket understreges af, at vores uvidenskabelige beregning underbygger både Torben Jensens OG Jan Petersens argumenter.

Alle partier undtagen Enhedslisten står bag budgettet for 2023, hvor der blandt andet er sat penge af til daginstitutioner og socialområdet. Foto: Norddjurs Kommune/Kristian Djurhuus/Henning Bagger

Kommunen har indgået budget for næste år: Få overblikket her

26 af byrådets 27 medlemmer er blevet enige om budgettet for 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026. Kun Enhedslisten står udenfor. Vi har samlet et overblik over nogle af punkterne i det nye budget.

Alle partier undtagen Enhedslisten har sat deres underskrift på budgettet for 2023. Der er penge på vej til nye daginstitutioner og socialområdet, mens kommunen blandt andet vil se på at sælge de bygninger, de ikke bruger, og sætte skatten ned.

Alle partierne i Norddjurs Kommune undtagen Enhedslisten er blevet enige om budgettet for næste år, og tirsdag blev budgettet godkendt i økonomiudvalget.

Herefter venter den endelige godkendelse i kommunalbestyrelsen 11. oktober.

Til budgettet har kommunen fået 54 høringssvar.

Heraf går mange på beslutningen om at lukke varmtvandsbassinet på Hedebocentret i Grenaa.

Den beslutning hører rent faktisk ikke ind under kommunens budget. Det er nemlig voksen- og plejeudvalget, der i 2022 har brugt for mange penge og derfor er blevet pålagt at spare resten af året.

Politikerne er dog blevet enige om, at der afsættes 360.000 kroner årligt til dækning af køb af timer til varmtvandsaktiviteter. Det skal desuden klarlægges, hvor mange borgere, der benytter tilbuddet.

Der har været storm omkring Hedebocentret siden det kom frem, at man ville lukke varmtvandsbassinet for at spare penge. Foto: Hedebocentret

Der er også kommet mange høringssvar i forhold til den planlagte lukning af busrute 351, der kører mellem Ebeltoft og Grenaa og fragter flere børn til uddannelsesinstitutioner i de respektive byer.

Her er der ikke fundet en konkret løsning i budgettet. Kommunalbestyrelsen skriver, at der er "en særlig opmærksomhed på rute 351 mellem Grenaa og Ebeltoft" og, at der "samarbejdes med de øvrige kommuner om denne problemstilling".

Børnehuset Solstrålen får comeback

Et punkt på budgettet er, at kommunalbestyrelsen er blevet enige om at sætte gang i en forbedring af kommunens daginstitutioner.

Institutionerne Landsbyen og Regnbuen renoveres, der påbegyndes en ny skovbørnehave der, hvor Grenaa Skovbørnehave ligger i dag, og man planlægger at genåbne Børnehuset Solstrålen.

Solstrålen lukkede ellers sidste år, fordi der kun var to børn indskrevet.

Men nu får institutionen så et comeback, fordi prognoserne viser, at der bliver født flere børn i det dagpasningsområde, der dækker Grenaa og omegn - og dermed også Ålsø.

I 2021 var der 448 børn i alderen nul til to år i det dagpasningsområde. Prognosen viser, at man i 2022 forventer at få 475 børn på nul til to år, og i 2023 siger prognoserne 491 børn. I 2024 forventes antallet at været 499 børn i 2024.

Børnehuset Solstrålen i Ålsø lukkede sidste år på grund af for få børn, men nu får institutionen et comeback. Foto: Anders Tilsted

Derfor forventer man, at der bliver brug for Børnehuset Solstrålen, og der er afsat 1,1 million kroner til opstarts- og driftsudgifter.

Hvornår børnehuset åbner, og om det bliver en integreret institution, kun en børnehave eller kun en vuggestue, er endnu for tidligt at sige noget om.

Desuden er man i børne- og ungdomsudvalget i gang med at lave en langsigtet plan for at skabe flere pladser i daginstitutionerne i Grenaa og omegn, da de pladser, der er nu - trods renovering og genåbning - ikke er nok.

Penge til at afdække socialområdet

Som NorddjursLIV tidligere har skrevet, pågår der i øjeblikket en undersøgelse af socialområdet.

Tilbage i maj blev den daværende velfærdsdirektør, Kenneth Koed Nielsen, afskediget og borgmester Kasper Bjerregaard stod frem og fortalte, at man havde igangsat en ekstern undersøgelse.

- Vi har gennem længere tid fået mange indikationer på, at noget kan blive bedre, lød det i den forbindelse fra borgmesteren.

Det blev flere gange understreget, at Kenneth Koed Nielsen ikke havde gjort noget forkert.

- Han har løst den opgave, han var ansat til, men nu er opgaven en anden, sagde Kasper Bjerregaard.

Siden har Lene Mehlsen Thomsen været konstitueret velfærdschef for kommunen.

Komponent har stået for de 800 spørgeskemaer, som chefer og medarbejdere på det sociale område har modtaget. Screendump fra Komponent

Flere end 800 medarbejdere og chefer har fået tilsendt et spørgeskema, og nu afventes resultatet heraf. Derefter går konsulentfirmaet Komponent i gang med at bearbejde de mange svar. Der skal også afholdes gruppeworkshops for at finde ud af, hvordan man kan blive bedre.

Herefter går arbejdet i gang med at implementere forbedringerne.

I budgettet for 2023 er der afsat fem millioner kroner til at udvikle på socialområdet. Pengene fordeler sig med 4,5 millioner kroner til voksen- og plejeudvalget og 500.000 kroner til børne- og ungdomsudvalget.

Skatten sænkes og bygninger skal sælges

Som et led i budgetaftalen er det også besluttet, at kommuneskatten skal sænkes.

Skatteprocenten nedsættes med 0,1 procentpoint fra og med 2023 til 26 procent. Det vil resultere i lavere skatteindtægter. I 2027 er der tale om en lavere indtægt på godt 10 millioner kroner og i 2028 på godt 17 millioner kroner.

Skattelettelsen kommer dog ifølge borgmester Kasper Bjerregaard ikke til at koste kommunen meget, da den får et tilskud på 90 procent til skattenedsættelsen fra staten.

Desuden er partierne blevet enige om at sælge de grunde og ejendomme, som kommunen råder over, der ikke tjener et kommunalt formål.

Det er miljø- og teknikudvalget der får opgaven med at udpege eventuelle salgbare bygninger og grunde.

Derudover vil man sikre byggegrunde og boliger, der bidrager til, at kommunen bliver attraktiv at bosætte sig i. Eksempelvis afsættes der i 2023 5,4 millioner kroner til byggemodning i Vester Hesseldal.

Selvom skatteprocenten nu sættes ned, er den stadig Østjyllands højeste. Derfor har borgmester Kasper Bjerregaard (V) en ambition om, at den skal endnu længere ned. Foto: Asbjørn With

Anholts kro er til salg og akutklinik risikerer kortere åbningstider

Her får du ugens nyhedsoverblik, så du er opdateret på det, der er sket, siden NorddjursLIV sidst landede i din indbakke.

Norddjurs har Østjyllands højeste skatteprocent

Norddjurs har den højeste kommuneskat i Østjylland, og det huer ikke nødvendigvis Venstres Kasper Bjerregaard, der er kommunens borgmester. I budgettet er der fastlagt en lille skattelettelse, og han håber, at man de kommende år kan sænke kommuneskatten yderligere. Foto: Asbjørn With

Norddjurs Kommune har Østjyllands højeste kommuneskat.

26,1 procent lyder den på, mens de i Aarhus betaler 24,52 procent og i nabokommunen Syddjurs 25,9 procent.

Det skriver Randers Amtsavis, der også har en opgørelse over, hvad borgerne i de øvrige østjyske kommuner betaler i kommuneskat.

Kommuneskatten er den største del af ens trækprocent. Derefter kommer bundskat til staten og eventuelt topskat.

Der er dog gode nyheder for dem, der synes de betaler for meget i skat. Som man kunne læse i kommunens budget, er der nemlig planer om at sætte kommuneskatten ned med 0,1 procent, så den lander på 26 procent.

Dog vil det stadig være Østjyllands højeste skatteprocent med en lille afstand til Skanderborg, hvor man betaler 25,94 procent i skat.

- Vi vil gerne give borgerne lidt flere penge imellem hænderne, uden at det egentlig koster kommunen ret meget. For vi får et tilskud på 90 procent til skattenedsættelsen fra staten, har borgmester i Norddjurs, Kasper Bjerregaard (V), tidligere sagt til NorddjursLIV

Det betyder, at en lønmodtager med en indkomst før skat på 30.000 kroner og et månedligt fradrag på 6.000 kroner vil få en skattelettelse på cirka 240 kroner om året.

Skattenedsættelsen koster egentlig 6,2 millioner kroner i manglende skatteindtægter. På grund af tilskuddet fra staten, koster den "kun" kommunen omkring 600.000 kroner.

Borgmesteren siger i øvrigt til Randers Amtsavis, at man vil fortsætte med at kigge på skattelettelser.

- Vi har stadigvæk Østjyllands højeste kommuneskat. Det er ikke nødvendigt, at vi skal have det, så ambitionerne om skattelettelser stopper ikke her, siger han til avisen.

Akutklinik i Grenaa risikerer kortere åbningstider

Regionen foreslår at skære i akutklinikken i Grenaas åbningstider. Foto: Emma Ahlgreen Haa

I mange år havde Grenaa et hospitalet med læger, sygeplejersker og mulighed for alskens behandling. Så ramte sparekniven, og i 2011 blev hospitalet til et sundhedshus med en række ambulante tilbud og en akutklinik.

På akutklinikken kunne mindre skader behandles, mens borgerne i Grenaa skulle til Randers for alt større behandling.

Men nu har Region Midtjylland også sendt akutklinikken til behandling i det politiske system. En indstilling fra direktionen foreslår nemlig lukning af akutklinikken i dagtimerne og reduceret åbningstid i weekenderne.

I dag er akutklinikken ifølge Region Midtjylland åben alle dage fra klokken 8 til 22. Indstillingen går på, at den fremtidige åbningstid skal være klokken 16 til 22 i hverdage og klokken 10 til 22 i weekenderne.

Nedskæringen begrundes med, at der kommer for få patienter i forhold til ressourcerne.

Beslutningen, der først skal drøftes i henholdsvis hospitalsudvalget og udvalget for nære sundhedstilbud, var på dagsordenen i hospitalsudvalget i denne uge.

Her henstillede man til, at stillingtagen til drift af akutklinikker, herunder akutklinikkernes åbningstider, udsættes.

Byggeriet af seks butikker ved Grenaa er i gang

Fem af de nye butikker på Hesselvang ved Grenaa kommer til at ligge på den grøn-brune mark mellem Jem & Fix (nederst i billedet) og Wash World-vaskehallen. Foto: Annelene Petersen

Byggeriet er i fuld gang i erhvervsområdet Hesselvang ved Grenaa.

Her er seks butikker nemlig på vej, og gravemaskinerne er i fuld gang med første del af projektet.

Det skriver Randers Amtsavis.

Af de seks butikker er der navne på tre af dem. Det er nemlig Elgiganten, T. Hansen og Maxizoo.

- Når jordarbejdet er færdigt, går vi i gang med at støbe fundamenter, og det bliver snart. Derefter kommer betonelementerne, og vi regner med, at de seks butikker står klar, så de kan åbne til sommer, fortæller udviklingschef i ejendomsudviklerfirmaet Innovater, Andreas Bagunck, til Randers Amtsavis.

De seks butikker får et samlet butiksareal på omkring 5.500 kvadratmeter.

Navnene på de sidste tre butikker er endnu ikke offentliggjort, men det bliver de ifølge Andreas Bagunck om få uger, når byggeriet er lidt længere fremme.

Udover de seks butikker er også en Harald Nyborg på vej. Den åbner i slutningen af november, og det er den anden ejendomsudvikler, Pro Developments, der står for byggeriet til den butik.

Drømmer du om at blive kroejer på Anholt? Nu har du chancen

Anholt Kro & Restaurant er til salg, hvis man drømmer om at drive kro på den stille ø i Kattegat. Foto: Anholt Kro & Restaurant

Anholt Kro & Restaurant er sat til salg, så drømmer du om en arbejdsplads med højt til loftet og ø-ro, så er det nu, du har chancen.

På kroens facebookside skriver nuværende kroejer Martin Olsen, at jagten på en ny ejer eller forpagter er gået ind efter en "dejlig og spændende sæson".

Til TV2 Østjylland siger Martin Olsen, at det kræver meget tid at drive kroen og restauranten. Han bor selv i København, og det er Anette Wiirenfelt som kromutter og Frederik Pedersen som køkkenchef, der har stået for driften.

Martin Olsen vil helst sælge, men det kan også være en mulighed at overtage forpagtningen af stedet. Han foretrækker, at stedet drives videre som kro, men giver i facebookopslaget også andre forslag til brugen af kroen og restauranten. Eksempelvis kan man bruge stedet som rockerborg eller et modtagercenter for flygtninge.

Han skriver desuden i facebookopslaget, at der er foretaget flere investeringer, og at stedet er moderniseret.

Nu er valget i gang: Her er de norddjurske kandidater

Her er de norddjurske folketingskandidater. Fra venstre: Leif Lahn Jensen (S), Jens Meilvang (LA) og Jens Kannegaard Lundager (NB). Fotos: Thomas Lekfeldt og Asbjørn With

Onsdag trykkede statsminister Mette Frederiksen (S) på valgknappen, og det betyder, at vi skal til stemmeurnerne 1. november.

Ønsker du at stemme på en lokal kandidat fra Norddjurs, har følgende tre, der bor i kommunen, indtil videre nævnt sig som opstillede:

 • Leif Lahn Jensen, Socialdemokratiet
 • Jens Kannegaard Lundager, Nye Borgerlige
 • Jens Meilvang, Liberal Alliance

Man har dog indtil fredag 21. oktober klokken 12 til at melde, at man ønsker at stille op.

Er du i tvivl om, hvem du skal stemme på, så kan du tage vores kandidattest og blive klogere på, hvem der skal have din stemme.

De opstillede kandidaterne har skullet forholde sig til en række påstande og emner, som du efterfølgende også kan forholde dig til for at blive klogere på, hvilke kandidater du er mest enig med – og hvilke partier, du er mest enig med.

Vi inviterer alle kandidater til at deltage i vores kandidattest, men vi kan ikke styre, hvor hurtigt de svarer, eller om de svarer, og derfor anbefaler vi også, at du tager testen flere gange – for resultatet kan ændre sig undervejs, i takt med at flere og flere kandidater får udfyldt testen.

Du finder testen ved at klikke her.