Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger NorddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Karin Islings søn er ikke den eneste, der ikke får, hvad han tilsyneladende har krav på. Foto: Asbjørn With

Karins søn er kun én ud af 100

For et par uger siden kunne NorddjursLIV fortælle, at Karin Islings søn ikke længere skal være sammen med sin ledsager to timer om ugen.

Kommunen har sparet Teis' to ugentlige ledsagertimer væk. Og for 14 andre beboere på kommunens bosteder er situationen den samme. Det er slut med muligheden for at forlade bostedet, når man selv ønsker det.

I stedet er det nu op til bostederne at sikre de 15 borgeres mulighed for at komme ud og deltage i livet uden for bostederne.

Det har de meget dårlige muligheder for.

I et svar fra den nytiltrådte velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsen til NorddjursLIV står der at "den konkrete tilrettelæggelse af ledsagelsen sker med afsæt i borgers ønsker, behov og med nødvendig hensyntagen til botilbuddets øvrige drift, herunder sikring af en forsvarlig normering."

Ifølge samtaler, NorddjursLIV har haft med nuværende og tidligere ansatte og ledere på de kommunale bosteder, beboere, pårørende og interesseorganisationer, tillader "hensyntagen til botilbuddets øvrige drift, herunder sikring af en forsvarlig normering" aldrig - eller kun sjældent - at personalet ledsager borgere udenfor bostederne i det omfang, beboerne har behov for og krav på.

Årsagen er enkel, forlyder det. Der er hverken personale eller penge til at løse opgaven.

Norddjurs Kommune skubber ansvaret for ledsagelse over på bostederne, men da denne type ledsagelse ikke er visiteret, bliver der ikke ført tilsyn med, om den enkelte borger og beboer reelt får ledsagelse uden for bostedet.

Hvor mange timer bostederne bruger på at ledsage beboerne, er der ingen opgørelse over, og hos den kommunale forvaltning kan velfærdsdirektøren ikke umiddelbart svare på, hvor mange penge, der bliver brugt til at ledsage bostedernes beboere uden for bostedet. Hvis der overhovedet bliver brugt nogle.

- Botilbuddene har et rammebudget og tildeles en bestemt takst pr. visiteret borger. Botilbuddene kompenseres ikke for deres udgifter til ledsagelse specifikt, skriver velfærdsdirektøren til NorddjursLIV.

Det er ellers rigtig mange år siden, det blev almindeligt anerkendt, at udviklingshæmmede har samme behov for at komme ud i verden og deltage i sociale aktiviteter som alle andre.

Det er også længe siden, at det blev nedfældet i serviceloven, som alle danske kommuner skal overholde, og siden i kommunens egen handicappolitik.

Alligevel kan NorddjursLIV i dag fortælle, at godt 100 udviklingshæmmede voksne, der bor på kommunens bosteder, ikke får den ledsagelse, de har krav på og ret til.

Det viser sig, at Landsorganisationen LEV i årevis har forsøgt at gøre opmærksom på problemerne. Og det viser sig, at handicaprådet i Norddjurs, der skal rådgive politikerne, har påpeget problemerne igen og igen gennem de seneste fire-fem år.

Handicaprådet består af forskellige medlemmer - herunder flere politikere. Blandt andet har kommunens nytiltrådte borgmester, Kasper Bjerregaard (V) været medlem af handicaprådet i den seneste periode.

Alarmklokkerne har med andre ord bimlet og bamlet i årevis. Spørgsmålet er, hvorfor ingen har lyttet og forsøgt at rette op på det, der ligner et svigt af nogle af kommunens mest udsatte mennesker?

Det begynder NorddjursLIV at undersøge nu.

Tak, fordi du læser med.

Billede af Asbjørn With
Billede af skribentens underskrift Asbjørn With Journalist
Kommunen har sparet på ledsagelsen til Karin Islings søn. Nu skal bostedet løse opgaven, men det kommer aldrig til at ske, lyder deres besked til den frustrerede mor. Foto: Asbjørn With

Karins søn er igen tildelt otte timers ledsagelse om måneden: - Det bliver svært at finde mulighed for, siger dem, der skal ledsage ham

Karin Islings søn bliver tildelt to timers ledsagelse om ugen. Men nu er det bostedet og ikke kommunen, der står for ledsagelsen.

Det kan blive svært, frygter Karin Isling, der ved hvor dårlig normeringen er på bostedet.

Aftaleholder og områdeleder Tina Lykke Andersen bekræfter også, at normeringen ikke er til individuel ledsagelse.

Karin Isling har klaget over afgørelsen, men der kan gå måneder før der kommer en afklaring på den klage.

Teis skal stadig have otte timers ledsagelse om måneden. I hvert fald på den kommunale sagsbehandlers papir. For hans mor frygter, at det reelt aldrig bliver til noget fremover. For det er hans bosted, der skal løse opgaven, og det er der slet ikke personale eller penge til, konstaterer Karin Isling, der er mor til Teis.

- Det gik desværre fuldstændig, som jeg havde forudsagt, siger Karin Isling efter det lovede møde med den kommunale sagsbehandler.

- Teis har mistet sine ledsagertimer med Gerner, og kan nu se frem til ikke at komme nogen steder hen. Vi har selvfølgelig klaget over afgørelsen, men det kommer der nok heller ikke noget ud af, konstaterer hun lettere opgivende.

For et par uger siden fortalte NorddjursLIV om Karin Islings frustrationer på vegne af hendes søn, Teis.

Hun havde skrevet til NorddjursLIV i åbenlys frustration over, at ingen - hverken personalet på hendes søns bosted, de politikere, hun har spurgt eller de embedsmænd, hun bliver sendt videre til - tilsyneladende vil svare på hendes spørgsmål.

- For min søn Teis er de to timers ledsagelse det vigtigste i hele hans verden. Uden sammenligning. Det er det eneste, han glæder sig til. Det er det eneste, der motiverer ham. Og det eneste, han taler om, siger Karin Isling.

Teis er 37 år og handicappet. Han er spastiker og udviklingshæmmet, og derfor bor han på bostedet Kærvang i Ørsted, hvor han har boet siden 2005.

I hverdagen er Teis helt afhængig af hjælp fra personalet, og han kan ikke komme udenfor bostedet og opleve noget på egen hånd.

Men otte timer om måneden kan han være sammen med Gerner.

- Teis elsker Gerner. Og han elsker deres ture sammen. Det er hans åndehul og fristed i løbet af ugen, fortalte Karin Isling.

Ledsagelse er sparet væk

I løbet af året viste det sig, at der på voksen- og plejeudvalgets område var udsigt til et stort overforbrug, og udvalget bad derfor forvaltningen om at finde mulige besparelser.

Her viste tallene, at man kunne spare godt 150.000 kroner ved at fjerne den visiterede ledsagelse efter servicelovens §81 fra i alt 15 beboere på kommunens bosteder.

Herunder Karin Islings søn Teis.

Individuel ledsagelse, hvor borgeren selv bestemmer, hvad der skal ske, er meget svært at finde mulighed for.

Tina Lykke Andersen, aftaleholder og områdeleder for blandt andet Kærvang

§81 bestilles af kommunens myndighedsafdeling og ydes til borgere, hvor ledsagelse kan vedligeholde eller fremme den personlige udvikling og dermed fastholde eller udvikle borgerens serviceniveau. §81 betales af kommunen, mens borgeren selv kan bestemme, hvem der skal være ledsager, og hvad ledsagelsen skal bruges til.

Karin Isling frygtede, at hendes søn ville slukke, hvis han ikke længere havde timerne med Gerner at se frem til, men borgmester Kasper Bjerregaard (V) forsikrede, at alle, der havde fået frataget deres ledsagelse, ville blive vurderet individuelt.

- Alle de berørte borgere vil blive inviteret til et møde, hvor vi individuelt vil undersøge behovet og muligheden for andre løsninger, sagde Kasper Bjerregaard dengang.

Bostedet kan ikke ledsage Teis

Det møde havde Karin Isling ikke de store forhåbninger til. Dengang forudså hun, at Teis ville miste sine ledsagertimer med Gerner, og at kommunen i stedet for ville tilbyde den ledsagelse, som bostedet efter servicelovens §85 skal stå for.

§85 minder om §81 med den store forskel, at det med §85 er bostedet, der skal stå for ledsagelsen. Der følger ikke ekstra penge med, hvilket selvsagt stiller krav til bostedets normering og mulighed for at afsætte personale og ressourcer til ledsagelse af beboerne.

- Op til mødet var Teis helt ude af den. En fra personalet, som Teis kender rigtig godt, gik med til mødet. Så var der i det mindste én, der kendte Teis, fortæller Karin Isling.

Med til mødet havde Karin Isling og Teis en bisidder fra CP Danmark, Landsforeningen for Cerebral Parese - tidligere spastikerforeningen.

- På mødet spørger vores bisidder ind til muligheden for ledsagelse på bostedet. Det rækker normeringen slet ikke til. Det er der ikke mulighed for, lød svaret fortæller Karin Isling.

På mødet fortalte en repræsentant for personalet på bostedet ifølge Karin Isling loyalt om den betydning, ledsagelsen med Gerner har haft for Teis. At Teis altid har glædet sig i dagene op til turene med Gerner og om, hvor rolig Teis altid har været i dagene efter turene.

Det noterede sagsbehandleren, inden mødet sluttede.

Det forventede resultat

Få dage modtog Teis så kommunens afgørelse. Og helt som forventet er det slut med ledsagelse sammen med Gerner efter §81.

Men kommunen er også nået frem til, at Teis vurderes at have behov for ledsagelse til selvvalgte aktiviteter, ud over de tilbud, der er i hans bo- og dagtilbud, på 8 timer om måneden. Dog efter §85 i stedet for §81.

Umiddelbart fjerner kommunen otte timers ledsagelse for at erstatte dem med otte nye timers ledsagelse.

Men sådan er det ikke.

De otte timer Teis indtil nu har været visiteret til, og som han har brugt sammen med Gerner, er blevet betalt af en kommunal pulje uden om bostedets økonomi.

De nye otte timer er efter §85, som betyder, at bostedet, skal stå for ledsagelsen.

Norddjurs Kommune oplyser til NorddjursLIV, at bostederne har et rammebudget og tildeles en bestemt takst per visiteret borger.

Altså en gennemsnitstakst uden hensyntagen til beboerne individuelle behov. Det betyder, at bostederne ikke kompenseres for deres ekstra udgifter, når eksempelvis Teis skal have otte timers ledsagelse.

Nødvendig ledsagelse, som besøg til lægen eller tanglægen, er der mulighed for. Men det bliver svært for bostedet at finde ledsagelse til Teis til ting, han gerne selv vil. Det bekræfter Tina Lykke Andersen, aftaleholder og områdeleder af bostederne i Ørum, Auning og Allingåbro. Foto: Asbjørn With

Tina Lykke Andersen, der er aftaleholder og områdeleder for det bosted, hvor Teis bor, bekræfter, at normeringen ikke rækker til individuel ledsagelse.

- Der er mulighed for den nødvendige ledsagelse for eksempel i forbindelse med lægebesøg. Men individuel ledsagelse, hvor borgeren selv bestemmer, hvad der skal ske, er det meget svært at finde mulighed for.

- Social ledsagelse for eksempel i forbindelse med juleindkøb eller lignende vil være gruppebaseret, fortæller Tina Lykke Andersen til NorddjursLIV.

Begrundelsen er økonomi. Der er ikke plads i budgettet og afledt normeringen til at foretage den individuelle ledsagelse.

- Her kigger vi som botilbud også på rammen som er Norddjurs kommunens fastsatte serviceniveau, og myndigheds (VUM/sagsbehandlers) bestilling til os som botilbud. Der simpelthen ikke plads i budgettet til at foretage den individuelle ledsagelse.

Karin Islings forventning til mødets med Teis' sagsbehandler blev desværre indfriet. Foto: Asbjørn With

Når bostederne ikke kompenseres for deres ekstra udgifter til ledsagelse, betyder det, at kommunen har sparet udgiften ved ledsagelse til Teis. Men da både personale og ledelse på Teis' bosted har tilkendegivet, at det med den aktuelle normering ikke kommer til at ske, kan Teis reelt se frem til ingen ledsagelse overhovedet.

- Jeg har ikke været et sekund i tvivl om, at det ville ende sådan her. Hvorfor skulle kommunen spare to timer om ugen væk, for så at give Teis to nye timer om ugen, spørger Karin Isling retorisk.

Nu klager Karin Isling over afgørelsen, men der kan gå måneder før der kommer en afklaring på den klage.

Usikker fremtid for Teis

Ledsagelsen og timerne med Gerner har været med til at skabe glæde i Teis' hverdag. Det er alle, der har noget med Teis at gøre, enige om.

Og Karin Islings frustration retter sig da heller ikke mod bostedet eller personalet.

Men hun frygter for den fremtid, hendes søn nu kigger ind i, hvor noget af det eneste, Teis kunne glæde sig til, som gav indhold i livet og får Teis til at føle sig fri og uafhængig, bliver taget fra ham.

- Hvis de tager ledsagelsen væk fra han, så er jeg virkelig bange for, at Teis slukker, konstaterer Karin Isling.

Peter Hjulmand er tidligere formand for handicaprådet i Norddjurs. De har i årevis forsøgt at råbe op om problemerne omkring ledsagelse. Foto: Asbjørn With

Handicaprådet har sagt det i årevis: - Omkring 100 beboere på kommunens bosteder får ikke den ledsagelse, de har brug for og krav på

Handicaprådet har de seneste fem år gentagne gange bragt problematikken omkring ledsagelse på banen - men de er ikke blevet hørt, mener Peter Hjulmand, der er tidligere formand for handicaprådet. Han er også far til en søn, der bor på et bosted, og derfor kender han indgående til problematikken fra begge sider.

Ifølge Peter Hjulmand er der 100 borgere i Norddjurs, der ikke får det, de har krav på og ret til: nemlig ledsagelse væk fra deres bosted til aktiviteter, de selv har valgt.

Vi har spurgt den tidligere formand for rådet Peter Hjulmand, hvad problemet er.

NorddjursLIV undersøger, hvorfor kommunen forsøger at spare godt 150.000 kroner ved at fratage nogle af de mest udsatte borgere muligheden for at komme uden for deres bosted på egen hånd. I handicaprådets årsberetninger er netop ledsagelse blevet bragt op igen og igen og igen gennem de seneste fem år. Derfor har NorddjursLIV spurgt den tidligere formand for rådet Peter Hjulmand, hvad problemet er.

Det handler om en besparelse. Godt 150.000 kroner om året ifølge velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsens svar til NorddjursLIV.

I en økonomisk, kommunal sammenhæng må det med rimelighed betragtes som en dråbe i havet, men for 15 borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse på kommunens bosteder kan det betyde alverden.

Det er Karin Isling som, på vegne af sin søn Teis, retter lyset mod Norddjurs Kommunes tilbud om ledsagelse af de borgere, der bor på kommunens fem bosteder.

Teis er 37 år og handicappet. Han er spastiker og udviklingshæmmet, og derfor bor han på et bosted i Ørsted, hvor han har boet siden 2005.

I hverdagen er Teis helt afhængig af hjælp fra personalet, og han kan ikke komme udenfor bostedet og opleve noget på egen hånd.

Karin Isling råbte vagt i gevær, da kommunen tidligere på året meddelte, at de sidste to timers ugentlig ledsagelse til Teis bliver sparet væk fra årsskiftet.

Problematisk i flere år

Men ved at læse handicaprådets årsberetninger fra de seneste fire-fem år bliver det tydeligt, at netop ledsagelse til beboerne på kommunens bosteder har været problematisk gennem mange år.

For at få et overblik over problemstillingen og en dybere indsigt i, hvorfor muligheden for ledsagelse er så vigtig for beboerne på kommunens bosteder, har NorddjursLIV spurgt den tidligere formand for handicaprådet, Peter Hjulmand.

Om handicaprådet i Norddjurs

Handicaprådet i Norddjurs Kommune består af 10 medlemmer, heraf er fem udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH), og fem er udpeget af kommunalbestyrelsen.

Handicaprådet udpeges for fire år ad gangen og følger den kommunale valgperiode.

Handicaprådet afholder cirka 10 ordinære møder årligt. Herudover afholder handicaprådet årlige dialogmøder med kommunalbestyrelsen og følgende fagudvalg:

 • Voksen- og plejeudvalget
 • Børne- og ungdomsudvalget
 • Miljø- og teknikudvalget
 • Kultur- og fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget

Handicaprådet er høringspart, når fagudvalg og kommunalbestyrelsen træffer beslutning om initiativer, der har betydning for mennesker med handicap, herunder bl.a.:

 • Lovpligtige tilsynsrapporter på handicapområdet
 • Kvalitetsstandarder og kvalitetskrav på handicapområdet
 • Politikker på handicapområdet, herunder bl.a. pårørendepolitikken, demenspolitikken og handicappolitikken
 • Bygge- og anlægsopgaver
 • Årsrapporten for utilsigtede hændelser
 • Årsrapporten for magtanvendelse på socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet
 • Budgetforslag

Handicaprådet er inddraget i arbejdet med udarbejdelsen af politikker, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet kan tage spørgsmål op, som vedrører mennesker med handicap, og komme med forslag til politiske og administrative initiativer.

Handicaprådet har tidligere drøftet eksempelvis fritidstilbud til handicappede og brugen af velfærdsteknologi.

Norddjurs Kommunes hjemmeside

Han er selv far til en beboer på et bosted, og derfor kender han til problematikken omkring ledsagelse. Både som pårørende men også som formand for handicaprådet gennem mange år, hvor problemer med ledsagelse i kommunen er blevet bragt op igen og igen.

Peter Hjulmand gør opmærksom på, at der er cirka 100 borgere i målgruppen for §85-ledsagelse, og kan konstatere, at en stor del af målgruppen ikke får den individuelle ledsagelse, som de har behov for.

- Det er uholdbart og noget, vi har forsøgt at gøre opmærksom på i årevis.

Lovfæstet ret til et socialt liv

Tidligere ministre har udtalt, at alle borgere i Danmark har behov for at deltage i det offentlige liv, og både Manu Sareen (R) og Astrid Kragh (S) har i løbet af deres perioder som ministre udtrykt en klar forventning om, at kommunerne følger lovgivningen på området.

Der er muligvis forskellige behov fra borger til borger. Men alle har behov for at komme ud og deltage i det offentlige liv.

Peter Hjulmand er helt enig med de to tidligere ministre.

- Ledsagelse er borgerens mulighed for at deltage i det offentlige liv og skabe sociale relationer til andre mennesker uden for bostedet. Det er en rettighed, der er lovfæstet i serviceloven, indleder Peter Hjulmand.

Når man bor på et kommunalt bosted, skyldes det, at man ikke er i stand til at bo alene. Årsagen kan være et fysisk eller psykisk handicap, der gør, at man ikke kan varetage sit eget liv og dagligdag.

Man er afhængig af personalets hjælp for at få hverdagen til at hænge sammen, og derfor er man selvsagt også afhængig af hjælp - ledsagelse - når man skal uden for bostedet.

- Hvis en borger på et bosted ikke har adgang til ledsagelse til selvvalgte aktiviteter, uafhængigt af bostedet, kan det resultere i stagnation og tilbagegang i den personlige udvikling. Det kan også resultere i ensomhed og frustration.

- Borgerne kan simpelthen ende i den situation, at de handler i afmagt og nogle gange udadreagerende, forklarer Peter Hjulmand.

Det er ifølge ham altså helt afgørende for beboerne på bostedernes trivsel, at de oplever noget uden for bostederne og udvikler sig som mennesker med liv som alle andre.

Retten til at bestemme selv

Men i modsætning til alle andre kan borgere på et kommunalt bosted som regel ikke bevæge sig frit hvorhen de vil. De er afhængige af, at der er nogen, der ledsager dem.

Det kan i nogle tilfælde være venner eller familie, men det er også helt centralt for den enkelte borger, at de også selv frit kan disponere over deres tid.

Som Karin Isling tidligere har fortalt til NorddjursLIV, er det bedste hendes søn ved at besøge sin ledsager derhjemme og i et par timer opleve at være et selvstændigt og uafhængigt menneske.

Indtil nu har Karin Islings søn, Teis, haft to timers ledsagelse om ugen med Gerner. De kan finde på at tage på ture sammen eller lave mad, og det er det, der giver Teis værdi i hverdagen. Når ledsagelsen om lidt forsvinder, frygter Karin Isling, at "Teis slukker." Foto: Asbjørn With

Det er længe siden, det er slået fast, at psykisk- og eller fysisk udviklingshæmmede og handicappede har de samme behov for at opleve og skabe relationer som alle andre.

Og derfor er det behov også lovfæstet i serviceloven, som beskriver, hvad mennesker i Danmark har ret til og krav på.

De paragraffer, der omhandler ledsagelse findes i serviceloven som §81, §85 og §97.

Det er muligvis lidt langhåret, men kort fortalt skal en kommune give 15 timers ledsagelse (§97) til borgere over 18 år og under 67, som ikke selv kan færdes uden for hjemmet. Det er den kommunale myndighedsafdeling, som bestiller ledsagelsen, og pengene følger med borgeren ud til bostedet.

Borgeren kan selv bestemme, hvem der skal ledsage, og hvad ledsagelsen skal bruges til.

§81 bestilles også af kommunens myndighedsafdeling og ydes til borgere, hvor ledsagelse kan vedligeholde eller fremme den personlige udvikling og dermed fastholde eller udvikle borgerens serviceniveau. §81 betales af kommunen, mens borgeren selv kan bestemme, hvem der skal være ledsager, og hvad ledsagelsen skal bruges til.

§85 er det samme som §81 med den store forskel, at det med §85 er bostedet, der skal stå for ledsagelsen. Der følger ikke ekstra penge med, hvilket selvsagt stiller krav til bostedets normering og mulighed for at afsætte personale og ressourcer til ledsagelse af beboerne.

Indsatsen skal vurderes hvert år

En gang om året mødes kommunens sagsbehandler med borgeren for at fastlægge indholdet i den indsats, der skal ydes det følgende år.

I Norddjurs foregår det efter VUM-metoden, som via en gennemgang af 11 punkter skal afklare borgeren behov.

VUM - KORT

Social- og Integrationsministeriet og KL har udviklet en metode til sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksne-området. Metoden hedder Voksenudredningsmetoden (VUM) og har til formål at forbedre den faglige og lovgivningsmæssige kvalitet i sagsbehandlingen – med udgangspunkt i den enkelte borger.

Metoden skal også styrke styringen af området ved bedre ledelsesinformation og økonomiske overvejelser i sagsbehandlingen. Metoden tydeliggør myndighedsrollen i sagsbehandlingen, idet metoden dækker hele sagsbehandlingsprocessen på handicap- og udsatte voksne-området. Metoden indeholder redskaber til at understøtte alle væsentlige sagstrin, dvs. modtagelse af henvendelse om hjælp, udredning af borgeren, udarbejdelse af afgørelse og handleplan, bestilling af indsats samt opfølgning herpå.

Endvidere er metoden designet, så økonomiske overvejelser sker som en integreret del af sagsbehandlingen. Metoden kan anvendes til sagsbehandling og udredning af borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer og dækker dermed de forskellige målgrupper på området. Metoden er udviklet med henblik på at understøtte sagsbehandling og tildeling af ydelser indenfor serviceloven og almenboligloven. Det er dog muligt for kommunerne at anvende metoden på andre områder også.

Socialstyrelsen.dk

VUM'en er helt central. Det er nøgledokumentet for resten af forløbet i det kommende år.

Man kan sige, at det er kommunens "bestilling" til bostedet om, hvilke foranstaltninger, der skal sættes i værk for den enkelte borger.

Det er også i dette tilfælde bostedets ansvar, at opgaven reelt udføres.

VUM'en er altså den beskrivelse af borgeren og borgerens behov, der danner grundlag for den handleplan eller indsatsplan, som igen er kommunens krav til i dette tilfælde bostedet om, hvad der skal leveres i forhold til den enkelte borger.

- Og hvis det ikke er meget præcist beskrevet, hvad borgerens helt konkrete behov er, bliver det op til bostedet at vurdere, fortsætter Peter Hjulmand.

Påstand mod påstand

Her opstår ifølge Peter Hjulmand et problem. Ifølge ham er det nemlig op til beboeren selv eller dennes pårørende at gøre opmærksom på behovet for at komme uden for bostedet og deltage aktivt i det sociale liv.

- Det er der rigtig mange beboere og pårørende, der ikke er klar over. Derfor er det min påstand, at der heller ikke er ret mange beboere på bostederne, der efterspørger ledsagelse, siger Peter Hjulmand.

NorddjursLIV har spurgt Norddjurs Kommune om, hvorvidt kommunens sagsbehandlere skal gøres opmærksom på ønsket om ledsagelse.

Og ifølge velfærdsdirektør i Norddjurs Kommune, Lene Mehlsen Thomsen, er det ikke korrekt, at ledsagelse kun gives, hvis pårørende gør sagsbehandleren opmærksom på en borgers behov for ledsagelse.

- Vi er bekendt med, at der er borgere og pårørende, som har ønsker til individuel ledsagelse, som overstiger det, som er muligt at levere indenfor den afsatte økonomiske ramme i botilbuddene. Det er dog ikke korrekt, at ledsagelse kun gives, hvis pårørende gør rådgiver opmærksom på en borgers behov for ledsagelse, skriver Lene Mehlsen Thomsen til NorddjursLIV.

Lene Mehlsen Thomsen påpeger, at alle kan få ledsagelse. Ikke kun hvis pårørende eller borgeren selv gør sagsbehandleren opmærksom på behovet for ledsagelse. Foto: Asbjørn With

NorddjursLIV har også spurgt velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsen om en opgørelse over, hvor mange beboere, der reelt bliver tildelt ledsagelse på de kommunale bosteder, og hvor mange timer kommunens bosteder bruger på ledsagelse af beboerne.

Det skal i i princippet være en del af alle beboernes handleplaner, hvis man skal tro de tidligere socialministres udsagn om, at alle har brug for at deltage i det sociale liv.

- Den ledsagelse, som indgår som en del af dagligdagen i tilbuddet, er ikke visiteret og registreres ikke som en særskilt ydelse.

- Hvor meget pædagogisk ledsagelse, den enkelte beboer modtager som en del af arbejdet med vedkommendes indsatsmål, fremgår af den enkeltes indsatsplan. En opgørelse heraf vil kræve en manuel gennemgang af alle borgernes indsatsplaner, lyder det i svaret fra velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsen.

Flere deler Peter Hjulmands oplevelse

Ud fra samtaler med nuværende og tidligere medarbejder og ledere på kommunens bosteder, og efter samtaler med beboere, pårørende og interesseorganisationer, tegner der sig et klart billede af, at den ledsagelse, der alene varetages af bostedet, reelt aldrig finder sted.

- Der er simpelthen ikke penge til det i forhold til normeringerne, lyder det samstemmende.

Peter Hjulmand mener, at problemerne opstår, fordi bostedernes økonomi er bestemt ud fra kommunens økonomiske formåen og ikke beboernes individuelle behov.

Peter Hjulmand og handicaprådet påpeger problemerne i, at bostederne skal stå for den individuelle ledsagelse, når der ikke følge penge med til opgaven. Foto: Asbjørn With

Det bekræfter velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsen:

- Botilbuddene har et rammebudget og tildeles en bestemt takst pr. visiteret borger. Botilbuddene kompenseres ikke for deres udgifter til ledsagelse specifikt, skriver hun i et svar til NorddjursLIV.

Med andre ord er det altså en belastning for et botilbud, hvis en beboer skal have ledsagelse, da det stiller krav til flere medarbejdere, som kommunen ikke kompenserer bostedet for.

Bostedernes vilkår tillader ikke ledsagelse nok

Det er et andet centralt problem, som handicaprådet flere gange har peget på gennem årene. Rådet har igen og igen gjort opmærksom på, at bostedernes økonomiske vilkår ikke tillader ledsagelse i tilstrækkeligt omfang.

Handicaprådet har også flere gange i deres årsberetninger gjort opmærksom på, at de mange lederskift på kommunens bosteder, efter rådet overbevisning, viser, at lederne er trængt økonomisk, og rådet har foreslået, at bostedernes økonomi bliver analyseret.

En række nuværende og tidligere medarbejdere og ledere på kommunens bosteder har overfor NorddjursLIV tilkendegivet, at normeringen på bostederne langt fra tillader, at der bruges tid på ledsagelse af beboerne udenfor bostederne.

Og senest har Karin Isling fået den samme besked, da repræsentanter fra sin søns bosted klart bedyrede, at ledsagelse til hendes søn aldrig ville kunne lade sig gøre med bostedets normering og økonomi.

Tina Lykke Andersen, der er aftaleholder og områdeleder for det bosted, hvor Teis bor, bekræfter, at normeringen ikke rækker til individuel ledsagelse.

Nødvendig ledsagelse, som besøg til lægen eller tanglægen, er der mulighed for. Men det bliver svært for bostedet at finde ledsagelse til Teis til ting, han gerne selv vil. Det bekræfter Tina Lykke Andersen, aftaleholder og områdeleder af bostederne i Ørum, Auning og Allingåbro. Foto: Asbjørn With

- Der er mulighed for den nødvendige ledsagelse for eksempel i forbindelse med lægebesøg. Men individuel ledsagelse, hvor borgeren selv bestemmer, hvad der skal ske, er det meget svært at finde mulighed for.

- Social ledsagelse for eksempel i forbindelse med juleindkøb eller lignende vil være gruppebaseret, fortæller Tina Lykke Andersen til NorddjursLIV.

Ifølge den måde Norddjurs Kommunes økonomi styres på er det op til det enkelte fagudvalg at sikre overholdelse af budgettet.

I sagen om besparelsen på ledsagelse med afsæt i Servicelovens §81 blev i alt 15 beboere på kommunale bosteder, herunder Karin Islings søn, frataget deres ledsagelse, da fire ud af udvalgets syv medlemmer i august nikkede ja til forvaltningens forslag til de nødvendige besparelser.

Et flertal bestående af udvalgsformand Mads Jensen (K), Diana Therese Mikkelsen (løsgænger), Rikke Albæk Jørgensen (V) og Jens Kannegaard Lundager (NB) fjernede her ledsagelse efter §81 og sparede dermed kommunekassen for godt 150.000 kroner om året ifølge velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsens seneste svar til NorddjursLIV.

Jytte Schmidt (SF) tog forbehold, mens socialdemokraterne Karoline Bergkvist Søgaard og Tom Bytoft begge stemte imod.

Senere nikkede et flertal i kommunalbestyrelsen også til besparelserne.

Spørgsmål til Norddjurs Kommune

NorddjursLIV har stillet en række spørgsmål til Norddjurs Kommune vedrørende ledsagelse til borgere på kommunens bosteder.

Spørgsmål til Norddjurs Kommune

1) Hvordan optæller/registrerer kommunen ledsagelse under §85 på kommunens bosteder?

Velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsen svarer:

- Den ledsagelse, som indgår som en del af dagligdagen i tilbuddet, er ikke visiteret og registreres ikke som en særskilt ydelse.

- Hvor meget pædagogisk ledsagelse, den enkelte beboer modtager som en del af arbejdet med vedkommendes indsatsmål, fremgår af den enkeltes indsatsplan. En opgørelse heraf vil kræve en manuel gennemgang af alle borgernes indsatsplaner.

2) Hvor mange af de VUM’er der er lavet for borgere på bosteder i Norddjurs indeholder beskrivelse af borgerens behov for ledsagelse?

3) Hvor mange handleplaner på de enkelte bosteder indeholder beskrivelse af ledsagelse til borgeren?

4) Hvor mange borgere på bostederne får reelt ledsagelse?

5) I hvor mange timer?

Lene Mehlsen Thomsen svarer:

- En besvarelse af ovenstående spørgsmål vil kræve en manuel gennemgang af samtlige borgeres journaler. Det er derfor ikke muligt at besvare spørgsmål 2-5.

Af svarene fra velfærdsdirektør Lene Thomsen kan det umiddelbart tolkes sådan, at Norddjurs Kommune ikke har overblik over, hvor mange blandt kommunes borgere, der bor på kommunale botilbud, der har behov for eller ytret behov for ledsagelse og i hvilket omfang.

Der er tilsyneladende heller ikke noget overblik over, hvor mange timer, de kommunale bosteder bruger på at imødekomme de behov for ledsagelse, beboerne har eller har ytret.

Det stiller naturligvis spørgsmålet: Hvis ikke kommunen har overblik over, hvor mange borgere på de kommunale botilbud, der har behov for ledsagelse og i hvilket omfang - og hvis det ikke opgøres, hvor mange timer, bostederne reelt afsætter til ledsagelse - hvordan sikrer kommunen så, at borgernes behov for og ret til ledsagelse efterkommes i tilstrækkeligt omfang?

Det spørgsmål har NorddjursLIV stillet kommunen, og vi afventer et svar.

I kommende nyhedsbreve følger vi naturligvis op på, hvilke politiske overvejelser, der ligger bag flertallet i voksen og plejeudvalgets beslutning om at fjerne ledsagelse efter §81, og vi følger op på, hvordan politikerne vil kontrollere, at borgerne på kommunens bosteder reelt får den ledsagelse, som de ifølge serviceloven har ret til og krav på.

Henning Sørensen, ivrig samfundsdebattør og vel nok en af Grenaas mest kendte skraldemænd, er død. Han blev 90 år gammel. Her ses han med en af de bøger, han også var forfatter til. Arkivfoto

Debattør og forfatter fra Grenaa er død. Leif Lahn fortsætter som gruppeformand. Ældreråd fik få timer til at svare på besparelser

Ugens nyhedsoverblik er en blandet landhandel, der bringer os rundt i kommunen.

Vi runder blandt andet ældrerådet, der ikke mener, det er demokratisk, at de fik knap 16 timer til at komme med et høringssvar til besparelser på handicap- og ældrerådet. I Grenaa er en stor skulptur til mere end en million kroner afsløret foran Kulturhuset Pavillonen, og det er også her, at et kendt, dansk band spiller koncert næste år.

På Gammel Estrup er der 130.000 kroner på vej til tilpasning af vinduer, så museet kan gå en varmere fremtid i møde. Og så skal vi desværre sige farvel til en vaskeægte "Grenaa-dreng", der er død, 90 år gammel.

Kendt Grenaa-debattør og forfatter er død

Henning Sørensen er død, 90 år gammel. Her er han fotograferet foran sit hus, hvor afholdsstjernen hænger. Ligesom husets navn ”Villa Pax” henviser til Henning Sørensens år i fredsbevægelsen. Arkivfoto

Debattør, forfatter og Grenaas måske mest kendte skraldemand, Henning Sørensen, er død, 90 år gammel.

Udover at være en kendt skraldemand, var Henning Sørensen også en ivrig og flittig debattør, der ikke var bange for at blande sig i debatten eller sende læserbreve. Selv har han tidligere anslået, at det nok var blevet til omkring 6.000 læserbreve.

Henning Sørensen er født og opvokset i Grenaa. Som 17-årig besluttede han sig for at blive afholdsmand, da han ved farfarens - som i øvrigt også var afholdsmand - begravelse mødte folk fra afholdsbevægelsen. Han endte med i 20 år at være formand for Danmarks Afholdsforening, og han blev desuden udnævnt som det første æresmedlem i foreningen siden 1943.

Han holdt ved, og da Kristeligt Dagblad talte med ham i 2020, havde han ikke rørt hverken tobak eller alkohol siden han var 17 år gammel.

Henning Sørensen fik senere fast plads i Grenaas menighedsråd som grundtvigianer, hvor han var med til at få den første kvindelige præst ansat.

Han var ivrig pacifist, og som voksen blev han militærnægter i Oksbøllejren under den tyske besættelse. Senere kom han med i Kampagnen mod Atomvåben og alle atommarcherne i 1960’erne. I nyere tid tog han initiativ til en mindesten over vedtagelsen af militærnægterloven i 1917, opstillet i Gribskov i 2008, hvor landets første militærnægterlejr var.

Henning Sørensen var i 31 år frem til sin efterløn ansat som skraldemand for Grenaa Kommune.

Han var i 18 år tillidsmand for kommunalarbejderne, og sad otte år i Grenaa Byråd for SF, som han blev medlem af ved partiets stiftelse. Siden skiftede han til Enhedslisten.

Henning Sørensen er desuden forfatter til flere bøger - blandt andet "Krudt uden kugler," der handler om fredsbevægelsens historie, og "Fra mit livs skraldespand", der er en erindringsbog.

Henning Sørensen efterlader sig sin kone Ellen, som han var gift med i 49 år, og to døtre fra et tidligere ægteskab. 

Leif Lahn fortsætter som gruppeformand for Socialdemokratiet

Leif Lahn Jensen kommer også i den næste regeringsperiode til at bestride en central post i sit parti på Christiansborg. Han fortsætter nemlig som gruppeformand for Socialdemokratiet. Foto: Emma Ahlgreen Haa

De kommende fire år vil Leif Lahn fortsætter som gruppeformand for Socialdemokratiet på Christiansborg.

Det besluttede de 50 socialdemokratiske folketingsmedlemmer i sidste år.

Det skriver Leif Lahn på sin facebookside.

Her kalder han det den post, "han har holdt mest af nogensinde".

I et interview med NorddjursLIV tidligere i december beskrev han også posten som posten som gruppeformand er hans drømmejob.

- Jeg er tæt på Mette Frederiksen og jeg har ansvaret for, at alle vores medarbejdere har det godt. På den måde er det som en udvidet HR- og tillidsmandspost, og jeg har det som en fisk i vandet. Jeg er meget bevidst om det ansvar, jeg har, og at jeg skal tage det seriøst, sagde han i den forbindelse.

Leif Lahn kommer fra Grenaa, hvor han stadig er bosat, og siden 2007 har han siddet i Folketinget. Han har været gruppeformand siden 2020.

Ældreråd fik få timer til at svare på besparelser for millioner af kroner: - Vi synes, det er stærkt kritisabelt

Der er ikke mange grund til smil for Gitte Eilersen, der er formand for ældrerådet. Rådet fik knap 16 timer til at komme med en alternativ spareplan. Arkivfoto: Emma Ahlgreen Haa

7,6 millioner kroner skal der findes på ældre- og handicapområdet.

Det betyder blandt andet, at de ældre kan se frem til tre uger mellem rengøring i stedet for to, det er slut med at låne en mikroovn, så de ældre kan få opvarmet deres mad og ingen nye visitationer af plejeboliger til ældre.

Det skriver TV2 Østjylland.

Men det, der især falder ældrerådet for brystet er, at de fik knap 16 timer til at komme med en alternativ spareplan.

Rådet blev orienteret om besparelserne tirsdag 22. november om eftermiddagen, og klokken 9 næste morgen skulle de have en alternativ spareplan klar.

- Vi synes, det er stærkt kritisabelt, og jeg synes absolut ikke, det er demokratisk. Vi er ikke kommet til orde, siger Gitte Eilersen, formand for Ældrerådet i Norddjurs, til TV2 Østjylland.

Kommunalbestyrelsen har ellers i en række vedtægter givet ældrerådet tre uger til at blive hørt i den slags sager.

Gitte Eilersen og resten af ældrerådet kan godt forstå, hvis besparelser er nødvendige. De fik udarbejdet en række alternative forslag, der blev sendt til kommunalbestyrelsen op til mødet 13. december. Et flertal af politikerne valgte ikke at sende besparelserne tilbage til udvalget, så de nye forslag kunne behandles.

- Vi er nedsat til at råde og vejlede. Det, føler jeg ikke, kommer til sin ret her, selvom vi har givet et slags høringssvar, siger Gitte Eilersen til TV2 Østjylland.

Ifølge Jytte Schmidt (SF), der er næstformand for voksen- og plejeudvalget, kunne ældrerådet blandt andet ikke få mere tid til at komme med et høringssvar, for det ville kræve et ekstra møde i udvalget, og det var ifølge Jytte Schmidt uladsiggørligt.

Jytte Schmidt lover, at den manglende høring ikke kommer til at ske igen.

Ny skulptur på seks meter afsløret i Grenaa

Sådan ser skulpturen ud. Privatfoto

Lørdag blev en helt særlig skulptur afsløret i Grenaa.

Den er seks meter høj og lavet af kunstneren Amalie Jakobsen, der oprindeligt er fra Grenaa.

500 mennesker var mødt frem til selve afsløringen, og man håber, at skulpturen bliver et legende kunstværk. Når man går ind i den og kigger op, kan man se et kalejdoskop, der reflekterer de omkringliggende omgivelser.

Skulpturen, der har navnet Kalejdoskop, er en gave til byen fra Grenaa Kunst- og Musikforening i anledning af, at foreningen fejrer 75 års-jubilæum i år.

Kalejdoskop har kostet 1,1 million kroner, og pengene er hentet fra diverse fonde samt arvepuljen fra Svend Carlo Svenningsen, der i 2014 donerede hele sin arv til byen.

Skulpturen består af metal, og Amalie Jakobsen har lavet den ved HSM Industri i Grenaa.

TV-2 spiller stor udendørs koncert i Grenaa næste år

Steffen Brandt og resten af TV-2 spiller foran Pavillonen i Grenaa næste år. Arkivfoto: Axel Schütt

Der bliver plads til 2.000 mennesker, når Kulturhuset Pavillonen næste år inviterer til koncert med TV-2.

Det oplyser spillestedet i en pressemeddelelse.

Det er tredje år i træk, at man vil afholde en stor, udendørs musikfest under navnet Pavillonen på Græs, og det er altså her, TV-2 er hovednavn.

- Vi er megaglade for, at TV-2 har takket ja til Pavillonen på Græs. Pavillonen og TV-2 har en rigtig lang historie sammen, og tilbage i 80'erne spillede de en af deres allerførste koncerter i den gamle pavillonsal, siger direktør i Pavillonen, Jesper Jul, i pressemeddelelsen.

Koncerten bliver fredag 18. august 2023. Billetterne er sat til salg og kan købes på Pavillonens hjemmeside.

Gammel Estrup får 130.000 kroner til forbedring af vinduer og tætningslister: - Vores varmeregning er inden for det seneste halve år steget med over 100 procent

Museumsdirektør på Gammel Estrup, Kasper Steenfeldt Tipsmark, smiler. Museet har nemlig fået 130.000 kroner til forbedring af vinduer, der forhåbentligt skal gøre det nemmere at holde på varmen. Foto: Gammel Estrup

Gammel Estrup får 130.000 kroner, der skal gøre det lettere at holde på varmen.

Det oplyser museet i en pressemeddelelse.

Pengene kommer fra en bevilling fra Norlys Vækstpulje, og de skal bruges til tilpasning af vinduer og udskiftning af tætningslister.

Bevillingen bliver taget imod med glæde, for ligesom mange andre, kæmper museet også med priser, der er på himmelflugt.

- Vi er meget taknemmelige for, at vi nu får hjælp fra Norlys Vækstpulje. Vores varmeregning er inden for det seneste halve år steget med over 100 procent, så vi har virkelig en udfordring, siger Kasper Steenfeldt Tipsmark, der er museumsdirektør, i pressemeddelelsen.

Det er ikke en mulighed for Gammel Estrup at lukke museet og slukke for varmen for at spare penge.

- Museets udstillingsområde må ikke komme under en bevaringstemperatur på 10 grader, for så tager de kostbare interiører og genstande skade, og kontorfløjen skal varmes op til minimum 18 grader, for at medarbejderne har et ordentligt arbejdsklima, siger han.

Da Gammel Estrup er gammelt - hovedbygningen er fra 1600-tallet - er der ikke nødvendigvis tænkt på isolering eller termoruder. Flere steder fiser varmen ud og det går slottet dyrt at opvarme.

- Det er et stort problem i disse tider, hvor varmepriserne er på himmelflugt og dermed presser museets økonomi, men det store varmetab er jo heller ikke er hensigtsmæssigt for miljøet. Derfor er vi meget glade for, at vi nu kan tage første skridt i retning af at nedbringe energiforbruget på den gamle herregård, siger Kasper Steenfeldt Tipsmark.

Det er 39 vinduer i administrationsbygningen, der gås efter med en tættekam. Arbejdet går i gang lige efter nytår og forventes færdigt i løbet af januar 2023.

En syvende person er sigtet i Frank-sagen

I alt syv personer er nu sigtet i sagen om drabet på 40-årige Frank Jørgensen. Arkivfoto: Presse-fotos.dk/Scanpix

Indtil nu har seks personer været sigtet i sagen om den dræbte Frank Jørgensen, men nu bekræfter efterforskningsleder Brian Olsen at man har sigtet en syvende person.

Det skriver Randers Amtsavis.

Den 40-årige Frank Jørgensen blev lørdag 16. juli meldt savnet. To dage senere fandt man en udbrændt varevogn, der var identisk hans, men først 22. juli blev hans lig fundet i et skovområde nær Gassum ved Randers.

En 37-årig fik i starten af december sin dom - seks måneders ubetinget fængsel - for mod betaling at have givet en af de andre sigtede i sagen råd og instrukser om, hvordan de bedst kunne skille sig af med liget.

Derudover er en 39-årig kvinde, en 39-årig mand, en 23-årig kvinde, en 24-årig mand og en 26-årig mand også sigtet i sagen.

Og nu altså også en 20-årig, som politiet har haft sigtet siden 3. oktober.

Ifølge Randers Amtsavis har Østjyllands Politi ingen som helst formodning om, at den 20-årige mand har haft en særlig stor rolle at spille i Frank-sagen.

- Han er sigtet for brandstiftelse af afdødes varebil. Og så er han sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 125, som handler om, at han antændte bilen med henblik på at bortskaffe beviser i sagen, siger Brian Olsen til Randers Amtsavis.