Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger NorddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Foto: Asbjørn With

Kan man blæse med mel i munden?

Man kan ikke både blæse og have mel i munden.

Sådan siger et gammelt ordsprog med en lektion til os alle sammen om, at man ikke altid kan få det hele. Nogle gange bliver nødt til at gøre enten det ene eller det andet.

Man kan ikke både køre til højre og til venstre på samme tid.

Men i Norddjurs forsøger et politisk flertal faktisk at blæse og have mel i munden på samme tid.

Gennem de seneste uger har NorddjursLIV fortalt om individuel ledsagelse til nogle af de mest sårbare og udsatte menneske i vores kommune.

En ledsagelse, som er helt afgørende for, at beboernes trivsel og deres mulighed for at føle sig som selvstændige individer, der har mulighed for at deltage i civilsamfundet som alle andre.

Her er dilemmaet:

Borgerne skal naturligvis have den ledsagelse ud i samfundet, de har brug for og krav på, forsikrer kommunen ... under hensyntagen til bostedets normering.

Bostederne vil gerne ledsagelse borgerne, forsikrer bostederne ... men det kan bare ikke lade sig gøre under hensyntagen til den meget lave normering.

Man kan altså ikke love borgere to timers ledsagelse om ugen, og så sende opgaven videre til nogen, man ved ikke kan løse opgaven.

Politikerne forsøger at blæse med mel i munden. Og imens kan nogle af de udsatte og sårbare borgere ikke komme uden for en dør med individuel ledelse, fordi normeringen, der hvor de bor, er så lav, at det ikke kan lade sig gøre.

Og et flertal af de ansvarlige politikere er angiveligt klar til at bryde loven for på sigt at gøre det muligt for bostederne at løse den opgave, politikerne selv har givet bostederne - men åbenbart ikke vil betale for at få løst.

Mens lovgivningen ikke bliver overholdt, og politikerne styrker ledelsen og organisationen med flere chefer og afdelingsledere, kan Karin Islings søn, Teis, og de andre beboere på kommunens bosteder se frem til endnu en årrække, hvor deres behov for at have et selvstændigt liv må vige for andre - og må man forstå - mere presserende opgaver.

Tak, fordi du læser med.

Vi vil gerne have dig med på holdet!

Hvis du ikke allerede er abonnent, vil vi gerne have dig med på holdet.

Mange har allerede valgt at abonnere og blive en del af et fællesskab, der prioriterer overblik og dybde over nyhedsræs og breaking news. Som abonnent kan du forvente at modtage et til to nyhedsbreve om ugen, hvor vi går i dybden med de vigtigste historier, der har betydning for livet i Norddjurs.

Ikke nok med det, så får du som abonnent også adgang til de alle de historier om Norddjurs, vi allerede har skrevet.

Lyder det som noget for dig, kan du for 39 kroner om måneden blive fuldgyldig abonnent lige her.

Det er selvfølgelig også helt okay, hvis du hellere vil se os lidt mere an. Derfor vil du stadig modtage dette nyhedsbrev gratis, hvor vi hver gang giver vores bud på nogle udvalgte historier fra Norddjurs. Og skulle du få lyst til at få den fulde oplevelse med fri adgang til det hele, vil vi glæde os til at byde dig velkommen ombord.

Billede af Asbjørn With
Billede af skribentens underskrift Asbjørn With Journalist
Formanden for voksen- og plejeudvalget, Mads Jensen (K) anerkender, at situationen er svær, når det kommer til at sikre den individuelle ledsagelse til beboerne på kommunens bosteder. Foto: Asbjørn With

Udvalgsformand anerkender problemer med ledsagelse på bosteder: - Vi er nødt til at begynde et andet sted, siger Mads Jensen (K)

Formanden for voksen- og plejeudvalget, Mads Jensen (K), anerkender, at der er store problemer med at sikre individuel ledsagelse til beboerne på kommunens bosteder.

Mads Jensen mener, at det første skridt i at skabe bedre muligheder for at bostederne kan løse opgaven i fremtiden er, at ledelsen styrkes, så der skabes ro og stabilitet. Også selv om det betyder, at der er nogle borgere, som ikke får det de har brug for, ret til og krav på.

Udvalgsmedlem, Karoline Bergkvist Søgaard (S), har selv arbejdet som socialpædagog på kommunens bosteder, og hun fastholder, at det ikke er samfundets svageste, der skal lide under, at man politisk har underfinansieret området i årevis.

Fakta er dog stadig, at op mod 100 beboere på kommunens bosteder med stor sandsynlighed kan skyde en hvid pil efter muligheden for at komme udenfor bostederne på egen hånd.

Selv om kommunen vurderer, at de har behov for det, og selv om loven. For det er bostederne, der skal løse opgaven med at ledsage beboerne. Og det er der ikke penge til.

Udfordringerne på socialområdet er så store, at det ikke nytter noget at tilføre ekstra penge, før fundamentet er i orden. Sådan kan det politiske flertals holdning sammenfattes. Mindretallet fastholder, at de svageste ikke skal lide under, at området har været underfinansieret i årevis.

Der er ikke nogen tvivl om, hvad loven siger.

Hvis man som beboer på et kommunalt botilbud er visiteret til individuel ledsagelse, skal kommunen levere den visiterede ledsagelse.

Så enkelt er det. Det kan man ikke være uenig i, og det er formanden for voksen- og plejeudvalget i Norddjurs, Mads Jensen (K), da heller ikke.

- Det vi skal levere, det skal vi levere, siger.

Alligevel er det ikke helt så enkelt.

Rammer Teis og op til 100 andre

For som NorddjursLIV i de seneste uger har beskrevet og dokumenteret, er der en lang række beboere på de kommunale botilbud, som ikke får den individuelle ledsagelse, de er visiteret til.

Handicaprådet vurderer, at tallet kan være så højt som 100.

Og fra årsskiftet er den ekstra pulje til individuel ledsagelse efter §81 sparet væk, og dermed risikerer yderligere 15 beboere nu ikke at komme uden for en dør på egen hånd.

En af dem er Teis, som NorddjursLIV fortalte om før jul.

Teis er 37 år og handicappet. Han er spastiker og udviklingshæmmet, og derfor bor han på et bosted, hvor han har boet siden 2005.

I hverdagen er Teis helt afhængig af hjælp fra personalet, og han kan ikke komme udenfor bostedet og opleve noget på egen hånd.

Indtil årsskiftet fik Teis to timers individuel ledsagelse om ugen, og det betød alverden for Teis og ikke mindst for hans livskvalitet, fortalte hans mor, Karin Isling.

Karin Isling er mor til Teis, som bor på et af kommunens bosteder. Foto: Asbjørn With

- For min søn Teis er de to timers ledsagelse det vigtigste i hele hans verden. Uden sammenligning. Det er det eneste, han glæder sig til. Det er det eneste, der motiverer ham. Og det eneste, han taler om, sagde Karin Isling til NorddjursLIV før jul.

Problemer har været kendt i årevis

Puljen blev sparet væk i forbindelse med budgetoverskridelser i 2022 på voksen- og plejeudvalgets område, men Teis er stadig visiteret til to timers ledsagelse om ugen. Nu er det bare bostedet, der skal ledsage Teis, og der følger ingen ekstra penge med.

I realiteten betyder det, at Teis ikke er sikret den ledsagelse, han har brug for, som han er visiteret til og dermed har krav på.

Den usikkerhed deler han ifølge handicaprådet med op til 100 andre borgere, som har brug for individuel ledsagelse, men som i realiteten aldrig får det.

Handicaprådet har gjort opmærksom på problemerne i årevis, og det er da heller ikke nyt for Asger Laustsen.

Asger Laustsen er formand for pårørenderådet ved område Ørsted, Auning og Allingåbro. Foto: Asbjørn With

Asger Laustens bor i Randers kommune, men hans søn bor på et bosted i Norddjurs. Siden 2008 har Asger Laustsen været aktiv, først som formand i Auning Botilbud. Og siden nedsættelsen af et egentligt pårørenderåd i 2019 i Område Ørsted, Auning og Allingåbro har Asger Lausten været formand.

- Jeg ser mig selv som talsmand og stemme for både beboerne på bostederne og for deres pårørende.

- Og jeg ser det som min opgave at gøre politikerne opmærksom på konsekvenser af deres beslutninger. Det forsøger jeg altid at gøre med velunderbyggede argumenter og i en god tone. Det er en lang og vedvarende opgave, siger Asger Laustsen.

Bostederne kan ikke løse opgaven

For pårørendeformanden er det ikke vigtigt, hvilken paragraf, den individuelle ledsagelse visiteres efter. Det afgørende er, at borgeren kommer ud i samfundet og oplever sig som en del af livet uden for bostedet.

Derfor kan det i udgangspunktet godt være bostedet, der står for ledsagelsen.

- Hvis pengene fulgte med. Men det gør de ikke. Bostederne skal finde pengene til den individuelle ledsagelse inden for deres økonomiske ramme, og det kan de simpelthen ikke.

Det bekræftede Tina Lykke Andersen, der er aftaleholder og områderleder for flere bosteder i kommunen, tidligere overfor NorddjursLIV.

Tina Lykke Andersen, aftaleholder og områdeleder af bostederne i Ørum, Auning og Allingåbro. Foto: Asbjørn With Foto: Asbjørn With

- Der er mulighed for den nødvendige ledsagelse for eksempel i forbindelse med lægebesøg. Men individuel ledsagelse, hvor borgeren selv bestemmer, hvad der skal ske, er det meget svært at finde mulighed for.

- Social ledsagelse for eksempel i forbindelse med juleindkøb eller lignende vil være gruppebaseret, fortalte Tina Lykke Andersen til NorddjursLIV.

Begrundelsen er økonomi. Der er ikke plads i budgettet og afledt normeringen til at foretage den individuelle ledsagelse.

2018 spøger stadig

Den økonomiske situation for bostederne kender formanden for pårørenderådet kun alt for godt. For han har set den i øjnene, siden kommunalbestyrelsen i 2018 måtte trække håndbremsen på grund af historisk rod i den kommunale økonomi.

- Generelt lider området stadig af de voldsomme besparelser i 2018. Der er endnu ikke blevet rettet op på den økonomiske udfordring, og det betyder, at bostederne har meget svært ved at få enderne til at nå sammen, siger Asger Laustsen.

- Jeg tænker meget på de mennesker, der sidder isoleret på bostederne og bliver ensomme. Det er desværre ikke alle, der har familie eller andre, der kan gøre noget med dem. Og den følelse af at kunne gøre noget er så vigtig i forhold til at undgå ensomheden. Ensomhed sænker livskvaliteten og kan i nogle tilfælde skabe store frustrationer hos borgeren, fortsætter han og konstaterer, at det er et spørgsmål om økonomi, økonomi og økonomi.

- I det store, kommunale regnskab er puljen til §81 ledsagelse småpenge, men det er en enorm forringelse af livskvaliteten for de borgere, det går ud over, konstaterer Asger Laustsen.

§81-pulje blev indført som et plaster

Da kommunalbestyrelsen i sin tid indførte en pulje til ledsagelse af borgere på kommunens bosteder efter servicelovens §81, var Karoline Bergkvist Søgaard (S) tillidsrepræsentant for socialpædagogerne på bostederne Skovstjernen og Ålunden i Grenaa.

Det er et problem, at borgerne ikke får den individuelle ledsagelse de bliver visiteret til og lovmæssigt har krav på

Karoline Bergkvist Søgaard

- Sammen med beboere, pårørende og personale var jeg med til at gøre opmærksom på, at der med de lave normeringer var problemer med at finde ressourcer til at støtte de borgere, der har brug for socialpædagogisk støtte i forbindelse med ledsagelse uden for bostedet, fortæller Karoline Bergkvist Søgaard, som i dag er medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet og medlem af voksen- og plejeudvalget.

Karoline Bergkvist Søgaard (S) medlem af voksen- og plejeudvalget. Foto: Asbjørn With

Hun fortæller, at de borgere, som har brug for socialpædagogisk støtte skal ledsages af personale, de kender og som er uddannet til at håndterer opgaven. Efter den hårde økonomiske opbremsning, var det tydeligt, at normeringerne var så lave, at beboerne i realiteten ikke fik den ledsagelse, de havde brug for og som de lovmæssigt havde krav på.

- Det er et problem, at borgerne ikke får den individuelle ledsagelse de bliver visiteret til og lovmæssigt har krav på, konstaterer Karoline Bergkvist Søgaard.

Sammen med pårørenderåd og handicapråd lykkedes det, Karoline Bergkvist Søgaard og hendes kolleger at overbevise politikerne om at lave en pulje til §81 ledsagelse for at sikre, at der i det mindste var en pulje målrettet til det formål.

§81-puljen

Siden 2018 har kommunen brugt mellem 96.000 kroner og 150.000 kroner om året på ledsagelse efter den nu nedlagte §81 pulje.

2018 - 96.348 kroner

2019 - 112.215 kroner

2020 - 116.286 kroner

2021 - 123.706 kroner

2022 - 151.223 kroner (11 måneder)

Norddjurs Kommune

- Puljen er det bedste, vi kan gøre, når vi ikke kan opfylde behovet for ledsagelse inden for bostedernes normering. Og jeg er ikke enig i, at beboerne på bostederne skal lide under at vi politisk har underfinansieret området i mange år, siger Karoline Bergkvist Søgaard, der sammen med partifællen Tom Bytoft stemte imod, da et flertal i voksen- og plejeudvalget tilbage i august nedlagde §81-puljen som en del af en større besparelse.

Frem til årsskiftet havde 15 beboere på kommunens bosteder individuel ledsagelse med penge fra §81-puljen.

- Siden puljen til §81 ledsagelse blev oprettet, er normeringen på bostederne ikke blevet bedre, og derfor kunne jeg selvfølgelig ikke stemme for at spare puljen væk. Jeg forsvarer den her pulje, fordi den går til nogle af vores svageste borgere. Det er ikke dem, der råber op, skriver læserbreve eller går på barrikaderne, siger Karoline Bergkvist Søgaard.

Alle fik en ny og individuel vurdering

Også SFs Jytte Schmidt var skeptisk, da forvaltningen foreslog at spare §81-puljen væk.

Et velfærdssamfund skal vurderes på, hvordan det behandler sine svageste, og så ser det her jo ikke ret godt ud

Jytte Schmidt (SF)

- Min første reaktion var, at man ikke skal tage den slags fra de svageste borgere. Jeg er meget socialt anlagt og mener selvfølgelig, at folk skal have det, de har krav på. Et velfærdssamfund skal vurderes på, hvordan det behandler sine svageste, og så ser det her jo ikke ret godt ud, siger Jytte Schmidt.

Jytte Schmidt (SF), medlem af voksen- og plejeudvalget. Asbjørn With

- Normeringen på bosteder er lav. Det er rigtig nok, men jeg er sikker på, at alle de borgere, der ikke længere vil modtage ledsagelse efter §81, får en individuel vurdering af deres behov. Det er jeg helt sikker på.

- Det er også min oplevelse, at det kan vurderes, at der er behov for ledsagelse, men at det fremover skal være bostederne, som står for den ledsagelse, siger Jytte Schmidt.

Og det har hun helt ret i.

Bostederne skal ledsage stadig flere

Karin Islings søn Teis, fik helt som af lovet af borgmesteren en individuel vurdering af sin situation og behov. Sagsbehandleren vurderede, at Teis stadig har brug for to timers individuel ledsagelse, men at det nu bare er bostedet, der skal stå for ledsagelsen.

Inden for den eksisterende normering vel at mærke.

I foråret sidste år besluttede kommunalbestyrelsen at lave en tilbundsgående undersøgelse af socialområdet, som kan læses her.

Den viser blandt andet, at der hele tiden kommer flere borgere ind under §85.

Samtidig siger bostederne stop. Både internt men også i NorddjursLIV.

Der er ikke mulighed for at løse opgaven.

Udvalgsformand: - Situationen er svær

Formand for voksen- og plejeudvalget Mads Jensen (K) anerkender, at situationen er svær.

- Før sommerferien så vi ind i et merforbrug på vores udvalgsområde, som vi var nødt til at forholde os til, konstaterer Mads Jensen.

I første omgang var det ikke muligt at samle et flertal for at finde besparelser, da kun tre ud af udvalget syv medlemmer stemte for, at voksen- og plejeudvalget selv skal tage stilling til besparelser.

Derfor blev sagen sendt til økonomiudvalget.

Men så let er det ikke at lægge ansvaret for de ubehagelige beslutninger fra sig. Og med henvisning til, at det er udvalget opgave at styre økonomien på udvalgets eget område, sendte økonomiudvalget opgaven tilbage til Mads Jensen og voksen- og plejeudvalget.

En "kan" opgave, der ikke er råd til

- Forvaltningen kom med en række oplæg til områder, hvor der kunne spares, og et af de områder var puljen til §81-ledsagelse af borgere på bostederne. §81 ledsagelse ligger ud over det, vi som kommunen er forpligtet til. Og i en svær økonomisk situation, er det svært at finde økonomi til "kan" opgaver, siger Mads Jensen, som en del af begrundelsen for at spare puljen væk.

Mads Jensen (K), formand for voksen- og plejeudvalget i Norddjurs

Han understreger, at beboerne på kommunens bosteder er nogle af de borgere, der har allermest brug for hjælp og støtte. Og han understreger, at der sker mange gode ting ude på bostederne, hvor både ledere og medarbejdere gør et stort stykke arbejde.

Og han forklarer også, at de borgere, der har brug for individuel ledsagelse, stadig bliver visiteret til det. Men nu er det bostederne, og ikke en kommunal pulje, der skal afholde udgiften.

- Det vi som kommune skal. Det skal vi. Og hvis det er vurderet, at en borger skal have otte timers ledsagelse om måneden, skal vi som kommune levere det, slår Mads Jensen fast.

Holder ikke i virkeligheden

Men virkeligheden kan ikke holde for udvalgsformandens ord, som medarbejdere, nuværende og tidligere ledere, pårørende og interesseorganisationer flere gange har fastslået overfor NorddjursLIV.

- Jeg anerkender, at bostederne kan have svært ved at løse den individuelle ledsagelsesopgave inden for deres normering.

- Men for at de kan komme til at løse den i fremtiden, er vi nødt til at begynde et andet sted. Nemlig ved at sikre stabilitet i organisationen og i ledelsen af området. Også selv om det betyder, at nogle borgere ikke helt får det, de har krav på.

- Vi skal begynde et andet sted

I forbindelse med budgettet for 2023 blev voksen- og plejeudvalget tildelt ekstra penge. Heraf fem millioner kroner til socialområdet.

Jeg tror, at en stærk og synlig ledelse også vil skabe mere overskud til opgaverne blandt medarbejderne

Mads Jensen (K)

Det er almen kendt, at der i Norddjurs har været et relativt stor ledelsesspænd. Det betyder, at der har været relativt få ledere og chefer i forhold til antallet af medarbejdere i forhold til i andre kommuner, Norddjurs kan sammenligne sig med.

- Det har resulteret i usikkerhed og ustabilitet på området. Derfor har vi valgt at begynde indsatsen på socialområdet med at styrke ledelsen. Både på chefniveau med to socialchefer i stedet for en og på bostederne, hvor der skal være flere afdelingsledere, som kan sikre stabiliteten.

- Det mener jeg er det rigtige sted at starte. Og så er vi politisk nødt til at væbne os med lidt tålmodighed, siger Mads Jensen med henvisning til de mange indsatser, der allerede er i gang på socialområdet.

Også på bostederne, hvor ledelsen blandt andet er blevet styrket. Det vil Mads Jensen gerne se effekten af, inden han kan vurdere situationen igen.

- Jeg tror, at en stærk og synlig ledelse også vil skabe mere overskud til opgaverne blandt medarbejderne.

Man kan godt sikre ledsagelse igen - men

Inden for voksen- og plejeudvalgets område kan der godt flyttes penge rundt fra en post til en anden.

Der er ikke nogen penge uden navn på, så de penge vil mangle et andet sted, hvor der så er andre, der må undvære

Mads Jensen (K)

På den måde er det en politisk beslutning at nedlægge §81-puljen, for udvalget kunne have hentet pengene et andet sted.

- Men der er ikke nogen penge uden navn på, så de penge vil mangle et andet sted, hvor der så er andre, der må undvære, siger Mads Jensen.

Han henviser til, at hvis der grundlæggende skal laves omprioriteres, skal det ske i forbindelse med budgetforhandlinger, hvor hele kommunalbestyrelsen sammen beslutter, hvordan midlerne i kommunekassen skal fordeles.

Bare ærgerligt for Teis og alle som ham

- Som udvalgsformand må jeg forholde mig til den økonomi, som et flertal i kommunalbestyrelsen har tildelt mit udvalgsområde. Vi kan i voksen- og plejeudvalget ikke bare tilfører ekstra penge udefra. Den opgave ligger i forbindelse med budgetforhandlingerne, hvor hele kommunalbestyrelsen er med til at beslutte fordelingen af pengene.

Det kan hverken Teis, eller alle de andre som ham bruge til noget som helst

Karin Isling

I kølvandet på den grundige undersøgelse af socialområdet, som kommunalbestyrelsen besluttede i foråret sidste år, glæder Mads Jensen sig til at komme i gang med arbejdet med en omstilling af socialområdet, så man er bedre rustet til opgaverne nu og i fremtiden.

- Der bliver den første opgave at sikre ro og stabilitet på socialområdet.

Karin Isling, der er mor til en af de beboere, der nu kan se frem til ikke at komme nogen steder på egen hånd, ryster på hovedet.

- Det er da fint, at politikerne gerne vil bygge noget op igen, og at de gerne vil begyndelse med ledelsen, men det er simpelthen for nemt og en fis i en hornlygte.

- Det kan hverken Teis, eller alle de andre som ham bruge til noget som helst. Politikerne må finde en løsning, for de skal levere, konstaterer Karin Isling.

Nytårsnat brændte bygningen, der tidligere husede Diskotek Rembrandt, ned. Den skal nu genopbygges. Foto: Anders Tilsted

Krisen aflivede drømmen hos forpagterpar. Pingvinflokken i Grenaa vokser, og for nu bliver facaden på nedbrændt bygning stående

Nyhedsoverblikket bringer dig i dag til Fjellerup, hvor vaffelbageriet skal have nye forpagter, og til Grenaa, hvor der er nyt om Kattegatcentrets pingvinflok og om den nedbrændte diskoteksbygning.

Forpagterne af Fjellerup Vaffelbageri vil ikke mere: - Økonomien hænger ikke sammen

Det var en fælles drøm, der gik i opfyldelse, da Roan og Helle Lysdal kort før påske sidste år overtog forpagtningen af Fjellerup Vaffelbageri. Nu er det slut. Foto: Emma Ahlgreen Haa

Kraftige udgifter til blandt andet energi har været hårdt for mange i det forgangne år. 

Også for Roan Lysdal, som kort før påske realiserede en drøm, da han sammen med sin hustru overtog ansvaret for det legendariske vaffelbageri i Fjellerup.

I september havde de stigende energipriser imidlertid sat tommelskruerne på parrets drøm, fortalte de til NorddjursLIV.

Og nu kan Randers Amtsavis fortælle, at parret har sagt stop og ikke længere skal forpagte vaffelbageriet.

- Vi stopper, fordi vi simpelthen ikke kan få økonomien til at hænge sammen, og det har været en meget tung beslutning. Hvis der havde været økonomi i det, ville vi utroligt gerne have fortsat, siger Roan Lysdal til avisen, og ægteparret er nu ved at finde ud af, hvad de så skal.

Avisen kan også fortælle, at de nye forpagtere bliver Claus Andersen og Mette Holme, og de driver i forvejen Ebel-Å Grill, Grønvang og Kalø Slotscafé.

Kattegatcentret fik otte nye æselpingviner i julegave - nu er de 22

Det nye og eksklusive pingvinanlæg i Kattegatcentret kan nu prale af hele 22 æselpingviner. Foto: Emma Ahlgreen Haa

Pingvinerne Marie, Jimmi og Kattegatcentrets øvrige 12 æselpingviner har fået selskab af blandt andet Onslow og Bedstefar. Henover julen har Kattegatcentret nemlig udvidet sin pingvinflok med otte nye æselpingviner, skriver Kattegatcentret i en pressemeddelelse.

De nye beboere i Grenaa kommer alle fra Legoland i Billund. 

De otte nye æselpingviner ankom kort før jul og var en glædelig julegave. 

- Vi er rigtig glade for at kunne udvide vores pingvinflok, så vi nu er oppe på i alt 22 æselpingviner. For hos pingviner gælder det faktisk, at jo flere desto bedre. Pingviner er nemlig flokdyr og finder tryghed i at stå mange sammen i en stor flok. Og da vores nye pingvinanlæg i to etager kan rumme helt op til 40 pingviner, er vi rigtig glade for at kunne supplere vores pingvinflok yderligere, fortæller Thomas Mathias Spiele, der er dyrepasser og daglig ansvarlig for pingvinerne i Kattegatcentret. 

Inden de otte nye pingviner kunne blive lukket ind i pingvinanlægget, skulle de dog først tilbringe syv dage i Kattegatcentrets specialindrettede pingvinkarantæne, så dyrepasserne kunne sikre sig, at pingvinerne var sunde og raske. Derfor var det først lige inden nytår, at de nye pingviner blev introduceret for deres nye omgivelser. 

De nye pingviner får masser af plads at boltre sig på og omgivelser, der i så høj grad som muligt efterligner pingvinernes naturlige levevis i Sydhavet, både hvad angår lys, temperatur, is og klippelandskab.

Pingvinerne har blandt andet et 200.000 liter stort bassin.

Facaden bliver stående i første omgang

Diskotek Rembrandt , Grenaa, rives ned. Foto: Anders Tilsted

Resterne af tagkonstruktionen fra den gamle Diskotek Rembrandt-bygning, der brændte nytårsnat, er i disse dage ved at blive fjernet. Den foreløbige plan er at fjerne tagresterne. Selve facaden med Café Torvet i stueetagen samt førstesalen bliver i første omgang stående.

Det skriver Randers Amtsavis.

I næste uge bliver der, ifølge avisen, sat et stillads op, der kan holde sammen på den resterende del af bygningen, som har fået store skader. Derefter skal ejeren og forsikringsselskabet finde ud af, hvad der præcist skal ske.

Branden opstod sent nytårsnat, og brandteknikere har været ude at undersøge bygningen.

- Ud fra de undersøgelser vi har foretaget på stedet, har det ikke været muligt at fastslå en brandårsag, blandt andet på grund af de omfattende skader på bygningen. Der er umiddelbart ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen til Randers Amtsavis.