Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger NorddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Fotos: Asbjørn With

Hvorfor er Teis så vigtig?

Dette nyhedsbrev kommer igen til at handle om individuel ledsagelse til beboerne på kommunens botilbud.

På NorddjursLIV har vi nu arbejdet sagen i næsten et år, og vi har skrevet om ledsagelse i flere nyhedsbreve, siden Karin Isling i november sidste år rettede henvendelse til os.

Og det er der en grund til. Historien handler ikke kun om Karin Islings søn, Teis, og den ledsagelse uden for bostedet, han nu risikerer forsvinder. Den handler heller ikke kun om de op mod100 andre beboere på bostederne i Norddjurs, der heller ikke får de muligheder for at deltage i samfundet uden for bostedet, som de har ret til og krav på.

For historien er også ganske principiel.

En af årsagerne til, at Danmark er et helt fantastisk land at bo i er, at vi har et velfærdsniveau, der kan gøre mennesker andre steder i verden helt rundtossede af misundelse.

Vores børn går gratis i skole. Vores unge får penge for at tage en uddannelse. Det er gratis at gå til lægen, og hvis uheldet en dag er ude, så er det ikke størrelsen på min eller din opsparing i banken, der afgør, om den ene eller den anden får hjælp fra en ambulance eller hvilken behandling, vi får på sygehuset.

Listen over velfærdsgoder er lige så lang, som skatten er høj.

De to ting hænger naturligvis sammen.

Samtidig er Danmark et retssamfund. Det betyder at love og regler gælder for både høj som lav og, at det enkelte menneske har en værdi og nogle rettigheder.

Retssikkerheden er afgørende for, at vi alle sammen bliver ved med at tro på det samfund, vi deler.

De rige af os. De veltalende, velargumenterende, arbejdende og ressourcestærke af os, og os med et netværk, vi skal nok råbe op. Vi skal nok sige til, når letbanen bliver aflyst, når prisen på el bliver for høj, eller når politikerne forsøger af sløjfe en helligdag.

Men der er også nogle, som ikke kan tale deres egen sag. Der er mennesker, der har brug for hjælp og støtte gennem livet. Handicappede. Psykisk syge. Børn. For bare at nævne nogen af dem.

Dem har vi som samfund et særligt ansvar for.

Som medlem af voksen- og plejeudvalget, Jytte Schmidt (SF), mindede os om i et tidligere nyhedsbrev, skal et samfund bedømmes på, hvordan vi behandler vores svageste.

Det er derfor, NorddjursLIV snart har brugt et år på at finde til bunds i, hvorfor beboerne på kommunens bosteder, ikke får den individuelle ledsagelse, de har brug for og ret til, så de kan føle sig som et selvstændig, som er den del af samfundet - deres udfordringer til trods.

Det er det, Teis er et billede på, at det er derfor, at han er så vigtig.

Efter næsten et års research, interviews, besøg, samtaler og spørgsmål prøver jeg i dag at analysere mig frem til, hvad problemet i virkeligheden er.

I dagens nyhedsbrev får du desuden historien om det fraværsprojekt, der stadig kører i kommunen, og som nu har afsluttet 20 elever, der alle mere eller mindre igen er blevet glade for at gå i skole. Derudover har vi som sædvanlig ugens nyhedsoverblik med til dig.

Tak, fordi du læser med.

Du er med til at sikre, at vi er her. Det er vi meget taknemmelige for.

Og hvis du endnu ikke abonnerer på NorddjursLIV, så husk, at du altid er mere end velkommen, hvis du også gerne vil være med til at understøtte kritisk og kærlig journalistik om det vigtigste i Norddjurs.

Rigtig god læselyst.

Billede af Asbjørn With
Billede af skribentens underskrift Asbjørn With Journalist
Foto: Asbjørn With

Analyse: Hvis man ikke undersøger noget, finder man heller ikke svaret - det er måske klogt, hvis man helst ikke vil kende det

Man kan godt få det indtryk, at der er noget, der helst ikke må kommet frem, når det kommer til manglende ledsagelse til beboerne på kommunens botilbud.

Spørgsmålet er, om det manglende led ikke findes, eller om vi ikke må se det. Uanset svaret, betyder det, at op mod 100 beboere på de kommunale botilbud risikerer ikke at få den ledsagelse de har ret til og krav på.

På NorddjursLIV har vi snart brugt et år på at finde til bunds i, hvorfor beboerne på kommunens bosteder ikke får den individuelle ledsagelse, de har brug for og ret til.

Efter næsten et års research, interviews, besøg, samtaler og spørgsmål prøver vi i dag at analysere mig frem til, hvad problemet i virkeligheden er.

Der er noget, som helst ikke må komme frem i sagen om den manglende ledsagelse til beboerne på kommunens botilbud. Det er i hvert fald det indtryk, der står tilbage efter flere måneders arbejde med at dykke ned i sagen. Spørgsmålet er, om det manglende led ikke findes, eller om vi ikke må se det. Uanset svaret, betyder det, at op mod 100 beboere på de kommunale botilbud risikerer ikke at få den ledsagelse de har ret til og krav på. Det har ingen konsekvenser for kommunen, og det er måske en af årsagerne til, at ingen gør noget.

ANALYSE: Forestil dig, at du går ind i et supermarked med en indkøbskurv. Med dig har du en liste over de ting, du har brug for. Undervejs rundt i butikken vil du sandsynligvis vurdere, om du skal have den lidt dyrere franske leverpostej eller om du kan nøjes med den grovhakkede udgave.

Du vil sandsynligvis også vurdere prisen på den enkelte vare i forhold til din økonomi og nødvendigheden af den enkelte vare.

Til sidst vil butikken bede dig om et beløb, der er prisen på de varer, du har lagt ned i kurven, lagt sammen. Hvis prisen er højere end de penge du har, må du tage noget op ad kurven igen eller hente flere penge.

Forestil dig så, at du går ind i et supermarked. Du køber de samme varer, men uanset om du køber den dyre franske leverpostej eller den grovhakkede, så bliver prisen, når du vil forlade butikken, 1.000 kroner.

Billedet er selvfølgelig unuanceret og sat på spidsen, men det kan måske alligevel sammenlignes med den situation, der er mellem bosteder og kommune i Norddjurs.

En situation der betyder, at op mod 100 beboere på bostederne ikke får den mulighed for at deltage i samfundet, som de har ret til og krav på.

Du kan finde de tidligere artikler om ledsagelse her.

For det er faktisk uklart, hvilke varer, Norddjurs Kommune rent faktisk køber hos bostederne. Det eneste, der ligger fast, er prisen.

Teorien er helt på plads

Når man spørger i forvaltningen, er der ikke nogen tvivl om, at der er styr på alt det formelle. Det er sagsbehandlerens opgave, sammen med den enkelte borger, at kortlægge borgerens udfordringer og behov. Der foregår efter voksenudredningsmetoden - den såkaldte VUM.

VUM - KORT

Voksenudredningsmetoden (VUM) er en metode til sagsbehandling på myndighedsområdet for voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer. Metoden understøtter alle faser i et sagsbehandlingen, herunder også samarbejdet med udfører i leveringen af den sociale indsats.

Voksenudredningsmetodens version 2.0 er en videreudvikling af den oprindelige metode.

Videreudviklingen af Voksenudredningsmetoden adresserer en række behov og tendenser på det sociale område:

  • fagligt pres på området med krav om højere kvalitet i sagsbehandlingen og større retssikkerhed for borgeren
  • øget fokus på en recovery- og rehabiliteringsorienteret tilgang allerede i sagsbehandlingen
  • mere inddragelse af borgeren
  • fokus på borgerens ressourcer, ønsker og mål
  • helhedsorientereret sagsbehandling og indsats
  • bedre og mere anvendelige data om den enkelte borgers progression
  • den generelle udvikling på området.
Social- og boligstyrelsen

Metoden er udarbejdet og for nyligt revideret - og skærpet - for at sikre en ens behandling af borgerne og for at sikre, at borgeren bliver inddraget og hørt, og så skal det sikres, at sagsbehandleren kommer hele vejen rundt i sin udredning af den enkelte borger.

Når voksenudredningen er foretaget, laver sagsbehandleren en bestilling af den opgave, bostedet skal løse i forhold til borgerens udfordringer, behov og ønsker. Indkøbssedlen, hvis vi skal blive i billedet med supermarkedet.

Her skal kommunen beskrive, hvad den enkelte borger har brug for. Og det er kommunens opgave at sikre, at bostedet så rent faktisk også leverer det, der står i bestillingen.

Det sker ifølge kommunens svar til NorddjursLIV ved de årlige samtaler, hvor sagsbehandler og borger mødes for at gennemgå bestillingssedlen og eventuelt justere den, hvis der er behov for det.

Så langt så godt.

Men det er så her, der kan opstå problemer. Djævlen ligger i detaljen siges det, men hvis der er helt mørkt, kan det være overordentligt svært at få øje på den.

Forvaltningen vil ikke svare

NorddjursLIV har gentagne gange spurgt forvaltningen, hvor mange af beboerne på kommunens bosteder, der overhovedet har en VUM.

Vi har også gentagne gange spurgt, hvor mange af beboerne på kommunens bosteder, der har et konkret behov for individuel ledsagelse skrevet ind i deres VUM.

Og så har vi gentagne gange spurgt, hvordan kommunen sikrer, at det behov for ledsagelse, beboerne på bostederne har skrevet ind i deres VUM - hvis de overhovedet har det -, rent faktisk bliver leveret af bostederne.

Svaret er igen og igen, at det vil tage for lang tid at gennemgå hver enkelt borgers sag, og at NorddjursLIV dermed ikke kan få svar på spørgsmålene.

Kommunens begrundelse for afslag

"Som tidligere beskrevet forudsætter en besvarelse af spørgsmålene, at der foretages en manuel gennemgang af alle VUM-udredninger og indsatsplaner på de borgere, som opholder sig i kommunens botilbud og bofællesskaber. Efter offentlighedslovens § 11, stk. 1 kan enhver forlange, at en forvaltningsmyndighed foretager og udleverer en sammenstilling af foreliggende oplysninger i myndighedens databaser, hvis sammenstillingen kan foretages ved få og enkle kommandoer. Den opgørelse/de tal, som du har bedt om, kan ikke foretages uden brug af væsentlige ressourcer, og sammenstillingen kan således ikke foretages ved få og enkle kommandoer.

På den baggrund kan din forespørgsel ikke imødekommes."

Svar fra Norddjurs Kommune til NorddjursLIV

Det kan tolkes sådan, at kommunen faktisk ikke har et overblik over de bestillingssedler, de sender med borgerne hen til bostederne.

Hvis det er rigtigt, betyder det, at kommunen ikke ved, hvor mange timers ledsagelse, borgerne til sammen har brug for, og de ved derfor heller ikke, hvor mange timer, bostederne skal bruge på at ledsage beboerne.

I svarene til NorddjursLIV skriver forvaltningen, at ledsagelse af borgere uden for bostedet er en del af botilbuddet. Og at bostedet og borgeren selv skal afklare og aftale behovet og frekvensen.

Den konkrete tilrettelæggelse af ledsagelsen sker med afsæt i borgers ønsker, behov og med nødvendig hensyntagen til botilbuddets øvrige drift, herunder sikring af en forsvarlig normering. Det betyder også, at det ikke i alle tilfælde er muligt at imødekomme en borgers ønske om ledsagelse

Svar fra Norddjurs Kommune til NorddjursLIV

Det er muligvis en smule kryptisk, men det svarer til - igen groft unuanceret og sat på spidsen - at man sender omkring 180 mennesker - antallet af beboere på bostederne i Norddjurs - ind i et supermarked med hver sin indkøbsseddel.

På sedlen står, at de hver især skal have det, de har brug for og, at prisen for det ligger fast på 1.000 kroner.

Med den besked lægger kommunen altså ansvaret for, hvad borgerne har brug for, over på supermarkedet - bostederne - der så må vurdere, hvad der ikke skal i kurven, så prisen bliver under det fastlagte budget på 1.000 kroner.

VUM skal sikre borgerne

Men det er jo faktisk ikke det, der er meningen med at benytte sig af VUM.

Her er det jo netop sagsbehandlerens opgave at beskrive borgerens udfordringer klart og tydeligt, og stille krav til bostedet om, at borger X skal have X-timers individuel ledsagelse om ugen. På den måde kan kommunen efterfølgende kontrollere, at borgeren rent faktisk har fået den leverpostej, der var specificeret på indkøbssedlen, for at blive i indkøbssproget.

Det har imidlertid den udfordring for kommune, at en præcisering af den enkelte beboers behov også gør det muligt at udregne prisen for at levere varen.

Hvis der er et prisskilt på hver enkelt ydelse, bostedet skal levere, bliver det tydeligt, hvad den samlede pris er for at have en borger boende på bostedet.

Som NorddjursLIV tidligere har fortalt, har politikerne netop sparet omkring 150.000 kroner væk i en pulje til netop ledsagelse. Efterfølgende har sagsbehandlerne vurderet, at de 13 borgeres behov for ledsagelse godt kan forventes at være inkluderet i prisen på bostederne.

Altså en udgift på 150.000 ekstra. Vel at mærke uden at der følger ekstra penge med. Bostederne forventes altså at kunne løse en opgave gratis, som hidtil har kostet kommunen 150.000 kroner.

Svarene mangler

Et af de spørgsmål der står tilbage er om kommunen overhovedet har lavet korrekte VUM-udredninger af de borgere, der bor på kommunens bosteder.

Og er der i dem - hvis de er lavet - overhovedet beskrevet, i hvilket omfang de enkelte borgere har behov for ledsagelse?

Svarene blafrer lige nu i vinden, for forvaltningen ville ikke bruge de fornødne ressourcer på at undersøge det. Og det er der måske en god grund til.

For hvis der blev lavet en præcis og konkret VUM - indkøbsseddel - til samtlige beboere på kommunens bosteder, inden man sendte dem ind i butikken, kunne man jo risikere, at den regning, der skal betales, inden man forlader butikken, er langt højere end de 1.000 kroner.

Man kan jo ikke både blæse og have mel i munden - og få varer for 1.500 kroner med sig hjem, hvis man kun har 1.000 kroner i lommen.

Det efterlader kun to muligheder.

Enten må man tage noget op ad kurven igen. Det kan man ikke, for der er jo allerede en sagsbehandler, der har vurderet, hvad der skal ligge i kurven.

Eller man kan finde flere penge frem - og så overskrider man budgettet.

Tilbage står mistanken om, at Norddjurs Kommune - både i forvaltningen og politisk - lukker øjnene for, at der ikke er penge til at betale for de ydelser, man beder bostederne om at levere. Vel at mærke, fordi borgerne har krav på det.

Indtil videre må beboerne på bostederne leve videre med, at de stadig ikke får den ledsagelse, de har krav på og ret til.

Som flere pårørende og interesseorganisationer tidligere har sagt til NorddjursLIV, bliver konsekvensen af den manglende ledsagelse blandt andet isolation, ensomhed, stagnation i den personlige udvikling og i visse tilfælde udadreagerende adfærd, der alt andet lige vil kunne gå ud over personalet eller de andre beboere.

Hvor ligger ansvaret?

Hvem har så egentlig opgaven med at sikre, at blandt andet ledsagelse bliver præciseret i den enkelte beboers VUM?

Langt de fleste pårørende ved ikke, at der findes noget, der hedder en VUM. Hvilket i parentes bemærket kan undre, når nu alle i princippet udredes efter den metode?

Bostedets pædagoger vil rimeligvis være loyale overfor bostedets ledelse, som jo står med ansvaret få økonomien og normeringen.

Ledelsen vil heller ikke, da det jo vil presse deres fastlagte økonomiske ramme, hvis yderligere krav blev præciseret.

Og sagsbehandleren må formodes at være loyal overfor en forvaltning, der navigerer efter nogle meget stramme og faste økonomiske rammer, politikerne har udstukket.

Spørgsmålet er så, om politikerne i voksen- og plejeudvalget eller i kommunalbestyrelsen vil bede forvaltningen om at undersøge, hvorvidt der er lavet korrekte, konkrete og præcise VUM-udredninger for beboerne på bostederne, eller om det kan være det manglende led mellem teori og praksis, der betyder, at det hele flyder sammen i et stort mørke, hvor kommunen tørrer ansvaret af på nogle botilbud, der ikke har en chance for at levere varen.

Hvis det ikke bliver undersøgt, finder man heller ikke svaret og det er måske klogt, hvis man helst ikke vil kende det.

Få det fulde overblik over de artikler, vi har skrevet i forbindelse med ledsagelse i Norddjurs Kommune. Fotos: Asbjørn With

Få det fulde overblik: Her er alt, hvad NorddjursLIV har skrevet om ledsagelse på kommunens bosteder

Få overblikket over alt det, vi har skrevet om ledsagelse i Norddjurs siden november sidste år.

Siden november 2022 har vi undersøgt, hvorfor op til 100 beboere på kommunens bosteder ikke får den individuelle ledsagelse udenfor bostederne, som de har ret til og krav på.

Her kan du - i kronologisk rækkefølge - læse de artikler, vi har skrevet om sagen.

Karin frygter for sin søn: - Hvis de tager de sidste to timers frihed fra ham, så slukker han

Karin Isling frygter for en fremtid, hvor hendes søn aldrig kommer uden for sit bosted. Foto: Asbjørn With

Da vi skrev om Karin Isling i november, havde hun i næsten en måned forsøgt at få svar på om hendes søn, Teis, stadig kunne få to timers ledsagelse om ugen i fremtiden.

Men hverken politikere eller forvaltning ønskede tilsyneladende at svare.

37-årige Teis, der er spastiker og udviklingshæmmet, så derfor ud til at miste de to ugentlige timers ledsagelse væk fra sit bosted i Ørum, fordi kommunen har sparet dem væk.

Det kan få tæt på katastrofale følge, frygter Karin Isling, fordi de to timer om ugen er det eneste, der for alvor giver hendes søn indhold i livet og mod på at fortsætte.

Læs historien her.

Handicaprådet har sagt det i årevis: - Omkring 100 beboere på kommunens bosteder får ikke den ledsagelse, de har brug for og krav på

Peter Hjulmand er tidligere formand for handicaprådet i Norddjurs. De har i årevis forsøgt at råbe op om problemerne omkring ledsagelse. Foto: Asbjørn With

Handicaprådet har de seneste fem år gentagne gange bragt problematikken omkring ledsagelse på banen - men de er ikke blevet hørt, mener Peter Hjulmand, der er tidligere formand for handicaprådet. Han er også far til en søn, der bor på et bosted, og derfor kender han indgående til problematikken fra begge sider.

Ifølge Peter Hjulmand er der 100 borgere i Norddjurs, der ikke får det, de har krav på og ret til: nemlig ledsagelse væk fra deres bosted til aktiviteter, de selv har valgt.

NorddjursLIV har spurgt den tidligere formand for rådet Peter Hjulmand, hvad problemet er.

Den historie kan du læse her.

Karins søn er igen tildelt otte timers ledsagelse om måneden: - Det bliver svært at finde mulighed for, siger dem, der skal ledsage ham

Kommunen har sparet på ledsagelsen til Karin Islings søn. Nu skal bostedet løse opgaven, men det kommer aldrig til at ske, lyder deres besked til den frustrerede mor. Foto: Asbjørn With

Karin Islings søn bliver tildelt to timers ledsagelse om ugen. Men nu er det bostedet og ikke kommunen, der står for ledsagelsen.

Sådan lød beskeden pludselig til Karin Islin i december.

At give Teis ledsagelse to timer om ugen kan blive svært, frygter Karin Isling, der ved hvor dårlig normeringen er på bostedet.

Aftaleholder og områdeleder Tina Lykke Andersen bekræfter også, at normeringen ikke er til individuel ledsagelse.

Karin Isling har klaget over afgørelsen, men der kan gå måneder før der kommer en afklaring på den klage.

Du finder hele historien her.

Udvalgsformand anerkender problemer med ledsagelse på bosteder: - Vi er nødt til at begynde et andet sted, siger Mads Jensen (K)

Formanden for voksen- og plejeudvalget, Mads Jensen (K) anerkender, at situationen er svær, når det kommer til at sikre den individuelle ledsagelse til beboerne på kommunens bosteder. Foto: Asbjørn With

Formanden for voksen- og plejeudvalget, Mads Jensen (K), anerkender, at der er store problemer med at sikre individuel ledsagelse til beboerne på kommunens bosteder.

Mads Jensen mener, at det første skridt i at skabe bedre muligheder for at bostederne kan løse opgaven i fremtiden er, at ledelsen styrkes, så der skabes ro og stabilitet. Også selv om det betyder, at der er nogle borgere, som ikke får det de har brug for, ret til og krav på.

Udvalgsmedlem Karoline Bergkvist Søgaard (S) har selv arbejdet som socialpædagog på kommunens bosteder, og hun fastholder, at det ikke er samfundets svageste, der skal lide under, at man politisk har underfinansieret området i årevis.

Fakta er dog stadig, at op mod 100 beboere på kommunens bosteder med stor sandsynlighed kan skyde en hvid pil efter muligheden for at komme udenfor bostederne på egen hånd.

Selv om kommunen vurderer, at de har behov for det, og selv om loven. For det er bostederne, der skal løse opgaven med at ledsage beboerne. Og det er der ikke penge til.

Læs historien her.

På alle kommunens folkeskoler har man siden foråret sidste år arbejdet målrettet med et projekt, der skal nedbringe elevernes fravær. De foreløbige resultater er positive. Foto: Emma Ahlgreen Haa

Hvordan er det gået? Millionstor bevilling skulle få eleverne glade tilbage i skole

Siden april har skolerne i samarbejde med kommunen arbejdet målrettet på at få nedbragt elevernes skolefravær.

Fravær er en kompleks problemstilling, og derfor er målet ikke, at eleverne skal være tilbage i skole på fuld tid, når de afsluttes fra projektet.

I stedet laves der en plan, der forhåbentligt sikrer, at eleven på sigt bliver gladere for at gå i skole.

Indtil videre har kommunen afsluttet 20 elever, og de foreløbige resultater er gode. På et overordnet plan er det samlede skolefravær desuden nedbragt.

For snart et år siden gjorde en millionstor bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond det muligt at implementere et projekt, der skal nedbringe fraværet og bringe elever, der har det svært, glade tilbage i folkeskolen, i hele kommunen. Siden har kommunens skoler haft stor gavn af projektet, og siden april sidste år har man afsluttet godt 20 elever, mens yderligere 49 stadig er tilknyttet projektet.

Hjælpen skal sættes ind, før problemerne vokser sig for store for den enkelte elev.

Det var ambitionen, da kommunen for snart et år siden bredte projektet "På forkant med fravær" ud til alle kommunens skoler.

- Mens det at gå i skole for mange er forbundet med glæde, er der også elever, der hver dag går i skole med ondt i maven, forsøger at blive hjemme eller isolerer sig fra omverdenen, fortæller Mette Witting Rævsgaard, specialvejleder i Trivsel og Læring.

Forinden havde man på Søren Kanne-skolen i Grenaa kørt projektet som et forsøg. Her havde man i to år arbejdet målrettet med at få elevernes fravær ned ved hjælp af en håndholdt indsats målrettet hver enkelt elev.

Her var resultatet, at færre elever havde fravær og at flere kom glade i skole.

Det fortalte Christine Storgaard, leder på Søren Kanne-skolens afdeling Søndre, i april til NorddjursLIV.

- Ved hjælp fra forsøget har vi fået gjort flere børn, der ellers led af skolevægring, glade. Det her projekt har især været godt, fordi forældrene kan se, at der sker noget og at der bliver holdt fast fra både vores og kommunens side, sagde hun dengang.

På Søren Kanne-skolen i Grenaa kørte projektet som et forsøg, før det blev udbredt til hele kommunen. Her var Christine Storgaard, leder på Søren Kanne-skolens afdeling Søndre, begejstret for resultaterne. Foto: Asbjørn With

På Søren Kanne-skolen var man - sammen med flere skoler i andre kommuner i regionen - en del af et toårigt-forsøg, der sluttede i starten af 2022.

Da det forsøg sluttede, skulle kommunen finde ud af, om man skulle lægge hele projektet i graven eller fortsætte og udbrede det til hele kommunen.

- Heldigvis kunne vi med hjælp fra en bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond udbrede projektet til hele kommunen, fortæller Lena Theilgaard Andersen, projektleder i Trivsel og Læring.

Elevernes fravær skal nedbringes på sigt

I dag er det Lena Theilgaard Andersen, der er tovholder på projektet.

Hun fortæller, at man siden april har afsluttet godt 20 elever, der har været en del af fraværsprojektet. Derudover er 49 elever stadig tilknyttet projektet.

- Overordnet kan vi se, at elevernes fravær er nedbragt og, at de trives bedre. Når vi slipper eleverne i projektet, sikrer vi, at der en god plan som understøtter eleven i at trives i skolen, siger hun.

Fordi pengene til projektet kommer eksternt fra en fond, har kommunen sat nogle måltal, og det gør, at man nemmere kan holde øje med, hvordan projektet kører.

Lena Theilgaard Andersen er projektleder i Trivsel og Læring. Her tror de på, at den tidlige, forebyggende indsats er altafgørende, hvis man vil nedbringe fraværet. Pressefoto

Lena Theilgaard Andersen understreger, at man ikke har måltal for mængden af fravær for den enkelte elev.

- Det er klart, at projektet går ud på at nedbringe fravær, men skolefravær er komplekst. Derfor er målet ikke, at vi skal lykkes med at få alle elever tilbage i skole på fuld tid mens de er i projektet. Men vi tager fat i problemerne og slipper dem ikke, før vi har en god plan sammen med eleven, familien og skolen, siger hun.

I stedet tror kommunen på, at man med en tidlig, forebyggende indsats på sigt kan nedbringe det samlede elevfravær i kommunen.

- For os er den helt tidlige indsats det vigtige. Vi vil gerne have fat i de elever, hvor vi fornemmer, at der er noget på spil. Og helst inden de ligger helt ned og har rigtig meget fravær, siger Lena Theilgaard Andersen.

De skal lære at kende de tidlige tegn og finde ud af, hvad der er på spil for de elever, der har svært ved at komme i skole

Lena Theilgaard Andersen, projektleder i Trivsel og Læring

Noget tyder på, at skolerne i Norddjurs er blevet gode til netop at sætte ind med den tidlige indsats.

- Et af vores mål er, at vi vil ud og kompetenceudvikle 75 procent af vores medarbejdere på skolen. Alle dem, der har daglig kontakt med eleverne. De skal lære at kende de tidlige tegn og finde ud af, hvad der er på spil for de elever, der har svært ved at komme i skole, siger hun og fortsætter:

- Det mål har vi næsten nået, og vi oplever generelt, at skolerne er rigtig gode til at få visiteret de børn, der har begyndende fravær, tidligt, så vi netop kan komme tidligt i gang med indsatsen.

Trivsel er forudsætningen for at lære

Lena Theilgaard Andersen og de øvrige medarbejdere, der er involveret i "På forkant med fravær" oplever - ligesom skolerne - at når man tager problemerne i opløbet, så bliver de mindre.

- Det gælder ikke kun for barnet og dennes familie, men også for skolen. Og det er jo det, vi er interesserede i at løse. Vi skal sikre, at barnet er i trivsel, så de har forudsætningerne for at lære, siger hun.

Skolefraværsteamet består af fem medarbejdere fra Trivsel og Læring - tre psykologer og to specialvejledere - og derudover to socialrådgivere fra kommunens myndighedsafdeling.

Familien skal opleve, at når først de er visiteret til projektet, så får de hurtigt hjælp

Lena Theilgaard Andersen, projektleder i Trivsel og Læring

Når eleven først bliver en del af projektet, indhenter kommunen en samtykkeerklæring fra familien, som gør, at medarbejderne kan handle på tværs af afdelingerne.

- Det giver simpelthen bedst mening for eleven og familien, at vi må tale sammen på tværs af afdelingerne i kommunen, for det letter arbejdsgangene, at man ikke skal søge om samtykke hver gang, siger Lena Theilgaard Andersen.

At komme hurtigt i gang og undgå for meget bureaukrati er nemlig også med til at sikre, at outputtet bliver bedst muligt for eleven.

- Der skal være hurtig ekspedition, hvis man kan sige det sådan. Familien skal opleve, at når først de er visiteret til projektet, så får de hurtigt hjælp. De skal ikke føle, at de falder ned mellem to stole. Når en familie rækker ud efter hjælp, skal de have den hurtigt, siger Lena Theilgaard Andersen.

På forkant med fravær

På Forkant med Fravær er et tilbud til elever med begyndende skolefravær eller modstand mod at komme i skole.

Tilbuddet er for elever der går i 0.– 10. klasse på en folkeskole, en friskole eller på 10KCD i Norddjurs Kommune, og tanken er, at hjælpen sættes ind, før problemerne vokser sig for store.

Sammen med en række øvrige skoler i regionen, kørte Søren Kanne Skolen i Grenaa i første omgang et forsøg fra 2020 til 2022, der havde til formål at nedbringe fraværet og gøre eleverne glade for at komme i skole. Da det forsøg sluttede, fik kommunen med hjælp fra Den A.P. Møllerske Støttefond mulighed for at udbrede projektet til alle kommunens skoler og skoletilbud op til og med 10. klasse.

Den A.P. Møllerske Støttefond har givet 3,4 millioner kroner til projektet.

Det er skolen og forældrene, der i fællesskab indstiller barnet til projektet. Ved indstillingen udfyldes et visitationsskema, og der skal underskrives en samtykkeerklæring, der giver Norddjurs Kommunes skolefraværsteam mulighed for samarbejde med andre ansatte i kommunen om indsatsen. Der tilknyttes en tovholder fra skolefraværsteamet, der har kontakten mellem familie, skole og de øvrige parter.

Formålet er, at barnet på sigt skal blive gladere for at gå i skole og at det samlede skolefravær skal nedbringes. Det er dog ikke alle børn, der med det samme oplever, at deres fravær bliver mindre. Derfor er det også vigtigt, at der i samarbejde med kommune, familie og skolen lægges en god plan for det videre forløb.

Læs mere om projektet på Norddjurs Kommunes hjemmeside.

Kilde: Norddjurs Kommune

Derudover bliver der tilknyttet en tovholder til den enkelte elev. Det er den person, der koordinerer alle møder og har dialogen mellem eksempelvis familie og skoleleder.

- Der skal ikke være tvivl om, hvem der har bolden. Det har tovholderen. Og jeg tror, det alt sammen er med til at give både skolen og familien en oplevelse af, at der bliver taget hånd om deres problemer, og at eleven får den rette hjælp, siger Lena Theilgaard Andersen.

I Gjerrild mister Letkøb højst sandsynligt pakkeudlevering fra Postnord. Foto: Asbjørn With

Letkøb mister pakkeudlevering fra Postnord. Kommunen erkender lovbrud. Landbrugsmesse overlever

I ugens nyhedsoverblik får du fire nyheder fra kommunen, der har fundet sted, siden NorddjursLIV sidst landede i din indbakke.

Letkøb i Gjerrild mister pakkeudlevering fra Postnord: - Kunderne risikerer at skulle køre langt for at hente deres pakker

Det er snart slut med at få leveret pakker fra Postnord til Letkøb i Gjerrild. Foto: Emma Ahlgreen Haa

Som det ser ud nu, mister Letkøb i Gjerrild deres pakkeudlevering fra Postnord.

Det skyldes, at Postnord det seneste kvartal har opsagt omkring 200 aftaler om at levere pakker til pakkeshops rundt omkring i landet.

I et brev til butikkerne, som DR.dk har set, skriver Postnord, at blandt andet inflation og energikrise har fået folk til at købe mindre. Det har medført en faldende pakkemængde, og det er det der gør, at man nu tilpasser antallet af udleveringssteder.

Det har de svært ved at forstå i Letkøb i Gjerrild.

Her har man indtil nu haft pakker fra GLS, DAO og Postnord. Men det er højst sandsynligt snart slut med sidstnævnte.

- Vi kan godt leve uden Postnord, men det er lidt ligesom at have et stort udvalg i slik. Købmanden skal også have et udvalg af pakkedistributører, sagde medejer af købmanden, Elisabeth Romoser, til P4 Eftermiddag i mandags.

Her peger hun på, at man ikke altid selv vælger, hvem der skal bringe ens pakke ud. Bruger det sted, man onlineshopper, kun Postnord, er kunderne derfor tvunget til at vælge den pakkedistributør.

- Derfor skal kunderne i stedet køre andre steder hen, og eftersom vi er på landet, så kan der godt være 12-13 kilometer til nærmeste udleveringssted, siger Elisabeth Romoser til P4 Eftermiddag.

I butikken undrer de sig, for Postnord kommer alligevel til byen for at hente breve i postkassen og hjemmelevere pakker til dem, der bor der.

- Vi under os over, at det skal være os. Selvfølgelig skal de tilpasse antallet af udleveringssteder hvis det er nødvendigt, men i de større byer ligger butikkerne side om side. Det gør de ikke herude på landet, siger Elisabeth Romoser til P4 Eftermiddag.

Man er endnu i dialog med Postnord og håber, at de vil omstøde deres beslutning.

Kommunen erkender lovbrud: Næsten 200 borgere har ikke fået den rengøring, de havde krav på

Mads Jensen (K), formand for voksen- og plejeudvalget, erkender, at visse borgere ikke har fået den rengøring, de lovmæssigt havde krav på. Foto: Asbjørn With

I en periode på mere end et år har kommunen - ulovligt - aflyst planlagte rengøringer i hjemmeplejen.

Det oplyser Norddjurs Kommune i en pressemeddelelse.

For lidt mere end et år siden - i december 2021 - besluttet kommunen at vedtage et såkaldt midlertidigt fleksibelt serviceniveau. Kommunen godkendte hermed muligheden for aflysning af rengøring i hjemmeplejen, klippekortsydelser samt reduktion i timeantallet, hvor pårørende kan afløses.

Men nu har kommunen fundet ud af, at grundlaget for beslutningen både var forkert og ulovlig.

Norddjurs Kommune har i en periode på over et år ulovligt aflyst planlagte rengøringer i hjemmeplejen.

I december 2021 besluttede kommunen at vedtage et såkaldt midlertidigt fleksibelt serviceniveau. I praksis betød det, at politikerne gav hjemmeplejen mulighed for at aflyse rengøring i hjemmeplejen, hvis der var behov for det.

Grundlaget for beslutningen var dog forkert - og altså ulovligt, har kommunen nu fundet ud af.

- Nu kan vi desværre konstatere, at beslutningen blev truffet på et forkert lovgrundlag. Det vil jeg gerne beklage overfor de berørte borgere, der selvfølgelig skal have den ydelse, de er visiteret til og dermed har krav på siger Mads Jensen (K), formand for voksen- og plejeudvalget, i en pressemeddelelse.

Ifølge kommunen har værktøjet været brugt til 181 aflyste rengøringer. Det svarer til 157 timer og altså 2,2 procent af de samlede planlagte rengøringer.

Kommunen forklarer selv, at man gjorde brug af en midlertidig nødlovgivning på ældreområdet, som blev indført under corona. Den blev dog ophævet igen 1. marts 2021 - inden kommunen nåede at gøre brug af den.

Ifølge TV2 Østjylland vil kommunen nu kigge individuelt på de berørte borgere.

- De skal have en undskyldning. Og der skal kigges på individuelt, om der skal være en kompensation. Men det er svært med rengøring, når der jo også er blevet gjort rent efterfølgende. Men vi beklager dybt, siger Mads Jensen til mediet.

Der var som skrevet også mulighed for at aflyse planlagte afløsninger af pårørende. Ifølge kommunen drejer det sig om 3,5 procent aflysninger. I perioden fra 1. september 2022 til 1. november 2022 blev desuden aflyst 0,6 procent af de planlagte ydelser via klippekortordningen i hjemmeplejen.

Landbrugsmesse på Gl. Estrup overlever

På trods af rekordåret 2022, hvor flere end 20.000 betalende gæster lagde vejen forbi landbrugsmessen ved Gl. Estrup og Det Grønne Museum, lød underskuddet på 60.000 kroner i foreningen Gl. Estrup Landbrugsmesse og dyrskue. Det fik den daværende bestyrelse til at trække sig. Arkivfoto: Mathias Fredslund Hansen

Landbrugsmessen på Gl. Estrup overlever. Det står klart efter en ekstraordinær generalforsamling onsdag aften, hvor der blev fundet en ny bestyrelse.

Det skriver TV2 Østjylland.

En ny bestyrelse var altafgørende, hvis landbrugsmessen skulle overleve. Efter en landbrugsmesse sidste år, hvor der var mangel på frivillige og folk klagede over lange køer, og et underskud på 60.000 kroner, havde den daværende bestyrelse trukket sig og kun efterladt Anne Bjerrekær - der som direktør for Det Grønne Museum er selvskrevet i bestyrelsen - tilbage.

Onsdag aften blev der så fundet syv nye medlemmer og en suppleant, og derfor ser fremtiden mere lys ud.

- Det er jo fantastisk. Jeg er så lettet over, at messen kommer til at fortsætte, og at gode kompetente folk er klar til at tage over, sagde Anne Bjerrekær til TV2 Østjylland efter mødet.

Det er endnu ikke besluttet, om der bliver en landbrugsmesse i år eller om det er for sent at stable et så stort arrangement på benene.

To mænd ville rense et gammelt tag: Det endte med at koste kommunen 300.000 kroner

To mænd på henholdsvis 42 og 44 år er for nylig blevet idømt en bøde på hver 40.000 kroner, for at overtræde forskellige miljø- og asbestlove i forbindelse med, at de ville rense den enes stedfars tag.

Det skriver Randers Amtsavis.

Grunden til bøden skal findes i, at taget indeholdt asbest, og det betød, at mændene ifølge dommen har udsat både dem selv og andre for risikoen for at indånde asbestfibre, der kan være kræftfremkaldende.

Sagen tog sit udgangspunkt en sommerdag i 2019, hvor de to mænd ville rense den enes stedfarsgamle skifereternittag.

Begge var de ret sikre på, at der ikke var asbest i taget. Mens rensningen af taget var godt i gang, kom nabofamilien hjem - og de blev godt bekymrede over det hvide støv, der for rundt i luften.

De to mænd ville dog ikke stoppe arbejdet, og det fik ægteparret til at kontakte brandvæsnet, der kom og stoppede arbejdet. Det var dog for sent, for der lå hvidt slam overalt hos både stedfaren og på nabogrunden - ligesom der havde stået flere vinduer åbne, så støvet havde lagt sig indenfor.

Norddjurs Kommune tog efterfølgende prøver, der viste, at der var asbestfibre, og de satte gang i et opfattende oprydningsarbejde, der ifølge Randers Amtsavis kostede 300.000 kroner.

Vil kommunen have de penge igen, skal de anlægge et civilt søgsmål. Det er man nu ved at overveje i samråd med kommunens advokater.

De to mænd ankede ikke dommen eller bøden på 40.000 kroner til dem hver.

Mentalt frirum for mænd: Oplev samvær baseret på oplevelser i naturen

Naturterapeut Henrik Bennetzen og præst Peter Danielsen har sammen med Norddjurs Provsti startet et fællesskab for mænd, der skal fungere som et mentalt frirum, hvor man udveksle tanker og erfaringer.

- Der er desuden plads til at mærke efter og tale om de store ting i livet som sorg, glæde, ægteskab, ensomhed, fiasko og succes, fortæller Henrik Bennetzen.

Samværet vil være baseret på oplevelser i naturen som bål, meditation, kropsbevidsthed og vandring.

Der er opstart lørdag klokken 28. januar klokken 11 til 14 til Hestehaveskoven i Gjerrild. Derefter mødes man hver onsdag fra klokken 13 til 16 og den sidste lørdag i hver måned fra klokken 11 til 14.

Forløbet kører til slut april og tilmelding er ikke nødvendig. Man møder bare op.

Se mere om programmet på facebooksiden "Krop, ånd, natur for mænd i Norddjurs".