Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger NorddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Arbejdstilsynet mistænker, at der er store problemer med arbejdsmiljøet i kommunaldirektørens sekretariat på rådhuset i Grenaa. Kommunaldirektøren skal undersøges for krænkende adfærd. Foto: Asbjørn With

Kommunaldirektøren skal undersøges for krænkende adfærd

Det ligger ikke til os på NorddjursLIV at sende nyhedsbreve ud i tide og utide.

Vi vil gerne kendes for, at vi kun skriver til dig, når der er noget, vi synes er så vigtigt, at du skal vide det.

Men det er præcis også derfor, vi skriver til dig igen i dag

For noget er galt i den aller øverste del af kommunens politiske og administrative ledelse.

NorddjursLIV kan fortælle, at kommunaldirektør Christian Bertelsen og borgmesteren Kasper Bjerregaard (V) ikke længere sidder i deres sædvanlige kontorer sammen med resten af kommunaldirketørens sekretariat.

De er flyttet ind i lokaler andre steder på rådhuset.

Årsagen er tilsyneladende, at Arbejdstilsynet har ytret bekymring for, at kommunaldirektør Christian Bertelsen gennem en årrække har opført sig krænkende overfor medarbejderne i hans eget sekretariat.

Arbejdstilsynet har ytret sine bekymringer og krav i en afgørelse, NorddjursLIV er i besiddelse af.

Krænkelser bliver i disse tider ofte forbundet med seksuelle krænkelser, og der har været massiv fokus på MeToo i de senere år.

Der er ikke tale om seksuelle krænkelser af medarbejderne i kommunaldirektørens sekretariat i Norddjurs. Men dynamikken er den samme.

For det handler om magt.

Om midlet er seksuelle krænkelse, overgreb, vold eller nedladende tale og underminering af ansattes selvfølelse og selvværd, så handler det grundlæggende om magt.

Magten til at hævde sig på bekostning af andre.

NorddjursLIV konstaterer, at der i de seneste år har været en heftig udskiftning af medarbejdere og ledere i kommunaldirektørens sekretariat. Alt efter, hvem vi spørger, er antallet af medarbejdere, der er blevet skiftet ud, mellem 12 og 17 i en afdeling med 15 ansatte.

Og så har der været hele fem afdelingsledere på fem år.

De mange nuværende og tidligere medarbejdere og ledere, NorddjursLIV har talt med i de seneste uger, fortæller enslydende historier om en chef, der råber, udskammer medarbejdere offentligt, nedgør sine medarbejdere i plenum, hvis de ikke lever op til hans forventninger, ruller øjne, bagtaler og svinger pisken, hvis medarbejderne i sekretariatet ikke makker ret!

Deres udsagn bekræftes i Arbejdstilsynets afgørelse.

Det betændte arbejdsmiljø bekymrer viceborgmester Benny Hammer (K), der har hørt om arbejdstilsynets undersøgelse ad omveje og efterfølgende bedt borgmesteren om en redegørelse.

- Hvis der er noget, jeg ikke vil have, så er det, at vores medarbejdere ikke har det godt. Vi skal passe mindst ligeså godt på dem, som vi skal passe på vores chefer, siger Benny Hammer.

Borgmester Kasper Bjerregaard (V) forsikrer, at han tager situationen meget alvorligt og, at der med det samme er sat handling bag Arbejdstilsynets påbud. Der er allerede indgået aftale med et eksternt firma, der skal undersøge arbejdsmiljøet.

Kasper Bjerregaard afviser, at der er en sammenhæng mellem medarbejdernes kritik af arbejdsmiljøet i kommunaldirektørens sekretariat og det faktum, at både borgmester og kommunaldirektør er flyttet ud af det selvsamme sekretariat.

- Det har været planlagt længe, siger borgmester Kasper Bjerregaard.

Selv ønsker kommunaldirektør Christian Bertelsen ikke at medvirke.

- Det er aftalt, at borgmesteren udtaler sig på kommunens vegne i dette anliggende, skriver han i en sms til NorddjursLIV.

Det sker ikke hver dag, at både den politiske og den administrative ledelse i Norddjurs fysisk fjerner sig fra de nærmeste medarbejdere.

Det sker heller ikke hver dag, at kommunaldirektøren mistænkes for krænkende adfærd overfor medarbejderne.

Derfor får du et ekstra nyhedsbrev fra NorddjursLIV, så du ved, hvad der er op og ned, når dine venner og naboer begynder at tale om historien i morgen.

Tak, fordi du læser med.

Billede af Asbjørn With
Billede af skribentens underskrift Asbjørn With Journalist
Kommunaldirektør Christian Bertelsen (tv) og borgmester Kasper Bjerregaard (V). Foto: Anders Tilsted/Asbjørn With.

Kommunaldirektør skal undersøges for krænkende adfærd: Borgmester og direktør har flyttet kontor

Gennem flere år har medarbejderne i kommunaldirektør Christian Berthelsens sekretariat oplevet krænkende adfærd fra kommunaldirektøren.

Det fremgår af en rapport og flere påbud fra Arbejdstilsynet, som NorddjursLIV har fået aktindsigt i.

Nu skal det psykiske arbejdsmiljø undersøges, og både borgmesteren og kommunaldirektøren er flyttet ud af deres kontorer og ind i tidligere udvalgslokaler overfor byrådssalen.

Medarbejdere er rystede.

Gennem flere år har medarbejderne i kommunaldirektør Christian Berthelsens sekretariat oplevet krænkende adfærd fra kommunaldirektøren. Det fremgår af en rapport og flere påbud fra Arbejdstilsynet, som NorddjursLIV har fået aktindsigt i. Nu skal det psykiske arbejdsmiljø undersøges, og både borgmesteren og kommunaldirektøren er flyttet ud af deres kontorer og væk fra sekretariatet. Medarbejdere er rystede.

Arbejdstilsynet har mistanke om, at den er helt gal med arbejdsmiljøet i en afdeling på rådhuset i Grenaa og kræver, at kommunen søger hjælp hos et eksternt, uvildigt firma.

Afgørelsen fra Arbejdstilsynet, som NorddjursLIV har fået aktindsigt i, slår fast, at der er mistanke om krænkende adfærd i kommunaldirektørens sekretariat

Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg på rådhuset 5. december, og her fortalte en række medarbejdere i kommunaldirektørens sekretariat om krænkende adfærd gennem flere år.

Der er ikke tale om seksuelle krænkelser fra kommunaldirektørens side, men derimod offentlige skideballer, øjne der ruller rundt i hovedet, overfusninger, irettesættelser, personligt nedværdigende og sårende udtalelser og bagtalelser.

Skidt arbejdsmiljø i flere år

Arbejdstilsynet konstaterer, at det psykiske arbejdsmiljø i sekretariatet, ifølge medarbejderne, har været dårligt i flere år og, at det bliver tiltagende værre.

Arbejdstilsynet vurderer, at der er en konkret mistanke om, at der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø i kommunaldirektørens sekretariat. Vi har konkret mistanke om, at krænkende handlinger ikke er forebygget tilstrækkeligt.

Uddrag af Arbejdstilsynets afgørelse

Flere af hinanden uafhængige kilder, NorddjursLIV har talt med, fortæller, at der i de seneste år er blevet sagt farvel til mellem 12 og 17 kolleger i en afdeling med godt 15 ansatte. Ligesom der har været  skiftet afdelingschef hele fem gange i den samme periode.

Arbejdstilsynets konklusion er, at kommunen skal hyre en "autoriseret rådgivningsvirksomhed til at foretage undersøgelsen af arbejdsmiljøforholdene i afdelingen for at afdække, om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø."

Ingenting er blevet meldt ud

Afgørelsen fra arbejdstilsynet blev sendt til kommunen før jul, men der er endnu ikke blevet meldt noget officielt ud om problemerne i sekretariatet. Hverken internt i kommunen eller politisk.

NorddjursLIV erfarer dog, at medlem af økonomiudvalget, Benny Hammer (K), på udvalgets seneste møde, stillede sig undrende overfor, at udvalget ikke var blevet informeret. Efterfølgende bad han borgmester Kasper Bjerregaard (V) om, at økonomiudvalget skulle underrettes hurtigst muligt.

Selv om der ikke er kommet en officiel melding om karakteren af Arbejdstilsynets afgørelse, fortæller ansatte på rådhuset alligevel om synlige forandringer.

Kommunaldirektøren sidder ikke længere på sit kontor i sekretariatet tæt på borgmesteren. Han er, ifølge flere kilder, NorddjursLIV har talt med, rykket ind i et udvalgslokale et andet sted på rådhuset, som midlertidigt er indrettet til kontor.

Medarbejdere er rystede

Ikke nok med det. Flere medarbejdere er rystede over, at også borgmester Kasper Bjerregaard har forladt sit kontor og siden nytår har haft kontor i et udvalgslokale ved siden af sin kommunaldirektør.

En medarbejder giver udtryk for, at det fra medarbejdernes side kan se ud som om, at borgmesteren vælger kommunaldirektørens udsagn frem for medarbejdernes.

Af Arbejdstilsynets afgørelse fremgår det også, at der er meget stor forskel på, hvordan medarbejdere og sekretariatets ledelse oplever situationen.

Ledelse er af en anden opfattelse

Blandt andet tager afdelingschef Jeppe Bødker Thvilum og økonomichef Betina Andersen, som også er arbejdsmiljøleder, igen og igen afstand fra medarbejdernes oplevelser i løbet af Arbejdstilsynets afgørelse.

En ting er de mange problemer med det psykiske arbejdsmiljø, som Arbejdstilsynets afgørelse afdækker.

Noget andet er, hvad det betyder for det faglige arbejde i sekretariatet, at medarbejderne på skift føler sig bange og eller truet eller udstillet for deres manglende evner, hvis de forsøger at stille spørgsmålstegn ved noget af det, kommunaldirektøren siger eller gør.

Sådanne oplevelser giver flere af de medarbejdere, Arbejdstilsynet har talt med, udtryk for. Og det samme gør de medarbejdere, NorddjursLIV har talt med.

Rigtig skidt for arbejdet og demokratiet

Det giver simpelthen dårligere resultater, rådgivning og dårligere faglige input, at medarbejderne hele tiden føler sig i skudlinjen og hver dag skal vurdere: "Om det er en af de dage, hvor man skal dukke sig," som der står i Arbejdstilsynets afgørelse.

Medarbejdere giver overfor NorddjursLIV udtryk for at de frygter dårlige kår for den demokratiske proces, simpelthen fordi, der ligger nogle strenge retningslinjer fra kommunaldirketøren som dikterer en bestemt retning, som ingen har "lyst til at udfordre", fordi det vil betyde en konflikt med den øverste chef, kommunaldirektør Christian Bertelsen.

Den eksterne undersøgelse af arbejdsmiljøet i kommunaldirektørens sekretariat skal være gennemført senest 8. april, lyder et af påbuddene fra Arbejdstilsynet.

Viceborgmester og medlem af økonomiudvalget Benny Hammer (K), forstår ikke, hvorfor han og det øvrige økonomiudvalg, der er personaleansvarlige, ikke har fået besked om problemerne i sekretariatet langt tidligere. Asbjørn With

Viceborgmester Benny Hammer (K): - Situationen er helt uholdbar. Vi er langt forbi "point of no return"

Først uger efter Arbejdstilsynets besøg på Rådhuset i Grenaa, fik viceborgmester Benny Hammer (K) besked om, at der er noget helt galt.

Ikke fra borgmesteren eller fra kommunaldirektøren, men fra medarbejdere, som fortalte ham, at det "overhovedet ikke går".

- Det er naivt at tro, at vi kan gå tilbage til den samme hverdag igen herfra, siger Benny Hammer til NorddjursLIV.

Først uger efter Arbejdstilsynets besøg på Rådhuset i Grenaa, fik viceborgmester Benny Hammer (K) besked om, at der er noget helt galt. Ikke fra borgmesteren eller fra kommunaldirektøren, men fra medarbejdere, som fortalte ham, at det "overhovedet ikke går". - Det er naivt at tro, at vi kan gå tilbage til den samme hverdag igen herfra, siger Benny Hammer til NorddjursLIV.

- Jeg synes, det er fair nok, at man får historien fra begge sider, før man træffer sine konklusioner.

Sådan siger viceborgmester i Norddjurs, Benny Hammer (K), da NorddjursLIV lørdag formiddag ringer ham op og beder ham forholde sig til det, der efterhånden begynder at ligne et problem for den politiske og administrative ledelse af Norddjurs Kommune.

Arbejdstilsynet har beskrevet, at arbejdsmiljøet i kommunaldirektørens sekretariat i årevis har været rigtig dårligt, og nu kan NorddjursLIV fortælle, at både borgmester Kasper Bjerregaard (V) og kommunaldirektør Christian Bertelsen er rykket ud af deres kontorer og har isoleret sig i udvalgslokaler et andet sted på rådhuset.

Benny Hammer fandt ud af, at der var noget galt, da han som sædvanligt besøgte rådhuset for et stykke tid siden.

En rød lampe, der blinker

- Når jeg besøger rådhuset i forbindelse med forskellige opgaver, spørger jeg altid personalet, hvordan det går. Og når svaret lyder: - Det går jo overhovedet ikke, så sætter jeg mig ned og lytter, fortæller Benny Hammer.

Og pludselig var der en rød lampe, der begyndte at blinke.

- I begyndelsen af januar ringede borgmesteren til mig og fortalte, at han og kommunaldirektøren var rykket ud af deres kontorer. Jeg tænkte, at det måtte der jo være en god grund til. Men jeg tænkte også, at det er mærkeligt, når man på den måde lægger fysisk afstand til sine nærmeste medarbejdere, siger Benny Hammer.

For mig er det jo et hint om, at det er noget i gære. Det er et vink med en vognstang

Benny Hammer (K)

Efter samtalen med flere medarbejdere den dag på rådhuset, begyndte billedet så småt at blive fremkaldt hos viceborgmesteren.

- For mig er det jo et hint om, at det er noget i gære. Det er et vink med en vognstang, som jeg tager med til vores møde i økonomiudvalget, fortæller Benny Hammer.

Han var ganske uvidende om, at Arbejdstilsynet tilbage i december havde besøgt rådhuset og kommunaldirektørens sekretariat. Og han var ganske uvidende om, at Arbejdstilsynets krav til kommunen er, at et eksternt firma nu skal undersøger det påståede dårlige arbejdsmiljø i kommunaldirektør Christian Bertelsens sekretariat.

Ingen blev orienteret

Økonomiudvalget er personaleansvarlige for alle ansatte i kommunen. Derfor finder Benny Hammer det mærkeligt, at udvalget ikke bliver orienteret om de problemer, der tilsyneladende er med arbejdsmiljøet.

- Det første, borgmesteren skulle have gjort, var at fortælle økonomiudvalget, at der er problemer i sekretariatet og, at Arbejdstilsynet ville komme på tilsynsbesøg. Det er proceduren, fortæller Benny Hammer.

Det skete imidlertid ikke.

Medarbejdere, som NorddjursLIV har talt med, ventede på, om økonomiudvalget vil blive orienteret på mødet tirsdag den 7. februar.

Det fremgik ikke af dagsordenen, og der blev heller ikke orienteret om Arbejdstilsynets besøg eller tilsynets konklusion på økonomiudvalgets møde, erfarer NorddjursLIV.

Der er noget helt galt

Men Benny Hammer havde jo viden om, at der var noget helt galt. Og på mødet bad han derfor borgmester Kasper Bjerregaard om en forklaring.

- Da jeg stadig ikke havde hørt fra ham efter nogle dage, rådede ham til at orientere økonomiudvalgets medlemmer. Hvilket han så gjorde, fortæller Benny Hammer.

Ifølge Benny Hammer ringede borgmesteren rundt til medlemmerne af økonomiudvalget og informerede dem om, at Arbejdstilsynet havde været på besøg kommunaldirektørens sekretariat.

- Problemet er, at trolden allerede er ude af æsken. Kommunaldirektøren og borgmesteren er flyttet fysisk væk fra resten af sekretariatet.

- I forhold til medarbejderne kan der jo ikke genskabes nogen som helst form for normalitet og tillid, før alle politikere i kommunalbestyrelsen er underrettet om situationens alvor, og der er blevet handlet på problemerne, konstaterer Benny Hammer.

Borgmesteren og kommunaldirektøren har isoleret sig

Benny Hammer var selv med til at pege på borgmester Kasper Bjerregaard på valgnatten tilbage i november 2021, hvor en ellers stensikker socialdemokratisk sejr smuldrede, og gav Kasper Bjerregaard og Venstre en overraskende mulighed for at sætte sig i borgmesterstolen.

- Borgmesteren og kommunaldirektøren har totalt isoleret sig. Det undrer jeg mig over, siger Benny Hammer, som længe har savnet politikeren og chefen, Kasper Bjerregaard.

Til Benny Hammer har borgmesteren forsøgt at forklare, hvorfor det er vigtigt at beskytte cheferne og den administrative ledelse i en tid, hvor der er mange forandringer og et stort pres på administrationen - ikke mindst på socialområdet.

- Men hvis der er noget, jeg ikke vil have, så er det, at vores medarbejdere ikke har det godt. Vi skal passe mindst ligeså godt på medarbejderne, som vi skal passe på cheferne, siger Benny Hammer.

En banegård, hvor folk kommer og går

Borgmesteren besluttede omkring årsskiftet, at han fremover skal have kontor i Socialdemokraternes tidligere gruppeværelse, og at kommunaldirektøren skal have kontor i Venstres tidligere gruppelokale.

Når først, vi er kommet hertil, så er det altså alvorligt. Det er naivt at tro, at vi kan gå tilbage til den samme hverdag igen herfra

Benny Hammer (K)

Det giver selvfølgelig nogle udfordringer i forhold til det sekretariat, der er sat i verden for at servicere kommunaldirektøren og borgmesteren, mener Benny Hammer.

- Jeg har tidligere kaldt sekretariatet for en banegård, hvor folk går lige så hurtigt, som de kommer. Jeg mener, at vi med den seneste udvikling er langt forbi "point of no return". Det kan blive en udfordring at genopbygge tilliden til kommunaldirektøren. Både politisk og blandt medarbejderne i forvaltningen.

- Når først, vi er kommet hertil, så er det altså alvorligt. Det er naivt at tro, at vi kan gå tilbage til den samme hverdag igen herfra, konstaterer Benny Hammer, som stadig afventer en reaktion og en redegørelse fra borgmester Kasper Bjerregaard.

Han afventer også den undersøgelse, der nu skal laves af arbejdsmiljøet i kommunaldirektørens sekretariat af et eksternt firma, som skal danne grundlag for, den videre politiske behandling.

Borgmester Kasper Bjerregaard (V) tager medarbejders oplevelse af et dårligt arbejdsmiljø i kommunaldirektørens sekretariat meget, meget alvorligt. Foto: Asbjørn With

Borgmesteren bad straks om hjælp som krævet af Arbejdstilsynet: - Jeg tager situationen meget alvorligt og holder ingen oplysninger tilbage

Borgmester Kasper Bjerregaard (V) afviser, at der er en forbindelse mellem det tilsyneladende dårlige arbejdsmiljø i kommunaldirektørens sekretariat og det faktum, at både kommunaldirektøren og borgmesteren er flyttet ud af det selvsamme sekretariat.

Medarbejdernes oplevelser skal tages alvorligt, og det bliver de, forsikrer borgmesteren.

Borgmester Kasper Bjerregaard (V) afviser, at der er en forbindelse mellem det tilsyneladende dårlige arbejdsmiljø i kommunaldirektørens sekretariat og det faktum, at både kommunaldirektøren og borgmesteren er flyttet ud af det selvsamme sekretariat. Medarbejdernes oplevelser skal tages alvorligt, og det bliver de, forsikrer borgmesteren.

Norddjurs Kommune skal være en god og attraktiv arbejdsplads for alle. Det var en af borgmester Kasper Bjerregaard første udtalelser efter, at han i november 2021 blev valgt som borgmester.

Derfor tager Kasper Bjerregaard det også meget, meget alvorligt, når medarbejdere fortæller arbejdstilsynet, at der er noget galt med arbejdsmiljøet i kommunaldirektørens sekretariat.

- Vi skal være en god arbejdsplads for både medarbejdere og chefer. Problemer med arbejdsmiljøet skal løses i fællesskab. Det gør vi i alle andre sager, og det gør vi også i denne her, siger Kasper Bjerregaard til NorddjursLIV.

NorddjursLIV har fået indsigt i Arbejdstilsynets konklusioner efter et tilsynsbesøg i begyndelse af december sidste år.

Et besøg, der resulterede i, at en række medarbejdere fortalte Arbejdstilsynet om kommunaldirektørens gentagne krænkelser af medarbejderene i hans eget sekretariat gennem flere år.

Nyt for borgmesteren

Der er ikke tale om seksuelle krænkelser fra kommunaldirektørens side, men derimod offentlige skideballer, øjne der ruller rundt i hovedet, overfusninger, irettesættelser, personligt nedværdigende og sårende udtalelser og bagtalelser.

- Det er nyt for mig. Jeg har aldrig oplevet den slags opførsel fra kommunaldirektøren, siger borgmester Kasper Bjerregaard.

- Men i det øjeblik, jeg via Arbejdstilsynet, bliver opmærksom på, at der er nogle medarbejdere i sekretariatet, som opfatter situationen som krænkende, har jeg med det samme sat gang i de påbud, Arbejdstilsynet er kommet med, siger Kasper Bjerregaard.

Kasper Bjerregaard afviser

Viceborgmester Benny Hammer (K) har til NorddjursLIV antydet, at borgmesteren har forsøgt at holde Arbejdstilsynets besøg og afgørelse væk fra medlemmerne af økonomiudvalget.

Det afviser borgmesteren.

- En enig kommunalbestyrelse vedtog i 2019 retningslinjer for, hvornår og hvordan, der skal informeres. Hvis et tilsyn fra Arbejdstilsynet udløser en gul eller en rød smiley, så skal fagudvalget underrettes. Sådan fungerer det på alle fagområder. Det er der ikke tale om her, og derfor har jeg ikke informeret økonomiudvalget, konstaterer Kasper Bjerregaard.

- De retningslinjer, kan vi naturligvis lave om, hvis der er et ønske om det. Det tager jeg gerne en snak med økonomiudvalget om.

Ser på situationen med stor alvor

Det betyder imidlertid ikke, at borgmesteren ikke ser på situationen med stor alvor, understreger han.

- Men vi skylder også organisationen, at den, sammen med det eksterne firma, nu får ro til at løse problemerne. Det er min opgave som borgmester at sørge for, at der er rum og mulighed for at finde en varig løsning, siger Kasper Bjerregaard.

På den ene side står en ledelse med en opfattelse af, at der ikke er problemer. På den den anden står en gruppe medarbejdere, som har en opfattelse af, at problemerne med kommunaldirektørens krænkende adfærd har været der i flere år og til stadighed er blevet værre.

- Der er forskellige opfattelser af situationen. Det skal der tages hånd om, og det bliver der med hjælp fra en ekstern virksomhed, der begynder sit arbejde lige efter vinterferien, lover Kasper Bjerregaard.

Flytning er planlagt og permanent

Flere medarbejdere gør opmærksom på, at både borgmesteren og kommunaldirektøren er flyttet ud af sekretariatet og nu har kontorer i mødelokalerne overfor byrådssalen.

Det ses af flere medarbejdere som om, at borgmesteren tager kommunaldirektørens parti, og viceborgmester Benny Hammer (K) kalder det problematisk, når kommunens øverste administrative og politiske ledelse fysisk lægger afstand til deres nærmeste medarbejdere.

Borgmester Kasper Bjerregaard afviser, at der er en sammenhæng mellem flytningen og de beskrevne problemer med arbejdsmiljøet i sekretariatet.

- Flytningen er ikke midlertidig. Den er permanent. Den skal ses som et udtryk for, at jeg gerne vil være mere synlig i organisationen. Både i forhold til medarbejderne, men også i forhold til borgerne og gæster i forbindelse med mine repræsentative opgaver, fortæller Kasper Bjerregaard.

Tidligere har man som gæst skulle vente i borgerservice, indtil man bliver hentet, ført op ad en trappe og låst ind med et nøglekort, før man kunne få adgang til den gang, hvor borgmesterens kontor ligger.

- Det fungerer ikke, og det vil jeg gerne lave op på. Det er ikke et spørgsmål om, at jeg rykker væk fra medarbejderne. Tværtimod. Og opgaverne, der skal løses er jo stadig de samme, og jeg har fortsat min daglige gang i hele huset og på kommunens andre matrikler. Med flyningen bliver jeg mere synlig, siger Kasper Bjerregaard.

Ingen sammenhæng

NorddjursLIV vil gerne vide, om det ikke er en lidt mærkelig timing, at man som borgmester og kommunaldirektør flytter kontor, ugen efter at Arbejdstilsynet har konstateret mistanke om problemer med arbejdsmiljøet i netop den afdeling, kommunaldirektøren og borgmesteren flytter ud ad.

- Der er ikke nogen sammenhæng imellem de to ting. Det er som sagt nogle overvejelser, jeg har gået med længe. Det er meldt ud på intranettet til hele organisationen og via de respektive chefer, har medarbejderne fået at vide, hvorfor vi flytter kontorer, siger Kasper Bjerregaard.