Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger NorddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Økonomiudvalget i Norddjurs. Fotos: Asbjørn With

Chefen eller medarbejderne?

Politikerne i økonomiudvalget med borgmester Kasper Bjerregaard (V) for bordenden står i noget af et dilemma, når de ekstraordinært mødes på søndag klokken 16.

Her skal de tage stilling til, hvad der skal ske i sagen om det angiveligt dårlige og krænkende arbejdsmiljø i kommunaldirektørens sekretariat.

Som NorddjursLIV fortalte i weekenden, har Arbejdstilsynet efter et tilsynsbesøg i begyndelsen af december, givet Norddjurs Kommune påbud om at lade en ekstern virksomhed undersøge påstande om kommunaldirektørens krænkende adfærd over for flere af de godt 15 medarbejdere i hans eget sekretariat.

Undersøgelsen begynder ifølge borgmester Kasper Bjerregaard mandag morgen.

Men skal kommunaldirektøren møde på arbejde og have sin gang på rådhuset, mens et uvildigt firma undersøger påstande fra nogle af hans nærmeste medarbejdere om krænkende adfærd?

Eller skal han sendes hjem med løn? Og hvilket signal sender det - ikke bare til medarbejderne men også til en eventuelt suspenderet kommunaldirektør?

Og hvilken betydning har det for beslutningen, at medierne er med på sidelinjen?

Det vil NorddjursLIV forsøge at give dig svar på i en analyse af situationen, som også giver en indikation af, hvilken vej pilen vil pege søndag efter mødet i økonomiudvalget, som med sine ni medlemmer er personaleansvarligt udvalg og derfor står med det sidste ord.

Så er du klædt på til at tale med om sagen, når vinterferien er slut på mandag.

Tak, fordi du læser med.

Billede af Asbjørn With
Billede af skribentens underskrift Asbjørn With Journalist
Foto: Asbjørn With

Arbejdsklimaet skal være sundt og godt - men en ansat under anklage skal også beskyttes. Spørgsmålet er, om det kan lade sig gøre samtidigt?

De ni medlemmer af økonomiudvalget skal mødes ekstraordinært på søndag klokken 16.

På vinterferiens sidste dag skal de tage stilling til, hvorvidt kommunaldirektør Christian Bertelsen skal blive hjemme, mens undersøgelsen af arbejdsmiljøet i hans sekretariat står på.

NorddjursLIV analyserer her, hvad der taler for og imod, og kommer med et bud på, hvad de ni politikere ender med at beslutte.

På den ene side står en gruppe medarbejdere i kommunaldirektørens sekretariat som længe har følt sig krænket af deres chef. På den anden side står kommunaldirektøren - deres chef - som stadig kun er under mistanke. Der er uger til den endelige undersøgelse er færdig til april. Spørgsmålet er, hvordan situationen skal være indtil da.

ANALYSE: Måske kender du begrebet en catch 22.

Det er en betegnelse, som bruges til at beskrive et dilemma, hvor man vælger forkert, uanset hvilken løsning man i en given valgsituation foretrækker.

Sådan en beskrivelse kan man godt bruge om den situation, politikerne i økonomiudvalget er havnet i, medmindre de finder frem til at løse den gordiske knude på det ekstraordinære møde på søndag.

Bagtæppet for det ekstraordinære møde er rigtig træls. Både for politikerne men især for medarbejderne i kommunaldirektørens sekretariat og for kommunaldirektøren selv.

Kommunaldirektør Christian Bertelsen og borgmester Kasper Bjerregaard (V). Foto: Anders Bechmann Tilsted. Asbjørn With

Lige nu er alle parter lidt usikre på, hvad der skal ske. Og den beslutning bliver først truffet i økonomiudvalget på søndag, hvor borgmester Kasper Bjerregaard (V) har kaldt til ekstraordinært møde klokken 16.

Blandt medlemmerne af økonomiudvalget er de fleste stadig ikke helt sikre på, hvor de skal lægge deres lod, erfarer NorddjursLIV. Mange ved stadig ikke helt, hvad de hælder til, men der er stadig et par dage til søndag. Det vender vi tilbage til.

Økonomiudvalgets ni medlemmer skal mødes ekstraordinært på søndag klokken 16. Foto: Asbjørn With

Tilbage i december kom Arbejdstilsynet på besøg på rådhuset i Grenaa efter forlydende om, at der var problemer med arbejdsmiljøet i sekretariatet. Flere medarbejdere fortalte den gang arbejdstilsynet om krænkende og nedværdige opførsel fra kommunaldirektøren mod sine nærmeste medarbejdere.

Det kunne NorddjursLIV fortælle i weekenden til stor overraskelse for de fleste medlemmer i økonomiudvalget, der har det øverste personalemæssige ansvar.

Borgmester Kasper Bjerregaard (V) modtog en del kritik, fordi han ikke havde delt den alvorlige sag med økonomiudvalget. Borgmesteren forsvarede sig med, at Arbejdstilsynet hverken havde givet en gul eller en rød smiley, og at udvalget derfor, ifølge kommunalbestyrelsens egne regler fra 2019, ikke skulle underrettes.

Sådan kunne det gå til, at sagen om kommunaldirektørens påståede krænkelser af sine egne medarbejdere gennem flere år, kom frem i NorddjursLIV, som fik aktindsigt i Arbejdstilsynets afgørelse, på et tidspunkt, hvor Kasper Bjerregaard (V) var på vej på vinterferie, og hvor beredskabet på rådhuset også har været i ferieudgave.

Kommunaldirektør Christian Bertelsen var også på ferie og har derfor heller ikke været på rådhuset i denne uge.

Men det er han på mandag, når vinterferien slutter, med mindre ...

På mandag begynder et eksternt firma at undersøge arbejdsmiljøet i kommunaldirektørens sekretariat. Spørgsmålet er, om Christian Bertelsen selv skal gå på arbejde imens. Foto: Asbjørn With

Hvis der ikke bliver gjort noget, møder kommunaldirektøren op og skal så fortsætte med at lede og fordele arbejdet i en afdeling, hvor alle nu ved, at arbejdsmiljøet absolut ikke har det godt.

Hvis kommunaldirektøren, med politikernes billigelse, dukker op, som var det en helt almindelig mandag morgen på kontoret, risikerer politikerne at sende et signal til medarbejderne om, at man ikke rigtig tror på det, de siger. At man ikke ser noget problem i, at samarbejdsrelationen fortsætter.

Det samtidig med, at Arbejdstilsynet finder mistanken så alvorlig, at et eksternt firma begynder en uvildig undersøgelse af arbejdsmiljøet i sekretariatet, sådan som arbejdstilsynet har pålagt for at be- eller afkræfte mistanken om krænkende adfærd.

Det er muligt at sende kommunaldirektøren hjem, mens undersøgelsen står på. At blive suspenderet er ikke i sig selv en straf.

Hvis argumentet er, at der er brug for ro efter en periode, hvor bølgerne er gået højt, og hvor trolden, som viceborgmester Benny Hammer (K) udtrykte det, slap ud ad æsken, kan det være en salomonisk løsning, man som folkevalgt kan stille sig bag.

Benny Hammer (K) kritiserede borgmesteren for ikke at have orienteret økonomiudvalget om problemerne med arbejdsmiljøet i sekretariatet. Foto: Asbjørn With

Men hvis man beder kommunaldirektøren om ikke at møde på arbejde efter ferien, og i stedet beder ham om at blive hjemme indtil undersøgelsen fra det eksterne firma er afsluttet i begyndelsen af april, risikerer politikerne at sende et signal om, at man som chef i Norddjurs er så godt som skyldig, indtil det modsatte er bevist.

Der skal i hvert fald en dygtig og præcis kommunikation til for at sælge budskabet både internt i kommunen og eksternt i forhold til borgerne, som nu gennem medierne kan følge med i sagen.

Derfor kan det være mere end almindeligt svært for kommunaldirektøren at vende tilbage til sit arbejde på rådhuset, hvis først undersøgelsen og senere økonomiudvalget mener, at dét skal være udfaldet.

Rigspolitichef Thorkild Foged kom for nyligt tilbage på arbejde.

Han var i måneder suspenderet, mens hans rolle i nedslagtningen af landets mink stod på. Men da det blev konkluderet, at det ikke var ham, der burde have standset nedslagtningen, kunne han gå tilbage til sit kontor, renset for mistanke.

Politikerne kan ikke lade som om, at der ikke er sket noget. Men samtidig er ingen af de mulige løsninger ret attraktive på kort sigt

I Norddjurs er situationen dog en anden. For her er det den direkte relation mellem en chef og hans nærmeste medarbejdere, der er problemer med.

Og selv om den uvildige undersøge skulle vise, at kommunaldirektørens handlinger ikke kan opfattes som krænkende eller måske kun som "lidt" krænkende, ændrer det ikke på, at medarbejderne har oplevet kommunaldirektøren som krænkende i et omfang, så det gennem årene er blevet et stort problem blandt flere af kollegerne i sekretariatet.

Lader politikerne kommunaldirektøren blive, risikerer de, at den uvildige undersøgelse måske vil vise, at det, kommunaldirektøren har udsat medarbejderne for, er langt værre end først frygtet, og at man derfor har undladt at gribe ind for at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Man risikerer også, at medarbejderne i sekretariatet begynder at sygemelde sig, fordi det er for hårdt for dem at fortsætte i så anspændt en situation, som det kan opfattes som, når man som ansat anklager sin chef for krænkende adfærd.

Altså en catch 22.

Politikerne kan ikke lade som om, at der ikke er sket noget. Men samtidig er ingen af de mulige løsninger ret attraktive på kort sigt. Beskytte medarbejderne og udstille kommunaldirektøren? Eller beskytte kommunaldirektøren og udstille medarbejderne?

Her er det politikernes opgave at vælge enten den ene eller den anden mulighed. Og det vel at mærke uden at have alle oplysninger i sagen. For den grundige, eksterne undersøgelse er ikke lavet endnu.

Som arbejdsgiver er man ikke forpligtet til at sende en chef hjem medmindre situationen er så alvorlig, at nogen risikerer at komme til skade, hvis det ikke sker. Men hvordan måler man psykisk skade? Og hvem skal måle det?

Omvendt er man også forpligtet til at beskytte en medarbejder, der er under anklage eller mistanke.

Så hvad stiller man op, hvis man som politiker og medlem af økonomiudvalget møder op til det ekstraordinære møde søndag og gerne vil gøre "det rigtige"?

De ni medlemmer har forskellige udgangspunkter. Et lille mindretal er af den opfattelse, at beskyldningerne mod kommunaldirektøren ikke er tungtvejende nok til at sende kommunens øverste embedsmand hjem i mange uger.

Andre ønsker ligestilling mellem jobpositioner, forstået på den måde, at kommunaldirektøren ikke skal have en anderledes behandling, end hvis han var leder af en daginstitution eller en skole.

Samtidig er der bare ikke ligestilling, fordi kommunaldirektøren ikke er leder af en daginstitution eller en skole. Han er kommunens øverste embedsmand, der skal være forgangseksempel og fanebærer for de bærende værdier i Norddjurs Kommune: Tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab.

I Norddjurs Kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab. Disse værdier danner grundlag for organisationens virke og er med i alt vi gør. Værdierne gælder alle ledere og medarbejdere og det er et fælles ansvar at leve op til værdierne.

Norddjurs.dk

Det bruger andre til højt og tydeligt at sige, at kommunaldirektøren skal sendes hjem, mens undersøgelsen står på.

Samtidig med at det understreges af Diana Therese Mikkelsen, for det er hende, der har ytret det i et debatindlæg i Lokalavisen Norddjurs, at en hjemsendelse ikke er det samme som at tage stilling til:

 "(...) om de anklager, der er fremkommet mod kommunaldirektøren er sande eller opstået grundet kommunikationsvanskeligheder. Det må undersøgelsen fastslå, og så kan vi efterfølgende tage stilling til en videre proces," skriver Diana Therese Mikkelsen, der er løsgænger i kommunalbestyrelsen.

Løsgænger Diana Therese Mikkelsen er blandt de få, som allerede åbent har sagt, at hun mener, at kommunaldirektøren skal sendes hjem, mens arbejdsmiljøet i hans sekretariat undersøges. Foto: Asbjørn With

Midt imellem står dem, der står vagt - både om medarbejderne og om chefen. Her ligger detaljen i de ord, man bruger, og hvilke man bruger først. Her er det meget sandsynligt, at man vælger medarbejderne først under hensyntagen til chefen.

Løsningen på økonomiudvalgets catch 22 ser imidlertid lige nu ud til at blive, at et flertal i økonomiudvalget søndag beslutter, at kommunaldirektøren ikke skal møde på rådhuset, mens undersøgelsen af de påståede krænkelser står på.

I første omgang kan vi nok se frem til, at kommunaldirektøren ikke møder på arbejde lige foreløbigt

De vil forklare det med, at det er vigtigt at få ro på situationen i sekretariatet og på rådhuset. Og de vil understrege, at hjemsendelsen ikke er en mistillid til kommunaldirektøren men  nødvendigt for at sikre den ro, der skal til for at det eksterne firma kan undersøge sagen af hensyn til både kommunaldirektøren og medarbejderne.

Så altså: I første omgang kan vi nok se frem til, at kommunaldirektøren ikke møder på arbejde lige foreløbigt.

Men spørgsmålet er, om slaget allerede er tabt for kommunaldirektøren.

Viceborgmester Benny Hammer (K) talte om 'the point of no return', i et interview med NorddjursLIV i sidste weekend.

- Jeg mener, at vi med den seneste udvikling er langt forbi "point of no return". Det kan blive en udfordring at genopbygge tilliden til kommunaldirektøren. Både politisk og blandt medarbejderne i forvaltningen.

- Når først, vi er kommet hertil, så er det altså alvorligt. Det er naivt at tro, at vi kan gå tilbage til den samme hverdag igen herfra, konstaterede Benny Hammer.

For uanset om økonomiudvalget sender kommunaldirektøren hjem, mens anklagerne mod ham undersøges, og uanset hvad undersøgelsen til sin tid vil vise, og uanset hvilke konsekvenser, politikerne til den tid gerne vil træffe, så kan man sagtens argumentere for, at slaget allerede er tabt for kommunaldirektøren.

For hans nærmeste medarbejdere føler sig krænket, og det siger sig selv, at det kan være rigtig svært for kommunaldirektøren at komme tilbage med den fornødne autoritet og loyalitet fra medarbejderne, der er en grundsten i hans arbejde som øverste administrative chef for flere end 3000 medarbejdere i den kommunale organisation.

Selv om kommunaldirektøren muligvis ikke har gjort sig skyldig i noget, som politikerne mener bør koste ham jobbet, kan skaden i relationen mellem chef og medarbejdere være så stor, at den ikke kan repareres. Så kan resultatet blive, at kommunaldirektøren ikke længere kan passe sit arbejde på tilfredsstillende vis og derfor må afskediges.

Sandsynligvis sikrer hans kontrakt ham en meget lukrativ fratrædelsesbonus, for sådan er det. Risiko og kompensation følges ad.

Det er selvfølgelig at foregribe begivenhedernes gang, men det er ikke første gang, hvis politikeres catch 22 med indbygget gordisk knude og mangel på en salomonisk løsning, skulle ende sådan.

Springvandet her på Torvet i Grenaa blev aldrig rigtig til noget, men med et nyligt indgået forlig, er der håb i horisonten. Foto: Schønherr A/S

Nu er der indgået forlig om springvand i Grenaa: - Det baner vejen for at komme videre

I 2015 blev den daværende kommunalbestyrelse enige om, at der skulle ske noget på Torvet i Grenaa, og man besluttede sig blandt andet for at opføre et springvand.

Der var bare et problem: Det springvand kunne ikke holde tæt.

Siden 2018, hvor springvandet stod færdigt, har der nærmest kun været problemer, og til sidst gik sagen i hårdknude, da kommunen og entreprenøren ikke kunne blive enige om, hvem der bar ansvaret.

For nylig blev der så sat punktum i sagen, da kommunen og Schønherr A/S indgik forlig, og det betyder, at kommunen nu kan arbejde videre med at få springvandet færdigt.

En længerevarende strid om springvandet i Grenaa med navnet Skålen har nået sin ende. Kommunen og entreprenøren har indgået forlig, og det betyder, at kommunen nu kan se fremad.

Hvad sker der egentligt med springvandet, der står på torvet foran rådhuset i Grenaa?

Hvorfor er der ikke vand i det? Og hvis der ikke skal være vand i det, hvorfor piller man det så ikke ned?

Sådan spørger flere hinanden, når de passerer springvandet og kan konstatere, at det er fuldstændig tørt, og nu har en læser også spurgt os i indbakken.

- Hvor langt er man med at få springvandet til at køre/springe, og hvad gør, at det tager så lang tid, spørger Bente Ottosen.

Hun er nok ikke den eneste, der undrer sig over, at springvandet, der skulle have været indviet i maj 2018, nu er tørlagt på fjerde år.

Men sagen er den, at der de seneste år har været en voldgiftssag i gang for at finde ud af, hvem der har ansvaret for det mislykkedes springvand: Kommunen eller entreprenøren Schønherr A/S.

For nylig blev der så indgået forlig i sagen, og det betyder, at kommunen nu endelig kan arbejde videre med springvandet.

Præcis hvad forliget går ud på, må politikere eller kommunen dog ikke tale om, da godkendelsen af forliget er sket på den lukkede dagsorden i økonomiudvalget.

- Vi har betalt for springvandet to gange, og vi synes det er upraktisk, at vi ikke må udtale om en sag, der har stået på i så mange år, siger Benny Hammer (K), der er viceborgmester og medlem af økonomiudvalget.

Sådan her så den første skitse ud til Skålen på Torvet i Grenaa. Som det ses, var formen noget anderledes end det, der blev endt ud med. Illustration: Norddjurs Kommune

Omvendt glæder flere andre af de politiske medlemmer sig over, at der nu er sat punktum i sagen.

- Der er for nylig indgået forlig i sagen om Skålen på Torvet i Grenaa og resultatet er tilfredsstillende for Norddjurs Kommune. Ikke mindst fordi det baner vejen for at komme videre, skriver Aleksander Myrhøj (SF), der er medlem af miljø- og teknikudvalget, på sin facebookside.

På både sin facebookside og til Randers Amtsavis kalder Niels Basballe (S) resultatet for tilfredsstillende.

- Men da det er behandlet på et lukket møde, må jeg ikke referere fra det, siger han ligeledes.

Store problemer fra start af

Det storslåede arbejde med et enestående springvand begyndte i 2015, da den daværende kommunalbestyrelse besluttede, at man ville have et springvand foran rådhuset i Grenaa.

Springvandet blev nærmest en fordybning i jorden, hvorfra planen var, at der gennem et hul i midten skulle springe vand op. Men flisearbejdet var knap færdiggjort før det viste sig, at fugerne, der ligger mellem fliserne, ikke var tætte.

Det betød, at vandet sivede ned under fliserne, og den gik ikke. Desuden var der problemer med vandmængden i springvandet. Det brugte ganske enkelt alt for meget vand.

Sagen kort

I 2015 beslutter Norddjurs Kommune, at der skal ske noget på torvet foran rådhuset i Grenaa. Arkitektfirmaet Schønherr udpeges til at lave en overordnet plan for torvet.

Det indebar blandt andet, at man ville bygge et stort springvand på torvet i Grenaa. Springvandet fik navnet Skålen.

I 2018 stod arbejdet med springvandet færdig, men fugerne mellem fliserne kunne ikke holde på vandet. Derfor udskød man indvielsen.

I 2020 viste det sig, at det arbejde, man havde fået lavet, var forgæves. Springvandet virkede stadig ikke.

I mellemtiden var der også opstået et andet problem. For kommunen havde betalt de knap 800.000 kroner det kostede at få arbejdet udbedret med forhåbning om at få pengene igen fra deres rådgiver, arkitektfirmaet Schønherr, eller entreprenøren Dan Jord, der havde anlagt springvandet. De to parter kunne dog ikke blive enige om, hvem der bar ansvaret for det mislykkedes springvand - og dermed kunne kommunen ikke få deres penge.

Desuden kan kommunen heller ikke få lavet springvandet færdigt, før ansvaret er placeret.

Derfor skal sagen afgøres i en voldgiftssag i retten. Norddjurs Kommune oplyser i en pressemeddelelse fra februar 2023, at der på baggrund af forligsforhandlinger, er indgået forlig i sagen. Dermed undgik sagen at blive behandlet i retten.

Derfor kan Norddjurs Kommune nu arbejde videre med sagen. Det er kommunalbestyrelsen, der skal tage stilling til, hvad der skal ske nu.

Derfor blev indvielsen udskudt og man lagde nye fuger. På grund af både forsinkelser og tørretider var meldingen, at springvandet ville stå færdigt til foråret 2020. Det ekstra arbejde kostede kommunekassen 754.372 kroner.

Men var sagen så bare endt der.

For i sommeren 2020 viste det sig, at springvandet stadig brugte for meget vand. Og der var desuden usikkerhed om, hvorvidt de nye fuger kunne holde tæt eller ej.

Kommunen var efterhånden godt trætte af sagen og bad om at få refunderet de 754.372 kroner, der var lagt ud for processen. Men hverken kommunen, entreprenøren Schønherr A/S eller Dan Jord, der stod for anlægsarbejdet, ville vedkende sig ansvaret og sagen strandede uden at komme nogle vegne.

Derfor blev det heller ikke i 2020, at der kom vand i springvandet.

Nu kan kommunen se fremad

Både borgere og politikere holdt vejret, da 2020 blev til 2021. Ville det blive i år, at man kunne tage springvandet i brug?

Nej, er det korte svar.

For i april 2021 var der stadig ikke nyt i sagen. Til TV2 Østjylland fortalte Jens Meilvang (LA), der dengang var formand for miljø- og teknikudvalget, at skyldspørgsmålet stadig ikke var afgjort. Og før det var sket, kunne man ikke reparere springvandet og tage det i brug.

Rådgiveren og entreprenøren kunne stadig ikke blive enige om, hvem der bar ansvaret for det ikke-fungerende springvand, og det skulle besluttes i retten.

Sådan ser springvandet "Skålen" ud med vand i. Det syn er der dog ikke mange borgere der har set, for springvandet har ikke fungeret siden 2018, hvor det blev etableret. Foto: Arkitektfirmaet Schønherr

Men sagen kom ikke for retten i 2021. Og heller ikke i 2022. For nylig blev der så indgået forlig uden om retten. Det gjorde den til gengæld kort for jul, og der er nu indgået forlig i sagen mellem Schønherr A/S og kommunen.

Efter forliget er projektet sendt retur til forvaltningen. De skal kigge på det, før en endelig beslutning om færdiggørelse lander. Når det sker, kan kommunen endelig komme videre med projektet, og forhåbentligt få gang i springvandet igen.

NorddjursLIV har været i kontakt med arkitektfirmaet Schønherr, der har været entreprenør på projektet. De ønsker ikke at udtale sig.

Dan Jord er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Smilet er stort hos Else Søjmark. Hun er med 713 stemmer valgt ind i repræsentantskabet i Tryghedsgruppen. Foto: Emma Ahlgreen Haa

Else Søjmark valgt til Tryghedsgruppen. Fire socialdemokrater håber at blive den næste borgmester. Vindstød af orkanstyrke rammer Anholt

Her får du ugens nyhedsoverblik fra Norddjurs.

ㅤㅤㅤㅤㅤ

Else Søjmark er valgt til repræsentantskabet i Tryghedsgruppen

Smilet er stort hos Else Søjmark. Hun er nemlig valgt til repræsentantskabet i Tryghedsgruppen. Foto: Emma Ahlgreen Haa, JFM

Else Søjmark, der sidder i regionsrådet for Socialdemokratiet, får snart en ekstra stol at sidde på.

Hun er nemlig blevet valgt til repræsentantskabet i Tryghedsgruppen.

Det står klart, efter resultatet af afstemningen blev offentliggjort tirsdag.

Else Søjmark har tidligere fortalt til NorddjursLIV, at hun håbede på, at kunne bygge bro mellem regionen, kommuner og Trygfonden.

- Jeg har en hel masse viden om mange af de ting, Trygfonden traditionelt set støtter, fra både regionsrådet og kommunalbestyrelsen, og jeg tror også, at jeg den anden vej rundt ville kunne få gode input og mere viden, sagde hun søndag 22. januar.

Der skulle vælges 16 medlemmer i Region Midtjylland, og i alt er der 70 medlemmer af Tryghedsgruppens repræsentantskab fordelt på medlemmer i hele landet.

Når Tryghedsgruppen uddeler penge til projekter, fonde, forskning eller lignende, der på den ene eller anden måde støtter tryghed, sker det fra hovedkontoret i Virum, hvor de 70 medlemmer fra landets regioner er med til at bestemme, hvem der skal have pengene.

Ifølge Tryghedsgruppen er der syv kandidater, der har opnået genvalg, mens ni er valgt for første gang. Stemmeprocenten blev otte procent.

Else Søjmark fik 713 stemmer. Hun er den eneste kandidat fra Norddjurs, mens Claus Wistoft (V), viceborgmester i Syddjurs Kommune, også blev valgt til repræsentantskabet i Tryghedsgruppen.

Det er tredje gang, han genpostiller.

Du kan læse mere om de 16 repræsentanter på Trygfondens hjemmeside.

Fire socialdemokrater håber at blive Norddjurs' næste borgmester

En af disse fire håber at blive den nye borgmester i Norddjurs ved valget i 2025. Fotos: Emma Ahlgreen Haa, Asbjørn With og Brian Rasmussen

Når Socialdemokratiet i løbet af foråret skal finde deres nye borgmesterkandidat, får de højst sandsynligt fire forskellige at vælge mellem.

Det oplyser partiet på deres facebookside.

Ved folketingsvalget i 2021 var det på forhånd nærmest hugget i sten, at Socialdemokratiet med Jan Petersen i front skulle fortsætte med at have magten, men vælgerne ville det anderledes, og derfor blev Venstres Kasper Bjerregaard borgmester i stedet.

Det fik samtidig Jan Petersen til at melde, at han også ville træde tilbage i partiet. Derfor skal man finde en ny borgmesterkandidat til valget i 2025. 

De fire kandidater er Anette Ruby Liebe, Karoline Bergkvist Søgaard. Allan Gjersbøl Jørgensen og Bent Klim Johansen.

Anette Ruby Liebe er 40 år gammel og bosat i Grenaa med sin mand og deres tre piger. Hun er til daglig lærer på Viden Djurs' 10. klassecenter og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1. januar 2022. Hun sidder med i børne- og ungdomsudvalget. 

Karoline Bergkvist Søgaard er 51 år gammel og bosat mellem Hemmed og Rimsø med sin mand. De har sammen to børn. Hun er specialpædagogisk vejleder og familiebehandler hos afdelingen Trivsel og Læring i Norddjurs Kommune. Karoline Bergkvist Søgaard har siddet i kommunalbestyrelsen siden 2007 og er i dag formand for arbejdsmarkedsudvalget.

Allan Gjersbøl Jørgensen er 39 år gammel og bosat i Grenaa med sin kone og deres to sønner. Han er til daglig lærer på Grenaa Gymnasium og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 2009. Han er formand for kommunens kultur- og fritidsudvalg.

Bent Klim Johansen bor i Grenaa med sin kæreste. Han har tre børn og en bonusdatter, og har siden 2014 været formand for HK Stat Østjylland. 

Kandidaterne skal hver finde 25 stillere blandt de lokale medlemmer for at kunne stille op ved en afstemning. 

Vælgerforeningen i Norddjurs har knap 400 medlemmer. Man regner med, at den nye borgmesterkandidat er klar i løbet af april. 

Randers Amtsavis har spurgt de fire kandidater, hvorfor de stiller op. Det kan du klikke her for at læse.

70 meter lang bro sat op ved Grenaa

Grenaa Naturskole, som Flemming Rafn er leder af, har været primus motor på et projekt om en 70 meter lang bro ved stranden i Grenaa. Foto: Anders Tilsted

Em 70 meter lang bro er sat op ved stranden i Grenaa, og planen er, at den skal bruges af både krabbefiskere, kørestolsbrugere, kajakroere og alle andre, der kunne have lyst.

Det skriver Randers Amtsavis.

Broen er sat op ved det område, der bliver kaldt lagunen ved stranden i Grenaa lige over for marinaen. På sigt skal der også sættes en 12 meter lang flydebro op for enden af boren. Der skal desuden lægges et mere fast underlag på stisystemet ved lagunen, der går helt hen til broen, så netop kørestolsbrugere nemt kan komme ud på broen.

- Jeg tænker, at mange familier i sommerhusene kommer til at bruge broen, ligesom den er oplagt til kajakklubben og stand up paddle-klubben. Formidlingsbroen giver os flere muligheder i vores undervisning, men en af de vigtigste ting er, at kørestolsbrugere nu kan komme ud og være med, siger Flemming Rafn, leder af Grenaa Naturskole, til Randers Amtsavis.

Naturskolen har i tæt samarbejde med Norddjurs Kommune været primus motor for broens tilblivelse. Den koster 750.000 kroner, og de penge er hentet hjem fra kommunen, Friluftsrådet og Velux Fonden.

Planen er ifølge Randers Amtsavis, at Naturskolen skal bruge broen til undervisning og formidling. Alle må dog bruge den, men det anbefales, at man ikke bader fra broen, da man i så fald er forholdsvis tæt på Grenaa Marina og sejlbådene.

Vindstød af orkanstyrke rammer Anholt

Anholt ligger smukt i Kattegat. Fredag risikerer den at blive ramt af stormen Otto, og det betyder vindstød af orkanstyrke. Foto: Bo Amstrup

Stormen Otto har kurs mod Danmark, og den risikerer især at ramme Anholt hårdt.

Det oplyser DMI torsdag morgen.

Her varsler de om storm og vindstød af orkanstyrke i dele af Danmark - herunder på Anholt.

I løbet af fredagen forventes stormen at bevæge sig ind over Danmark fra et sydlige Norge. Ifølge DMI vil man i tidsrummet klokken 15 til 23 fredag opleve storm med 25 til 28 sekundmeter vind og vindstød af orkanstyrke på 33 til 35 sekundmeter.

Danske Beredskaber opfordrer til, at man forbereder sig på stormen. Herunder at man sikrer, at alle vinduer og døre er forsvarligt lukkede, at løse genstande er fjernet eller bundet fast, og at større, knækkede grene fjernes fra haven.