Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger NorddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Med Arbejdstilsynets rapport om et krænkende arbejdsmiljø i kommunaldirektørens sekretariat, måtte borgmester Kasper Bjerregaard og resten af økonomiudvalget trække en streg i sandet og sende kommunaldirektøren hjem, mens et eksternt firma undersøger arbejdsmiljøet til bunds. Foto: Asbjørn With

Hvornår er nok nok?

I kølvandet på sagen om den hjemsendte kommunaldirektør og hans tilsyneladende ret hårde og krænkende ledelsesstil, synes jeg, at der er meget at tænke over.

Måske ikke så meget i forhold til kommunaldirektørens konkrete handlinger overfor konkrete medarbejdere, for det er nu ved at blive undersøgt af nogle, der ved noget om den slags.

(Hvis du ikke er helt opdateret på historien om kommunaldirektøren, har jeg samlet links til dig længere nede.)

Mere på det personlige plan, fordi sådan en sag stiller spørgsmålet: Hvornår er nok nok?

Hvornår skal man holde sin kæft og blande sig udenom? Hvornår skal man træde i karakter? Og hvornår skal man gribe ind og komme en ven, en kollega eller en helt fremmed til undsætning?

For mig er det en mavefornemmelse. En indre etik, som på et brøkdel af et sekund afgører den situation, jeg står i. Jeg er helt klar over, at det også kan have konsekvenser at gribe ind i andre menneskers liv og personsfære.

For det er jo det, vi gør, når vi griber ind i en situation, som måske ikke umiddelbart har noget med os at gøre, men hvor den indre etik alligevel byder handling i stedet for stiltiende accept.

Det er nemt at gribe ind, hvis en far svinger armen og giver sin lille datter en syngende lussing midt på parkeringspladsen foran SuperBrugsen. Der tror og håber jeg, at de fleste ville gribe ind.

Men hvad nu hvis en far trak sin datter hen over parkeringspladsen, mens datteren græd? Ville jeg så gribe ind, eller ville min etik byde mig at blande mig udenom, fordi jeg også selv engang stod i en situation, hvor jeg var nødt til at trække min datter ud til bilen og nærmest presse hende ned i barnesædet og spænde selen, fordi tingene var gået lidt skævt?

På samme måde kan mange i Norddjurs Kommune nu naturligt stille sig selv spørgsmålet:

Kunne og skulle jeg have gjort noget, og i givet fald hvad?

Når så mange mennesker har følt sig krænket af én mands handlinger gennem så lang tid, er det en fin anledning til at spørge sig selv, om det etiske kompas er korrekt indstillet?

Det gør borgmester Kasper Bjerregaard (V), når han for første gang siden de hektiske dage, hvor NorddjursLIV afdækkede sagen, taler om sin egen rolle i sagen som kommunens øverste chef.

Også den tidligere borgmester Jan Petersen reflekterer over de år, hvor han var kommunaldirektørens chef, og hvor han faktisk tænkte, at der var noget om det, da han fik henvendelser om kommunaldirektørens ledelsesstil.

At der tilsyneladende er gået mange år, før kommunaldirektørens krænkende adfærd kom frem i lyset er også en påmindelse til os alle sammen om, at vi skal lytte til den indre stemme, som siger fra, hvis noget ikke er i orden.

Og så skal vi handle. Koste hvad det vil. For hvis vi ikke gør det, er vi stiltiende med til at acceptere, at normen flytter sig for, hvornår nok er nok.

Når det så er sagt, er det virkelig dramatisk, når en kommunaldirektør overfuser en politiker så voldsomt, at borgmesteren er nødt til at lægge sig imellem og dæmpe gemytterne.

Men det gjorde Christian Bertelsen faktisk på et møde i økonomiudvalget kort efter det seneste kommunalvalg.

Det er Nye Borgerliges Jens Kannegaard Lundager, som nu fortæller den historie og om, hvordan han blev ganske chokeret over det, han oplevede.

Der bliver også rejst kritik af den undersøgelse, der nu er i gang om arbejdsmiljøet i kommunaldirektørens sekretariat.

Og så får både den tidligere borgmester Jan Petersen (S) og den nuværende borgmester Kasper Bjerregaard (V) kritik for at handle for langsomt og for kluntet.

Det afviser de selv, men der er plads til refleksion og eftertanke.

Den første historie i dette nyhedsbrev er lidt lang, men hvis du vil have det hele med, er det sådan, det er.

Kom du ikke med fra begyndelsen?

Hvis du har fået nok af historien om kommunaldirektøren, så spring den over og gå direkte til historien om hvordan det lykkedes for Jakob Kjærgaard at låne flere end to millioner kroner af fremmede mennesker til sin idé på Anholt.

Tak, fordi du læser med.

Billede af Asbjørn With
Billede af skribentens underskrift Asbjørn With Journalist
Kommunaldirektør Christian Bertelsen blev sendt hjem, mens et eksternt firma skal undersøge arbejdsmiljøet i hans sekretariat. Undersøgelsen skal være færdig og afleveret til Arbejdstilsynet senest 1. april. Foto: Anders Tilsted

Kommunaldirektørs krænkende adfærd er en offentlig kendt hemmelighed, der rækker langt ud over hans eget sekretariat, lyder det nu

Kommunaldirektør Christian Bertelsen er sendt hjem, mens et eksternt konsulentfirma undersøger arbejdsmiljøet i kommunaldirektørens eget sekretariat.

Det er den foreløbige følge af de anklager om krænkende adfærd, medarbejderne i sekretariatet via Arbejdstilsynet har rettet mod deres chef.

Men undersøgelsen er alt for smal. Det mener flere medarbejdere, politikere og fagforeningen HK. Først og fremmest fordi der er så få medarbejdere i sekretariatet, heraf mange nye, at det bliver alt for nemt at regne ud, hvem der siger hvad.

Desuden påpeger flere, at problemet rækker langt ud over sekretariatets vægge. Både medarbejdere i andre afdelinger, politikere og fagforeningen HK kender til episoder om kommunaldirektørens angiveligt brutale og krænkende adfærd.

Tidligere borgmester Jan Petersen (S) har erkendt, at han har fået en uofficiel henvendelse, og nu kan NorddjursLIV fortælle, at den nuværende borgmester, Kasper Bjerregaard (V), har måttet gribe ind og lægge sig imellem, da kommunaldirektøren overfusede en politiker på et møde i økonomiudvalget kort efter det seneste valg.

Borgmester Kasper Bjerregaard (V) er optaget af at opfylde Arbejdstilsynets krav om at få undersøgt arbejdsmiljøet i den nu hjemsendte kommunaldirektørs sekretariat. Imens kommer der stadig flere eksempler på kommunaldirektørens krænkende adfærd frem i lyset. Eksemplerne kommer både fra nuværende og tidligere ansatte i andre afdelinger i kommunen, men også fra fagforeningen HK og fra Nye Borgerliges medlem af økonomiudvalget Jens Kannegaard Lundager.

Kommunaldirektør Christian Bertelsen er sendt hjem, og et eksternt rådgivningsfirma er nu i gang med at undersøge arbejdsmiljøet blandt medarbejderne i hans sekretariat.

Men både medarbejdere, flere politikere og fagforeningen HK mener, at undersøgelsen er alt for smal. Den burde som minimum også omfatte de mellem 12 og 17 medarbejdere, som har forladt sekretariatet i løbet af de seneste år.

- Der er så få ansatte i sekretariatet, at jeg godt kan frygte for, om de tør sige sandheden. Alene fordi det med så mange nye er det relativt nemt at udpege, hvem der siger hvad, også selv om undersøgelsen skal være anonym, siger Hans-Henrik Hansen, der er formand for de kommunalt ansatte medlemmer af fagforeningen HK i Østjylland.

Formand for de kommunalt ansatte medlemmer af fagforeningen HK i Østjylland, Hans-Henrik Hansen, er meget skeptisk. Både overfor den undersøgelse, der nu er sat i gang og overfor nuværende og tidligere borgmesters håndtering af det dårlige arbejdsmiljø i den hjemsendte kommunaldirektørs sekretariat. Foto: Brian Rasmussen

Borgmester Kasper Bjerregaard (V) holdt sig i første omgang til, at Arbejdstilsynet har krævet en undersøgelse af det nuværende arbejdsmiljø.

- Det er mit fokus lige nu. Vi har som Arbejdstilsynet har påbudt os hyret en ekstern rådgiver til at gennemføre undersøgelsen. Det er rådgiverens opgave at sikre, at den undersøgelse, der gennemføres er metodisk i orden. Det er jeg tryg ved, sagde Kasper Bjerregaard.

Derfor havde han i første omgang ikke til sinds at udvide undersøgelsen.

NorddjursLIV har talt med flere nuværende og især tidligere medarbejdere i sekretariatet. Og de fleste af de tidligere medarbejdere udtrykker stor frustration og ærgrelse over, at deres oplevelser ikke skal være en del af undersøgelsen.

Borgmester Kasper Bjerregaard (V) er indstillet på at udvide undersøgelsen af arbejdsmiljøet i kommunaldirektørens sekretariat, så også tidligere medarbejdere på den ene eller den anden måde får mulighed for at blive hørt. Foto: Asbjørn With

Den besked lader også til at være nået frem til borgmesteren. Da NorddjursLIV spørger ind til undersøgelsens omfang igen, er borgmesteren indstillet på også at lade tidligere medarbejdere komme til orde som en del af undersøgelsen.

- Jeg er selvfølgelig interesseret i, at vi får undersøgt det her ordentligt. Jeg har modtaget et ønske om at inddrage tidligere medarbejdere. Det har jeg reageret på med det samme, og derfor er vi lige nu ved at undersøge, hvordan tidligere medarbejdere også kan få mulighed for at blive hørt, siger Kasper Bjerregaard nu.

Krænkelser stopper ikke i sekretariatet

De østjyske ansatte i HKs formand, Hans-Henrik Hansen, mener, at undersøgelsen af arbejdsmiljøet burde bredes ud til alle organisationens 3.000 ansatte, hvis man for alvor vil have overblik over, hvordan arbejdsmiljøet er efter snart seks år med Christian Bertelsen som øverste chef.

HK kommunal i Østjylland mener, at undersøgelsen af det dårlige arbejdsmiljø i kommunaldirektørens sekretariat burde udvides til at omfatte alle godt 3000 medarbejdere i hele kommunen. Foto: Asbjørn With

- Hvis det i mange år har været normen, at man kan opføre sig sådan, som kommunaldirektøren tilsyneladende har gjort, så smitter det i resten af organisationen. Normen flytter sig efter den øverste chef. Vi har allerede indikationer på dårligt arbejdsmiljø i andre afdelinger af Norddjurs Kommune, og derfor mener jeg, at man skal få undersøgt omfanget i hele organisationen, siger Hans-Henrik Hansen.

Den mulighed har den socialdemokratiske gruppe i kommunalbestyrelsen længe set som en god ide. Faktisk siden det i 2022 blev vedtaget at lave en tilbundsgående undersøgelse af situationen på socialområdet.

Og tidligere borgmester Jan Petersen (S) mener stadig, at det er en vej at gå.

- Det har vi i Socialdemokratiet ment længe, konstaterer Jan Petersen.

Den tidligere borgmester, Jan Petersen (S), og den socialdemokratiske gruppe ser positivt på en undersøgelse af arbejdsmiljøet i hele organisationen. Foto: Asbjørn With

Borgmester Kasper Bjerregaard (V) ser stadig lidt anderledes på muligheden for at undersøge arbejdsmiljøet i hele kommunen, end hans forgænger gør.

- Norddjurs Kommune er en meget stor organisation. Jeg mener ikke, at problemerne, der skal undersøges i kommunaldirektørens sekretariat er gennemgående i hele kommunen - lige fra rådhus til folkeskoler til ældrepleje.

- Men hvis HK har viden om udfordringer, så håber jeg da, at de vil informere os om dem, så vi kan agere på det, siger Kasper Bjerregaard, som for nuværende afviser en undersøgelse af arbejdsmiljøet i hele kommunen.

Frustrationen er stor

Selve undersøgelsen af arbejdsmiljøet i kommunaldirektøren sekretariat består af et spørgeskema og et personligt interview med de nuværende medarbejdere.

Og selv om medarbejderne generelt er glade for, at der nu bliver lyttet til deres oplevelser, mener flere, at der stadig er problemer med måden, der spørges på i spørgeskemaet.

- Vi er frustrerede over, at det ikke er muligt at svare på, om man har oplevet andre blive udsat for krænkende adfærd, siger en medarbejdere til NorddjursLIV, som har set de spørgsmål, der indgår i spørgeskemaet fra den eksterne virksomhed, der gennemfører undersøgelsen.

Et andet problem med undersøgelsen er, at den kun omfatter sekretariatet og ikke andre afdelinger i kommunen.

NorddjursLIV har talt med flere end 20 nuværende og tidligere medarbejdere og ledere. Både i kommunaldirektørens sekretariat og i andre afdelinger i kommunen.

Mange af dem, NorddjursLIV har talt med, der hverken arbejder eller har arbejdet i kommunaldirektørens sekretariat, men i andre afdelinger af den kommunale forvaltning, er dybt frustrerede over, at deres oplevelser ikke er relevante i undersøgelsen af kommunaldirektørens brutale og krænkende ledelsesstil.

- Det er helt vildt, at man ikke er interesseret i at undersøge det her problem bredere. For det er meget bredere, som en tidligere medarbejder, der aldrig har arbejdet i kommunaldirektørens sekretariat, siger til NorddjursLIV.

Borgmesteren mener dog, at alle har mulighed for at give deres mening til kende.

- Jeg er netop interesseret i at komme hele vejen rundt, understreger Kasper Bjerregaard.

Borgmesterens dør er altid åben, hvis man som medarbejder eller chef har brug for en fortrolig samtale. Foto: Asbjørn With

- Derfor har jeg reageret med det samme på ønsket om at inddrage tidligere medarbejdere, ligesom jeg har meldt om en "åben-dør" til fortrolige samtaler med mig. Det er sagt både til medarbejderne i det sekretariat, det drejer sig om og til tillidsfolkene på området, som jeg havde et godt møde med i torsdags, fortsætter borgmesteren.

Borgmesteren lagde sig imellem

Samlet set er NorddjursLIV bekendt med episoder, som af medarbejderen eller lederen selv bliver betragtet som psykiske krænkelser, i seks forskellige afdelinger udenfor sekretariatet fordelt på ni personer.

Og derfor burde undersøgelsen være bredere end kun kommunaldirektørens sekretariat, mener fagforeningen HK og flere politikere, NorddjursLIV har talt med.

Jeg var faktisk chokeret over, at en topembedsmand kunne opføre sig på den måde

Jens Kannegaard Lundager (NB)

Blandt politikerne er Nye Borgerliges medlem af kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget Jens Kannegaard Lundager.

Nye Borgerliges Jens Kannegaard Lundager var rystet, da han på et møde i økonomiudvalget kort efter kommunalvalget oplevede kommunaldirektøren overfuse en politikerkollega så voldsomt, at borgmesteren måtte gå imellem for at dæmpe gemytterne. Foto: Asbjørn With 

Han har selv oplevet kommunaldirektørens udfald. Ikke mod en medarbejder eller mod sig selv, men overfor en politikerkollega i økonomiudvalget.

- Det var et af de første møder efter valget i 2021. Kommunaldirektøren overfusede en af mine politikerkolleger. Det var en meget voldsom oplevelse, og det var ved at udvikle sig så voldsomt, at borgmesteren måtte gå imellem og dæmpe kommunaldirektøren, fortæller Jens Kannegaard Lundager.

- Jeg var faktisk chokeret over, at en topembedsmand kunne opføre sig på den måde. Jeg var rystet, da jeg kørte hjem fra det møde, og det sidder faktisk stadig i kroppen på mig. Også selv om det ikke var mig det direkte gik ud over, siger Jens Kannegaard Lundager.

Flere andre medlemmer af økonomiudvalget bekræfter historien overfor NorddjursLIV.

Konfronteret med episoden bekræfter borgmester Kasper Bjerregaard med det samme, at den fandt sted.

Når situationen i kommunen er stabiliseret, vil Kasper Bjerregaard reflektere over, hvordan han som kommunens øverste chef har håndteret situationen om kommunaldirektøren og det dårlige arbejdsmiljø. Foto: Asbjørn With

– Jeg ser mig selv som et menneske, der griber ind, hvis jeg oplever noget, der ikke er i orden. Og det bekræfter episoden, som Jens Kannegaard refererer til jo også. Jeg greb ind, da noget ikke var i orden, siger Kasper Bjerregaard.

Han husker ikke umiddelbart, hvad mødet handlede om, men han husker udmærket situationen med kommunaldirektøren.

– I den situation, der opstod, lagde jeg mig imellem og dæmpede situationen. Jeg kan huske, at jeg rystede den af mig og tænkte, at nu var den taget, siger Kasper Bjerregaard, som ikke vil fortælle, om det efterfølgende resulterede i repressalier overfor kommunaldirektøren.

– Det er mest ordentligt, at jeg holder det for mig selv, siger borgmesteren.

Episoden stiller igen spørgsmålstegn ved, hvorvidt Kasper Bjerregaard kendte til kommunaldirektørens tilsyneladende, krænkende adfærd.

Alene på baggrund af sin egen oplevelse giver Jens Kannegaard Lundager ikke meget for borgmesterens forsikring om, at han intet vidste om kommunaldirektørens problemer med at holde sig indenfor stregerne.

Jens Kannegaard Lundager (NB) frygter, at der er mange andre end de ansatte i kommunaldirektørens sekretariat, der har oplevet kommunaldirektørens hårde ledelsestil. Foto: Asbjørn With

- Når medarbejderne i sekretariatet har den slags oplevelser, som de giver udtryk for overfor Arbejdstilsynet, og når jeg selv har oplevet, hvor opfarende og voldsom kommunaldirektøren kan være, endda overfor en politiker, så tvivler jeg ikke på, at der er flere i organisationen, der har oplevet noget, vi har brug for at få frem i lyset, siger Jens Kannegaard Lundager.

- Jeg skal kigge ind i mig selv

For Kasper Bjerregaard er det stadig for tidligt at konkludere, om han i kraft af sin titel som borgmester, og med det dermed følgende ansvar som øverste chef i Norddjurs Kommune, har handlet tids nok og korrekt i sagen om kommunaldirektørens krænkende adfærd overfor medarbejderne.

– Jeg er helt klar over, at jeg skal evaluere min egen indsats i den her sag på et tidspunkt. Men der er jeg ikke endnu.

- Lige nu er der en opgave, der skal løses. Der er nogle medarbejdere og nogle chefer, der skal tages hånd om, og der er en kommune, der stadig skal fungere. Det bruger jeg lige nu al min tid på, siger borgmesteren.

- Men når der kommer lidt ro på, skal jeg personligt tænke over, om der er noget, jeg skulle have set eller noget, jeg skulle have gjort anderledes. Det tror jeg vi er mange, der skal. Det går fra chefer, politikere, tillidsfolk, kolleger. Alle skal vi reflektere over egen indsats, konstaterer Kasper Bjerregaard.

- Jeg kan se, at der nu er mange, der i medierne fortæller, hvor meget de vidste, og hvad der burde være gjort. Tilbage står imidlertid, at ingen rent faktisk gjorde noget. Med undtagelse af den tidligere borgmester ser jeg ikke megen refleksion over egen manglende indsats. Det tillader jeg mig at undre mig over, siger Kasper Bjerregaard, med henvisning til sin forgænger Jan Petersen (S), og fortsætter:

- Refleksion er der dog heldigvis internt, hvor både medarbejdere og ledelse reflekterer og har et ønske om at arbejde på at nå hinanden, selvom alle er i en sårbar position. Jeg håber vi kan få ro, så vi kan komme hele vejen rundt i undersøgelsen, så organisationen kan komme videre.

Er tærsklen det rigtige sted?

Borgmesteren sætter særligt ord på, om den tærskel, der skal få en chef til at reagere, ligger det rigtige sted.

Mange medarbejdere, tidligere og nuværende, har fortalt om de tynde vægge i sekretariatet, hvor det er umuligt at overhøre, om naboen sætter en kaffekop på plads i underkoppen.

Jeg har ikke følt anledning til at gribe ind

Kasper Bjerregaard (V)

Det skal ikke forstås, som at væggene "har ører," men helt bogstaveligt: Der er meget, meget lydt.

Derfor undrer det medarbejdere, at borgmesteren ikke har hørt noget, der kunne give anledning til bekymring.

- Jeg har selvfølgelig hørt, at bølgerne er gået højt, og at stemmer er blevet hævet. Men jeg har ikke følt anledning til at gribe ind. Det er meget beklageligt, hvis der er medarbejdere, der har oplevet uacceptabel adfærd, og jeg er ked af, hvis jeg har sendt signaler om, at man ikke kunne komme til mig.

Lige nu kæmper alle, både medarbejdere og chefer, på rådhuset i Grenaa for at borgere og samarbejdspartnere oplever en kommune, der fungerer. Foto: Asbjørn With

- Det er jeg rigtig træt af og ked af. Hvis der er situationer, hvor jeg skulle have grebet ind, eller hvis der er situationer, hvor jeg skulle have sagt noget eller gjort noget, så er jeg rigtig ked af det, siger Kasper Bjerregaard.

For han vil ikke være en del af en organisation, hvor medarbejdere går på arbejde med ondt i maven eller det, der er værre.

– Vi skal have taget hånd om det her, og det gør vi nu, siger borgmesteren.

En offentlig hemmelighed

De mange nuværende og tidligere medarbejdere og ledere i Norddjurs, NorddjursLIV gennem de seneste uger har talt med om kommunaldirektørens ledelsesstil, kender alle sammen, uden undtagelse, til hans hårde måde at være leder på.

Det har været en offentlig hemmelighed i mange år, at man skal passe på, når kommunaldirektøren kommer og helst dukke hovedet

Anonym medarbejder

De fleste har oplevet det på egen krop, resten har talt med kolleger, som har oplevet et meget ubehageligt møde med kommunaldirektøren.

Dermed bliver de ikke automatisk repræsentative for alle 3.000 medarbejdere, men de fordeler sig på mange forskellige dele af kommunens organisation og repræsenterer ansættelser fra nyansatte til chefer.

- Det har været en offentlig hemmelighed i mange år, at man skal passe på, når kommunaldirektøren kommer og helst dukke hovedet, siger en nuværende medarbejder, som ikke er ansat i sekretariatet, til NorddjursLIV.

Hos fagforeningen HK er der ikke meget ros til hverken den tidligere eller den nuværende borgmesters håndtering af de advarselssignaler, der gennem årene er sendt om kommunaldirektørens grove og krænkende opførsel.

- Både den tidligere borgmester og den nuværende burde have grebet ind for længe siden, siger formanden for de kommunalt ansatte HK'ere i Østjylland, Hans-Henrik Hansen.

Usædvanligt at det er kommunaldirektøren

Problemer med arbejdsmiljøet er ikke en nyhed, konstaterer de i HK. Det er et problem mange steder og på mange forskellige slags arbejdspladser. Også i kommuner.

Det usædvanlige ved situationen i Norddjurs er, ifølge Hans-Henrik Hansen, at det er den øverste chef, kommunaldirektøren, som tilsyneladende er problemet.

For det er, ifølge Hans-Henrik Hansen, den øverste chef, der sætter standarden og er den leder, de andre vil følge.

Og så gør han opmærksom på, at kommunaldirektørens chef er politikerne, og i første instans er det borgmesteren, der arbejder tæt sammen med kommunaldirektøren hver eneste dag.

De kommunalt ansatte HK’eres formand kalder politikernes og i særdeleshed borgmesterens håndtering af sagen med Arbejdstilsynets påbud på baggrund af medarbejdernes udtalelser om krænkende adfærd fra kommunaldirektørens side for "langsom og kluntet."

- Hvis man havde fået den slags påbud i Randers, Aarhus eller Silkeborg, så tror jeg, at kommunaldirektøren var blevet sendt hjem samme eftermiddag. Jeg tror ikke, man ville tillade, at han gik rundt på rådhuset i ugevis, siger Hans-Henrik Hansen, som ikke forstår en lyd af, hvorfor økonomiudvalget ikke blev orienteret med det samme.

Siden arbejdstilsynets afgørelse og påbud i forhold til arbejdsmiljøet i kommunaldirektørens sekretariat landende på borgmester Kasper Bjerregaards bord i december, har han rådgivet sig med Kommunernes Landsforening, KL, om situationen.

- Jeg har spurgt dem til råds, og de har rådgivet og hjulpet mig som borgmester, siger Kasper Bjerregaard.

Borgmesteren har også rådført sig med Arbejdstilsynet i forhold til at kategorisere deres påbud.

Vrøvl om fordøren

Som borgmester Kasper Bjerregaard tidligere forklarede til NorddjursLIV, var der ikke tale om, at Arbejdstilsynet havde givet en gul eller en rød smiley, og derfor skulle økonomiudvalget ikke orienteres.

Det argument giver Hans-Henrik Hansen ingenting for.

- Hvem skal så varetage medarbejdernes interesser?

- Hvem skal medarbejderne gå til, når der er problemer med deres øverste chef, hvis borgmesteren ikke mener, at økonomiudvalget skal orienteres? Den øverste ledelse giver selv udtryk for overfor Arbejdstilsynet, at det slet ikke er så slemt, som medarbejderne siger. Og borgmesteren vil ikke bringe sagen frem til de andre politikere. Hvor efterlader det medarbejderne, spørger Hans-Henrik Hansen.

Han kalder det kluntet, at både den tidligere borgmester Jan Petersen (S) og den nuværende borgmester Kasper Bjerregaard (V) dækker sig bagved et argument om, at de ikke har fået en officiel henvendelse om problemerne. Altså at der bliver givet besked via fordøren, som Kasper Bjerregaard har formuleret det.

- Det er simpelthen noget vrøvl. Alle whistleblower-ordninger bygger jo netop på, at ting ikke kommer ind ad fordøren, som Kasper Bjerregaard sagde, siger Hans-Henrik Hansen.

Borgmester Kasper Bjerregaard medgiver, at whistleblower-ordninger ikke duer til den her slags problemer med arbejdsmiljøet, hvilket han gør opmærksom på eksplicit fremgår af beskrivelsen for Norddjurs Kommunes whistleblower-ordning.

- Vi skal se på, om vi i fremtiden kan gøre noget andet eller noget anderledes for at sikre, at vi ikke ender i den her situation igen, siger Kasper Bjerregaard.

Pligt til at reagere

Fint nok, konstaterer formanden for de kommunalt ansatte medlemmer af HK i Østjylland, Hans-Henrik Hansen, men konstaterer også at:

- Når man som borgmester får kendskab til, at medarbejderne har problemer, er man som den øverste chef i kommunen forpligtet til at gøre noget ved det. Det er ikke en undskyldning, at man ikke har fået en officiel henvendelse fra en tillidsrepræsentant eller en fagforening, siger han, og henviser til at også den tidligere borgmester, Jan Petersen, fik viden om, at der var problemer med kommunaldirektøren.

Dog uden at han foretog sig noget, og da der ikke kom en officiel henvendelse, skete der ikke mere dengang.

TV2 Østjylland bragte historien ”Borgmestre afviser alt: Har aldrig hørt om krænkelser”, men det tog Jan Petersen afstand fra på Facebook.

Jan Petersen (S) på Facebook

Jeg er i sagen om arbejdsmiljøet i Norddjurs Kommune blevet spurgt af presse og andre om, hvad jeg vidste. Jeg har svaret, at der ikke forelå nogen sag fra Arbejdstilsynet i min tid og der var ikke nogle formelle henvendelser til mig.

Men jeg har også på spørgsmålet om der forelå nogle uformelle henvendelser svaret ja.

Jeg fik en uformel henvendelse og bad om at få det formelt og at de faglige organisationer deltog i en eventuel henvendelse. Det var vi enige om var vejen videre. Jeg forberedte mig personligt på, hvorledes jeg skulle håndtere det og søgte derfor ekstern råd.

Der kom imidlertid ikke en efterfølgende formel henvendelse og jeg skal ikke svare på, hvorfor den ikke kom. Det må de faglige organisationer udtale sig om. Det er jeg selvfølgelig ærgerlig over i dag.

Herefter havde jeg ikke noget grundlag for at gå videre.

Overskriften på TV2Østjyllands overskrift om, at borgmestre - herunder mig - afviser alt, har aldrig hørt om krænkelser - er derfor ikke dækkende for mine udtalelser til TV2Østjylland og det der er sket og det jeg har oplyst og udtalt. Det kunne medarbejderne i Norddjurs selvfølgelig ikke vide dengang og jeg har kun denne mulighed for at fortælle det nu.

Jeg er ikke medlem af økonomiudvalget og i dag menigt medlem af den socialdemokratiske gruppe i kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og i alle andre aspekter i denne sag henviser jeg til min gruppeformand Lars Møller.

Jan Petersens eget opslag på Facebook

NorddjursLIV har dog i de seneste uger fået kendskab til flere episoder, hvor henholdsvis Jan Petersen og Kasper Bjerregaard har overværet situationer, enten fysisk eller virtuelt, hvor den medarbejder, det gik ud over, selv betegner kommunaldirektørens opførsel som psykiske overgreb.

Jeg er faktisk af den opfattelse, at det kan have noget på sig

Jan Petersen (S)

Jan Petersen husker selv en episode, hvor han fik en uofficiel henvendelse om problemer med kommunaldirektørens ledelsesstil.

- Jeg giver meget klart udtryk for, at jeg gerne vil mødes med de faglige organisationer. Jeg er faktisk af den opfattelse, at det kan have noget på sig. Jeg kunne også godt se, at der var stor udskiftning blandt medarbejderne i sekretariatet.

- Derfor søger jeg også ekstern rådgivning til, hvordan situationen skal håndteres, fortæller Jan Petersen, da NorddjursLIV spørger, om der har været episoder, hvor den tidligere borgmester er blevet gjort bekendt med problemer med kommunaldirektørens ledelse.

- Jeg ventede, og der skete ingenting. Jeg spurgte uofficielt til, om der skete noget, men det kom aldrig videre. Det er jeg rigtig ærgerlig over i dag, for måske kunne vi have undgået den situation, vi nu står i, hvis vi havde fået taget hånd om det dengang, siger Jan Petersen.

Jan Petersen beklager

Da NorddjursLIV konfronterer den tidligere borgmester med flere episoder, hvor Jan Pedersen har været til stede, og hvor en medarbejder efterfølgende føler sig krænket af kommunaldirektøren, beklager Jan Petersen, hvis han ikke har set det, han burde have set.

- Min tilgang til en hård tone har altid været at forsøge at mægle og genskabe en god stemning. Jeg skulle måske have været mere opmærksom på, hvordan den hårde tone blev opfattet af andre, erkender Jan Petersen.

- Jeg er både ked af og frustreret over, at det måske havde været muligt at gribe ind langt tidligere, så vi ikke var kommet hertil. Måske har jeg også undervurderet, hvor svært det har været for en medarbejder at banke på til mit kontor og fortælle, hvordan de har oplevet det, siger Jan Petersen.

Politikerne skal hurtigt på banen

For HK’s formand for de kommunalt ansatte i Østjylland, Hans-Henrik Hansen, er det helt afgørende, at politikerne hurtigt kommer på banen, når de får oplysninger om, at der er problemer med især de øverste administrative chefer.

For man kan ikke forvente, at de chefer, problemerne handler om, selv banker på døren til politikerne og fortæller, at der er problemer.

- Mange af vores medlemmer, der arbejder i Norddjurs, har flere gange fortalt, at især den øverste ledelse bagatelliserer problemerne og gemmer dem nede i punktet eventuelt. Der sker af frygt for, at de selv kan blive ramt, hvis de lægger sig ud med deres egen chef, kommunaldirektøren, mener Hans-Henrik Hansen.

- Derfor skal politikerne meget hurtigt på banen som garant for, at der ikke bliver puttet med problemerne, mener han.

Det medgiver både den nuværende borgmester Kasper Bjerregaard (V) og den tidligere borgmester Jan Petersen (S).

Men de stiller også spørgsmålstegn ved HK og de øvrige fagforeningers tøven i sagen.

- Hvis HK Kommunal har vist det her længe, hvorfor har de så ikke ringet, spørger borgmestrene.

Ikke for at fralægge sig ansvaret som kommunens øverste chef, men for understrege, at alle har en forpligtelse til at reagere, hvis tingene ikke er, som de skal være.

Hans-Henrik Hansen afviser fuldstændigt de to borgmestre.

- Hvis vi i HK selv havde handlet aktivt, ville det være et historisk og et eklatant brud med ledelsesretten. Det ville trække store overskrifter. Ikke blot nationalt. Ledelsesretten og pligten for den sags skyld er alene arbejdsgivernes, siger Hans-Henrik Hansen og fortsætter:

- Arbejdsmiljøloven siger også, at alle arbejdsgivere er forpligtigede til at sikre et fuldt forsvarligt arbejdsmiljø. Ikke tilnærmelsesvist.

Skyder tilbage

Det svar giver Jan Petersen til gengæld ikke meget for.

- Jeg forstår slet ikke den kritik, når han ved, at jeg lavede en aftale med dem, der henvendte sig om, at de tog kontakt med deres faglige organisation - i dette tilfælde HK - og at de henvendte sig formelt. Det skete bare aldrig, heller ikke selvom jeg rykkede for det, konstaterer Jan Petersen.

Den tidligere borgmester Jan Petersen (S) er frustreret og ærgerlig over, at fagforeningerne ikke bed til bolle, da de havde chancen for flere år siden. Foto: Asbjørn With

Status er at Norddjurs Kommune lige nu, ifølge borgmester Kasper Bjerregaard, bruger rigtig mange kræfter og ressourcer på at arbejde med situationen, og på at køre kommunen videre, så samarbejdspartnere, medarbejdere og borgere oplever en kommune, der stadig fungerer.

- Direktionen og jeg er trådt tæt sammen for at sikre, at tingene bliver gjort, og at der ikke er noget der falder ned mellem to stole. Hverken internt i organisationen eller eksternt i forhold til kommunens relationer til resten af verden, forsikrer Kasper Bjerregaard, med henvisning til velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsen og fællesforvaltningsdirektør Kim Bruun Nielsen, som fordeler kommunaldirektørens opgaver mellem sig.

Det gør de foreløbigt indtil undersøgelsen af arbejdsmiljøet i kommunaldirektørens sekretariat er afsluttet og sendt til Arbejdstilsynet 1. april.

NorddjursLIV har været i kontakt med kommunaldirektør Christian Bertelsen.

Han ønsker ikke at udtale sig.

Jakob Kjærgaards drøm om at købe Dørken på Anholt bliver nu til virkelighed. Privatfoto

Jakob Kjærgaards projekt lykkedes: Nu kan han købe Dørken på Anholt og sætte stedet i stand

Jakob Kjærgaard havde en drøm. Han ville gerne købe værtshuset Dørken på Anholt, men uden hjælp fra banken eller investorer. Derfor satte han gang i en såkaldt crowdlending, og den nåede mandag sit mål på 2,1 millioner kroner.

Jakob Kjærgaard havde inden svært ved at forestille sig, at folk ville låne projektet penge, så han er fuld af taknemmelighed over, at det rent faktisk er lykkedes.

Nu skal handlen med bygningen gennemføres, stedet skal sættes i stand med nyt tag og en gang ude i fremtiden skal der også etableres gindestilleri.

277 mennesker har lånt Anholt Destillery ApS med Jakob Kjærgaard i spidsen penge gennem den crowdlending, han satte gang i for en måned siden. Selv er han blæst bagover af taknemmelighed over, at målet på 2,1 millioner kroner lykkedes. Nu skal handlen gennemføres, stedet skal sættes i stand, og på sigt skal der også etableres gindestilleri.

Mandag var en særdeles god dag for Jakob Kjærgaard.

Her rundede den crowdlending, som hans firma Anholt Destillery ApS med ham selv i spidsen havde sat gang i for godt og vel fire uger siden, nemlig målet på 2.100.000 kroner.

- Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg havde svært ved at tro, det kunne lade sig gøre. Tænk, at man bare kan spørge folk, om de vil låne en penge, og så vil de det, siger Jakob Kjærgaard.

En crowdlending foregår på den måde, at private - eller firmaer - låner en given aktør penge, som de får tilbage på et senere tidspunkt med renter oveni beløbet.

Jeg er så glad og taknemmelig for, at målet nu er nået

Jakob Kjærgaard

I Jakob og hans firmas tilfælde, er der tale om lån ned til 1.000 kroner, som man får tilbage med 6 procent i rente. I alt har 277 mennesker lånt Jakob Kjærgaard de 2,1 millioner kroner.

- Det gik langsomt i starten, men da der først kom skub i det, gik det virkelig stærkt, siger han.

Jakob Kjærgaard har siden 2017 drevet værtshuset Dørken på Anholt, og hele tiden med en drøm om en dag selv at blive ejer af stedet. Da den tid kom, havde Jakob Kjærgaard ikke alle pengene i sin egen tegnebog, og i stedet for at låne pengene i banken eller indgå et samarbejde med en investor, valgte han at bede de lokale om hjælp.

- Har man alligevel penge stående i banken, hvor man næsten ikke får renter, så får man seks procent ud af at låne pengene til mig. Det, tror jeg, mange finder appellerende, har Jakob Kjærgaard tidligere sagt til NorddjursLIV.

Værtshus om sommeren - gindestilleri om vinteren

Håbet var i starten, at projektet ville indbringe én millioner kroner i lån, for så var der til at købe bygningen og give stedet en mindre istandsættelse.

Drømmen var dog de 2,1 millioner kroner, for så var der råd til en mere gennemgribende istandsættelse og et nyt tag.

- Jeg er så glad og taknemmelig for, at det mål nu er nået, siger Jakob Kjærgaard.

Han regner med, at handlen med bygningen falder på plads i løbet af de næste 14 dage, og så kommer han til at bruge krudt på at sætte stedet i stand.

- Det skal have en overhaling og et nyt tag, og jeg har også nogle ønsker for, hvordan man kan lave baren lidt om, siger han.

Jakob Kjærgaard får i dag produceret Anholt Gin i Nordjylland, men håbet er, at produktionen kan flyttes til Anholt. Privatfoto

For de 2,1 millioner kroner håber Jakob Kjærgaard også - længere ude i fremtiden - at kunne etablere destilleri i bygningerne sammen med værtshuset. Udover at drive Dørken, er Jakob Kjærgaard nemlig også medejer af Anholt Gin.

- I dag produceres Anholt Gin i Nordjylland, og det betyder, at vi skal fragte både vand og enebær fra Anholt til Nordjylland. Når ginen så er færdig, skal den tilbage til Anholt. Udover at det er besværligt, er det også både ressourcekrævende og lidt spild af CO2, har Jakob Kjærgaard tidligere sagt til NorddjursLIV.

De kommende år bliver fokus dog på at holde baren kørende og tjene penge, så de 277 mennesker kan få deres penge igen. Derefter er der også et hav af tilladelser, der skal på plads, inden man kan begynde opførelsen af destilleriet.

Vigtigst er det, at værthuset Dørken vil bestå - både nu og i fremtiden - men Jakob Kjærgaard tror på, at hans drøm om i fremtiden at kombinere værtshus om sommeren med gindestilleri om vinteren kan blive til noget.

- Første spadestik til destilleriet er taget, og jeg glæder mig til at kunne realisere den del ude i fremtiden, siger han.

Marianne Andersen, forpagter af Hotel Crone, måtte mandag erklære sig konkurs og lukke hotellet. Allerede dagen efter var det åbnet igen, da ejer Frits Jensen trådte til. Arkivfoto: Asbjørn With

Hotel Crone har fået ny forpagter. Kommunen modtager 1,7 millioner kroner i forlig. Venstre skal finde ny folketingskandidat på Djursland

Her får du ugens nyhedsoverblik fra Norddjurs.

ㅤㅤㅤㅤㅤ

Marianne Andersen skal ikke længere drive Hotel Crone: Først corona og så energi- og fødevarekrise har gjort det umuligt at drive hotel

Marianne Andersen, forpagter af Hotel Crone, har kæmpet en hård kamp, men nu må hun give op. En skilsmisse, corona og stigende føde- og elpriser har gjort det for svært for hende at drive hotellet. Arkivfoto: Asbjørn With

- 1. marts 2019 åbnede jeg for første gang døren til Hotel Crone, og nu er det slut.

Sådan indleder Marianne Andersen, forpagter af Hotel Crone i Grenaa, mandag et opslag på hotellets facebookside.

Her forklarer hun, at lukningen af hotellet og den medfølgende restaurant skyldes først to år med corona og medfølgende nedlukninger, og derefter en krig, der har betydet stigende priser på både fødevarer og el.

- Jeg har gjort mit bedste, men det var ikke godt nok. Derfor står jeg nu efter fire år og bliver nødt til at give op og lukke hotellet, skriver hun videre.

Randers Amtsavis har været i kontakt med Marianne Andersen, der har erklæret sig selv konkurs.

- Da jeg kunne se, at med et efterslæb fra corona og en ny moms på vej, så kunne det hele ikke hænge sammen, fortæller hun til avisen.

Hun forklarer også, at hun er blevet skilt fra sin mand, som hun drev hotellet sammen med.

- Så overskuddet er der bare ikke lige nu til at kæmpe 16-18 timer om dagen på hotellet, siger hun til Randers Amtsavis.

Det er Frits Jensen, der siden 2019 har ejet Hotel Crone og forpagtet det ud  til Marianne Andersen.

Ifølge Randers Amtsavis har han i sinde at stå for driften, og derfor er hotellet allerede tirsdag genåbnet.

- Jeg har slet ikke taget stilling til endnu, om jeg også skal fortsætte med at drive Hotel Crone, eller om jeg skal finde en forpagter, sagde han tirsdag til avisen kort inden et møde med medarbejderne.

Venstre skal finde ny folketingskandidat på Djursland

Jens Kloppenborg har meddelt, at han ikke stiller op til Folketinget for Østjylland ved næste valg. Pressefoto

Det blev et skuffende resultat for Venstres Jens Kloppenborg, der ved seneste folketingsvalg stillede op for Østjylland-kredsen.

1.111 stemmer blev det til, og det rakte altså ikke til en plads i Folketinget.

Tirsdag meddelte han så sin kredsbestyrelse, at han ikke stiller op til Folketinget ved næste valg.

- Venstre fik den største lussing længe af vælgerne, ved valget i november, og det slag var ikke mindre i Østjyllands storkreds, hvor jeg var opstillet, skriver han selv på sin facebookside onsdag.

Jens Kloppenborg er født og opvokset ved Egå, og er i dag bosat i Vedbæk. Sammen med sin familie har han sommerhus ved Helgenæs, og han håbede, at han kunne trække stemmer især fra vælgerne i Aarhus. Sådan gik det dog ikke.

- At være folketingskandidat er ikke hvilestilling. Det er hårdt arbejde med politikudvikling, debatskabende adfærd, fysisk tilstedeværelse, indsamling af midler og aktivering af gode kræfter. Derfor kræver det mere, end jeg kan tilbyde, med den afstand til Østjylland jeg har i dag. Jeg undervurderede nemlig hvor meget ens folkeregisteradresse også kan betyde for en kandidat, hvilket også blev et emne i valgkampen, skriver han videre.

Ved seneste kommunalvalg blev Jens Kloppenborg valgt ind i kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune, og her har han nu tænkt sig at lægge alle sine politiske kræfter.

- Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de gode Venstre-folk på Djursland, at de havde modet til at vælge mig som kandidat. Tak for jeres støtte og hjælp. Kedeligt var det bestemt ikke, slutter Jens Kloppenborg sit facebookopslag.

Kommunen modtager 1,7 millioner kroner i forlig om springvand i Grenaa

Sådan ser springvandet "Skålen" ud med vand i. Det syn er det dog ikke mange borgere der har set, for springvandet har stort set ikke fungeret siden 2018, hvor det blev etableret. Foto: Arkitektfirmaet Schønherr

Som NorddjursLIV tidligere har fortalt, blev der tidligere på måneden indgået forlig mellem kommunen og Schønherr A/S i forbindelse med springvandet Skålen på Torvet i Grenaa.

Springvandet har på grund af utætte fuger aldrig rigtig fungeret, og Norddjurs Kommune havde anlagt en voldgiftssag for at finde ud af, hvem der bar ansvaret.

Sagen nåede dog aldrig at blive behandlet, fordi der inden blev indgået et forlig.

Nu står det klart, at kommunen i forliget har modtaget 1,7 millioner kroner fra Schønherr A/S - til det, som juridisk hedder ”fuld og endelig afgørelse” af ethvert krav vedrørende utætheden ved springvandet.

Det skriver Lokalavisen Norddjurs, der har fået aktindsigt i sagen. 

De 1,7 millioner kroner skal ikke nødvendigvis gå til at gøre springvandet færdigt, men i højere grad dække tidligere udgifter, kommunen har haft i forbindelse med springvandet.

Blandt andet har Norddjurs Kommune selv betalt knap 800.000 kroner for at reparere springvandet. 

Ifølge Lokalavisen Norddjurs har Norddjurs Kommune og Schønherr A/S med deres underskrifter på aftalen erklæret sig enige i, at aftalen ikke tager stilling til eller anerkender et ansvar hos nogle af parterne - altså vil man aldrig kunne sige, hvem der havde skylden for, at springvandet ikke kom op at køre. 

Kommunalbestyrelsen skal nu tage stilling til, hvordan man skal og kan arbejde videre med springvandet. 

Danmarksdemokraterne er nu repræsenteret i kommunalbestyrelsen

Diana Therese Mikkelsen skal fremover repræsentere Danmarksdemokraterne i kommunalbestyrelsen. Foto: Asbjørn With

Diana Therese Mikkelsen, tidligere løsgænger og før det medlem af Dansk Folkeparti, har fået plads i Inger Støjbergs parti Danmarksdemokraterne. 

Det skriver Diana Therese Mikkelsen på sin facebookprofil.

- Jeg har fortsat de samme holdninger og visioner, som da jeg gik til valg, og glæder mig over at kunne dele disse med jer og Danmarksdemokraterne. Jeg ser frem til at være med til at forme dagsordnen i dette nye parti og opbygge en solid platform i Norddjurs, hvor jeg ved mange har sat sit X ved partiet til folketingsvalget, skriver hun.

Diana Therese Mikkelsen er blandt andet næstformand i arbejdsmarkedsudvalget. Ved valget i 2021, hvor hun stillede op for Dansk Folkeparti, fik hun 245 personlige stemmer. Hun trådte ud af DF i sommeren 2022 i kølvandet på Morten Messerschmidt tiltræden som formand for partiet.

Diana Therese Mikkelsen er Danmarksdemokraternes eneste medlem i kommunalbestyrelsen i Norddjurs. 

Borgerservice har fået bedre rammer: Mere overskuelig tidsbestilling og forbedrede venteforhold

Der er blevet indrettet venteområder, på kommunens tre lokationer, der huser Borgerservice. Foto: Norddjurs Kommune

Ankomst- og venteforholdene er forbedret, når borgere med tidsbestilling i fremtiden møder op i Borgerservice på rådhuset i Grenaa.

Det skriver Norddjurs Kommune på sin hjemmeside.

Det er flere af forholdene, der har fået et løft.

For det første er tidsbestilling på norddjurs.dk blevet mere overskuelig og målrettet de emner, som borgerne ønsker at blive ekspederet i. Borgerne kan sidde hjemme i ro og mag og finde den tid i Grenaa, Auning eller Ørsted, som passer dem bedst.

Ifølge kommunen vil borgerne også opleve, at man normalt kan finde en ledig tid inden for ganske få dage. Systemet er med til at sikre, at det er medarbejdere med de rette kompetencer, der ekspederer borgerne.

Er man ikke ferm til online tidsbestilling, kan man altid ringe til kommunens hovedtelefonnummer og bestille tid. Tidligere var der lang ventetid, men det er nu - ifølge kommunen - afløst af ingen eller meget få minutters ventetid.

Udover at den nemmere tidsbestilling er til gavn for borgerne, der oplever at få den rette hjælp, kan medarbejderne i Borgerservice bruge deres arbejdstid bedre.

-Så tidsbestilling er en gevinst for alle, skriver Norddjurs Kommune.

For det andet har man indrettet et venterum ved Borgerservice, der er indrettet, så borgerne kan sidde i behagelige og rolige omgivelser, mens de venter på at blive hentet af en medarbejder.

Ved ankomst registrerer man sig på en stander, og derefter får medarbejderen automatisk besked på, at borgeren er ankommet og nu venter på at blive ekspederet.