Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger NorddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Nicolai Huse Jacobsen og Thine Gosvig Haaber er medlemmer af bestyrelsen for Stenvad Mosebrugscenter. Foto: Emma Ahlgreen Haa

- Vi skal fortsat være byens samlingssted

Der blev varslet nye tider for Stenvad Mosebrugscenter, da den nye bestyrelse trådte sammen for første gang i september sidste år. Det var ikke fordi, de ville smide alt det gamle arbejde væk, for mosebrugscenteret har altid betydet meget for lokalbefolkningen.

Og det var bestemt ambitionen, at stedet forsat skal være byens samlingspunkt.

Men bestyrelsen havde også en ambition om at gøre mosebrugscentret endnu mere relevant i fremtiden.

- Vi skal følge med tiden, så vi både nu men også fremadrettet kan være byens samlingssted, siger Thine Gosvig Haaber, der er en af bestyrelsesmedlemmerne.

Der er blevet bygget ovenpå de populære fællesspisninger, arrangeret koncerter, loppemarkeder og foredrag. For Stenvad Mosebrugscenter vil gerne være noget for både dem, der bor i byen, men også alle andre, der bor i Norddjurs.

NorddjursLIV var på besøg for et år siden, hvor der allerede blev varslet nye tider. Nu har vi været på besøg igen, for at høre, hvordan arbejdet skrider frem.

Det kan du blive klogere på i dagens nyhedsbrev.

Hvad har jeg ellers med til dig i dag?

🎵 Du får en historie fra den anden side af kommunegrænsen, for min kollega, Maria, har været på besøg på Maltfabrikken i Ebeltoft. Trænger du til en skud kultur i din weekend, kan jeg varmt anbefale både artiklen og en tur på Maltfabrikken.

📰 Som sædvanlig får du også ugens nyhedsoverblik, så du nemt kan følge med i, hvad der er sket siden sidst.

God læselyst og tak, fordi du læser med.

Billede af Emma Ahlgreen Haa
Billede af skribentens underskrift Emma Ahlgreen Haa Journalist
Nicolai Huse Jacobsen, næstformand i bestyrelsen for Stenvad Mosebrugscenter, og Thine Gosvig Haaber, bestyrelsesmedlem, trådte sammen med resten af bestyrelsen for første gang i september. Fokus har været på at komme ud af 2022 med en sund økonomi og på fortsat at skabe gode oplevelser for lokalsamfundet. Foto: Emma Ahlgreen Haa

Kulturel og kunstnerisk værdi for alle i Norddjurs Kommune: Stenvad Mosebrugscenter skal fortsat være byens samlingssted

Befolkningen i Stenvad var splittede, da der i 2021 blev varslet nye tider for deres samlingssted - mosebrugscentret. En ombygning og en ny bestyrelse var på vej. På den ene side stod dem, der holdt af stedet som det var, og på den anden side dem, der bød forandring velkommen.

Tiden er gået, og i september 2022 trådte en ny bestyrelse til. De har i den grad taget arbejdshandskerne på, og ser sig selv som en arbejdende bestyrelse.

Sammen med lokalbefolkningen har de prøvet at bevare noget af det, folket holdt så meget af, samtidig med at de trækker stedet ind i en ny æra.

Fokus er stadig på fællesskabet, og de to bestyrelsesmedlemmer, NorddjursLIV har talt med, slår fast, at Stenvad Mosebrugscenter stadig er byens samlingssted.

Den nye bestyrelse i Stenvad Mosebrugscenter har taget arbejdshandskerne på. Fokus er stadig på arrangementer, der binder lokalsamfundet sammen, og stedet oplever fortsat opbakning fra netop de lokale.

Efter hvad der kan beskrives som en halv-turbulent tid, trådte den nye bestyrelse for Stenvad Mosebrugscenter for første gang sammen i september sidste år.

Forud for det var gået mere end et år, hvor mosebrugets fremtid havde splittet lokalbefolkningen.

For et øjeblik skruer vi tiden tilbage til oktober 2021, hvor der var borgermøde i mosebrugscentret.

En mulig donation på 6,1 millioner kroner fra Realdania Fonden og kommunen gjorde det muligt at ombygge og udvikle mosebruget, og det ville i manges øjne betyde en bedre og mere åben fremtid for mosebrugscentret. Men der var også dem, der bestemt ikke brød sig om forandring.

- Det er lidt som at få en blød julegave, man ikke har ønsket sig, lød det blandt andet fra en af de flere end 150 borgere, der deltog på mødet i oktober 2021.

Skepsis er vendt til optimisme i Stenvad, hvor en stor del af befolkningen har fået øjnene op for, at Stenvad Mosebrugscenter stadig ER Stenvad Mosebrugscenter. Arkivfoto: Emma Ahlgreen Haa

- Der var en del skepsis forbundet med projektet. Både ombygningen, og at der var udsigt til en ny bestyrelse, efter Djursland for Fuld Damp i ti år havde stået for driften. Folk var bange for, at det, de holdt så meget af, ville forsvinde, siger Thine Gosvig Haaber.

Førhen var det muligt at leje stedet til private arrangementer, og der var fællesspisning en gang om måneden. Det var især det, folk var bange for, ville forsvinde, fortæller de to bestyrelsesmedlemmer.

- Vi har prioriteret, at holde fast i det, folk holdt meget af, siger Nicolai Huse Jacobsen, og fortæller, at både fællesspisning og udlejning stadig er muligt.

- Vi ønsker samtidig at forny stedet, så det får en udvidet brugerskare. Det kan sagtens lade sig gøre, da vi både har tid, plads og muligheder for alle, siger han.

- Mosebrugscentret skal fortsat være byens samlingssted. Det var det førhen, og det er vigtigt, at det fortsætter med at være det, supplerer Thine Gosvig Haaber.

Vigtigt at skabe ro og skabe en sund økonomi

Nu er det tid til at se fremad og lægge de tidligere uenigheder om fremtiden fra sig, og Thine Gosvig Haaber og Nicolai Huse Jacobsen oplever da også, at folk bakker op om de nye tiltag, bestyrelsen har lavet.

- Alle de arrangementer, der har været, har gået godt. De har givet overskud og der har været mange besøgende fra hele kommunen, siger Nicolai Huse Jacobsen.

Efterhånden som tiden er gået, oplever Thine Gosvig Haaber og Nicolai Huse Jacobsen at der er faldet mere ro på. Aktiviteterne er godt besøgt, og stedet fungerer stadig som det mødested, det også var førhen. Foto: Emma Ahlgreen Haa

Bestyrelsen har sammen smidt en masse kræfter i at få især arrangementerne til at køre, og på stedet har der både været afholdt foredrag, koncerter og messer foruden arrangementer som fastelavn og Halloween, jule- og loppemarkeder og selvfølgelig fællesspisninger.

- For os er det vigtigt, at stedet bliver et mødested. Både for folk i Stenvad, men også for alle andre i kommunen, og der må vi bare sige, at det indtil videre er lykkedes, siger Thine Gosvig Haaber.

Det kan de helt konkret se, fordi arrangementerne har været godt besøgt. Ikke kun af folk i Stenvad, men af folk fra det meste af Norddjurs.

- Og det gør os så glade, for det er virkelig vigtigt, at mosebrugscentret er et mødested både nu og i fremtiden, siger Thine Gosvig Haaber.

Vigtigt for bestyrelsen har det også været at komme ud af 2022 uden underskud.

- Jeg tror det er enormt vigtigt, at der har været ro på både økonomien og på lokalsamfundet. Så kan vi gå i gang med den endnu sjovere del af arbejdet nu, siger Thine Gosvig Haaber.

Kulturel og kunstnerisk værdi for alle

Bestyrelsen består af ni medlemmer, hvoraf fire vælges på den årlige generalforsamling, to udpeges af landsbyklyngen Midt i Norddjurs, én udpeges af borgerforeningen i Stenvad, én udpeges af Museum Østjylland og én udpeges af Business Djursland.

Landsbyklyngen Midt i Norddjurs

Landsbyklyngen Midt i Norddjurs dækker samme geografiske areal som skoledistrikterne for Ørum og Glesborg.

Landsbyklyngen repræsenterer derfor landsbyerne Ørum, Stenvad, Glesborg, Bønnerup og Gjerrild samt 20 mindre landsbyer og resten af det tyndt befolkede område.

Landsbyklyngen Midt i Norddjurs repræsenterer godt 6.200 mennesker.

En landsbyklynge defineres som et antal landsbyer i relativ nærhed med hinanden, som samarbejder om fælles strategiske mål i en netværksstruktur, hvor landsbyerne styrker og udbygger hinandens styrker til glæde og gavn for den enkelte landsby og dermed også for de andre landsbyer i klyngen. Det handler om at skabe en identitet, et socialt fællesskab om fælles fysiske rammer og aktiviteter.

- Vi er sammensat af mange forskellige typer mennesker. Vi kan virkelig lære meget af hinanden, for mange ting ser vi forskelligt på, men vores vision for stedet her er rimelig ens, siger Nicolai Huse Jacobsen og fortsætter:

- Vi har nogle gode, krøllede hjerner, og det gør, at vi virkelig kan få nuanceret vores arrangementer. Jeg tror det gør, at vi kan finde et kreativt islæt, man ellers ikke ser mange steder.

Det er planen, at arrangementerne blandt andet skal realiseres ved hjælp fra frivillige.

- Vi er i fuld gang med få etableret et netværk af mennesker, der vil hjælpe med at skabe det sted, vi og de drømmer om. Mange har heldigvis allerede meldt sig, siger Nicolai Huse Jacobsen og fortsætter:

- Derudover ser vi med nye øjne på frivillighed, for det er ikke de samme værktøjer, man bruger i dag, som man brugte for bare 10 år siden, når man skal tiltrække frivillige.

Noget af det, bestyrelsen sammen arbejder for, er netop at gøre Stenvad Mosebrugscenter til et mødested.

- Det lyder måske lidt fluffy, men vores drøm er at skabe et sted, hvor der kan skabes så meget kulturel og kunstnerisk værdi for så mange som muligt i hele kommunen, siger Nicolai Huse Jacobsen.

Med koncerter, foredrag, fællesspisning, loppemarkeder og meget andet håber bestyrelsen at tiltrække besøgende fra hele kommunen. - Min far spurgte altid "er det værd at køre efter?". Vi vil gerne lave arrangementer, der er værd at køre efter, siger Nicolai Huse Jacobsen. Foto: Emma Ahlgreen Haa

For at understøtte mødesteds-funktionen har bestyrelsen blandt andet sat fut under antallet af arrangementer. Der bliver arrangeret koncerter og foredrag med spisning, og på en tavle i mosebrugscentret hænger en ønskeliste med musikere, bestyrelsen drømmer om at få besøg af.

- Man må gerne drømme stort, og eksempelvis med koncerterne håber vi at tiltrække folk fra hele kommunen, der gerne vil køre efter det, siger Nicolai Huse Jacobsen.

Skepsis er vendt til optimisme

Ude i fremtiden ligger stadig en ombygning. Realdania og Norddjurs Kommune har som tidligere skrevet givet tilsagn om 6,1 millioner kroner til ombygningen, og det er stadig bestyrelsens ambition, at det er det, der skal ske.

- Det drømmer vi stadig om, og vi har bestemt tænkt os at realisere planerne, siger Nicolai Huse Jacobsen.

Føromtalte behov for ro kombineret med stigende priser som følge af krigen i Ukraine har dog betydet, at ombygningen endnu ikke er gået i gang.

- Skal man se positivt på det, så giver det også den nye bestyrelse - i samråd med borgerne i byen - mulighed for at se situationen an, og finde ud af, hvad der virkelig er brug for, siger Thine Gosvig Haaber.

Stenvad Mosebrugscenters historie

I 1917 blev den første produktionshal bygget af Johs. F. la Cour. Han var fremsynet og havde købt Fuglsø Mose og Horsemose, for han ville gøre tørvegravningen til en industri. Kort efter 2. verdenskrig ændrede fabrikken produktionen fra tørv til sphagnum.

Rundt om fabrikken og den nye jernbane ”Gjerrildbanen”, som forbandt områdets landsbyer og folk og fragtede træ, fisk og tørv, voksede Stenvad By op som en stationsby med over 50 virksomheder som f.eks. købmand, brugs, mejeri, bageri og meget mere.

I 1992 afsluttede fabrikken produktionen og Nørre Djurs Kommune købte produktionshallen og de øvrige bygninger. Nørredjurs Kommune grundlagde sammen med ildsjæle og med støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond Stenvad Mosebrugsmuseum. Stedet overgik ved kommunesammenlægningen til Norddjurs Kommune.

Stenvad Mosebrugscenter fremstår i dag, som en lokalhistorisk attraktion, hvor fabrikkens, mosens og egnens historie formidles.

Kilde: Stenvad Mosebrugscenter

Deres oplevelse er også, at den skepsis, visse af byens borgere havde, i høj grad er vendt til optimisme. Arrangementerne er godt besøgt, og stemningen i byen er blevet mere positivt.

Sammen anerkender de to bestyrelsesmedlemmer også, at der var problemer med især kommunikationen forud for den modstand, projektet med ombygningen og den nye bestyrelse mødte i starten.

- For halvandet år siden var man heller ikke skarp nok på kommunikationen, og det har vi godt kunne se efterfølgende. Folk, der har boet her i mange år, og kender mosebrugscentret, frygtede, hvad ombygningen skulle betyde, og der var man ikke klar nok i spyttet, siger Thine Gosvig Haaber.

Med koncerter, fællesspisninger og andre arrangementer, fortsætter Stenvad Mosebrugscenter også i fremtiden med at være både byen og kommunens lokale mødested. Foto: Emma Ahlgreen Haa

Fremadrettet er gennemsigtighed og en mere åben kommunikation derfor vejen frem.

- Vi vil gerne gerne have input fra byens borgere, og vi har et rigtig godt samarbejde med byens borgerforening, siger Thine Gosvig Haaber, og vender igen tilbage til drømmen om at være byens mødested:

- Det kan vi kun være, hvis byen både her og de andre omkringliggende byer bakker op om stedet, og det er virkelig vores indtryk, at folk gør det.

Kristian Krog er direktør og en helt central del af kræfterne bag Maltfabrikken. Foto: Maria Neergaard Lorentsen

Maltfabrikken i evig udvikling: - Vi skal blive ved med at forandre os, hvis vi stadig skal være noget for lokalbefolkningen

SyddjursLIV har været på besøg på Maltfabrikken, og vi har fået lov til at dele artiklen med jer her i Norddjurs. For selvom vi befinder os på den anden side af kommunegrænsen, er Maltfabrikken et besøg værd.

For om man er til musik, mad, kunst eller bare vil låne en bog, så er der noget for alle på Maltfabrikken. Intentionen er, at alle skal kunne være med - og alle skal være medskabere, lød det mange gange fra direktøren, da SyddjursLIV var på besøg.

Men kan man skabe et sted med kultur til alle? Husker Maltfabrikken stadig at lytte, sådan som de har lovet? Og hvordan sørger man for at have lokalbefolkningen for øje, når hundredetusindevis af turister kommer forbi hvert år?

Tag med på tur gennem Maltfabrikken på en helt almindelig hverdag, hvor mulighederne er mange og de mennesker, der driver det, er fulde af energi.

Med en halv million besøgende om året må Maltfabrikken være en succes. Men den skal blive ved med at forandre sig og vigtigst af alt, så skal den være noget for lokalbefolkningen, siger direktør Kristian Krog. For Maltfabrikken symboliserer forandring. Men hvad er det for en forandring? Og hvad giver den lokalmiljøet? Tag med ind på folkets fabrik på en helt almindelig dag for at få svaret.

Det er køligt, da jeg træder ind mellem i rustrøde bygninger, der nærmest lyser op i kontrast til den blå eftermiddagshimmel.

Kristian Krog møder mig ved hovedindgangen. Han er direktør, "the one and only" som han beskrives i den 350 kroners tunge og æstetisk lækre coffee table-sag omkring Maltfabrikken, der ikke er til at overse, så snart man kommer indenfor i den rustikke hall.

- Wow, det er sjældent, jeg møder nogen, der aldrig har været her før. Det er jo en gave, siger direktøren med lys i øjnene, da jeg med det samme bekender kulør: Dette er mit første besøg på Maltfabrikken. Nogensinde. Jeg er et blankt lærred, der klar til at blive fyldt ud. Ligesom Maltfabrikken var det, da den blev genstartet.

En gammel fabrik, der fra 1861 til 1998 producerede malt, og i dag er en folkeejet skattekiste af kulturprodukter såsom koncerter, dansetimer, aktivistisk kunst, bibliotek, kontorfællesskab for iværksættere og ikke mindst et mikrobryggeri. Det virker som et kludetæppe af alt, hvad et kulturhjerte kan begære.

Jeg er på besøg  for at forstå, hvad det er for et sted. What all the fuss is about.

Og i takt med at vi kommer rundt på fabrikken, bliver det tydeligt. At det her sted er noget særligt. Men selvom rammerne er eminente, er det nok ikke stedet i sig selv, det handler om, tænker jeg undervejs. Nej, det er de mennesker, der har drevet processen og er her hver eneste dag. Som lægger deres tid, energi og hjerteblod i et projekt, som de tror hundrede procent på. Som jeg mærker i direktør Kristian Krog, i Maria Christensens varme velkomst i butikken Rød Hest. I den dedikation man kan dufte i Joel Prudhommes øl fra mikrobryggeriet. I lyden der spiller, når Jeppe Larris sørger for teknikken på Kulturloft. Og ikke mindst i tilflytterne Kristina og Peter Lauts inspirerende velvilje til at opsøge fællesskabet, da der var helt stille.

Maltfabrikken ligger mellem den gamle stokrose-gågade og havnefronten, der er i fuld udvikling. Som en bro mellem fortid og fremtid. Foto: Maria Neergaard Lorentsen

Maltfabrikken er en bevægelse, der er i gang, og som inviterer alle til at være med. Et symbol på en ny social fremtid for alle dem, der vil den - for dem, der bor i Syddjurs, og for alle andre, der vil være med.

Men lad os starte ved begyndelsen.

Et symbol på forandring

- Maltfabrikken er et symbol på forandring, fortæller Kristian Krog, mens han oser af stolthed.

Vi står i den store grå betonhall, hvor der er højt til loftet. To unge fyre slænger sig i sofaerne langs vinduerne og til højre for os er der en velkomstskranke til de nu 500.000 gæster, der årligt kommer på besøg, hvoraf mange er turister og mange ønsker en rundvisning, ligesom mig.

I mange år stod fabrikken tom, men blev alligevel brugt til både koncerter og sammenskudsgilder, hvor ideen om et nyt sted til folket blomstrede op. Et privat firma ville rive bygningerne ned, men lokale kræfter ville noget andet, og via folkeaktier og private donationer blev bygningerne købt og, efter årevis af kamp, godkendt til at blive et nyt internationalt kulturcenter. Det er en historie, de fleste lokale efterhånden kender.

Maltfabrikken

Maltfabrikken lukkede i 1998. I 2006 blev den opkøbt af et privat firma, der ville rive bygningerne ned for at bygge et indkøbscenter. I 2010 gav byrådet tilladelse til nedrivning, men lokale kræfter indsamlede midler til i 2013 at købe bygningerne for 21. millioner som folkeeje for at bygge et internationalt kulturcenter. I 2017 begyndte byggeriet af den nye fabrik, og i 2020 åbner den for alle.

I dag arbejder 73 mennesker på fabrikken, hvoraf 13 af dem er ansat af Maltfabrikken. Andre er eksempelvis ansat af kommunen i biblioteket eller selvstændig i kontorfællesskabet.

Maltfabrikken havde i 2022 over 500.000 gæster.

I dag er den genopbygget, hvor arkitekturen indfanger historien og er blevet en slags bro med mange overgange. En bro tilbage til storhedstiden, hvor kilovis af malt blev skovlet rundt i lokalerne og stedet var arbejdsplads for mange lokale. En bro mellem tørkeperioden fra fabrikkens lukning, hvor Ebeltoft blev en turistby med stokroser og ishuse, men uden mange tilflyttere. En bro frem til i dag, hvor den igen springer op som den ildrøde, samlende mastodont midt i byen, der synes at have fået en ny ånd.

- Det nemme ville have været at lave noget til turisterne. Men Maltfabrikken er det modsatte, det er folkets sted, siger direktøren.

Men her kommer jo massevis af turister året rundt?

- Ja, og vi elsker turisterne, for de kommer med en fed energi. Men turister tiltrækkes af den lokale energi, ligesom vi selv gør, når vi rejser ud i verden. Så ved at lave noget for dem, der bor her, bliver det også fedt for turisterne.

Vi forstætter ned mod biblioteket. For selvom fabrikken er folkeejet, har Syddjurs Kommune også haft en væsentlig rolle i projektet, og står i dag for bibliotek, museum og arkiv.

Alt skal være en oplevelse. Også det, at låne en bog. SyddjursLIVs reporter kom på udebane, for det, der nok er intuitivt for fantasifulde barnlige sjæle, viste sig at være svært for en kedelig voksen for mig. Alligevel lykkedes det at få robotten i omdrejninger: Bogen bliver lagt i kassen, kørt op i maskinen og forsvinder, hvorefter musene på skærmen forbereder bogen i deres lille imaginære værksted. Foto: Maria Neergaard Lorentsen

- Alt skal være en oplevelse, siger Kristian, mens viser robotten, der hjælper børn med at låne bøger, og fortsætter ind i Støbesalen.

Støbesalen er et åbent rum i forlængelse af hallen, som kan lånes gratis af lokale til blandt andet den månedlige tilflyttercafé, som jeg selv støder ind i senere på dagen. Væggene er plastret til med det, der viser sig at være foldede bøger. Det er et værk af kunsteren Sara Topsøe, hvor beskueren også er medkreatør. Hundredevis af gæster har foldet tusindvis af bøger, der nu er ved at blive fjernet til fordel for en ny udstilling.

I Støbesalen er der altid nye kunstværker og en video, der fortæller fabrikkens historie. Værket her er lavet af hundredevis af både lokale og turister, der har mødt hinanden gennem nye måder at folde bøger på. Foto: Maria Neergaard Lorentsen

For Maltfabrikken skal hele tiden udvikle og forandre sig.

Hvad er det egentlig på Maltfabrikken?

Det er let at blive forpustet over de mange muligheder Maltfabrikken har at byde på. Herunder er en liste, der måske kan overraske eller inspirere:

  • Mikrobryggeriet: I hjertet af det hele finder du den amerikanske brygmester Joel, der brygger lokal øl. Udover at smage øl kan man også komme til jam sessions og Brewtalks i bryggeriet.
  • Rød Hest: I hovedbygningen finder du Maltfabrikkens egen butik, som sælger alt fra aktivistisk brugskunst til kvalitetsmaling.
  • M8 er Maltfabrikkens arbejdsfællesskab med 30 pladser. Iværksætterne arbejder sammen og nye medlemmer stemmes ind på demokratisk vis. Man kan leje et bord for sig selv til 1500 i måneden, eller nøjes med tre dage om ugen for 500 kroner.
  • Bibliotek: I forlængelse af hovedindgangen er Ebeltofts bibliotek flyttet ind. Hvis du ikke har prøvet det før, så tag ind og lån en bog. Det er en oplevelse.
  • Kunstnerboligerne: Maltfabrikken har to attraktive boliger til internationale kunstnere. Som en del af programmet Malt Air, får de mulighed for at bo i centrum af Ebeltoft med eget attelier og muligheden for at fordybe sig i deres kunst i tre måneder. Der har været op til 500 ansøgninger til boligerne.
  • Spisning: Man kan let blive sulten, hvis man skal nå at se hele Maltfabrikken. Heldigvis kan man ovenpå bryggeriet finde spisestedet Lundbergs Spisehus, som også har en bager.
  • Værkstedet: Maltfabrikken har naturligvis også deres eget værksted, hvor fire håndværkere i øjeblikket har lejet sig ind. De laver også arrangementer for lokalbefolkningen og desuden er der 10 udsatte, der kommer og bruger værkstedet som en del af et kommunalt forløb.
  • Skatemiljø: Ude foran fabrikken finder man skatebanen, hvor man til enhver tid kan hive skateboardet frem. Men der er også stand-up, koncerter, og foredrag, som altsammen drives af 10-15 frivillige unge.
  • Kulturloft: er Maltfabrikkens koncertsted, hvor der altid er masser på programmet.
  • Snedkeriet: er de nykøbte lokaler, som lokale kan leje eller låne til arrangementer. Lige nu er bygningen gul, men skal naturligvis males i samme rustrøde farve, så den passer til resten af Maltbyen.

Derudover er der et utal af arrangementer, festivaller og netværksgrupper. Den bedste måde at opleve fabrikken er selv at dukke op og udforske den.

Maltfabrikkens DNA

"Fuck patriarkatet" står der fint broderet på et vægophæng. Vi bevæger os videre ind i butikken Rød Hest, der er ejet af Maltfabrikken og bestyret af Maria Christensen.

- Meget herinde har en holdning, fortæller hun med et smil.

Rød Hest er en "blanding af alt, hvad Maltfabrikken er", forklarer de. Fabrikkens DNA. En butik, der også er en oplevelse. Her sælges aktivistisk kunst, såsom vaser lavet af plast fra havbunden, håndlavede feministiske dørstoppere og kvalitetsmaling til kunstnere. Varer som både appellerer til lokale og turister.

- Maltfabrikken er i sig selv en holdning, tilføjer Kristian Krog.

Hvad er det for en holdning?

- Her skulle have ligget et butikscenter. Men det ville vi ikke acceptere. Her er det oplevelser og fællesskab, der er i centrum. Det er en holdning om, at forbrug ikke er alt.

Maltfabrikken er ikke bange for at have en holdning. Derfor har de ting, man kan købe i butikken, også en holdning. Foto: Maria Neergaard Lorentsen

Maria Christensen er tidligere skolelærer og har boet i Ebeltoft i 21 år og har set byens nedtur og opblomstring. Og så har hun fulgt Maltfabrikkens rejse undervejs.

- Da vi flyttede herud lukkede alt. Vi gik fra to skoler med mange klasser til, at der pludselig kun var én skole, hvor mit barn var på den mindste årgang i 2014. To klasser med blot 14 i hver.

For 10 år siden satte hun og manden deres idylliske hus til salg. Men det var ikke til at få solgt. Heldigvis, kan man sige nu, hvor boligerne i området ryger af markedet, hurtigere end de kommer på, og priserne stiger.

Disse flasker er fundet som skrald på havbunden. Nu har de fået nyt liv som blomstervaser. Foto: Maria Neergaard Lorentsen

- De sidste fem år er alting vendt. Mange børnefamilier flytter hertil og jeg har aldrig før set så mange barnevogne i gaderne. Langt flere butikker er faktisk begyndt at holde åbent om vinteren, siger Maria Christensen.

I samme årrække var arbejdet med Maltfabrikken i fuld gang. Og i 2017 - samme år som byggeriet begyndte - blev der holdt en række fællesmiddage, hvor man ifølge Maria Christensen kunne mærke "de nye kræfter."

Maria Christensen står bag disken i Rød Hest og er ansvarlig for at bestille varer hjem. Hun vil gerne ramme noget, som både turister og lokalbefolkning kan bruge. Foto: Maria Neergaard Lorentsen

- Der er en bevægelse i gang. Det er der mange ting, der har været medvirkende til det. Men Maltfabrikken er helt sikkert en af dem, siger Kristian Krog.

- Men nogen synes ikke, det var en god idé. De brød sig ikke om det, indskyder Maria Christensen.

Hvorfor var der modstand i mod projektet?

- Forandring møder vel næsten altid modstand. Især når man slår så stort et brød op, og man vil være et internationalt kulturcenter. De troede ikke på, at det kunne lade sig gøre, svarer Kristian Krog.

Er Maltfabrikken en slags oprør? I opposition til Stokrose-Ebeltoft?

- Nej, men vi er et bevidst statement på et andet billede af verden. Før Maltfabrikken var der ikke andet, end pæne facader. Vi viser, at forfald også er flot. Og at fortællingen kan vendes rundt. Derfor er det også helt bevidst, at vi har beholdt så meget af det gamle og det rå, som muligt, siger Kristian Krog.

- Vi er ikke i mod stokroserne. Det udelukker ikke hinanden, tilføjer Maria Christensen.

- Men vi mener virkelig, at vi gerne vil være noget for alle. Og der tror jeg på, at Maltfabrikken har gjort Ebeltoft mere rummelig, siger Kristian Krog.

Hel Maltfabrikken er fyldt med kunst. Som dette næsten matematiske værk i trappeopgangen, som "ethvert kunstmuseum ville gøre alt for at gå" ifølge Kristian Krog. Foto: Maria Neergaard Lorentsen

Et demokratisk arbejdsfællesskab

Maltfabrikken fortæller mange historier, som Kristian Krog siger. Dens arkitektur er et materialistisk vidne om den kulturarv og historie, der gemmer sig i bygningerne.

- Se det her teknikskab, det har været her altid, og det skal det blive ved med. Alle de her tegn er så vigtige for os at beholde, viser direktøren frem. Ingen tegn må slettes.

Vi går op ad trapperne til førstesalen.

- Vi blev nødt til at lave det her køkken om, simpelthen sænke køkkenbordet, så det ikke skyggede over det her, siger han og peger på noget graffiti på væggen.

Intet må slettes, alt skal bevares. For historien skal leve videre i de spor fra fortiden, man finder rundt på fabrikken, ligesom denne grafitti. Foto: Maria Neergaard Lorentsen

Køkkenet tilhører arbejdsfællesskabet M8, som holder til heroppe under det originale plankeværk.

- Det er ikke bare et kontorfællesskab, fortæller projektleder Nina Renée Knoblauch-Larsen, som sidder ved et bord i et åbent mødelokale.

De 30 selvstændige, der holder til her, arbejder nemlig ikke på samme måde som i et typisk kontorfællesskab. I stedet for at arbejde hver for sig, arbejder de sammen om opgaverne. Der er fælles møder, fælles opgaver, fælles kunder.

- På den måde kan de tre solevirksomheder - eksempelvis en grafiker, tekstforfatter og jurist - i samarbejde konkurrere med de store kreative bureauer i København og Aarhus, fortæller projektlederen.

Derfor er der ikke mange fra samme branche, for de skal ikke konkurrere med hinanden, og alle er med til at bestemme på demokratisk vis, når der skal nye ind i fællesskabet. I øjeblikket er der en ledig plads, som der er seks ansøgninger til.

- Det er vigtigt for os, at der er diversitet. Det er også vigtigt for os, at der er et godt fællesskab. For fællesskabet træffer de bedste beslutninger.

Her holder arbejdsfællesskabet M8 til med 30 iværksættere, der samarbejder om at konkurrere mod store virksomheder i byerne. Foto: Maria Neergaard Lorentsen

Vi fortsætter turen opad og ender under ikoniske skorsten. På toppen af det hele træder vi ind i det, Maltfabrikken selv kalder for Danmarks smukkeste mødelokale.

- Vi står inde i en stor ovn, fortæller Kristian Krog. Det var her malten blev tørret, mens gulvet vippede frem og tilbage.

I dag er her et rundbord i midten under et stort grønt stålværk, der hænger i loftet. Den lysegrå vægmaling er krakeleret og afslører murstensværket inde bagved. Her kan man virkelig (for at bruge en kliché) fornemme historiens vingesus. Det føles autentisk. Et vidne på den forandring fabrikken - og samfundet - har gennemgået.

Du kan ifølge Maltfabrikken leje "Danmarks Smukke Mødelokale" under skorstenen i toppen af det hele. Bedøm selv. Foto: Maria Neergaard Lorentsen

Duften af dedikation

En sødlig duft spreder sig i den kolde aftenluft, da vi træder ud af hovedbygningen. Det er duften af malt, som er grunden til, at vi er her. At stedet er her. Maltfabrikken.

I hjertet af det hele ligger mikrobryggeriet, hvor Joel Prudhomme løber mellem kedlerne. Han træder op på en stige og ser ned i den boblende væske. Det mørke hår hænger løst under cap'en og han har et trådløst headset i ørene.

- Det er et afgørende punkt i dette øjeblik, siger han næsten undskyldende, men også i en tone, hvor man er helt sikker på, at man ikke skal gå i vejen.

Bryggeriet er eget af Maltfabrikken, men øllen brygges og er ejet af brygmesteren Joel, der kommer fra New Orleans, men er nu - på grund af en grum orkan og efterdønninger af covid-19 - endt her i Ebeltoft. Koncentrationen afslører hans dedikation, og han forklarer kort, at det har forskellige effekter at koge øllen ved forskellige stadier. Med det tidspres aftaler vi at gemme hans vilde historie til en anden dag og artikel.

Joel Prudhomme er en ølentusiast. Udover at brygge øllen, inviterer han ofte til ØL-skole, hvor man kan lære om hvilken øl, der går godt til hvilken mad. Foto: Maria Neergaard Lorentsen

Udover at brygge øl bruges lokalerne også til såkaldte Brewpub Jams, hvor der lørdag aften er musik og øl, og BrewTalks, hvor enhver kan tilbyde at holde oplæg, om det deres hjerte begærer.

- Ved du meget om sorte huller? Så hiver du bare fat i os, og så finder vi plads i kalenderen, siger Kristian Krog begejstret. For det er med begejstring, at folk dukker op for at lytte og byde ind, fortæller han.

Det ved jeg desværre ikke noget om, må jeg erkende. Til gengæld aftaler vi, at jeg kan komme og holde et åbent redaktionsmøde for SyddjursLIV. Bum! Således integreret i Maltfabrikken. Det virker meget nemt.

Malten går igennem mange forskellige processer. På et tidspunkt begynder den at spire og smagt sødt. Der var den dog endnu ikke kommet til, da vi smagte på den. Men den var sprød. Foto: Maria Neergaard Lorentsen

- Når man vil involvere alle, har alle også en mening, fortæller Kristian Krog, mens vi bevæger os videre ud til næste bygning.

- Vi har prøvet at give alle et ejerskab. Men hvis alle maler på det samme store maleri på én gang, så ved vi godt, hvilken farve det får, siger Kristian Krog.

Derfor er det frihed under ansvar, som man siger. Rammer, der kan udfyldes. Ligesom de rammer, vi nu træder ind i Kulturloft.

I mørket møder vi Jeppe Larris ved teknikpulten. Han sørger for, at alt spiller, når der er koncerter eller livesending af forelæsninger fra Aarhus Universitet, sådan som han er ved at gøre klar til i aften.

- Kulturloft er en kæmpe kulturplatform, her er mere end 70 frivillige, fortæller han.

Det kommer bands i alle genrer, men især de unge er der stort fokus på. Derfor er der plads til, at de unge selv kan være med til at arrangere koncerter og finde kunstner.

- De unge er så vilde. Altså Patina, som de har fået til at komme og spille, det er jo virkelig et scoop!

Jeppe Larris er en af de mange kræfter, der driver Maltfabrikken. Som tekniker sørger han for, at lyden spiller på Kulturloft. Foto: Maria Neergaard Lorentsen

Vi træder ud på altanen. Her er der fuldt udsyn over den lille fabriksby, man føler at befinde sig i.

Får man aldrig FoMo (fear of missing out, red.) over alle de ting der foregår?

- Jo, helt sikkert. Men der sker så meget her, at jeg for længst har opgivet at være med til det hele. Men det er det, der er så fedt. At der er noget for alle, siger Kristian Krog og skuer ud over folkefabrikken.

Her, i mellem Maltfabrikkens bygninger, er der i sommerhalvåret liv og glade dage. Faktisk er dette gennemgangsareal ifølge Kristian Krog blevet det måske vigtigste space, for her kan folk dukke op med deres madpakker i hverdagene mens der andre gange er festivaller og koncerter. Her kan alle være med helt uden at betale. Foto: Maria Neergaard Lorentsen

Hvordan sikrer I jer, at Maltfabrikken bliver ved med rent faktisk være for "folket"?

- Det er vores vigtigste opgave. Vi mener virkelig, at vi gerne vil være noget for alle. Vores største ønske er at være tilgængelig og vi vil gerne lytte, svarer Kristian Krog og uddyber.

Maltfabrikken har mødt kritiske røster fra lokalområdet. Fordi folk havde en forventning om at kunne låne lokaler gratis eller billigt, og indtil nu har man kun kunnet låne Støbesalen, der som beskrevet er en åben sal ved indgangen. Og det er måske ikke optimalt, hvis man skal have et intimt arrangement såsom yoga eller kor. Alle de andre lokaler bliver udlejet. Derfor har man nu opkøbt endnu en bygning til netop det formål, og der er allerede 10 faste ugentlige brugere.

- Rummet et en dårlig forretning. Men det skal bare bruges så meget som muligt, fortæller han, da vi træder ind i Snedkeriet.

Snedkeriet er Maltfabrikkens nyeste udvidelse. Lokaler som man kan leje billigt eller gratis - for her skelnes mellem kommercielle og almennyttige formål. Foto: Maria Neergaard Lorentsen

Her holder blandt andet et mandekor til, mens Vestas lejer det til strategimøder.

- Vi skelner mellem kommercielle og almennyttige formål. Det vil sige at børnehaven kun betaler for rengøringen, mens virksomheder betaler et højere beløb, der også bidrager til den generelle drift.

De vil så gerne have alle til at tage del i det kulturelle fællesskab, gentager han.

Derfor bakser han i øjeblikket med en stor EU-ansøgning om mange millioner, hvor Maltfabrikken i samarbejde med kulturinstitutioner i fire andre lande vil nå ud til den del af samfundet, der ikke normalt "bruger kulturen". Konkret går projektet ud på at invitere marginaliserede grupper, som kunsten ikke altid fanger, til at mødes over madlavning - et trick til at få dem i samtale - efterfulgt af en kulturoplevelse, måske teater eller en koncert.

- Der er så meget forskelligt i mellem opera og dansktop, og det er der, vi skal ligge. For der findes kultur til alle, siger Kristian Krog.

Her kan man være med til at skabe

Maltfabrikkens placering taler sit eget tydelige sprog. Udover at ligge i byens epicenter, peger den ene side ud mod den idylliske stokrose-gågade med bindingsværkshuse, der står uforandret gennem mange år, mens den anden peger ud mod havnefronten, hvor store udviklingsplaner er på vej.

Efter rundvisningen takker jeg Kristian Krog for turen og vender tilbage til der, hvor vi begyndte, i hovedbygningen, hvor aftenens tilflyttercafé er i fuld gang.

- Kultur kan noget. Det er der, alt udgår fra. Det er ligesom der, livet er, siger Peter Laut og slår ud med armene for at vise, at han med kultur i denne sammenhæng mener Maltfabrikken.

Peter Laut og hans hustru Kristina Laut flyttede hertil i 2020 med deres to børn, der i dag er 4 og 7. Nu afholder de en månedlig velkomstcafé for tilflyttere i Støbesalen, hvor man kan høre om alt fra kajakforeningen til Havmøllens arrangementer.

I aften er der 10-15 tilflyttere mødt op. De fleste af dem ny-pensionister, som i årevis har haft sommerhus i området og nu flytter hertil for naturen og energien, fortæller de. Og fordi man her kan få meget for pengene.

69-årige Peter Carlsson rev sammen med sin hustru teltpløkkerne op i den lille by i Sønderjylland, de havde boet i i 28 år for at flytte til Ebeltoft. Her havde de haft sommerhus i mange år, og deres søn var flyttet til Rønde og datter til Aalborg. Så hvorfor ikke flytte tættere på den dejlige natur, hvor man kan fiske og være tættere på sine børnebørn? Foto: Maria Neergaard Lorentsen

Det er det samme, der driver de børnefamilier, der flytter hertil og som også ofte dukker op til tilflyttercafeen.

- Vi kiggede på hus mange steder og havde en drøm om Mols. Vi ville gerne være en del af et lokalsamfund og ikke bare bo i en forstad. Og så var der flere, der fortalte om, at der sker mere og mere herude omkring Ebeltoft, fortæller Kristina Laut.

Familien Laut er tilflyttere og hyppige brugere af Maltfabrikken, hvor de hver måned hjælper andre tilflyttere godt på vej til at falde til i Syddjurs. Foto: Maria Neergaard Lorentsen

Alligevel var de nærmest granatchokket efter at komme fra en 55 kvadratmeters lejlighed i Aarhus ud i til parcelhuset, fortæller de.

- Det var syret at flytte til et villakvarter. Her var så stille. Vi mødte ikke bare lige nye mennesker - knap nok vores naboer - og der var ingen, der kom og sagde velkommen. Jeg var ved at skide i bukserne. Havde vi begået en kæmpe fejl? Siger Peter Laut.

At være ny i byen blev dog på samme tid en redning. En sætning, der fik lokale til at lyse op.

- Folk bliver så glade, når de hører, at vi er nye. Der er en helt speciel atmosfære, når man er børnefamilie, fortæller han.

I Støbesalen er der mange arrangementer. Blandt andet tilfyttercafé, hvor man kan møde lokale foreninger eller danne fællesskab med andre tilflyttere. Foto: Maria Neergaard Lorentsen

Derudover blev Maltfabrikken deres store redning.

- Maltfabrikken er jo hjertet i byen. Den symboliserer den udvikling, der sker lige nu, siger Peter Laut.

Og da Kristina Laut spurgte Kristian Krog, hvorfor der egentlig ikke var en tilflyttercafé, når nu der eftersigende var så mange nye i byen, lød svaret: "Jamen skal du ikke bare lave det, hvis den mangler?"

- Her kan man være med til at skabe. Alt er ikke fastlagt. Der sker noget her i disse år, som vi gerne vil være en del af. Gerne vil præge. Og det var derfor vi søgte ud af byen, med ønsket om at blive en del af et lokalsamfund, hvor man kan gøre en forskel, fortæller hun.

Maltfabrikken er én stor åben invitation til at være medskaber. Ligesom det rum jeg passerer på vej ud af Maltfabrikkens hovedindgang, hvor der står "Tegn amok."

Rum-X er et space med plads til alt fra kunstneriske udstillinger til champagnebarer. Foto: Maria Neergaard Lorentsen

Dette pop up-space inviterer i øjeblikket alle besøgende til tegne på væggene. Men det centralt placerede rum med navnet X-rum er ligesom så meget andet på Maltfabrikken altid under forandring. Tidligere har der været en champagnebar og flere velgørende udstillinger.

Sådan er der mange tegn rundt på fabrikken. Tegn på foranderlighed og udvikling. En invitation til at være medskaber.

Det er en usædvanlig smuk aften i Syddjurs, da jeg kører hjem langs kysten. Lyset gyldne skær omringer mig fra alle vinkler, mens solen siger farvel bag vandet. Jeg har ikke lyst til at tage herfra, jeg har lyst til at blive.

At blive blive selvstændig og søge kontorpladsen i M8 eller blive kunstner for at søge ind i kunstnerboligen. Blive og nyde smagen af lokalbrygget øl til jam i Brewpubben, tage til en koncert på Kulturloft eller danse løs i Snedkeriet. Jeg får lyst til at være med.

Det er sådan en følelse, et besøg på Maltfabrikken efterlader på mit ikke længere tomme lærred.

En solnedgang som den kun fås fra kysten i Ebeltoft. Foto: Maria Neergaard Lorentsen
I sidste uge var en 19-årig udsat for mordforsøg, da der blev sat ild til det kollegieværelse, hvor han var gæst. Politiet er ikke i tvivl om, at hensigten var, at han skulle brænde ihjel. Foto: Anders Tilsted

Påsat ildebrand i Grenaa. Dårlige fremtidsudsiger for skoleelever. Mulig udbygning af kulturhus. Springvand bliver ikke fikset foreløbigt

Her får du ugens nyhedsoverblik fra Norddjurs.

Vi opdaterer dig, så du ved, hvad der er sket, siden NorddjursLIV sidst landede i din indbakke.

Politiet er ikke i tvivl: Brand i Grenaa havde til formål at brænde 19-årig ihjel

Det 19-årige brandoffer var gæst på kollegieværelset, og det udbrændte totalt. Det er stadigvæk meget uklart, hvorfor flere gerningsmænd ifølge politiet satte ild til værelset omkring klokken 20 og forsøgte at dræbe ham. Foto: Anders Tilsted

En voldsom brand raserede i sidste uge et værelse på Campus Djursland i Grenaa.

Det skriver flere medier, herunder Lokalavisen Norddjurs og Randers Amtsavis.

Branden blev opdaget 14. marts klokken 20.06, på et tidspunkt, hvor en 19-årig mand befandt sig i lejligheden. Han blev reddet ud og de omkringliggende lejligheder blev evakueret.

Siden blev den 19-årige fløjet til behandling på Rigshospitalet. Han er uden for livsfare.

Politiet fik hurtigt mistanke om, at branden var påsat, og tre kvinder på henholdsvis 19, 20 og 54 år blev i den forbindelse anholdt.

- Der er flere indikationer på, at der har været tale om en bevidst handling, og derfor er vi fortsat i fuld gang med efterforskningen for at finde frem til, hvad der er sket, sagde politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen til Lokalavisen Norddjurs.

Ifølge Randers Amtsavis, der var til stede ved kvindernes grundlovsforhør, er de tre kvinder sammen med mindst to formodede medskyldige mødt op hos den 19-årige, hvorefter de har brækket næsen på ham og sat ild på det værelse, hvor han befandt sig.

Efterfølgende blev også en 25-årig mand anholdt. De fire er sigtet for forsætlig brandstiftelse og forsøg på manddrab.

To af kvinderne er blevet varetægtsfængslet i fire uger, mens den tredje - den 20-årige - blev løsladt i weekenden. Den 25-årige mand er ligeledes varetægtsfængslet i fire uger.

Alle fire nægter sig skyldige i brandstiftelse og forsøg på manddrab, mens den 25-årige erkendte at være skyldig i vold mod den 19-årige.

Østjyllands Politi har siden meldt ud, at man ikke forventer flere anholdelser.

På Campus Djursland bor der studerende fra forskellige IT- og gameruddannelser på Viden Djurs i de forskellige fløje, og studerende på gymnasiets internationale linje i den fløj, hvor branden opstod.

20 procent af unge folkeskolelever i Norddjurs forventes at stå uden uddannelse i 2029

En ny analyse forudser, at 20 procent af de unge i Norddjurs, der forlod grundskolen i 2021, ikke har en uddannelse i 2029. Foto: Emma Ahlgreen Haa

Nye tal afslører store geografiske forskelle i unges uddannelsesniveau.

Det skriver Avisen Danmark.

Tallene kommer fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og analysen viser, at cirka 14 procent af de unge, der forlod grundskolen i 2021, vil stå uden uddannelse i 2029.

Et bredt flertal i folketinget aftalte ellers i 2017, at det maksimalt måttet gælde 10 procent af en årgang i 2030. Samtidig afslører rapporten store geografiske forskelle.

Værst ser det ud i Morsø Kommune, hvor forventningen er, at 23 procent af de unge, der forlod grundskolen i 2021, vil stå uden uddannelse i 2029. Norddjurs Kommune kommer ind på en tredjeplads - men ikke af den gode slags. Her er forventningen, at 20 procent af de unge, der forlod grundskolen i 2021, vil stå uden uddannelse i 2029.

I Hørsholm er tallet omvendt 6,5 procent og i Gentofte 7 procent.

Lidt bedre står det til i vores nabokommune, Syddjurs, hvor 15,4 procent af de unge, der forlod grundskolen i 2021, vil stå uden uddannelse i 2029.

- Nogle børn fødes i et hjem med klaver og bogreoler, mens nogle skal hjem til en mor uden uddannelse og arbejde. Børnene fødes i ulighed, men skolen skal reducere den ulighed. Det synes jeg ikke, at grundskolen gør godt nok i dag, siger Mattias Tesfaye (S), børne- og undervisningsminister, til Avisen Danmark.

Her siger han også, at de geografiske forskelle er for store, og at pengene skal bruges anderledes i uddannelsessystemet.

- Vi må erkende, at det også handler om økonomi. Det er dyrere at drive skole med 50 elever end 500 elever. Hvis vi ikke tager ansvar for det, så ender de unge uden for de større universitetsbyer at sidde i bus i halvanden time, hvis de vil en anden vej end på gymnasiet. Det er socialt og geografisk skævt, siger Mattias Tesfaye til Avisen Danmark.

Utæt springvand bliver ikke fikset lige foreløbigt

Springvandet Skålen kan tidligst komme til at springe med vand næste år. Hvis politikerne beslutter, at springvandet skal laves, kan det på grund af anlægsrammen ikke ske i år. Foto: Anders Tilsted

Først kunne det ikke holde vand. Så blev der lavet nye fuger til 800.000 kroner - som kommunen i første omgang selv betalte for. Men springvandet i Grenaa kunne stadig ikke holde vand, og siden er der sket stort set nul og niks i sagen. 

Kommunen og rådgiveren Schønherr kunne ikke blive enige om, hvem der var skylden, og derfor skulle sagen afgøres i retten. Så langt nåede man dog ikke, for inden da blev der indgået et forlig. Her fik kommunen 1,7 millioner kroner fra Schønherr, og så var håbet, at man kunne komme videre med arbejdet.

Det bliver dog ikke lige foreløbigt, at der kommer vand i springvandet.

Det skriver Randers Amtsavis. 

Ifølge avisen koster en gennemgribende renovering 1,2 millioner kroner. Arbejdet indebærer, at belægningen i springvandet tages op og der hugges sættebeton af, inden der bliver bygget et vandtæt betonbassin under springvandet. Derefter skal belægningen lægges igen.

Anlægsrammen, der fastsætter, hvor mange penge en kommune må bruge på byggeri på et år, gør det dog umuligt for kommunen at komme i gang med byggeriet i år. De penge, kommunen må bruge, er nemlig allerede afsat til andre projekter. 

Ifølge Randers Amtsavis vil det tage seks til ni måneder fra man går i gang med at projektere renoveringen til springvandet kan stå færdigt.

Politikerne skal på et kommende kommunalbestyrelsesmøde tage stilling til, om springvandet skal renoveres, eller om pladsen skal bruges til andre ting, hvilket også er en mulighed. 

Kulturhus i Grenaa skal udbygges for millioner - hvis pengene kan findes

Sådan her kan Kulturhuset Pavillonen i Grenaa ende med at se ud. Illustration: C.F. Møller Architects

Pavillonen i Grenaa har store planer om en udbygning, der virkelig skal sætte stedet på landkortet. 

Det skriver Randers Amtsavis.

Planerne inkluderer en talentscene, en kunsthal og en tagterrasse, og ifølge direktør Jesper Jul, som avisen har talt med, vil man gerne have byggeriet til at se mere sammenhængende ud. 

- Pavillonen har eksisteret i lige over 120 år, og i al den tid har stedet formeret sig ved knopskydning og kasser, der er bygget ved siden af hinanden, siger han til Randers Amtsavis. 

Jesper Jul forklarer, at der stadig er mange ubekendte faktorer, og derfor ved han ikke, hvornår byggeriet står klar, eller hvad det kommer til at koste. Men når man ser tegningerne, kan man godt få den tanke, at det bliver dyrt. 

- Byggeriet skal finansieres fra fonde, og vi har lige startet dialogen med forskellige fonde. Lige nu er vi først og fremmest optaget af at få gang i projektet og inddrage Pavillonens mange brugere, siger Jesper Jul til Randers Amtsavis.

Her understreger han også, at der er klare ambitioner om at virkeliggøre planerne.

Som abonnent på NorddjursLIV får du adgang bag betalingsmuren på udvalgte historier på amtsavisen.dk. 

Læs hele artiklen her.

Popstars-Jon dømt for indbrud

Det er ikke første gang, Jon Nørgaard har været en tur i retten. Her er han fotograferet i 2003 ved Retten i Grenaa, hvor han fik en betinget dom på tres dages fængsel med et års prøvetid under tilsyn af Kriminalforsorgen for vold. Samtidig blev han idømt 60 timers samfundstjeneste. Arkivfoto: Ernst Van Norde

"Popstars-Jon", eller Jon Nørgaard, som han retteligt hedder, er mandag 20. marts blevet dømt for indbrud ved Københavns Byret.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Jon Nørgaard er 37 år gammel og kommer oprindeligt fra Grenaa. Han er mest kendt for sin medvirken i Popstars, som han vandt i 2002.

Det tidligere popidol har været tiltalt i en sag om et indbrud, der ligger fire år tilbage i tiden, og som han på forhånd havde erkendt sig skyldig i. Der var derfor tale om en tilståelsessag.

Ifølge anklageskriftet, som Se og Hør har fået aktindsigt i forud for retssagen, skete indbruddet i en københavnsk lejlighed 16. december 2019 midt på eftermiddagen.

Her brød Jon Nørgaard hoveddøren op og stjal en computer og et par sko til en samlet værdi af 13.000 kroner. Tingene blev efterfølgende afleveret tilbage til ejermanden, ligesom Jon Nørgaard betalte for den ødelagte hoveddør.

I retten udtalte Jon Nørgaard, at han begik indbruddet i 'et øjebliks total idioti', og at han 'er ked af det hele'.

Jon Nørgaard blev idømt 30 dages betinget fængsel for indbruddet.