Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger NorddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Kommunaldirektør Christian Bertelsen vender ikke tilbage til rådhuset i Grenaa. Foto: Anders Tilsted

Kommunaldirektøren er færdig

Der er ingen vej tilbage efter den eksterne undersøgelse af arbejdsmiljøet i kommunaldirektørens sekretariat på rådhuset i Grenaa.

Kommunaldirektør Christian Bertelsen vender ikke tilbage til sit job.

Rapporten fra det eksterne konsulentfirma er først lige færdig, og blev fredag morgen præsenteret i sin endelige form for de ni medlemmer af økonomiudvalget.

- Et enigt økonomiudvalg har i dag besluttet at indstille en afskedigelse af kommunaldirektøren, siger borgmester Kasper Bjerregaard.

Allerede torsdag i sidste uge fik både kommunaldirektøren selv, medarbejderne i hans sekretariat, ledelsen og de ni medlemmer af økonomiudvalget en orientering om undersøgelsens hovedpointer af den eksterne konsulent.

- Værre end frygtet.

- Bekræfter vores opfattelse.

- Chokerende.

Sådan lød nogle af de ord, der blev brugt af udvalgsmedlemmerne efter sidste uges orientering, hvor ingen dog havde lyst til at udtale sig til direkte citat i NorddjursLIV, fordi der stadig var tale om en undersøgelse, som endnu ikke var helt færdig.

Det er den nu, og fredag morgen har økonomiudvalget været samlet til endnu et ekstraordinært møde med kun én ting på dagsordenen.

Kommunaldirektøren.

Efter sidste uges orientering, var den endelige rapport ikke overraskende læsning. Faktisk er indholdet i rapporten værre end frygtet for de fleste.

NorddjursLIV har talt med medlemmerne af økonomiudvalget både før og efter det ekstraordinære møde fredag morgen, og der er bred enighed om, at der ikke længere er tillid til kommunaldirektøren.

Rapporten understreger, at der er alvorlige problemer med arbejdsmiljøet i kommunaldirektørens sekretariat, og derfor griber politikerne ind.

- Vi står overfor en vigtig opgave i forhold til at løfte det samlede arbejdsmiljø i kommunaldirektørens sekretariat. Vi har vurderet, at kommunaldirektøren ikke er den rette til at stå i spidsen for denne proces, og derfor er det indstillet, at samarbejdet ophører, siger Kasper Bjerregaard.

Derfor er det sikkert, at kommunaldirektør Christian Bertelsen ikke vender tilbage til sit job, og at Norddjurs skal til at se sig om efter en ny kommunaldirektør.

Først på eftermiddagen fredag udsendte kommunen en pressemeddelelse. Den kan du læse her.

NorddjursLIV har været i kontakt med Christian Bertelsen. Han ønsker ikke at udtale sig, men henviser til sit fagforbund, Djøf.

- Vi er i Djøf bekendt med, at der er en personalesag i Norddjurs, og vi bistår vores medlem i forløbet, siger Helle Slejborg, der er mediechef i Djøf til NorddjursLIV.

Læs videre, hvis du gerne vil vide mere om, hvad rapporten viser, hvad politikerne tænker om situationen - både på kort sigt og på lang sigt. Og hvad der nu skal ske, så kløften kan mindskes og tilliden genskabes mellem medarbejdere og ledere i kommunaldirektørens sekretariat.

Rigtig god læselyst.

P.s. Hvis du endnu ikke er abonnent på NorddjursLIV, kan du blive det lige her.

Billede af Asbjørn With
Billede af skribentens underskrift Asbjørn With Journalist
Der er ikke længere tillid til, at kommunaldirektøren er den rigtige til opgaven, konstaterer borgmester Kasper Bjerregaard efter endnu et ekstraordinært møde i økonomiudvalget. Foto: Asbjørn With

Kommunaldirektøren er en færdig mand i Norddjurs: - Vi har ikke længere tillid til, at kommunaldirektøren er den rette, siger borgmesteren

Et enigt økonomiudvalg har på et ekstraordinært møde fredag morgen besluttet at indstille til kommunalbestyrelsen at afskedige kommunaldirektør Christian Bertelsen.

Indholdet i den uvildige rapport om arbejdsmiljøet i kommunaldirektørens sekretariat efterlod ingen tvivl hos udvalgsmedlemmerne om, at der skal trækkes en streg i sandet, så samarbejdet, tilliden og arbejdsglæden kan genskabes.

Et enigt økonomiudvalg har på et ekstraordinært møde fredag morgen besluttet at indstille til kommunalbestyrelsen at afskedige kommunaldirektør Christian Bertelsen. Indholdet i den uvildige rapport om arbejdsmiljøet i kommunaldirektørens sekretariat efterlod ingen tvivl hos udvalgsmedlemmerne om, at der skal trækkes en streg i sandet, så samarbejdet, tilliden og arbejdsglæden kan genskabes. Her ligger medarbejdernes fokus også.

Fredag morgen besluttede et enigt økonomiudvalg de facto at afskedige kommunaldirektør Christian Bertelsen.

Det skete på et ekstraordinært udvalgsmøde på Kystvejens Hotel i Grenaa, hvor den endelige version af den eksterne rapport om arbejdsmiljøet i kommunaldirektørens sekretariat blev diskuteret.

Marselisborg Consult har lavet undersøgelsen af arbejdsmiljøet i kommunaldirektørens sekretariat for Norddjurs Kommune. Foto: Asbjørn With

De facto fordi det formelt først sker på kommunalbestyrelsens møde 18. april.

- Det er en enig indstilling fra økonomiudvalget, hvor alle kommunalbestyrelsens partier er repræsenteret, siger borgmester Kasper Bjerregaard (V)

Som NorddjursLIV kunne fortæller 12. februar, har medarbejderne i sekretariatet overfor Arbejdstilsynet givet udtryk for, at kommunaldirektørens ledelsesstil opleves som krænkende.

Og at problemerne med kommunaldirektørens ledelsesstil har eksisteret i flere år.

Vi skal have genskabt en god og tryg arbejdsplads i sekretariatet, og vi har ikke længere tillid til, at kommunaldirektøren er den rette til at stå i spidsen for det arbejde

Kasper Bjerregaard (V)

De mange nuværende og tidligere medarbejdere og ledere, NorddjursLIV har talt med i de seneste uger, fortæller enslydende historier om en chef, der råber, udskammer medarbejdere offentligt, nedgør sine medarbejdere i plenum, hvis de ikke lever op til hans forventninger, ruller øjne, bagtaler og svinger pisken, hvis medarbejderne i sekretariatet ikke makker ret.

Definition af "krænkende handlinger"

Der er tale om krækende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, der af disse personer opfattes som nedværdigende. Det er modtageren, der bestemmer budskabet, hvorfor en eventuel krænkelse er subjektivt defineret.

Krænkende handlinger kan både være aktive handlinger og at undlade at handle.

Krænkende handlinger i relation til arbejdet kan fx omfatte tilbageholdelse af nødvendig information, bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab.

Arbejdstilsynets vejledning 4.3.1-1

Medarbejdernes udsagn ved det uanmeldte tilsyn i efteråret sidste år, fik Arbejdstilsynet til at pålægge Norddjurs Kommune at lave en ekstern undersøgelse af arbejdsmiljøet, inden 8. april.

Vi har ikke længere tillid til, at kommunaldirektøren er den rette til at stå i spidsen for det arbejde

Kasper Bjerregaard (V)

Økonomiudvalget besluttede at hjemsende kommunaldirektøren, mens undersøgelsen blev lavet, og nu bliver konklusionen på forløbet og rapporten, at kommunaldirektøren kan se frem til at blive afskediget.

- Vi skal have genskabt en god og tryg arbejdsplads i sekretariatet, og vi har ikke længere tillid til, at kommunaldirektøren er den rette til at stå i spidsen for det arbejde, siger borgmester Kasper Bjerregaard.

Det er der enighed om på tværs af økonomiudvalget og dermed også på tværs af kommunalbestyrelsen.

Lars Møller (S), kalder rapportens konklusioner bekymrende og værre end frygtet. Foto: Asbjørn With

- Det er en bekymrende rapport, og den er faktisk værre, end jeg frygtede, siger medlem af Økonomiudvalget Lars Møller (S).

Rapportens konklusioner - KORT

Den uvildige og eksterne rapport er på 46 sider. 

Samtlige medarbejdere og ledere i sekretariatet har svaret på et spørgeskema, og der er efterfølgende foretaget individuelle interviews med nuværende medarbejdere og ledere samt seks tidligere medarbejdere i sekretariatet.

- 31 % angiver, at de månedligt oplever mobning, og at det er kommunaldirektøren, der har været anledning til mobningen.

- Lidt over halvdelen af dem, der har oplevet mobning inden for de seneste måneder, har anmeldt mobningen. De øvrige har undladt at anmelde af frygt for konsekvenserne.

- 56 % oplever, at tonen er for hård, enten dagligt eller ugentligt. Den hårde tone er kommet fra kommunaldirektøren.

- Personelomsætningen i sekretariatet har været på 95 % i 2022, hvor 10 medarbejdere har forladt jobbet og 11 nye er kommet til.

- 76 % vil ikke anbefale andre at arbejde i sekretariatet.

- 69 % vurderer det sandsynligt, at de inden for det næste år vil skifte job og peger på ledelsens håndtering af den nuværende situation som primær årsag.

- 77 % giver udtryk for, at en styrkelse af arbejdsmiljøet vil kræve, at samarbejdet med den siddende kommunaldirektør ophører. 

Rapporten: Afdækning af det psykosociale arbejdsmiljø- sekretariatet, Norddjurs Kommune, Marts 2023

- Som kommunaldirektør er man øverste embedsmand i kommunen og dermed også den fremmeste repræsentant for de værdier, vi gerne vil kendes på i Norddjurs. Blandt andet tillid og ordentlighed, fortsætter han.

NorddjursLIV har læst den uvildige rapport, som mere end underbygger de bekymringer, der tidligere er kommet frem i Arbejdstilsynets rapport i slutningen af 2022.

Sebastian Grauert (LA) kalder tallene i rapporten bekymrende, og der er ikke tvivl om udfaldet nemlig at afbryde samarbejdet med kommunaldirektøren. Foto: Asbjørn With

- Det er nogle bekymrende tal, og derfor er der heller ikke tvivl om udfaldet, siger Liberal Alliances medlem af økonomiudvalget Sebastian Grauert.

- Det skal være rart at gå på arbejde i Norddjurs Kommune, siger Sebastian Grauert.

Heller ikke hos SF rystes der på hånden.

- Rapporten taler sit tydelige sprog, og derfor bakker vi også op om, at kommunaldirektøren ikke længere er den rette til at bestride opgaven, siger Kasper Vindbjerg (SF).

Har kendt konklusionerne længe

Allerede torsdag i sidste uge blev økonomiudvalget præsenteret for rapportens hovedkonklusioner, og derfor var der ingen overraskelser, da den endelige rapport fredag morgen var grundlaget for en afskedigelse af kommunaldirektøren.

- Det ser skidt ud, det vi kan læse i rapporten, men det kommer desværre ikke bag på mig, siger Nye Borgeliges medlem af økonomiudvalget Jens Kannegaard  Lundager.

- Det kommer til at koste nogle penge at komme af med en kommunaldirektør. Men de penge er hurtigt tjent ind, når sekretariatet begynder at fungere igen. Og det kommer aldrig til at fungere med den nuværende kommunaldirektør, konstaterer Jens Kannegaard Lundager.

Generelt roser økonomiudvalgets medlemmer den uvildige rapport for at være af høj kvalitet, gennemarbejdet og tydelig.

Benny Hammer (K) roser medarbejdere og ledere, der har medvirket i undersøgelsen. Resultaterne har for ham mere end underbygget den bekymring der i forvejen var omkring arbejdsmiljøet i kommunaldirektørens sekretariat.  Foto: Asbjørn With

Også de medarbejdere og ledere, der har deltaget i undersøgelsen får ros for deres ærlige, frie og sobre svar.

- Rapporten underbygger, at der er store problemer. Men jeg vil også gerne give medarbejdere og ledere stor cadeaus for deres måde at medvirke på, siger Benny Hammer, der sidder i økonomiudvalget for De Konservative.

Liberal Alliances Sebastian Grauert benytter anledningen til at rose borgmester Kasper Bjerregaard for en stor indsats i arbejdet med at genskabe tilliden mellem medarbejdere og ledelse i sekretariatet.

- Det er meget vigtigt, at der kommer fokus på netop den opgave, siger Sebastian Grauert, som også her er helt på linje med de øvrige medlemmer af økonomiudvalget og borgmester Kasper Bjerregaard.

- Jeg er ked af, at vi er nået hertil. Det er vigtig for mig, at Norddjurs Kommune er et trygt og godt sted at arbejde. Så når der er problemer i et sekretariat, skal vi selvfølgelig reagere. Det gør vi nu med beslutningen om at indstille til, at vi afbryder samarbejdet med kommunaldirektøren, siger Kasper Bjerregaard.

Som resten af økonomiudvalget er han meget opsat på at gå ind i det arbejde, der nu venter for at genstabe en tillidsfuld situation og et godt arbejdsmiljø i sekretariatet.

- Jeg kommer til at investere rigtig meget tid og mange kræfter i det her. Det er vigtigt, at vi får skabt en situation, hvor man som medarbejder ikke er bange for at komme frem med ubehagelige oplevelser eller problemer.

- Men jeg ved også, at det er en opgave, der tager lang tid. Tillid er noget, man opbygger og gør sig fortjent til. Det er ikke noget, man bare får ved at sige det, konstatere Kasper Bjerregaard.

NorddjursLIV har været i kontakt med nogle af medarbejderne, der også er meget fokuserede på det arbejde, der nu udestår.

- Vores fokus er, hvad der nu skal ske, og på hvordan vi får genskabt tilliden. Og så selvfølgelig hvordan vi undgår, at vi kommer til at stå i sådan en situation igen, siger en af medarbejdere, NorddjursLIV har talt med.

Selv om økonomiudvalget er enige om at afbryde samarbejdet med kommunaldirektøren er det først på kommunalbestyrelsens møde 18. februar, den endelige beslutning kan træffes.

Forhistorien - KORT

Kommunaldirektør Christian Bertelsen vender ikke tilbage til sit job.

NorddjursLIV erfarer, at indholdet af den eksterne undersøgelse har mere end understreget de problemer, som blev synlige efter Arbejdstilsynets besøg på rådhuset i Grenaa i slutningen af sidste år.

Dengang gav medarbejderne udtryk for krænkende adfærd fra kommunaldirektørens side, det var dog først da NorddjursLIV beskrev situationen 12. februar, at begivenhederne tog fart.

Økonomiudvalget besluttede at hjemsende kommunaldirektøren, mens den undersøgelse af arbejdsmiljøet, Arbejdstilsynet havde pålagt kommunen at lave, blev foretaget af en ekstern konsulentvirksomhed.

NorddjursLIV har set rapporten, og konklusionerne mere end understreger de problemer, NorddjursLIV den 12. februar kunne afsløre på baggrund af en aktindsigt i Arbejdstilsynets besøg på rådhuset i Grenaa i slutningen af sidste år.

Dengang gav medarbejderne udtryk for krænkende adfærd fra kommunaldirektørens side.

Der er ikke tale om seksuelle krænkelser fra kommunaldirektørens side, men derimod krænkende adfærd, offentlige skideballer, øjne der ruller rundt i hovedet, overfusninger, irettesættelser, personligt nedværdigende og sårende udtalelser og bagtalelser.

Økonomiudvalget besluttede at hjemsende kommunaldirektøren, mens den undersøgelse af arbejdsmiljøet, Arbejdstilsynet havde pålagt kommunen at lave, blev foretaget af en ekstern konsulentvirksomhed.

Undersøgelsen bestod af et spørgeskema til alle medarbejdere i sekretariatet samt ledelsen suppleret af individuelle interviews med samtlige medarbejdere i sekretariatet, ledelsen og seks tidligere medarbejdere.

Foto: Asbjørn With

OVERBLIK: Her kan du få overblikket over NorddjursLIVs dækning af sagen om kommunaldirektørens krænkende ledelsesstil

NorddjursLIV kunne 12. februar afsløre store problemer med arbejdsmiljøet i kommunaldirektørens sekretariat på rådhuset i Grenaa.

Afsløringen skete på baggrund af en rapport fra Arbejdstilsynets, som NorddjursLIV fik aktindsigt i.

Der er ikke tale om seksuelle krænkelser fra kommunaldirektørens side, men derimod krænkende adfærd, offentlige skideballer, øjne der ruller rundt i hovedet, overfusninger, irettesættelser, personligt nedværdigende og sårende udtalelser og bagtalelser.

Økonomiudvalget valgte efterfølgende at sende kommunaldirektøren hjem, mens et eksternt konsulentfirma skulle foretage den grundige undersøgelse af arbejdsmiljøet i kommunaldirektørens sekretariat, som Arbejdstilsynet har pålagt Norddjurs Kommune.

Her finder du NorddjursLIVs samlede dækning af sagen indtil videre.

Kommunaldirektør skal undersøges for krænkende adfærd: Borgmester og direktør har flyttet kontor

Kommunaldirektør Christian Bertelsen (tv) og borgmester Kasper Bjerregaard (V). Foto: Anders Tilsted/Asbjørn With.

12. februar 2023: 

Gennem flere år har medarbejderne i kommunaldirektør Christian Berthelsens sekretariat oplevet krænkende adfærd fra kommunaldirektøren.

Det fremgår af en rapport og flere påbud fra Arbejdstilsynet, som NorddjursLIV har fået aktindsigt i.

Nu skal det psykiske arbejdsmiljø undersøges, og både borgmesteren og kommunaldirektøren er flyttet ud af deres kontorer og ind i tidligere udvalgslokaler overfor byrådssalen.

Medarbejdere er rystede.

Læs hele historien her. 

Viceborgmester Benny Hammer (K): - Situationen er helt uholdbar. Vi er langt forbi "point of no return"

Viceborgmester og medlem af økonomiudvalget Benny Hammer (K), forstår ikke, hvorfor han og det øvrige økonomiudvalg, der er personaleansvarlige, ikke har fået besked om problemerne i sekretariatet langt tidligere. Asbjørn With

12. februar 2023:

Først uger efter Arbejdstilsynets besøg på Rådhuset i Grenaa, fik viceborgmester Benny Hammer (K) besked om, at der er noget helt galt.

Ikke fra borgmesteren eller fra kommunaldirektøren, men fra medarbejdere, som fortalte ham, at det "overhovedet ikke går".

- Det er naivt at tro, at vi kan gå tilbage til den samme hverdag igen herfra, siger Benny Hammer til NorddjursLIV.

Læs hele historien her.

Borgmesteren bad straks om hjælp som krævet af Arbejdstilsynet: - Jeg tager situationen meget alvorligt og holder ingen oplysninger tilbage

Borgmester Kasper Bjerregaard (V) tager medarbejders oplevelse af et dårligt arbejdsmiljø i kommunaldirektørens sekretariat meget, meget alvorligt. Foto: Asbjørn With

12. februar 2023:

Borgmester Kasper Bjerregaard (V) afviser, at der er en forbindelse mellem det tilsyneladende dårlige arbejdsmiljø i kommunaldirektørens sekretariat og det faktum, at både kommunaldirektøren og borgmesteren er flyttet ud af det selvsamme sekretariat.

Medarbejdernes oplevelser skal tages alvorligt, og det bliver de, forsikrer borgmesteren.

Læs hele historien her.

Arbejdsklimaet skal være sundt og godt - men en ansat under anklage skal også beskyttes. Spørgsmålet er, om det kan lade sig gøre samtidigt?

Foto: Asbjørn With

16. februar 2023:

ANALYSE: De ni medlemmer af økonomiudvalget skal mødes ekstraordinært på søndag klokken 16.

På vinterferiens sidste dag skal de tage stilling til, hvorvidt kommunaldirektør Christian Bertelsen skal blive hjemme, mens undersøgelsen af arbejdsmiljøet i hans sekretariat står på.

NorddjursLIV analyserer her, hvad der taler for og imod, og kommer med et bud på, hvad de ni politikere ender med at beslutte.

Læs hele analysen her.

Kommunaldirektør sendt hjem, mens undersøgelse står på

Kommunaldirektør Christian Bertelsen. Foto: Anders Tilsted

23. februar 2023:

Søndag eftermiddag blev økonomiudvalget på et ekstraordinært møde enige om at sende kommunaldirektør Christian Bertelsen hjem, mens sagen om påståede krænkelser undersøges nærmere.

Det oplyser Norddjurs Kommune i en pressemeddelelse.

Sagen begyndte at rulle, da NorddjursLIV for et par uger siden kunne fortælle, at kommunaldirektøren skal undersøges for krænkende adfærd, og at kommunen har fået flere påbud fra Arbejdstilsynet.

Der er ikke tale om seksuelle krænkelser, men flere medarbejdere har beskrevet et benhårdt arbejdsmiljø, med offentlige skideballer, overfusninger og nedværdigende udtalelser.

Kun én stemte imod hjemsendelsen, og det var Enhedslistens Ulf Harbo.

Arbejdstilsynet forventer at få svaret på undersøgelsen fra det eksterne firma senest 8. april.

Kommunaldirektørs krænkende adfærd er en offentlig kendt hemmelighed, der rækker langt ud over hans eget sekretariat, lyder det nu

Kommunaldirektør Christian Bertelsen blev sendt hjem, mens et eksternt firma skal undersøge arbejdsmiljøet i hans sekretariat. Undersøgelsen skal være færdig og afleveret til Arbejdstilsynet senest 1. april. Foto: Anders Tilsted

2. marts 2023:

Kommunaldirektør Christian Bertelsen er sendt hjem, mens et eksternt konsulentfirma undersøger arbejdsmiljøet i kommunaldirektørens eget sekretariat.

Det er den foreløbige følge af de anklager om krænkende adfærd, medarbejderne i sekretariatet via Arbejdstilsynet har rettet mod deres chef.

Men undersøgelsen er alt for smal. Det mener flere medarbejdere, politikere og fagforeningen HK. Først og fremmest fordi der er så få medarbejdere i sekretariatet, heraf mange nye, at det bliver alt for nemt at regne ud, hvem der siger hvad.

Desuden påpeger flere, at problemet rækker langt ud over sekretariatets vægge. Både medarbejdere i andre afdelinger, politikere og fagforeningen HK kender til episoder om kommunaldirektørens angiveligt brutale og krænkende adfærd.

Tidligere borgmester Jan Petersen (S) har erkendt, at han har fået en uofficiel henvendelse, og nu kan NorddjursLIV fortælle, at den nuværende borgmester, Kasper Bjerregaard (V), har måttet gribe ind og lægge sig imellem, da kommunaldirektøren overfusede en politiker på et møde i økonomiudvalget kort efter det seneste valg.

Læs hele historien her.

Kommunaldirektøren er en færdig mand i Norddjurs: - Vi har ikke længere tillid til, at kommunaldirektøren er den rette, siger borgmesteren

Der er ikke længere tillid til, at kommunaldirektøren er den rigtige til opgaven, konstaterede borgmester Kasper Bjerregaard på endnu et ekstraordinært møde i økonomiudvalget. Foto: Asbjørn With

31. marts 2023:

Et enigt økonomiudvalg har på et ekstraordinært møde fredag 31. marts besluttet at indstille til kommunalbestyrelsen at afskedige kommunaldirektør Christian Bertelsen.

Indholdet i den uvildige rapport om arbejdsmiljøet i kommunaldirektørens sekretariat efterlod ingen tvivl hos udvalgsmedlemmerne om, at der skal trækkes en streg i sandet, så samarbejdet, tilliden og arbejdsglæden kan genskabes.

Her ligger medarbejdernes fokus også.

Læs hele historien her.

Fyring af kommunaldirektøren er ikke nok, mener fagforeningerne DM og HK

Fyringen af kommunaldirektør Christian Bertelsen er ikke nok. Flere fagforeninger vil have kigget på, hvordan man kommer videre. Foto: Anders Tilsted

8. april 2023:

Den de facto fyring af kommunaldirektør Christian Bertelsen, som ramte 31. marts, er ikke nok.

Det mener flere fagforeninger ifølge TV2 Østjylland.

På et ekstraordinært møde i økonomiudvalget 31. marts var der enighed om, at kommunaldirektøren - på baggrund af en ekstern undersøgelse af arbejdsmiljøet blandt hans nærmeste medarbejdere - ikke længere er den rigtige til at stå i spidsen for den kommunale forvaltning.

Men fyringen er altså, ifølge TV2 Østjylland, ikke nok for fagforeningerne HK og den akademiske fagforening DM.

- Når der har været så betændt et arbejdsmiljø, kan det sagtens have forgrenet sig ud i organisationen, og så skal man finde ud af, hvordan hele arbejdspladsen kommer videre, siger Camilla Gregersen, formand for den akademiske fagforening DM.

Du finder historien i nyhedsoverblikket ved at klikke her og scrolle lidt ned.

Enig kommunalbestyrelse: Christian Bertelsen er fortid i Norddjurs Kommune

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs er enige om, at Christian Bertelsen ikke kan fortsætte som kommunaldirektør. Pressefoto

20. april 2023:

En enig kommunalbestyrelse besluttede tirsdag 18. april at følge økonomiudvalgets indstilling om, at samarbejdet med kommunaldirektør Christian Bertelsen skal ophøre.

Dermed er der nu sat endegyldigt punktum for Christian Bertelsens karriere i Norddjurs.

Du finder hele historien i nyhedsoverblikket her.