Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger NorddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Benny Hammer (K) er formand for AquaDjurs og central i arbejdet med at fusionere spildevansselskaberne i Syddjurs og Norddjurs. Foto: Asbjørn with

Spildevand for millioner

Spildevand - gab, snork.

Spildevandsrensning - Jamen er det ikke bare noget, der sker, når vandet forsvinder i håndvasken, eller jeg trækker ud i toilettet.

Jo, såmænd.

Men det skyldes, at der er blevet taget en lang række beslutninger og brugt rigtig mange penge gennem tiden på at bygge et underjordisk net af spildevandsledninger, der alle ender i et rensningsanlæg, som sikrer, at der er hånd i hanke med, hvad der bliver udledt til de såkaldte sårbare recipienter - det vil sige de steder, det rensede spildevand udledes til, for eksempel åer, søer eller havet.

Og hvad så, spørger du måske nu.

Jo, i Norddjurs er vi blandt landets bedste og mest effektive, når det handler om at rense spildevand. Så hvorfor skal vi fusionere med naboerne i Syddjurs, der lige nu har 10 rensningsanlæg fordelt ud over hele det sydlige Djursland, mens vi i nord har ét, topmoderne rensningsanlæg udenfor Grenaa?

Formålet er at sikre effektiv og rentabel rensning af alt spildevand på hele Djursland mange årtier ude i fremtiden.

Har det noget med dig at gøre?

Ja, for du er en af kunderne. Og hvis du interesserer dig for, hvad du betaler for, hvad det kommer til at betyde for dig, at man i Syddjurs skal nedlægge 10 rensningsanlæg, og lægge næsten 100 kilometer nye ledninger for at blive koblet på vores renseanlæg i Fornæs, så skal du hente dig en kop kaffe, sætte dig godt til rette og læse videre.

Hvis ikke spildevand og rensningsanlæg lige er det, du har lyst til at bruge ferien på, så gå direkte til de korte nyheder fra Norddjurs længere nede med ønsket om en rigtig god påske til dig og dine nærmeste.

Tak fordi, du læser med.

Billede af Asbjørn With
Billede af skribentens underskrift Asbjørn With Journalist
Formand for AquaDjurs, Benny Hammer glæder sig til samarbejdet med Syddjurs Spildvand i et fælles selskab, der gør begge parter stærkere i fremtiden. Foto: Asbjørn with

En fusion med Syddjurs Spildevand sikrer spildevandsrensning og teknologiudvikling langt ud i fremtiden: - Det giver god mening, også for os

Hvorfor skal AquaDjurs, der er blandt de bedste i landet til at rense spildevand, fusionere med naboerne i Syddjurs, der slet ikke har samme kompetencer?

Svaret er rettidig omhu og et sigte, der rækker mindst 50 år ud i fremtiden. For kravene til kvaliteten af rensning af spildevand bliver hele tiden skærpet og det samme bliver fokus på prisen for forbrugerne.

Derfor kan en fusion af de to spildevandsselskaber på Djursland blive en win-win løsning for begge parter, selvom Norddjurs lige nu står langt bedre end meddjurslændingene i syd, der bakser med 10 rensningsanlæg, udledninger af renset spildevand langs hele Djurslands sydkyst og langt højere priser for forbrugerne.

Når det handler om rensning af spildevand er udviklingen usynlig for det blotte øje men det spiller en stor rolle i miljøforbedringer og den grønne omstilling, hvad der sker med det vand, du lukker ud i køkkenvasken og ikke mindst det, du skyller ud i toilettet. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvor godt vandet renses for kemirester, flourstoffer (PFAS) og alt det andet, vi sender med spildevandet ned i kloakkerne. Vandet skal hele tiden renses bedre, og prisen for dig som forbruger skal hele tiden ned.

Her får du historien om en af de største fusioner i Djurslands historie og forklaringen på, hvorfor det overhovedet betyder noget som helst for dig.

1. januar 2024 fusionerer spildevandsselskaberne i Syddjurs og Norddjurs omkring en fælles rensning af alt Djurslands spildevand på Fornæs Renseanlæg udenfor Grenaa. Norddjurs er langt foran Syddjurs, når det kommer til effektivitet og rensning af spildevand. Alligevel er fusionen en god idé, fordi den fremtidssikrer muligheden for hele tiden at blive bedre - og billigere for forbrugeren.

I tre nye videoer fortæller to lokale politikere - en fra Syddjurs og en fra Norddjurs - hvorfor spildevand i fremtiden bliver en fælles sag på tværs af partiskel og kommunegrænse på Djursland.

En forestående fusion, der vil være usynlig for de fleste, men som også vil få afgørende betydning for alle på Djursland i de næste mange årtier.

- I bund og grund handler det om, at vi fusionerer i et fælles selskab, fordi vi gerne vil kunne bliver ved med at optimere og blive bedre, siger Benny Hammer (K), der er formand for AquaDjurs, som gennem de seneste mange år har udgjort toppen af dansk spildevandsrensning med det topmoderne Fornæs Renseanlæg.

Benny Hammer er den ene af de lokalpolitikere, der taler varmt for fusionen med Syddjurs i de nye videoer, der skal ud og leve på internettet og fortælle borgerne på Djursland om fusionens fordele.

Men hvorfor?

Gennem de seneste mange år har Norddjurs effektiviseret spildevandsrensningen og nedlagt de mange decentrale renseanlæg for i stedet at investere i at samle rensningen på ét topmoderne værk lidt uden for Grenaa.

Vi ønsker ikke, at vi pludselig bliver spist af andre, store selskaber fra Aarhus eller Randers

Benny Hammer (K)

Et rensningsanlæg som igen og igen roses for at være blandt dronningerigets mest effektive.

Så hvorfor overhovedet byde meddjurslændingene fra Syd med ind i en forretning, der faktisk kører rigtig, rigtig godt?

- Det handler meget om muskler til at blive ved med at være herre over, hvad der sker. Vi ønsker ikke, at vi pludselig bliver spist af andre, store selskaber fra Aarhus eller Randers. Og det holder heller ikke, at Syddjurs bliver spist, for så bliver vi i Norddjurs hurtigt for små i det store billede, siger Benny Hammer.

Med fusionen skal Fornæs Renseanlæg snart udvides markant for at gøre plads til det ekstra spildevand fra Syddjurs. Foto: Asbjørn with

- Den gevinst, der opstår ved en fusion mellem AquaDjurs og Syddjurs Spildevand får vi også gevinst af på sigt, fordi rensningen af vores spildevand bliver stadig bedre, og fordi prisen på sigt vil vedblive at være lav og måske endda falde lidt for forbrugerne, fortsætter Benny Hammer.

Hvad får Syddjurs ud af det?

Prisen for rensning af spildevand er lige nu langt højere for forbrugerne i Syddjurs end den er hos os i Norddjurs. Sådan vil det fortsætte med at være de første mange år efter fusionen.

Der skal investeres over 200 millioner kroner i at koble Syddjurs på rensningsanlægget i Fornæs, og først efter cirka 18 år vil priserne for rensning af spildevand på Djursland være harmoniseret.

Prisforskellen mellem nord og syd - KORT

Der er stor forskel på taksten for at få renset spildevand i henholdsvis Norddjurs og Syddjurs.

Taksten i Norddjurs lyder på 27,50 kr./m3 

Mens taksten i Syddjurs lyder på 45,93 kr./m3

Notat vedrørende Fusion mellem AquaDjurs og Syddjurs Spildevand og efterfølgende udspaltning af aktiver

Prisforskellen skyldes dels, at Syddjurs Kommune har hele 10 rensningsanlæg, der kræver vedligeholdelse og dels, at man de seneste årtier har brugt pengene på netop det i stedet for at fremtidssikre og optimere spildevandsrensningen, som man har gjort i Norddjurs.

- Alle vores rensningsanlæg fungerer, men nogle er nedslidte. Fælles for dem er, at de udleder det rensede spildevand til steder, der ikke har godt af at blive tilført nærringsstoffer, siger Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), som er nyudnævnt formand for Syddjurs Spildevand fra årsskiftet

Som det er nu, udledes der renset spildevand hele vejen langs den smukke syddjurske kystlinje. Men vandet er stillestående og lavt, og der er ikke ret stor gennemstrømning. Derfor er det ikke optimalt at udlede renset spildevand, som trods alt indeholder nærringsstoffer.

Derfor er det både økonomisk og miljømæssigt en god investering for Syddjurs Spildevand at fusionere med AquaDjurs.

Synergieffekt og gevinster i fremtiden

For forbrugerne i Norddjurs er gevinsterne ved en fusion med naboerne mod syd lidt sværere at få øje på.

I hver fald på kort sigt.

For priserne er markant lavere hos forbrugerne i Norddjurs og politikerne og ledelsen i AquaDjurs har for længst udvist rettidig omhu og sikret den effektivisering og forsynethed, der også i de kommende år sikre lave priser og høj kvalitet i rensningen af spildevandet.

Forbrugerne betaler markant mindre for at få renset spildevandet i Norddjurs end i Syddjurs. Og sådan bliver det også ved med at være de næste mange år, lover Benny Hammer. Foto: Asbjørn with

- Men der bliver ved med at skulle fortages forbedringer, indføres ny teknologi og sikres endnu bedre effektivitet. Med fusionen med Syddjurs bliver vi flere til at betale for de kommende investeringer, og vi hjælper samtidig Syddjurs med at løse nogle af de udfordringer, de har med udledning af renset spildevand til de lavbundsområder, der er langs deres kyst.

- Samlet set vinder både miljøet og forbrugerne på Djursland, siger Benny Hammer.

Nye krav til kvalitet og lavere priser

I forbindelse med fusionen henviser Benny Hammer også til den national lovgivning og det pres, der lægges på spildevandsvirksomheder over hele landet af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og forbrugerstyrelsen.

Forsyningssekretariatet - KORT

Forsyningssekretariatet beskriver sin egen rolle og opgaver således:

Forsyningssekretariatet (vandtilsynet) er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Vi regulerer de økonomiske forhold i vandsektoren i Danmark, så de danske drikke- og spildevandsselskaber hele tiden drives så effektivt som muligt.

Vandsektorens kerneopgaver er at sikre rent drikkevand og at udlede renset spildevand tilbage til naturen. Men vandsektoren består af naturlige monopoler. Det betyder, at vand- og spildevandsselskaber ikke er udsat for konkurrence. Manglende konkurrence fører typisk til for lav effektivitet og derfor for høje priser.

I Forsyningssekretariatet anvender vi økonomisk regulering til at efterligne det konkurrencepres, selskaberne ville have oplevet, hvis vand og spildevand havde været konkurrenceudsatte ydelser på et velfungerende marked – under hensyntagen til, at drikke- og spildevandsselskabernes ydelser er samfundsvigtige og leveres under forskellige produktionsvilkår og med lovfastsatte krav om kvalitet. Under disse hensyn tager den økonomiske regulering alene forbrugernes parti. Vores opgave er, at der leveres så rent vand og så ren natur som muligt for forbrugernes penge.

En effektiv regulering styrker også efterspørgslen efter ny, bedre og prisstærk vand- og miljøteknologi til gavn for arbejdspladser og eksport.

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen - https://www.kfst.dk/vandtilsyn

Forsyningssekretariatets opgave er hele tiden at skrue op for kravene til rensning af spildevandet samtidig et krav om at sænke priserne for forbrugerne.

Det kræver hele tiden investeringer og en vedholdende indsats

Benny Hammer

Med hensyn til priserne er forbrugerne i Norddjurs allerede godt stillet, men hvis priserne fortsat skal være lave i fremtiden, kræver det fortsat udvikling og kvalitetssikring på Fornæs Renseanlæg ved Grenaa.

- Der er hele tiden skærpede krav til vores evne til at rense for medicinrester, flourstoffer (PFAS), mikroplast og mange andre ting, og det kræver hele tiden investeringer og en vedholdende indsats, fortæller Benny Hammer.

De forkromede formål med fusionen

En ting er, at Syddjurs Kommune halter bagud, når det gælder rentabel rensning af spildevand og udledning af det rensede vand mange forskellige steder langs kysten på Syddjursland.

Noget andet er, at en fusion med spildevandsselskabet i Norddjurs giver en lang række fordele, som både tjener forbrugerne, den kommunale økonomi i både nord og syd og ikke mindst naturen og miljøet.

Et notat, der er skrevet af en gruppe bestående af embedsmænd med indsigt i problematikken fra både Syddjurs og Norddjurs, oplister de konkrete mål for en fælles spildevandsrensning på Djursland.

Fordele ved en fusion af spildevandsselskaberne på Djursland

• En stram statslig regulering med effektiviserings- og konsolideringsdagsorden peger imod større enheder. Dette har allerede medført adskillige sammenlægninger i branchen. Det er rettidigt omhu at lægge de kommunalt ejede vandselskaber på Djursland sammen, før det sker gennem en statslig regulering. Taksterne vil kunne reduceres, efterhånden som synergieffekterne ved sammenlægningen realiseres.

• Det er et krav efter vandsektorloven at Syddjurs Spildevand skal være medejer af Fornæs Renseanlæg, når spildevandet samles på Fornæs Renseanlæg.

• Samling af spildevandet fra Djursland på ét renseanlæg skaber grundlag for implementering af ny teknologi og grøn omstilling. De nuværende 11 anlæg på Djursland er for små til, at til at sikre en rentabel udnyttelse af potentialet. Et større anlæg giver bedre muligheder for ressourceudnyttelse, slambehandling, reduktion af emissioner (lattergas etc.), behandling af medicinrester, mikroplast, fluorstoffer (PFAS) samt produktion af varme og el fra spildevandet, der vil reducere det samlede energiforbrug.

• Mulighederne øges og omkostningerne reduceres betragtelig ved implementering af ny teknologi på 1 renseanlæg fremfor på 11 renseanlæg. Investeringerne i ny teknologi på Fornæs Renseanlæg finansieres af forbrugerne i begge kommuner. Alternativet ville være, at forbrugerne i Syddjurs skulle finansiere opgraderingen af 10 renseanlæg og forbrugerne i Norddjurs skulle finansiere hele investeringen på Fornæs Renseanlæg.

• Belastning af sårbare recipienter som Knebel og Kalø Vig med fosfor og kvælstof fra udledningen fra renseanlæg elimineres, mens udledningsrammen til Kattegat fastholdes uændret i forhold til i dag. Samlet set bliver miljøbelastningen til havmiljøet således mindre, hvilket bl.a. sker gennem bedre rensning af spildevandet.

• AquaDjurs forsyner den vestlige del af Djursland med drikkevand og er medejer af produktionsselskabet Vandsam. En fusion betyder, at Syddjurs får medejerskab af et vandforsyningsselskab og dermed mulighed for at udbrede vandforsyningen på tværs af kommunegrænsen.

• Et større vandselskab på Djursland sikrer bedre muligheder for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere samt udvikling af medarbejdernes kompetencer.

Notat vedrørende Fusion mellem AquaDjurs og Syddjurs Spildevand og efterfølgende udspaltning af aktiver

Mens Syddjurs har haft fokus på natur og miljøtiltag, har Norddjurs fortaget den nødvendige effektivisering af mere økonomiske årsager.

Derfor kan Norddjurs i dag lære noget af Syddjurs, når det kommer til natur og miljø, mens Syddjurs kan drage fordel af Norddjurs' erfaringer med at gøre det rigtige, når det kommer til at effektiviserer rensning af spildevand.

Fornæs Renseanlæg udenfor Grenaa er blandt de bedste i landet til at rense spildevand. Med en fusion med Syddjurs Spildevand får Norddjurs mulighed for at beholde førertrøjen på langt ind i fremtiden. Foto: Asbjørn with

Samlet set skal det fusionerede selskab ud og låne over 200 millioner kroner til de godt 100 kilometer ekstra spildevandsledninger, der skal etableres, før Syddjurs kan bliver koblet på Fornæs Renseanlæg ved Grenaa.

Det kommer ikke til at betyde prisstigninger for forbrugerne i Norddjurs - eller Syddjurs for den sags skyld, fordi prisen i de kommende mange år, fortsat vil være højere for forbrugerne i Syddjurs, sådan som det også er i dag.

Fusion kræver gensidig tillid

Der er meget hjerteblod forbundet med at give afkald på dele af sin kommunal selvbestemmelse i forbindelse med en fusion af de to spildevandsselskaber.

Derfor har det også krævet en længere indflyvning og fortæring af lokalpatriotiske selvstændighedskameler i forhold til at skabe den gensidige, politiske tillid, der skal til for at sikre en frugtbar fusion.

Nogle medarbejdere bekymrer sig om, hvad deres rolle bliver i fremtiden

Benny Hammer

I Norddjurs har det krævet lidt bearbejdning at give Syddjurs adgang til et anlæg i absolut topklasse, fordi lovgivningen kræver, at Syddjurs Kommune skal være medejer af Fornæs renseanlæg, hvis der skal renses spildevand fra Syddjurs.

- Udfordringerne i Syddjurs har vi skullet vende til en fordel for os i Norddjurs, siger Benny Hammer.

- Vi har haft et rigtig godt samarbejde og nogle gode og givtige samtaler, hvor der er blevet skabt gensidig tillid, hvilket fører os frem til, at begge parter kan se en fordel i fusionen. Både for vores egne borgere, men også i et større perspektiv for naturen og miljøet på Djursland, fortsætter han.

Ikke gnidningsløst hele vejen

Ud over den politiske tillid mellem byrådet i Syddjurs og kommunalbestyrelsen i Norddjurs, kræver en fusion også en hel del af medarbejderne, som også får en opgave i at mødes i en fælles arbejdskultur, når de to spildevandsselskaber efter planen fusionerer ved årsskiftet.

- Nogle medarbejdere bekymrer sig om, hvad deres rolle bliver i fremtiden, og om der nu er nogen, der kommer og tager deres job, siger Benny Hammer, som lover at der bliver taget hånd om alle medarbejdere i processen på begge sider af kommunegrænsen.

50/50

Der er lavet en hel del målinger og beregninger for at give politikerne i de to djurslandske kommuner et grundfæstet beslutningsgrundlag, når det kommer til rensning af spildevand.

I et notat vedrørende Fusion mellem AquaDjurs og Syddjurs Spildevand og efterfølgende udspaltning af aktiver oplistes aktiver og priser i de to spildevandsselskaber og det fremgår, at prisen for at få renset spildevand er betragteligt højere i Syddjurs end i Norddjurs.

Det fremgår også, at de to kommuner råder over stort set de samme aktiver og passiver, antallet af tilsluttede hustande er stort set også de samme og på en lang række parametre, blandt andet antallet af separatkloakkerede husstande, er de to kommuner sammenlignelige.

Revisionsfirmaet PwC estimerer, at Syddjurs og Norddjurs kan gå ind i en fælles spildevandsselskab med en ejerandel på 50/50, hvilket er ret unikt og underbygger den mulighed begge kommuner har for at få noget ud af fusionen.

Samarbejde eller fuldblodsfusion?

De seneste år har de to djurslandske kommuner samarbejdet om medarbejdere med særlige kompetencer omkring rensning af spildevand.

Det er sket i selskabet DjursSam, hvor de fagkyndige spildevandsmedarbejdere har arbejdet, og hvor henholdsvis Syddjurs og Norddjurs har kunnet købe rådgivning og assistance.

Den model var scenarie et, da man skulle finde ud af, hvilken konstruktion, der skulle arbejdes videre med i spildevandssamarbejdet.

Med et fælles spildevandsselskab for hele Djursland er begge kommuner rustet til at tage kampen på i konkurrence med store spildevandsselskaber i Aarhus og Randers. Foto: Asbjørn with

Altså en konstruktion, hvor man kunne samarbejde omkring ekspertise og rensning af spildevand, men hvor det stadig var to forskellige selskaber, der stod for håndteringen af spildevandet.

Scenarie to var en holding-konstruktion, hvor et fælles selskab ejer de to underliggende og nuværende selskaber - Syddjurs Spildevand og Aqua Djurs - og hvor spildevandet renses på et fælles rensningsanlæg - Fornæs uden for Grenaa i Norddjurs.

Det tredje scenarie var en fuldblodsfusion, hvor ét selskab ejers af to kommuner med fælles udgifter og fælles indtægter og ét fælles rensningsanlæg i Fornæs og en fælles udledning til Kattegat.

Det tredje scenarium blev valgt efter mange drøftelser. Det betyder, at bestyrelserne i de to spildevandselskaber indstiller til deres ejere - Norddjurs- og Syddjurs Kommune, at de to kommuners spildevandsselskaber indgår i en fuldblod fusion med en ejerandel på 50-50.

På begge sider af kommunegrænsen er der en tro på, at det på både kort og lang sigt er den bedste løsning for borgerne på Djursland, økonomisk og miljømæssigt.

Politisk er der i henholdsvis kommunalbestyrelsen i Norddjurs og Byrådet i Syddjurs enighed om, at det er den vej spildevandsrensningen på Djursland skal gå i de kommende årtier.

AquaDjurs er bare det bedste navn

Benny Hammer

Det lægger en solid bund under beslutningsprocessen og fusionen til næste årsskifte både blandt medarbejderne i de to selskaber og politikerne på Djursland.

Navn fra Norddjurs - logo fra Syddjurs

Resultatet bliver, at de to spildevandsselskaber indstiller til deres respektive ejere - Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune, at man fusionerer fuldblods i et selskab med navnet AquaDjurs og med logoet fra Syddjurs Spildevand.

Arbejdet med at fusionere spildevandsselskaberne på Djursland fortsætter frem mod årsskiftet. Efterfølgende bliver er samtaler og diskussioner om levering af fremtidens drikkevand og om den del af spildevandet fra det vestlige Norddjurs, som i dag renses i Randers.

Men det er en anden historie til en anden gang.

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V) er fra årsskiftet ny formand for Syddjurs Spildevand og spiller derfor en nøglerolle i den forestående fusion med spildevandsselskabet AquaDjurs. Foto: Asbjørn With

Syddjurs Spildevand investerer trecifret millionbeløb i spildevandsrensning: - Vi skal have det lange lys på, der lyser 50 år ud i fremtiden

I Syddjurs Kommune er historien om spildevandsrensning lidt anderledes, end den er i Norddjurs.

I syd handler det om at effektivisere, så man kan erstatte de nuværende 10 rensningsanlæg med et effektivt anlæg - i Norddjurs.

Her får du historien om, hvorfor du skal interessere dig for rensning af spildevand i Syddjurs, og hvad politikerne syd for kommunegrænsen gør for at sikre en stadig bedre og billigere rensning langt ud i fremtiden.

10 rensningsanlæg i Syddjurs skal inden 2032 erstattes af ét anlæg - i Norddjurs. Spildevandsselskaberne på Djursland fusionerer efter planen ved årsskiftet, og så skal der i de kommende 10 år etableres små 100 kilometer nye spildevandsledninger og bruges 200 - 300 millioner kroner, så alt spildevand fra Syddjurs kan renses på Fornæsværket lidt udenfor Grenaa. Men hvorfor?

SD ND I tre nye videoer fortæller to lokale politikere - en fra Syddjurs og en fra Norddjurs - hvorfor spildevand i fremtiden bliver en fælles sag på tværs af partiskel og kommunegrænse på Djursland.

Spildevand er ikke umiddelbart et emne, der sælger billetter i brede kredse, men for Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V) er det lige så stillet krøbet ind under huden på ham i de seneste år.

Jeg kan godt lide at være med til at skabe mærkbare forbedringer for mange mennesker, også de usynlige

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen

Han er den politiker fra Syddjurs, der taler om vand, spildevand og fusion med Norddjurs i de nye videoer.

- I mit politiske virke er jeg meget optaget af de rammer, vi som kommune har mulighed for at lave, siger Jørgen Ivar Brus Mikkelsen, der har sæde i både erhvervs- og planudvalget og natur-, teknik,- og miljøudvalget.

Som landmand og selvstændig har netop de to udvalg hans naturlige interesse. Men faktisk er det det konkrete arbejde med konkrete udfordringer, han holder af.

- Veje, mobilitet, forsyning og den slags interesserer mig. Det kan jeg forholde mig til. Det er konkret og kan skabe synergi.

- Jeg kan godt lide at være med til at skabe mærkbare forbedringer for mange mennesker, også de usynlige, siger Jørgen Ivar Brus Mikkelsen.

Og her kommer spildevand, en investering på et trecifret millionbeløb og en fusion med naboerne mod nord ind i billedet.

1. januar 2023 fik Jørgen Ivar Brus Mikkelsen overdraget formandskabet for Syddjurs Spildevand, som en af i alt fem politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer.

Stop eller konkurs

Inden vi nærmer os det centrale emne i historien, nemlig fusionen mellem spildevandsselskaberne i Syddjurs og Norddjurs, dvæler vi lige et øjeblik ved fortiden og årsagen til, at det overhovedet er nødvendigt at gøre noget ved spildevandsbehandlingen i Syddjurs.

Hvis vi gjorde det alligevel, ville Syddjurs Spildevand være ude af stand til at betale sine regninger og gå fallit i løbet af seks til otte år

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen

Hvert fjerde år godkender politikerne i Syddjurs en ny spildevandsplan, der lægger sporene for de næste fire år.

I sensommeren 2021 var arbejdet godt i vej i natur-, teknik-, og miljøudvalget, da den nyudnævnte direktør for Syddjurs Spildevand bad om foretræde for politikerne.

Med sig havde han et simpelt budskab, fortæller Jørgen Ivar Brus Mikkelsen, der som udvalgsmedlem tydeligt husker det møde.

- Han bad os ganske enkelt om ikke at godkende den nye spildevandsplan. Og han forklarede os, at hvis vi gjorde det alligevel, ville Syddjurs Spildevand være ude af stand til at betale sine regninger og gå fallit i løbet af seks til otte år, fortæller Jørgen Ivar Brus Mikkelsen.

Hvorfor er spildevand overhovedet vigtigt?

Men hvorfor overhovedet interesserer sig for spildevand? Er det ikke bare noget, der forsvinder i køkkenvasken eller suges ned i kloakken, når jeg skylder ud i toilettet?

Jo og nej.

Jeg kan ind i mellem sukke lidt, når jeg jeg høre ord som bæredygtighed

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen

Alt det spildevand, vi hver især producerer, forsvinder fra vores egne øjne og matrikel, når vi for eksempel skyller ud i toilettet. Men det forsvinder ikke. Det fragtes bare et andet sted hen.

- Når vi taler om den grønne omstilling, så er spildevand et af de vigtigste områder.

- Jeg kan ind i mellem sukke lidt, når jeg jeg høre ord som bæredygtighed, fordi det er så sjældent, at vi kommer hele vejen rundt, siger Jørgen Ivar Brus Mikkelsen.

- Spildevand er et 'blind spot' i den samtale, fordi det er skjult og ikke særlig prestigefyldt. Men det er vigtigt, og jeg vil gerne bruge kræfter og energi på det alligevel. Jeg synes, det er vigtigt, fortsætter han.

Hvad kan du selv gøre - KORT

Det er måske lidt uoverskueligt, hvad man som borger og forbruger selv kan gøre, når det kommer til spildevand. Men det er faktisk ret enkelt.

- Man kan gå op i, hvordan kloakeringer er, der hvor man bor eller påtænker at købe hus. Er det seperatkloakeret eller ej - altså er spildevand og regnvand adskilt?

- Man kan sørge for, at regnvand bliver på grunden. Det kan opsamles i beholdere og f.eks. bruges til vanding af haven. Formålet er - udover at spare på vandet - at man sikrer, at regnvand ikke belaster kloaksystemet. Er der for meget vand i kloakerne opstår risikoen for overløb. Det betyder, at kloakerne løber over, og det medfører at regnvand og spildevand blandes og løber ud i åer, søer eller havet.

- Man kan også gøre sin stemme gældende, når der er valg til bestyrelsen i det lokale spildevandsselskab. Dermed kan man få medindflydelse på udviklingen i sit eget område eller kommune.

- Jeg vil gerne tvinge folk til at se ned i spildevandsspanden og forholde sig til det, der bliver sendt videre fra os hver i sær. Bare fordi det forsvinder fra håndvasken eller især toilettet betyder det ikke, at det forsvinder. For det gør det ikke, konstaterer Jørgen Ivar Brus Mikkelsen.

Lavere pris og bedre rensning

Når Syddjurs Spildevand ser ud over fallittens rand, skyldes det national lovgivning og det pres, der lægges på spildevandsvirksomheder over hele landet af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og forbrugerstyrelsen.

Forsyningssekretariatet - KORT

Forsyningssekretariatet beskriver sin egen rolle og opgaver således:

Forsyningssekretariatet (vandtilsynet) er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Vi regulerer de økonomiske forhold i vandsektoren i Danmark, så de danske drikke- og spildevandsselskaber hele tiden drives så effektivt som muligt.

Vandsektorens kerneopgaver er at sikre rent drikkevand og at udlede renset spildevand tilbage til naturen. Men vandsektoren består af naturlige monopoler. Det betyder, at vand- og spildevandsselskaber ikke er udsat for konkurrence. Manglende konkurrence fører typisk til for lav effektivitet og derfor for høje priser.

I Forsyningssekretariatet anvender vi økonomisk regulering til at efterligne det konkurrencepres, selskaberne ville have oplevet, hvis vand og spildevand havde været konkurrenceudsatte ydelser på et velfungerende marked – under hensyntagen til, at drikke- og spildevandsselskabernes ydelser er samfundsvigtige og leveres under forskellige produktionsvilkår og med lovfastsatte krav om kvalitet. Under disse hensyn tager den økonomiske regulering alene forbrugernes parti. Vores opgave er, at der leveres så rent vand og så ren natur som muligt for forbrugernes penge.

En effektiv regulering styrker også efterspørgslen efter ny, bedre og prisstærk vand- og miljøteknologi til gavn for arbejdspladser og eksport.

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen - https://www.kfst.dk/vandtilsyn

Forbrugersekretariatet vil tvinge spildevandsselskaberne til at sænke priserne og samtidig rense spildevandet endnu bedre. Det betyder, at spildevandselskaberne ikke bare kan sende regningen videre til forbrugerne.

- Det er det største pres på spildevandsområdet i Syddjurs, og det betyder, at hvis vi fortsætter som nu, kan vi ikke længere betale vores regninger om seks til otte år, forklarer Jørgen Ivar Brus Mikkelsen.

Alene, samarbejde eller fælles?

Efter spildevandsdirektøren drastiske udmelding måtte udvalgsmedlemmer lige sidde og sunde sig lidt og kigger rundt på de andre omkring bordet, inden spildevandsdirektørens budskab sank ind.

Men så rystede de pelsen og gik i gang med at løse udfordringen.

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen havde allerede i sin første periode i kommunalbestyrelsen interesseret sig mere og mere for problematikkerne og mulighederne i spildevand.

- Det er ikke alt, der er gået, som man politisk gerne ville i de senere år på spildevandsområdet. Vi har i Syddjurs brugt vores kræfter på at vedligeholde vores 10 rensningsanlæg, mens man i Norddjurs har samlet det hele et sted i et topmoderne anlæg med en udledning til Kattegat, siger Jørgen Ivar Brus Mikkelsen.

Når fusionen mellem nord og syd er gennemført og ledningerne fuldt etableret bliver der i princippet 10 rensningsanlæg til overs i Syddjurs. Men de fleste vil blive bevaret som opsamlingsbassinet for spildevand, som dermed kan sikrer en optimal strøm i ledningerne i perioder med meget eller lidt behov. Foto: Asbjørn With

I et forsøg på at få Syddjurs ind på en mere langtidsholdbar bane, har han sammen med formanden for natur-, teknik-, og miljøudvalget arbejdet for en anden vej.

- Jeg har et godt samarbejde med formanden for natur-, teknik-, og miljøudvalget Kim Lykke Jensen (SF), og vi har mange gange talt om, at det ville være godt, hvis der var en kobling mellem dem, der konkret arbejder med rensning af spildevand og så det politiske udvalg, og derfor var det naturligt, da han igen blev udvalgsformand efter kommunalvalget i 2021, at jeg blev formand for Syddjurs Spildevand.

Overhovedet at overveje at give køb på sin kommunale selvbestemmelse og indlede samarbejde med meddjurslændingene nord for kommunegrænsen har krævet fortæring af mere end en kommunalpatriotisk kamel.

For i sådan en proces er der altid interne kulturer, der skal omstille sig i mødet med andre måder at gøre tingene på.

Mulige løsninger - KORT

I Syddjurs var overvejelserne, om man skulle:

- Arbejde videre med at udvikle og fremtidssikre sin egen spildevandsrensning med fokus på Boeslum Rensningsanlæg ved Ebeltoft-

- Indgå i et samarbejde med Norddjurs Kommune om en samlet rensning af spildevandet på Djursland.

- Undersøge muligheden for, om der nord for kommunegrænsen var interesse for at lave et fælles spildevandsselskab.

Efter at have regnet på det skal der lånes 200-300 millioner kroner til nye spildevandsledninger fra Syddjurs til Fornæs udenfor Grenaa, men det stod hurtigt klart, at det var en langt bedre løsning på stort set alle parametre i det lange perspektiv, hvis Syddjurs og Norddjurs kunne findes fælles fodslag i et fælles selskab.

Tillid tager tid - men kan skabe resultater

I det år der efterhånden er gået, oplever Jørgen Ivar Brus Mikkelsen, at paraderne er blevet sænket på begge sider af kommunegrænsen, og at en fælles og gensidig tillid spirer.

- På et år er vi gået fra skepsis til en accept af nødvendigheden og til et spørgsmål om, hvorvidt det vi gør nu også er nok. Det har været medvirkende til, at spildevandselskaberne i både Syddjurs og Norddjurs har anbefalet ejerne - altså kommunalbestyrelserne - at lægge spildevandsopgaven i ét fælles selskab, siger Jørgen Ivar Brus Mikkelsen og fortsætter.

- Der er også blevet opbygget gensidig tillid i det politiske system. Vi er blevet enige om, at det er til alles fordel, at vi slår selskaberne sammen. Og så er der en forståelse af, at begge parter nu går i sko, der er to numre for store, så der er plads til at give hinanden plads.

En enig, politisk front skaber tryghed i processen og en sikkerhed for, at der er politisk opbakning til processen og retningen frem mod et fælles selskab.

- Den proces vi er i gang med nu ville være meget, meget vanskelligere, hvis vi ikke var synkrone politisk, siger Jørgen Ivar Brus Mikkelsen, som glæder sig over, at de politiske slagsmål i spildevandsproblematikken viger for pragmatisme til alle bedste.

Tre forslag - et var oplagt det rigtige

Med konstateringen af, at en form for samarbejde med Norddjurs er den rigtige vej at gå, blev næste udfordring at finde ud af, hvilken løsning, der skulle arbejdes videre på.

Muligheden for at fortsætte med status quo blev hurtigt sendt ud på sidelinjen.

Tilbage var to muligheder.

Et samarbejde med to rensningsanlæg. Fornæs i nord og Boeslum ved Ebeltoft i syd. Eller et samarbejde med udgangspunkt i ét rensningsanlæg - Fornæs lidt udenfor Grenaa i Norddjurs.

Der blev lavet beregninger for miljøkonsekvenser, driftsomkostninger og generel økonomi, og det stod derefter ret klart, at en løsning med ét rensningsanlæg - Fornæs - på alle parametre ville være den bedste løsning.

- Det vil betyde én bestyrelse, én økonomi, ét regnskab, større handlingsmuligheder i forhold til investeringer og det bedste økonomiske rationale for borgerene, konstaterer Jørgen Ivar Brus Mikkelsen.

Så langt så godt.

Hvem får hvad ud af det?

Udefra set er Norddjurs yderst veldrevet og fremtidssikret, når det kommer til rensning af spildevand og investering i rensningsanlæg.

Alle vores rensningsanlæg fungerer, men nogle er nedslidte. Fælles for dem er, at de udleder det rensede spildevand til steder, der ikke har godt af at blive tilført nærringsstoffer

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen

Fornæs udemærker sig ved at være blandt de allerbedste til spildevandsrensning i landet, og der udledes kun renset spildevand til omgivelserne ét eneste sted i kommunen, og det er fra Grenaa og ud i Kattegat.

Anderledes ser det ud i Syddjurs, hvor de nuværende 10 rensningsanlæg udleder hver sine steder, og det er ikke optimalt, konstaterer formanden for Syddjurs Spildevand, Jørgen Ivar Brus Mikkelsen.

- Alle vores rensningsanlæg fungerer, men nogle er nedslidte. Fælles for dem er, at de udleder det rensede spildevand til steder, der ikke har godt af at blive tilført nærringsstoffer, siger Jørgen Ivar Brus Mikkelsen.

Som det er nu, udledes der renset spildevand hele vejen langs den smukke syddjurske kystlinje. Men vandet er stillestående og lavt, og der er ikke ret stor gennemstrømning. Derfor er det ikke optimalt at udlede renset spildevand, som trods alt indeholder nærringsstoffer.

50/50

Der er lavet en hel del målinger og beregninger for at give politikerne i de to djurslandske kommuner et grundfæstet beslutningsgrundlag, når det kommer til rensning af spildevand.

I et notat vedrørende Fusion mellem AquaDjurs og Syddjurs Spildevand og efterfølgende udspaltning af aktiver oplistes aktiver og priser i de to spildevandsselskaber og det fremgår, at prisen for at få renset spildevand er betragteligt højere i Syddjurs end i Norddjurs.

Det vender vi tilbage til.

Det fremgår også, at de to kommuner råder over stort set de samme aktiver og passiver, antallet af tilsluttede hustande er stort set også de samme og på en lang række parametre, blandt andet antallet af separatkloakkerede husstande, er de to kommuner sammenlignelige.

Revisionsfirmaet PwC estimerer, at Syddjurs og Norddjurs kan gå ind i en fælles spildevandsselskab med en ejerandel på 50/50, hvilket er ret unikt og underbygger den mulighed begge kommuner har for at få noget ud af fusionen.

Samarbejde eller fuldblodsfusion?

I et stykke tid har de to djurslandske kommuner samarbejdet om medarbejdere med særlige kompetencer omkring rensning af spildevand.

Det er sket i selskabet DjursSam, hvor de fagkyndige spildevandsmedarbejdere har arbejdet, og hvor henholdsvis Syddjurs og Norddjurs har kunnet købe rådgivning og assistance.

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen glæder sig over udsigten til en fuldblodsfusion mellem spildevandsselskaberne i nord og syd, fordi det i de kommende årtier bliver langt nemmere og mere effektivt af administrere. Foto: Asbjørn With

Den model var scenarie et, da man skulle finde ud af, hvilken konstruktion, der skulle arbejdes videre med i spildevandssamarbejdet.

Altså en konstruktion, hvor man kunne samarbejde omkring ekspertise og rensning af spildevand, men hvor det stadig var to forskellige selskaber, der stod for håndteringen af spildevandet.

Scenarie to var en holding-konstruktion, hvor et fælles selskab ejer de to underliggende og nuværende selskaber - Syddjurs Spildevand og Aqua Djurs - og hvor spildevandet renses på et fælles rensningsanlæg - Fornæs uden for Grenaa i Norddjurs.

Det er kommunalbestyrelsen i nord og byrådet i syd, der tager endelig stilling

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen

Det tredje scenarie var en fuldblodsfusion, hvor et selskab ejers af to kommuner med fælles udgifter og fælles indtægter og ét fælles rensningsanlæg i Fornæs og en fælles udledning til Kattegat.

Tre etaper og stor investering venter forude

Fusionen af de to spildevandselskaber kommer til at betyde store investeringer og omfattende gravearbejde, når spildevandsledninger i Syddjurs skal kobles på ledninger i Norddjurs og dermed også på Fornæs Renseanlæg.

- Samlet set skal vi ud og låne over 200 millioner kroner til de godt 100 kilometer ekstra spildevandsledninger, der skal etableres, før Syddjurs kan bliver koblet på Fornæs, siger Jørgen Ivar Brus Mikkelsen.

Arbejdet kommer til at foregå i tre etaper, som kommer til at strække sig over de kommende cirka 10 år.

Fornæs Renseanlæg udenfor Grenaa er blandt landet bedste, mest moderne og effektive, når det gælder rensning af spildevand. Foto: Asbjørn With

- Første etape bliver at få spildevandledningerne i Syddjurs koblet til Fornæs Renseanlæg. Det kræver, at der etableres en nu spildevandsledning fra Syddjurs til Grenaa og langs havnen til Fornæs, siger Jørgen Ivar Brus Mikkelsen.

Et omfattende arbejde, som forsøges koordineres med det ventende anlægsarbejde ved havnen i Grenaa i forbindelse med den omfattende kystsikring af havnen og byen.

Anden etape bliver at få koblet den vestlige del af Syddjurs til spildevandsledningerne til Norddjurs, og tredje og sidste del bliver at få koblet Ebeltoft på den direkte vej til Fornæs.

- Spildevandet fra Fornæs bliver sidste etape, fordi anlægget ved Boeslum er det bedste og mest effektive i Syddjurs. Derfor giver det mening at vente med det til sidste. Det forventer vi bliver koblet på Fornæs omkring 2030-32, forklarer Jørgen Ivar Brus Mikkelsen.

Selvom der er tale om store millionbeløb i fusionen mellem de to kommuners spildevandsselskaber, og selv om der ligger en regning på et trecifret millionbeløb og venter i forbindelse med etableringen af nye spildevandsledninger, så bliver der ikke tale om rystelser i de regninger, forbrugerne i henholdsvis Syddjurs og Norddjurs er vant til at få.

Efter fusionen vil forbrugerne syd og nord for kommunegrænsen opleve, at priserne er de samme. Over de næste 15-20 år vil priserne bliver ensartede, og samlet set falde både i Syd- og i Norddjurs Kommuner.

Navn fra Norddjurs - logo fra Syddjurs

Resultatet bliver, at de to spildevandsselskaber indstiller til deres respektive ejere - Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune, at man fusionerer fuldblods i et selskab med navnet AquaDjurs og med logoet fra Syddjurs Spildevand.

- Det er det, der er indstillet, men det er kommunalbestyrelsen i nord og byrådet i syd, der tager endelig stilling, siger formanden for Syddjurs Spildevand, Jørgen Ivar Brus Mikkelsen.

De forkromede formål med fusionen

En ting er, at Syddjurs Kommune halter bagud, når det gælder rentabel rensning af spildevand og udledning af det rensede vand mange forskellige steder langs kysten.

Noget andet er, at en fusion med spildevandsselskabet i Norddjurs giver en lang række fordele, som både tjener forbrugerne, den kommunale økonomi og ikke mindst naturen og miljøet.

Vi skal skåne naturen og de sårbare område, vi i dag udleder renset spildevand til. Vi skal fremtidssikre rensningen af vores spildevand

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen

Et notat, der er skrevet af en gruppe bestående af embedsmænd med indsigt i problematikken fra både Syddjurs og Norddjurs oplister de konkrete mål for en fælles spildevandsrensning på Djursland.

Fordele ved en fusion af spildevandsselskaberne på Djursland

• En stram statslig regulering med effektiviserings- og konsolideringsdagsorden peger imod større enheder. Dette har allerede medført adskillige sammenlægninger i branchen. Det er rettidigt omhu at lægge de kommunalt ejede vandselskaber på Djursland sammen, før det sker gennem en statslig regulering. Taksterne vil kunne reduceres, efterhånden som synergieffekterne ved sammenlægningen realiseres.

• Det er et krav efter vandsektorloven at Syddjurs Spildevand skal være medejer af Fornæs Renseanlæg, når spildevandet samles på Fornæs Renseanlæg.

• Samling af spildevandet fra Djursland på ét renseanlæg skaber grundlag for implementering af ny teknologi og grøn omstilling. De nuværende 11 anlæg på Djursland er for små til, at til at sikre en rentabel udnyttelse af potentialet. Et større anlæg giver bedre muligheder for ressourceudnyttelse, slambehandling, reduktion af emissioner (lattergas etc.), behandling af medicinrester, mikroplast, fluorstoffer (PFAS) samt produktion af varme og el fra spildevandet, der vil reducere det samlede energiforbrug.

• Mulighederne øges og omkostningerne reduceres betragtelig ved implementering af ny teknologi på 1 renseanlæg fremfor på 11 renseanlæg. Investeringerne i ny teknologi på Fornæs Renseanlæg finansieres af forbrugerne i begge kommuner. Alternativet ville være, at forbrugerne i Syddjurs skulle finansiere opgraderingen af 10 renseanlæg og forbrugerne i Norddjurs skulle finansiere hele investeringen på Fornæs Renseanlæg.

• Belastning af sårbare recipienter som Knebel og Kalø Vig med fosfor og kvælstof fra udledningen fra renseanlæg elimineres, mens udledningsrammen til Kattegat fastholdes uændret i forhold til i dag. Samlet set bliver miljøbelastningen til havmiljøet således mindre, hvilket bl.a. sker gennem bedre rensning af spildevandet.

• AquaDjurs forsyner den vestlige del af Djursland med drikkevand og er medejer af produktionsselskabet Vandsam. En fusion betyder, at Syddjurs får medejerskab af et vandforsyningsselskab og dermed mulighed for at udbrede vandforsyningen på tværs af kommunegrænsen.

• Et større vandselskab på Djursland sikrer bedre muligheder for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere samt udvikling af medarbejdernes kompetencer.

Notat vedrørende Fusion mellem AquaDjurs og Syddjurs Spildevand og efterfølgende udspaltning af aktiver

- Vi skal skåne naturen og de sårbare område, vi i dag udleder renset spildevand til. Vi skal fremtidssikre rensningen af vores spildevand. Og så skal vi driftsmæssigt være energineutrale, som vi opnår blandt andet ved at producere biogas af de slammængder, der bliver større med fusionen, siger Jørgen Ivar Brus Mikkelsen.

Mens Syddjurs har haft fokus på natur og miljøtiltag, har Norddjurs fortaget den nødvendige effektivisering af mere økonomiske årsager.

Samlet set skal vi ud og låne over 200 millioner kroner til de godt 100 kilometer ekstra spildevandsledninger, der skal etableres, før Syddjurs kan bliver koblet på Fornæs

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen

Derfor kan Norddjurs i dag lære noget af Syddjurs, når det kommer til natur og miljø, mens Syddjurs kan drage fordel af Norddjurs' erfaringer med at gøre det rigtige, når det kommer til at effektiviserer rensning af spildevand.

Hvad får Norddjurs ud af fusionen?

Mens en fusion åbenlyst er en god idé for borgerne i Syddjurs, der kan se frem til renere spildevand, stort set elimineret udledning til havet syd for kommunen og lavere priser er det knapt så åbenlyst, hvad borgerne i Norddjurs får ud af fusionen.

I Norddjurs har man de seneste 10-15 år strømlinet spildevandsrensningen, moderniseret Fornæs Renseanlæg og reduceret udledningen af renset spildevand til ét sted, nemlig Kattegat ud for Grenaa.

Formand for AquaDjurs, Benny Hammer (K) glæder sig over, at det nye fælles spildevandsselskab for kræfterne til at sikre den teknologiske udvikling langt ud i fremtiden. Foto: Asbjørn with

Så hvad får vores nordlige naboer egentlig ud af at fusionere med Syddjurs.

- For os handler fusionen om, at vi får de muskler der skal til for at vi kan blive ved med at udvikle og optimerer spildevandsrensningen.

- Det betyder også, at vi ikke risikerer, at hverken Syddjurs eller Norddjurs bliver spist af større aktører fra for eksempel Aarhus eller Randers. Dermed fastholder får vi et selskab, der kan blive ved med at være førende i rensning af spildevand til glæde og gavn for forbrugerne og ikke mindst miljøet, siger formanden for AquaDjurs, Benny Hammer (K), der også er medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs og viceborgmester.

En god forretning - også for miljøet

Når alt kommer til alt, tror Jørgen Ivar Brus Mikkelsen på, at en fusion mellem de djurslandske spildevandselskaber både er en god forretning og ikke mindst et stort bidrag til den grønne omstilling og en bedre fremtid for Djursland.

Og det er han ikke ene om at tro.

Gennem de seneste år har politikere og embedsmænd i både Syddjurs og Norddjurs overvejet situationen, for og i mod. Der er blevet tygget på kommunalpatriotiske kameler med smag af selvbestemmelse og uafhængighed. Der er blevet regnet og sænket slagsskibe i diverse analyser af fordele og ulemper.

Fusionen kommer blandt andet til at betyde, at der skal investeres et trecifret millionbeløb i etableringen af nye spildevandsledninger, der kan koble ledningsnette fra Syddjurs på Fornæs renseanlæg uden for Grenaa. Foto: Asbjørn With

Tilbage står, at en fusion mellem Syddjurs Spildevand og AquaDjurs i ét fælles selskab med fælles økonomi og fælles interesser er den bedste løsning i bestræbelserne på, at skabe det reneste vand til den billigste penge til gavn for flest på Djursland.

- Fremtidens udfordringer kræver visioner - og dem har vi heldigvis, siger Jørgen Ivar Brus Mikkelsen i en af de reklamefilm, der er lavet for den kommende fusion.

- Vi får langt bedre mulighed for at tiltrække de rigtige medarbejdere til at arbejde med spildevand i fremtiden. Spildevandet bliver renset bedre og mere effektivt. Det bliver billigere for forbrugerne i både Norddjurs og Syddjurs, og så sikrer vi, at det rensede spildevand udledes i Kattegat ved Grenaa, hvor der er meget vand og stor gennemstrømning, hvilket er godt for kystmiljøet langs Djursland, siger Jørgen Ivar Brus Mikkelsen.

Fusionen forventes at blive politik vedtaget til gennemførsel per 1. januar 2024. Herefter vil de tre etaper, der skal sammenkoble de to spildevandssystemer bliver sat i værk, og hvis alt går efter planen, vil det sidste rensningsanlæg i Syddjurs, Boeslum, bliver taget ud af drift et sted omkring år 2030-2032.

Hvad så med de 10 rensningsanlæg?

Mens rensningsanlæggene i Syddjurs vil blive taget ud af drift i løbet af perioden frem mod den fuldt integrerede spildvandsløsning for hele Djursland, vil de fleste rensningsanlæg også fysisk bestå efter fusionen.

- Ikke som rensningsanlæg men som opsamlingsstationer for store mængder vand. For at systemet skal fungere optimalt, kræver det en jævn strøm af spildevand i ledningerne.

- Ved at bevare kapaciteten på de nuværende anlæg opnår vi en buffer, der kan sikre jævn strøm i ledningerne det meste af tiden, forklarer Jørgen Ivar Brus Mikkelsen, der er formand for Syddjurs Spildevand og en af nøglepersonerne i det arbejde, som nu venter i samlingen af spildevandsrensningen på Djursland i et fælles selskab til glæde og gavn for alle på Djursland.

Arbejdet med at fusionere spildevandsselskaberne på Djursland fortsætter frem mod årsskiftet. Efterfølgende bliver er samtaler og diskussioner om levering af fremtidens drikkevand og om den del af spildevandet fra det vestlige Norddjurs, som i dag renses i Randers.

Men det er en anden historie til en anden gang.

Kongen er tilbage på sin plads i Grenaa. Foto; Asbjørn With

Kongen er tilbage i Grenaa, fyring af kommunaldirektør er ikke nok, 600 nye medlemmer af foreningslivet og en ny efterskole, som ikke bliver

Her får du nogle af de øvrige nyheder fra Norddjurs.

Kongen vender tilbage – vigtigt mindesmærke nyrestaureret efter hærværk

Kongen er tilbage på sin plads i Grenaa. Foto: Asbjørn With

Under den spektakulære underskrift kunne der bydes velkommen hjem til statuen af Kong Frederik den Syvende, der plejer at tårne op foran spillestedet Pavillonen i Grenaa.

Kongen har gennemgået en yderst svær restaurering, efter den er blevet udsat for hærværk.

Det er nemlig ikke sådan lige at restaurere en zink-statue fra 1884, der er sprængt i stykker - muligvis af et kanonslag, lyder det i pressemeddelelsen fra Norddjurs Kommune i anledningen af kongens genopstilling.

- Hvis det bare var tidens tand, men der er sprængt deforme revner i statuen, og det gør det langt sværere at lodde skaderne sammen igen, fortæller værkfører Per Østergaard fra smedievirksomheden Thubalka, der påtog sig den vanskelige opgave. 

Kong Frederik den Syvende er støbt i zink, og netop zinks smeltepunkt besværliggør faktisk også processen fortæller Peter Østergaard:

- Metallet skal varmes op, for at man kan arbejde med det, ellers knækker det. Men heller ikke for meget for zink smelter væsentligt tidligere end mange andre metaller. Det er virkelig en balancegang, siger han i pressemeddelelsen.

Statuen er oprindeligt opstillet i 1884 i anledning af 35 året for grundloven. Det var netop kong Frederik den Syvende der underskrev grundloven i 1848.

Fyring af kommunaldirektøren er ikke nok, mener fagforeningerne DM og HK

På baggrund af en uvildig og ekstern rapport om arbejdsmiljøet i kommunaldirektørens sekretariat på rådhuset i Grenaa indstiller et enigt økonomiudvalget, med borgmester Kasper Bjerregaard i spidsen, til at afbryde samarbejdet med kommunaldirektør Christian Bertelsen. Men det er ikke nok, mener to fagforeninger. Foto: Asbjørn With

Den de facto fyring af kommunaldirektør Christian Bertelsen er ikke nok. Det mener flere fagforeninger ifølge TV2 Østjylland.

På et ekstraordinært møde i økonomiudvalget fredag morgen var der enighed om, at kommunaldirektøren - på baggrund af en ekstern undersøgelse af arbejdsmiljøet blandt hans nærmeste medarbejdere - ikke længere er den rigtige til at stå i spidsen for den kommunale forvaltning.

Som NorddjursLIV kunne afdække 12. februar har medarbejderne i kommunaldirektørens sekretariat oplevet krænkende adfærd, overfusning, mobning og nedværdigende opførsel fra kommunaldirektøren, som i forlængelse af Arbejdstilsynets besøg og afdækningen i NorddjursLIV tidligere blev sendt hjem, mens en ekstern konsulentvirksomhed skulle afdække arbejdsmiljøet i kommunaldirektørens sekretariat.

Undersøgelsen underbyggede Arbejdstilsynets bekymring, og derfor valgte økonomiudvalget altså i fredag de facto at afskedige kommunaldirektøren ved at indstille til kommunalbestyrelsen at samarbejdet med kommunaldirektøren afsluttes.

Men det er altså, ifølge TV2 Østjylland, ikke nok for fagforeningerne HK og den akademiske fagforening DM.

- Når der har været så betændt et arbejdsmiljø, kan det sagtens have forgrenet sig ud i organisationen, og så skal man finde ud af, hvordan hele arbejdspladsen kommer videre, siger Camilla Gregersen, formand for den akademiske fagforening DM.

- Vi fornemmer, at der er et dårligt arbejdsmiljø andre steder i organisationen, siger Hans-Henrik Hansen formand for HK Østjylland.

Borgmester i Norddjurs Kommune Kasper Bjerregaard (V) anerkender da også, at problemet med dårligt arbejdsmiljø ikke er løst med Christian Bertelsens fyring.

- Der kommer til at pågå et stort stykke arbejde. Vi kommer til at bruge rigtig meget tid på det her. Jeg kommer til at dedikere meget af min tid på, at få skabt et godt arbejdsmiljø, siger han til TV2 Østjylland, som han også sagde til NorddjursLIV efter mødet i økonomiudvalget sidste fredag.

Næsten 600 flere medlemmer i idrætsforeningerne i Norddjurs Kommune

Foreningslivet i Norddjurs har oplevet en opblomstring efter coronanedlukningerne. Foto: Emma Ahlgreen Haa

I to år stak coronapandemien en kæp i aktivitetshjulet, men i 2022 kom DGI- og DIF idrætsforeningerne i Norddjurs for alvor tilbage. Også når det kom til antallet af medlemmer.

Det meddeler Norddjurs Kommune i en pressemeddelelse.

Med en flot stigning på 5% (598 personer), er der nu 12.614 medlemmer i 92 idrætsforeninger i Norddjurs, fortæller DGI.

De indendørs aktiviteter i Norddjurs er oven på nedlukningerne også i fremgang. Svømning er kommet godt ud af startskamlerne med både medlemstilgang og fine resultater på konkurrencedelen. Og mange foreninger har benyttet den hjælp og de tilbud, som ligger i kommunens Bevæg dig for Livet-aftale, hvor særligt puljen til opstart at nye foreningsaktiviteter har været flittigt ansøgt.

Den positive udvikling skyldes de lokale ildsjæle, som lægger et kæmpe arbejde, siger borgmester Kasper Bjerregaard, der altså også kan konstatere en positiv historie i ugen, der er gået.

- I Norddjurs Kommune er vi stolte af vores foreningers medlemsfremgang, og at der er frivillige kræfter til at tage imod i klubber og drive faciliteter. Det er skønt, når en lille økonomisk håndsrækning og en masse hårdt arbejde bliver omsat til sved på panden, forstærkede fællesskaber og kan læses direkte i tallene som fremgang for det foreningsliv, hvor rigtigt mange af os henter fornyede kræfter, bedre sundhed og masser af godt humør, siger borgmester Kasper Bjerregaard i pressemeddelelsen.

Byefterskole er droppet i Grenaa

Efter flere års kamp må kræfterne bag en byefterskole i Grenaa sande, at det ikke bliver til noget Foto: Grenaa Byefterskole

Der kommer ingen efterskoleelever på den gamle politistation i Grenaa, fortæller Lokalavisen Norddjurs.

For på et opslag på Facebook, som lokalavisen referer, siger Grenaa Byefterskole tak for opbakningen, men slukker drømmen.

- Initiativet bag Den selvejende institution Grenaa Byefterskole lukker ned på trods af stort engagement omkring initiativet. Efter to og et halvt års intensivt arbejde med at få Den selvejende institution Grenaa Byefterskole op at køre i den gamle politigård i Grenaa, har bestyrelsen bag initiativet valgt at lukke ned for arbejdet med at realisere drømmen, hedder det i opslaget.