Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger NorddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Martin Raghner (K) har som forælder fulgt sine børns skolegang i den lokale folkeskole og de medfølgende udfordringer. Foto: Asbjørn With

Inklusion - nej tak!

Nogle gange hører man nogen sige noget, "man ikke må sige", men som alligevel giver god mening.

Hvis man kan se forbi sin egen forudbestemte, politiske korrekthed, så er der faktisk noget nytænkende og interessant at hente i udsagnet: Inklusion i folkeskolen - nej tak!

Efter vedtagelsen af inklusionsloven i 2012, må man ikke sige sådan, men det gør Martin Raghner alligevel.

For han mener, at der er noget galt med folkeskolen i Norddjurs.

Og han mener, at man er nødt til at forholde sig til den udfordring, at alt for mange børn er specielle og skal inkluderes for enhver pris - også på bekostning af alle andre.

Det er min udlægning af Martin Raghners ord, og det er nok sat på spidsen og en journalistisk stramning, men det er også essensen af det, han faktisk mener.

Og det er afgørende at forstå, at det ikke er børnene og deres udfordringer eller ikke-udfordringer, der er udfordringen. Udfordringen er de rammer, vi som de voksne giver dem at være børn i og lære i.

Martin Raghner bor i Grenaa og er far til to børn. Han har som forælder fulgt sine børns skolegang i den lokale folkeskole og de medfølgende udfordringer.

Han er også politisk aktiv og konservativ. Udover at være medlem af kommunalbestyrelsen, sidder han også i kommunens såkaldte §17 stk. 4-udvalg om folkeskolen.

I dag åbner Martin Raghner låget til Pandoras æske i NorddjursLIV og foreslår at genåbne en af de skoler, der i de senere år ellers er blevet lukket.

Mølleskolen i Grenaa skal genåbnes - mener Martin Raghner - og være det sted, hvor alle elever, som er for "specielle" til at gå i folkeskolen, men for "almindelige" til at gå på Djurslandsskolen, kan få et langt bedre undervisningsmiljø, en bedre trivsel og som sidst - men ikke mindst - kan skabe grundlag for langt bedre og mere læring end i dag.

Til glæde og gavn for de "specielle" børn og de "almindelige" børn og for folkeskolerne, som dermed slipper for en stor del af den inklusionsopgave, som ifølge Danmarks Lærerforening er en af årsagerne til, at folkeskolens lærere flygter til privat- og friskoler.

For det er børnene, det handler om.

I den kommende tid sætter NorddjursLIV fokus på folkeskolen og inklusion.

Vi spørger skoleledere, forældrebestyrelser, forældre, lærere og politikere om den måde, vi har indrettet folkeskolen på i Norddjurs, måske kan gøres lidt bedre?

Hvor skal pengene komme fra, spørger du måske allerede nu?

Lad det spørgsmål vente lidt, for det ødelægger ofte gode tanker, synspunkter og diskussioner.

Skriv i stedet til mig på aswch@jfm.dk, eller endnu bedre skriv til os i formularen her, hvis du gerne vil til orde i debatten, så kontakter jeg dig hurtigst muligt.

Tak, fordi du læser med.

Billede af Asbjørn With
Billede af skribentens underskrift Asbjørn With Journalist
Martin Raghner (K) mener, at man skal genåbne Mølleskolen udenfor Grenaa som det sted, hvor man som børn og skoleelev kan trives, når man er for speciel til at kunne rummes i folkeskolen - men samtidig for normal til at gå på specialskole. Foto: Asbjørn With

Konservativ politiker og far til to: - Der er noget galt med folkeskolen - nej tak til inklusion til glæde for alle lærere, forældre og børn

Som forælder og politiker mener Martin Raghner (K), at folkeskolens noble intentioner om inklusion er slået fejl.

Skolen skal efterhånden rumme, forstå, understøtte, inkludere og få det hele til at fungere i en grad, der er umulig for skoleledelser og lærere at efterkomme.

Konsekvensen bliver, at alt for få forstyrrer alt for mange, mener Martin Raghner, som nu åbner debatten om en anden måde at gribe skolen i Norddjurs an på.

Han ønsker Mølleskolen genåbnet for de elever, som er for "særlige" til folkeskolen men for "almindelige" til specialskole.

Som forælder og politiker mener Martin Raghner (K), at folkeskolens noble intentioner om inklusion er slået fejl. Skolen skal efterhånden rumme, forstå, understøtte, inkludere og få det hele til at fungere i en grad, der er umulig for skoleledelser og lærere at efterkomme. Konsekvensen bliver, at alt for få forstyrrer alt for mange, mener Martin Raghner, som nu åbner debatten om en anden måde at gribe skolen i Norddjurs an på.

- Jeg har en løsning. Den er i hvert fald god, synes jeg selv. Men det vigtigste for mig er at sætte gang i en debat om, hvorvidt den måde vi driver skole på i Norddjurs er den rigtige. For det synes jeg ikke.

Martin Raghner læner sig for første gang lidt tilbage i stolen. Ikke på en selvtilfreds måde. Mere lettet over, at det han gerne vil sige, nu er blevet sagt.

Det har rumsteret i ham længe, fortæller han tidligere i samtalen, og han er meget opmærksom på, at hans syn på folkeskolen i Norddjurs i almindelighed og spørgsmålet om rummelighed og inklusion i særdeleshed har potentialet til at dele vandene.

Martin Raghner (K) er klar over, at hans synspunkter har potentiale til at dele vandene. Men han håber, at argumenter kan bliver den drivende del i diskussionen om fremtidens skole i Norddjurs, så det ikke bare bliver en ideologisk råbekamp om, hvem der tror på hvad. Foto: Asbjørn With

Det er en af grundene til, at det virkelig er interessant at høre, hvad underviseren på Viden Djurs, der også er far til to, konservativ politiker med noget på hjerte og medlem af kommunalbestyrelsen og kommunens §17 stk. 4 udvalg, har at sige om folkeskolen og inklusion.

- Jeg har den grundlæggende tanke, at skolen og folkeskolen er et af de steder, hvor vi virkelig kan gøre en forskel for vores børn. Den måde, vores børn går i skole og lærer på, er med til at skabe dem som mennesker.

- Og jeg kan godt ønske mig, at vi kan arbejde med måden at gå i skole på og måden at lave skole på, siger Martin Raghner.

Egne erfaringer og oplevelser

Martin Raghner er selv far til to børn, en datter på 19 og en søn på 9, som igennem de seneste mange år har givet ham som far mulighed for at studere folkeskolen udefra men på nærmeste hold.

Martin Ragner har set, hvad loven om inklusion i folkeskolen har gjort ved folkeskolen. Derfor åbner han debatten om at gentænke systemet. Foto: Asbjørn With

Det har sat tankerne i gang. Både fordi hans egne børn har gjort sig deres erfaringer, men også fordi han har fået mulighed for at se, hvad loven om inklusion i folkeskolen fra 24. april 2012 har gjort ved skolen i hele Danmark, i Norddjurs og i Grenaa, hvor Martin Raghners egne børn har gået og går i skole.

Selvom børnenes skole havde et rigtig godt ry, skiftede Martin Raghners datter skole i 6. klasse og hans søn måtte også skifte klasse.

- Min datter mistrivedes i skolen. Og min yngste oplevede i sine tre første skoleår, at det var meget tumultarisk med skiftende lærere og utrolig mange vikarer, som forstærkede de lidt uheldige dynamikker i klassen, fortæller Martin Raghner om sine egne observationer, som far på sidelinjen til sine egne børns skolegang.

De oplevelse var begyndelsen på den indre diskussion i Martin Raghner, som fik ham til at gå i gang med arbejdet med at finde løsninger til en bedre folkeskole.

- Der er noget galt

Der var simpelthen for mange forstyrrelser i klassen. Sådan lyder en af de centrale konklusioner, der er kommet ud af Martin Raghners indre diskussioner.

- Der er noget, der ikke virker, konstaterer Martin Raghner, som efter mange tanker og overvejelser er klar til at give sit bud på, hvad der ikke virker, men han er også klar til at komme med et bud på løsningen.

Ikke som den endegyldige sandhed, der som Dannebrog er faldet ned fra himlen og hjælper Martin Raghner til sejr, men som et oplæg til en samtale om at skabe et mere balanceret skolevæsen, hvor alle børn kan føle sig tilpas i skolemiljøer, som både socialt og læringsmæssigt passer til lige netop dem.

Det begynder altid lidt at klø på mig, når talen falder på, at nogle børn skal behandles på en måde, hvor der skal tages særlige hensyn

Martin Raghner

For Martin Raghner begynder løsningen med en erkendelse af, at folkeskolen ikke hverken kan eller skal inkludere alle børn.

- Vi bruger i dag rigtig mange penge på specialbørn. Børn som vi på den ene eller den anden måde skal tage særlige hensyn til. Det begynder altid lidt at klø på mig, når talen falder på, at nogle børn skal behandles på en måde, hvor der skal tages særlige hensyn.

- Vi er med til at bakke op om forældrenes lidt egoistiske fokus på lige netop deres barn, som tilkalder sig opmærksomhed i skolen eller som er særlig sensitiv eller har ADHD eller noget andet.

- Når vi i folkeskolen hele tiden skal tage så mange forskellige hensyn til så mange forskellige behov i inklusionens tegn, ender med at gå ud over alle elever og lærere, siger Martin Raghner.

Inklusion - nej tak

I kommunens §17 stk. 4 udvalg om folkeskolen, var der lagt op til en diskussion om den tildelingsmodel, der er bestemmende for, hvor mange penge den enkelte skole skal have til at drive skole for.

§17 stk. 4 udvalg om folkeskolen

Formålet med udvalgets arbejde er at præsentere anbefalinger til modellen for fordeling af midler blandt Norddjurs’ folkeskoler samt løsningsforslag til forebyggelse af kommende års stigende behov for specialundervisning.

Udvalget er sammensat af repræsentanter på tværs af forældre, medarbejdere, ledere, faglige organisationer, forvaltningen og det politiske niveau.

På det første møde fredag 10. marts tager deltagerne hul på spor 1, hvor de skal drøfte, hvordan der skabes en mere hensigtsmæssig ressourcefordeling på skoleområdet.

Mødet 24. marts vil omhandle spor 2, hvor udvalget drøfter, hvordan man fremmer elevernes trivsel og læring i almenområdet og dermed forebygger stigende behov for specialundervisning. Udvalgets fælles indsats skal munde ud i en række anbefalinger, som fastlægges på udvalgets tredje møde og vil indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets videre arbejde.

Formand for §17, stk. 4-udvalget om folkeskolen og Børne- og Ungdomsudvalget, Aleksander Myrhøj, udtaler:

- Jeg er først og fremmest glad for, at så mange deltagere har takket ja til at bidrage til arbejdet i vores §17, stk. 4-udvalget om folkeskolen. Jeg glæder mig meget til at høre alle repræsentanternes input og sammen finde frem til anbefalinger, der kan styrke vores folkeskole og sikre mere lige muligheder, så vi med fælles indsats arbejder endnu mere målrettet med at skabe miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet.

Baggrund

Udvalget blev nedsat i forbindelse med budgetaftalen 2023-2026 og har en forberedende og rådgivende funktion for børne- og ungdomsudvalget. Udvalget har ikke beslutningskompetence men kan komme med anbefalinger til efterfølgende politisk behandling.

Norddjurs Kommunes hjemmeside

Men ifølge Martin Raghner handler det ikke kun om tildelingsmodeller for, hvordan den enkelte skole skal have penge i forhold til de andre skole.

Folkeskolen skal omfavne, inkludere, tage hensyn og forstå så meget, at opgaven bliver noget nær umulig for alle parter

Martin Raghner

Det handler om et grundlæggende brud med tanken fra inklusionsloven fra 2012 om, at langt de fleste børn skal inkluderes i den almindelige folkeskole.

Og her opstår en af mange muligheder for at blive misforstået.

For Martin Raghner er et nej til inklusion ikke et politisk korstog, men et ønske om at der bliver skabt bedre læringsrum for børnene og bedre rum til at lære fra sig for lærerne. Foto: Asbjørn With

- Det, jeg er allermest bange for, er, at lærere og forældre opfatter det, jeg siger som om, at jeg ikke vil det for børnenes skyld. Det er for mig, det eneste det handler om. Børnene, siger Martin Raghner.

Hans argument for at skabe eller genskabe en tredje vej mellem folkeskolen og specialskolen er en oplevelse af, at de såkaldte "specielle" børn, udmærket er klar over, at de er anderledes end de andre.

- Hvis man er et barn med specielle udfordringer, ved man udmærket, at man ikke er som de fleste andre. Om man har ADHD, en autismediagnose, angst eller hvad det nu er, så ved man som barn godt, at man er anderledes, siger Martin Raghner.

Og hvis børnene ikke allerede ved det, gør folkeskolerne alt hvad de kan for at gøre dem opmærksomme på deres anderledeshed ved at lave særlige klasseværelser, særlige indgange og særlige ringetider, der tager højde for, at der ikke skal være andre børn i skolegården i de "særlige" frikvarterer.

- Folkeskolen skal omfavne, inkludere, tage hensyn og forstå så meget, at opgaven bliver noget nær umulig for alle parter. Inklusion er velmenende men i realiteten umuligt at gennemføre, fordi børn er så forskellige.

- Derfor siger jeg nej tak til inklusion i folkeskolen i det omfang, det sker i dag, siger Martin Raghner.

Genåben Mølleskolen

I stedet foreslår han, at man genåbner Mølleskolen i Grenaa.

- Alt det, vi efterspørger, findes allerede på Mølleskolen.

- Væk med alle specialklasser i hele kommunen. Væk med særlige indgange og skæve ringetider. Ryk eleverne i alle specialklasserne ud på Mølleskolen, hvor ingen ser skævt til dem, fordi det er en helt almindelig skole for dem, som ikke er helt almindelige, foreslår Martin Raghner.

Dengang Mølleskolen eksisterede var de specialister i at være skole for de elever, der ikke passede ind i folkeskolen men som heller ikke passede ind i specialskolen, Djurslandsskolen. Foto: Asbjørn With

Han gør også opmærksom på, at netop Mølleskolen, dengang den stadig eksisterede, var specialister i at rumme de børn, som var ikke kunne rummes i de almindelige klasser, men som også var for velfungerende til at gå på specialskole.

Den mellemvej vil Martin Raghner gerne genskabe med ambitionen om, at det vil skabe langt bedre læringsmiljøer for alle børn og langt bedre undervisningsmiljøer for lærerne.

- Jeg har et ønske om at være med til at skabe en bedre skole for de kommende forældre og især børn i Norddjurs. Og det begynder for mit vedkommende med den her samtale, siger Martin Raghner.

Loa Satie Espersen har hevet alt op og er rykket til Norddjurs Kommune. Fra et lille bindingsværkshus i Gjerrild styrer hun i dag sin egen podcastvirksomhed. Foto: Magnus Vendelbo

Fra P1-vært til selvstændig podcaster med base i Gjerrild: - Jeg vil hellere være fri og fattig end leve i hamsterhjulet

Hvordan lyder et arbejdsliv, hvor der altid er tid til en lang travetur i skoven? Hvor du kun laver det, du drømmer om og synes er sjovt? Og hvor du har tid til din familie og det, der betyder noget for dig?

For tre år siden opsagde Loa Satie Espersen sit faste, højtlønnede job som redaktør i mediebranchen og flyttede ud af byen til et lille bindingsværkshus i Gjerrild. Nu lever hun som selvstændig podcaster og spæder til på kistebunden med et par andre jobs, som eksempelvis at være saunagusmester i Lübker Spa.

Med sine billige huspriser, friskole og lokale sammenhold, blev Norddjurs nøglen til det liv, Loa Satie drømte om - og som var den diametrale modsætning til det travle pendlerliv i byen, som hun lagde bag sig.

Læs her om, hvordan hun er i gang med at bygge sig selv op som selvstændig midt ude i Norddjurs Kommune.

Loa Satie Espersen har altid vidst, at hun skulle flytte til Djursland. At det blev som selvstændig podcaster i lille landsby lå dog ikke i kortene. Men Gjerrild blev nøglen til et langsommere liv, hvor drømme er blevet til virkelighed, hvor tid har fået lov at vægte over penge og hvor det sociale fællesskab fylder mere end nogensinde før.

Som 21-årig kom hun på DRs talenthold. Som 23-årig var hun den yngste P4-vært nogensinde. Hun blev vært på eget P1-program som 24-årig, og som bare 27-årig blev hun redaktør på TV2 Østjylland i en branche, der stormer afsted.

- Jeg kunne have klatret langt op i mediebranchen meget hurtigt, siger den i dag 31-årge Loa Satie Espersen i sin stue i et bindingsværkshus midt i Gjerrild.

Men sådan blev det ikke. For højt at flyve, dybt at falde, som man siger. Og på vej op ad karrierestigen måtte hun trække i håndbremsen for ikke at ende på gulvet med en stresssygemelding.

I stedet sagde hun sit højtlønnede job op, flyttede ud af lejligheden i Aalborg og købte et hus til bare 850.000 i Gjerrild.

I dag lever hun af alt, hvad hun elsker: At lave podcast og træne yolates. Kort sagt, så vil Loa Satie gerne leve af at være sig selv. Det giver ikke mange penge på kistebunden, men til gengæld kan hun hver dag gå en lang tur i den 7-kilometer store skov lige udenfor hendes hus. Hun har tid til at deltage i det lokale fællesskab med sin datter og så kan hun arbejde på sine egne præmisser.

- Jeg giver ikke min frihed til andre. Jeg vil hellere være fri og fattig, end at være tvunget til at være i en branche med værdier, jeg ikke kan stå inde for.

Fra en branche med fart til det langsomme liv på landet

I baghaven træder vi ind i det, der udefra ligner en helt almindelig container.

- Velkommen til mit podcaststudie. Her roder lidt, men der skal være to lænestole overfor hinanden ved mikrofonerne, siger Loa Satie og viser mig indenfor, hvor væggene er beklædt med lyst træ og lyddæmpere i forskellige former.

Det er her, fra containeren i haven, Loa Satie optager sin ugentlige podcast 'Underfladisk'. En personlig podcast, hvor hun fortæller om rejsen fra det faste job til at bygge sig op som selvstændig. Undervejs taler hun også med en lang række inspirationskilder om blandt andet spiritualitet.

- Når man elsker noget, er man villig til at gøre det i meget lang tid uden at få penge for det, siger hun.

For podcasten er nærmere hendes baby end det er et levebrød.

I begyndelsen lavede Loa Satie sin podcast i arbejdsværelset. Men i 30-års fødselsdagsgave fik hun en container, som i dag er indrettet som podcaststudie.

I stedet for den faste månedlige løncheck, er Loa Saties indkomst i dag spundet sammen som et kludetæppe af forskellige jobs: Hun tjener en smule på sin egen podcast gennem støttekroner fra lytterne. Derudover producerer hun podcasts for andre. Og endelig betjener hun receptionen og laver saunagus på Lübker Spa.

- Jeg har ofte mødt gamle kollegaer i spaen, som har været ét stort spørgsmålstegn, griner hun højt og fortsætter.

- De forstår simpelthen ikke, hvorfor jeg gør det. Hvorfor laver du saunagus, når du kunne have et topjob i mediebranchen? Men hvis ikke jeg var trådt ud, havde min krop simpelthen sagt fra.

Selvom Loa Satie har lært alt det, hun i dag lever af, i mediebranchen, har det været en hård og stejl læringskurve. Hvor der altid var fart på og kunne hun ikke klare mosten, stod mange andre klar i skyggerne til at tage pladsen.

- På talentholdet skulle jeg sende 3 timers live radio om dagen. Det var megahårdt. Og da jeg sad overfor mine to mandlige chefer som bare 21-årig og sagde, at jeg ikke kunne holde til det, lød svaret 'husk, at der er 600 andre, som gerne vil have dit job'.

Og så fortsatte hun.

Et lille paradis på Norddjurs

Men en aften for tre år siden blev et vendepunkt.

- Jeg lå simpelthen og græd på gulvet. Jeg hyperventilerede fuldstændig, og da var det min partner Hicham, der sagde til mig, at jeg skulle træffe en beslutning. Lave noget helt om.

Det blev begyndelsen på slutningen. Og på en ny begyndelse.

- Jeg lever af min kreativitet, og hvis jeg brændte ud, ville den også blive ramt. Men min kreativitet har jeg ikke råd til at miste. Og jeg så så mange omkring mig i branchen, der faldt som fluer.

Hun fik en vision om, at noget kunne være bedre end hamsterhjulet, hvor begge forældre havde fuldtidsjobs og hun pendlede hver dag mellem Aarhus og Aalborg.

- Det var et liv i overhalingsbanen. Men den store løn jeg fik, gik jo bare til måltidskasser og benzin.

Derfor opstod drømmen om at blive selvstændig og købe et hus til under 1 million kroner.

Loa Satie er vokset op i Risskov, men har altid vidst, at hun en dag skulle bo på Djursland, fortæller hun. I starten var radaren rettet mod Syddjurs. Men med de seneste års prisstigninger, blev horisonten udvidet til Norddjurs. Og de mødte flere og flere, der fortalte dem om Gjerrild, der eftersigende skulle være "et lille paradis."

Parret behøvede ikke at besøge Gjerrild ret mange gange, for at mærke, at det var noget særligt. Med en årlig festival, 40 aktive foreninger og en friskole.

- Min datter gik forbi med sin klasse for lidt siden. De har udeskole hver onsdag, fortæller hun og ser ud af de gamle vinduer mod Gjerrilds hovedgade, der løber forbi.

Norddjurs har været en kæmpe mulighed for mig og min familie. En mulighed for at leve det gode liv.

Loa Satie Espersen, selvstændig podcaster

- At flytte herud, er det bedste vi nogensinde har gjort for vores datter.

Selv oplever Loa Satie også at have fået et meget mere socialt liv i landsbyen.

-  I byen mødte jeg aldrig mine naboer. Her skal man bare gå en tur op og ned ad vejen, så møder man en masse, der vil én. Jeg føler mig så forbundet til folk, det er som om vi er én stor familie på 500 mennesker, der hjælper hinanden.

For i Gjerrild bruger man simpelthen bytteøkonomi, forklarer Loa Satie. Eksempelvis hjælper hun vandrehjemmet med deres sociale medier, og så låner hun en af deres sale til at praktisere yolates.

- Norddjurs har været en kæmpe mulighed for mig og min familie. En mulighed for at leve det gode liv.

Store visioner for en lille virksomhed

Men selvom det løber rundt, at lave podcast og gå tur i skoven, har vejen til "det gode liv" ikke været en lige linje. For de fleste af os lægger også meget identitet i vores job og levemåde.

- Jeg fik en kæmpe identitetskrise. Oveni at fylde 30, flyttede jeg på landet, hvor jeg ikke kendte nogen og sagde farvel til den faste løn. Jeg lærte virkelig at være ydmyg og sluge min stolthed. Men samtidig tro på, at det, jeg laver, har en værdi, selvom jeg ikke får en lønseddel.

Hun begyndte med at skrælle lagene af. Redaktør-rollen. At have færre penge. Ikke længere at være en byboer.

- I princippet er det nemmere at være i hamsterhjulet. Når man træder ud af det, skal man hele tiden selv finde ud af tingene.

Derefter skulle tilværelsen bygges op på ny.

I dag er Loa Satie nærmest allergisk overfor P1 programmer, beskriver hun. Hun lytter primært til podcast, hvor der ikke er en række af mellemled, men i stedet bare et menneske bag mikrofonen, der har noget på hjerte.

- Jeg skulle lære alt fra bunden. At lave en hjemmeside, lave et budget og styre de sociale medier. Jeg gik til mange kurser gennem mit jobcenter, der handlede om at starte sin egen virksomhed.

Alt har været museskridt, fortæller hun. Alting er små resultater, men det går fremad og i år bliver et afgørende år for hendes virksomhed.

- Det næste skridt er at arbejde for at få reklamer og sponsorater til både min podcast og mine kunders. Der er et kæmpe potentiale, og der er Danmark bare bagud. Derudover får jeg flere og flere betalende brugere af min podcast - og det betyder enormt meget, at mine lyttere tror på mig.

Hun drømmer om at vokse som virksomhed. At blive Danmarks største podcast indenfor genren "personlige podcasts".

- En podcast kommer altid fra den vært, der gerne vil lave den. Den kommer af en idé og med en begejstring og har ikke alle de mellemled, redaktører og beslutningsprocesser, der er i radiobranchen. Det er meget rent og mere ægte. Jeg tror virkelig på, at den slags medier er fremtiden.

Som podcaster konkurrerer du jo stadig med de store mediehuse om lytternes tid. Er du aldrig bange for at blive hevet ind i branchen på den måde?

- Nej, for jeg kan gøre det på mine egne præmisser. Jeg kan hive i bremsen, hvis det bliver nødvendigt. Og det er altid min rettesnor, når jeg siger ja til et arbejde eller laver et samarbejde: Giver jeg for meget frihed væk nu? Eller kan jeg stadig arbejde indenfor mit eget værdisæt?

Meget af mediebranchen er jo centreret i byerne. Føler du dig nogensinde afskåret herude?

- Nej, alt foregår bare online. Der er ikke noget af det, jeg laver, det skal være inde i en by. Og der har corona jo været en kæmpe medspiller. Men jeg vil selvfølgelig gerne kunne lokke flere af gæsterne til min podcast til at komme ud til mit studie. Indtil nu har det lykkedes mig at få tre gæster herud.

Savner du aldrig den faste løn, der kommer ind hver måned?

- Jo, tit, griner hun.

- Men så må jeg minde mig selv om, at det jeg har nu, er mere værdifuldt. Frihed og tid.

Drømmer du om at blive hotelejer? Så har du chancen, for Hotel Crone i Grenaa er sat til salg. Arkivfoto: Anders Tilsted

Kendt hotel sat til salg. Nye vejbump vendte forkert. Gratis kørekursus for ældre bilister. Mulig valgyser på vej

Her får du ugens nyhedsoverblik fra Norddjurs.

Vi giver dig overblikket, så du er med på, hvad der er sket i kommunen, siden NorddjursLIV sidst landede i din indbakke.

Hotel Crone i Grenaa sat til salg: Mulighed for at gøre en god handel

Frits Jensen har sat Hotel Crone i Grenaa til salg. Arkivfoto: Anders Tilsted

Som NorddjursLIV også kunne fortælle, gik forpagter af Hotel Crone i Grenaa, Marianne Andersen, konkurs i slutningen af februar.

Det fik hotellets ejer, Frits Jensen, til at træde til, så hotellet ikke skulle lukke. Men nu har han besluttet sig for at sælge hotellet.

Det skriver Randers Amtsavis.

Den 543 kvadratmeter store bygning kan blive din for 4,5 millioner kroner. Salget skyldes ifølge Randers Amtsavis Frits Jensens helbred.

- Jeg har været syg siden 2017, men blev erklæret så rask, som jeg nu kunne blive for omkring fem måneder siden. Jeg var nødt til at holde liv i Crone, da forpagteren gik konkurs, og jeg tænkte, at det kunne helbredet nok klare. Men det kan det ikke, så der er desværre ikke så meget andet at gøre end at sætte det til salg, siger den nuværende ejer til avisen.

Ifølge Frits Jensen er den årlige omsætning på syv til otte millioner kroner, og der er derfor mulighed for at gøre en rigtig god handel.

- Ejendomsmægleren mente, at ejendommen skulle koste en del mere end de 4,5 millioner, men vi har sat prisen lavt for at få det solgt, siger Frits Jensen til Randers Amtsavis.

Det er Plus Mæglerne, der står for salget af ejendommen.

Nye vejbump vendte forkert: Fejlen blev rettet efter tre dage

Sådan her skal bumpene retteligt ligge. Da de først blev anlagt, vendte de dog den modsatte vej. Foto: Presse-fotos.dk

Det var en såkaldt svipser, da nye vejbump i Grenaa blev anlagt forkert, så de vendte omvendt.

Det skriver TV2 Østjylland.

De nye vejbump blev anlagt fredag i sidste uge i forbindelse med rundkørslen, hvor N.P Josiassens Vej rammer Østerbrogade. Men der skete altså en fejl, så bumpene lå anderledes af, hvad de burde.

TV2 Østjylland har talt med en lokal beboer, der så bumpene blive anlagt. Ifølge mediet stod han på tankstationen ved rundkørslen, hvor han kunne se, den var helt gal.

- Der var ikke skiltet med, at der var bump, for skiltene var dækket til, så folk opdagede det ikke, før de ramte bumpene for fuld kraft, siger Peter Jacobsen til TV2 Østjylland.

Det er firamet Saferoad, der har stået for etableringen af de nye vejbump.

- Det er en af de fejl, man begår engang imellem, siger Mads Norman, administrerende direktør hos Saferoad, til TV2 Østjylland.

Han fortæller også, at fejlen blev rettet mandag, da weekenden var overstået. 

Gratis kørekursus for borgere over 67 år

Trænger du til at få opfriske både teorien og den praktiske undervisning fra køretimerne? Så tilbyder Norddjurs og Syddjurs Kommuner nu kørekurser for bilister, der er 67 år eller ældre. Arkivfoto: Michael Svenningsen

Norddjurs Kommune tilbyder i samarbejde med Syddjurs Kommune borgere i alderen 67 år og opefter et gratis kørekursus.

Det oplyser kommunen på sin hjemmeside.

Det kræver, at du har et gyldigt kørekort og er bosat i kommunen. Føler du et behov for at få genopfrisket teorien og/eller dine køretekniske færdigheder, opfordrer kommunen dig til at deltage.

Kurset tager fem timer, og finder sted på i alt seks forskellige dage i august og september. Der skal anvendes egen bil, og der må kun tilmeldes en deltager per bil.

Kurset består af både teoretisk og praktisk undervisning.

Kurset afholdes på køreteknisk anlæg ved Tradium, AMU-centervej 2, Pederstrup, 8560 Kolind.

Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til helledkk@gmail.com med oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mail, samt hvilke dage du kan deltage.

Du kan også sende en tilmeldingsblanket til adressen, som du finder her. Her finder du også oplysninger om de enkelte dage, kurset finder sted.

Mulig valggyser: Hvem skal være Socialdemokratiets næste borgmesterkandidat?

Her er de tre kandidater, der kæmper om at blive den næste borgmesterkandidat for Socialdemokratiet: Karoline Bergkvist Søgaard, Allan Gjersbøl Jørgensen og Anette Ruby Liebe. Fotos: Emma Ahlgreen Haa og Asbjørn With

Hvem skal være Socialdemokratiets borgmesterkandidat ved næste valg?

Det er partiets medlemmer godt i gang med at finde ud af - men det tegner til at blive lidt af en valggyser. 

Ifølge Randers Amtsavis er første urafstemning netop slut, og her stod valget mellem Anette Ruby Liebe, Karoline Bergkvist Søgaard og Allan Gjersbøl Jørgensen - der alle er medlem af kommunalbestyrelsen - samt Bent Klim Johansen.

Ingen kandidat kunne dog mønstre mere end 50 procent af stemmerne, og det betyder, at en ny urafstemning skal finde sted. Og her er tre kandidater stadig med i opløbet. Allan Gjersbøl Jørgensen, der fik 80 stemmer, og Anette Ruby Liebe og Karoline Bergkvist Søgaaard, der fik 33 stemmer hver. 

Normalt er proceduren, at kun to kandidater deltager i anden runde, men eftersom Anette Ruby Liebe og Karoline Bergkvist Søgaaard fik samme antal stemmer, går de begge videre. 

Den ny urafstemning gik i gang fredag, og den slutter 30. april.