Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger NorddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Karin Isling, der er mor til Teis, mangler fortsat svar på, om hendes søn får den ledsagelse, han har krav på, eller ej. Foto: Asbjørn With

Vi mangler stadig svar

Får Karin Islings søn, der er handicappet og bor på et bosted i Ørsted, den ledsagelse, han har krav på?

Det har vi forsøgt at finde svar på, siden Karin Isling henvendte sig til os i november sidste år.

Kommunen havde nedlagt den §81-pulje, som pengene til ledsagelse skulle komme fra, og så var det op til bostederne at finansiere den ledsagelse, som borgerne på bostederne har krav på.

Men fra bostederne lød det, at det ville blive svært med deres normering. Og så stod Karin Isling tilbage, og kunne ikke finde ud af, om hendes søn ville få ledsagelse eller ej.

Nu er der gået syv måneder. Status er, at der stadig mangler svar.

Tilsyneladende får Karin Islings søn en eller anden form for ledsagelse. Men hvad den ledsagelse består i, og hvor meget han får, ja det vides ikke.

I dagens nyhedsbrev dykker vi igen ned i sagen om ledsagelse i Norddjurs Kommune.

Du får en status - eller mangel på samme - fra Karin Isling, og så har vi talt med velfærdsdirektør Lene Mehlsen, der fortæller, at man næsten er færdig med individuelt at evaluere de 13 borgere, der tidligere fik ledsagelse fra §81-puljen. Hun fortæller også, at det er bostedets opgave at sørge for, at ledsagelsen sker.

Er du ny læser på NorddjursLIV, eller har du brug for at danne dig et overblik over de artikler, vi har skrevet om ledsagelse, så har vi samlet et overblik til dig nederst i nyhedsbrevet.

Husk, at du også kan henvende dig til os, hvis du har noget, du savner svar på. Du kan skrive til os lige her eller ved at sende en mail til emahh@jfmedier.dk.

Rigtig god læselyst.

Billede af Emma Ahlgreen Haa
Billede af skribentens underskrift Emma Ahlgreen Haa Journalist
Karin Isling får et NorddjursLIV-krus for sit spørgsmål om individuel ledsagelse til borgere på bostederne i Norddjurs. Foto: Asbjørn With

Efter næsten syv måneder er der endnu ikke kommet et svar til Karin Isling: - Status er, at jeg stadig ikke ved noget

Tilbage i november satte Karin Isling spørgsmålstegn ved politikernes håndtering af individuel ledsagelse for en gruppe borgere på bostederne i Norddjurs. Hendes egen søn, Teis, var en af dem, der stod til at miste to timers ledsagelse om ugen, fordi politikerne ville nedlægge den pulje, pengene til ledsagelsen kom fra. Puljen er for længst blevet lukket, og det er nu op til bostedet at ledsage Teis. Om de gør det, ved Karin Isling ikke.

Tilsyneladende får Karin Islings søn, Teis, stadig besøg af sin ledsager Gerner på sit bosted en gang i mellem. Hvor ofte, hvilken ordning, der er tale om, og hvor længe den gælder, ved Karin Isling ingenting om.

Tilbage i november satte Karin Isling spørgsmålstegn ved politikernes håndtering af individuel ledsagelse for en gruppe borgere på bostederne i Norddjurs.

Hendes egen søn, Teis, var en af dem, der stod til at miste to timers ledsagelse om ugen, fordi politikerne ville nedlægge den pulje, pengene til ledsagelsen kom fra.

Da Karin Isling skrev til NorddjursLIV var det i åbenlys frustration over, at ingen - hverken personalet på hendes søns bosted, de politikere, hun har spurgt eller de embedsmænd, hun bliver sendt videre til - tilsyneladende vil svare på hendes spørgsmål.

- For min søn, Teis, er de to timers ledsagelse det vigtigste i hele hans verden. Uden sammenligning. Det er det eneste, han glæder sig til. Det er det eneste, der motiverer ham. Og det eneste, han taler om, sagde Karin Isling til NorddjursLIV tilbage i november 2022.

Teis er 37 år og handicappet. Han er spastiker og udviklingshæmmet, og derfor bor han på bostedet Kærvang i Ørsted, hvor han har boet siden 2005.

I stedet for de to timers ledsagelse betalt fra den §81-pulje, politikerne har nedlagt, skal bostedet fremover står for ledsagelsen.

Er ikke kommet et svar nærmere

Siden Karin Isling stillede sine spørgsmål, har NorddjursLIV i flere omgange skrevet om individuel ledsagelse for beboerne på bostederne i kommunen.

Der har længe været problemer med individuel ledsagelse til borgere, der bor på bostederne i Norddjurs. Karin Isling ved ikke, hvordan situationen er for hendes søn. Foto: Asbjørn With

Blandt andet har handicaprådet gjort opmærksom på problemerne i årevis og lederen af det bosted, Teis bor på, kan ikke se, hvordan individuel ledsagelse kan foregå inden for et i forvejen meget stramt budget.

Udvalgsformand Mads Jensen (K) har erkendt, at Norddjurs ikke nødvendigvis kan overholde reglerne om ledsagelse, men at man skal begynde et andet sted i genopretningen af socialområdet i kommunen.

Du kan læse alle de tidligere historier her.

Tilbage står Karin Isling og ved stadig ikke, hvad der skal ske med Teis og hans muligheder for at komme udenfor bostedet.

- Gerner kommer vist stadigvæk en gang imellem, for Teis glæder sig til, han kommer. Jeg ved ikke noget om, hvor ofte han kommer, eller hvor længe han er der. Jeg ved heller ikke, om det overhovedet er en fast aftale, konstaterer Karin Isling.

Lene Mehlsen Thomsen er velfærdsdirektør i Norddjurs. Foto: Asbjørn With

Velfærdsdirektør slår fast: - Det påhviler bostedet at sørge for, at ledsagelsen sker

I flere måneder har NorddjursLIV skrevet om individuel ledsagelse til de borgere, der bor på bostederne i Norddjurs. For mange er netop ledsagelse uden for bostedet deres eneste mulighed for at opleve noget på egen hånd.

Som NorddjursLIV tidligere har fortalt mistede 13 borgere deres individuelle ledsagelse ved årsskiftet, da politikerne nedlagde den pulje, som ellers har betalt for, at beboerne selv kunne blive ledsaget af den person, de måtte ønske.

Nu resulterer en individuel vurdering af de 13 borgere i, at langt de fleste nu skal ledsages af bostederne ud fra det serviceniveau og de rammer, bostederne arbejder efter.

Det betyder altså, at bostederne selv skal stå for ledsagelsen til de borgere, der ifølge deres individuelle vurderinger har behov for det - og bostederne skal selv sørge for finansieringen.

Flere borgere bliver nu omfattet af serviceniveauet på bostederne i Norddjurs. Ledsagelsen kan både være individuel eller i grupper, men det påhviler bostedet at sørge for, at det sker. Og der følger ikke ekstra penge med til at løfte opgaven.

Velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsen oplyser til NorddjursLIV, at man nu næsten er færdig med en individuel vurdering af de 13 borgere, som siden årsskiftet ikke længere har fået individuel ledsagelse efter kommunens §81-pulje.

§81-puljen

Siden 2018 har kommunen brugt mellem 96.000 kroner og 150.000 kroner om året på ledsagelse efter den nu nedlagte §81-pulje.

2018 - 96.348 kroner

2019 - 112.215 kroner

2020 - 116.286 kroner

2021 - 123.706 kroner

2022 - 151.223 kroner (11 måneder)

Kilde: Norddjurs Kommune

- Vi har foretaget individuelle revurderinger af, hvorvidt der stadig er behov for individuel ledsagelse, og hvis der er, om det så skal være efter §97 eller §85 i serviceloven, siger Lene Mehlsen Thomsen.

Efter §97 tildeles en borger 15 timers ledsagelse om måneden. Borgeren skal kunne klare sig selv og ikke have brug for socialpædagogisk hjælp, og ledsageren er med til at hjælpe med de ting, borgeren ikke selv kan på grund af sit handicap.

Efter §85 skal borgeren ledsages af en socialpædagog eller en anden fagperson, der kan støtte borgeren socialpædagogisk i forbindelse med ledsagelsen.

- Hovedparten af borgerne er ikke berettiget til §97, konstaterer velfærdsdirektøren.

Det betyder, at ledsagelsen fremover skal ske i regi af bostedet. Det er altså nu bostedets opgave at planlægge og udføre ledsagelsen for borgerne.

Der følger ikke flere penge med til den større arbejdsopgave, da det menes, at ledsagelse efter §85 er med i prisen for en plads på et bosted.


NorddjursLIV har siden november 2022 skrevet om de problemer der er med at opfylde den ret, borgerne har til ledsagelse, på bostederne i Norddjurs. 

- Vi mangler stadig tre sager, hvor borgerne ikke har fået endelig besked. Det skyldes, at vi endnu ikke har truffet en afgørelse. Sagerne er lidt mere komplicerede, og det er svært at afklare, om de er berettiget til ledsagelse efter §97. Derfor kræver sagerne, at der skal indhentes yderligere dokumentation, og der skal holdes lidt flere møder, siger Lene Mehlsen Thomsen, som forventer, at kommunen kan træffe beslutning i løbet af de kommende uger.


At afstemme forventninger

Lene Mehlsen Thomsen mener, at sagen om ledsagelse af borgere på kommunens bosteder på mange måder afspejler nødvendigheden af at få afstemt forventningerne til, hvad en kommune kan levere i fremtiden.

- Vi har i øjeblikket rekrutteringsudfordringer på velfærdsområdet, og vi bliver alle sammen ældre, også dem, der har brug for hjælp og støtte fra kommunen. Det er jo en succes, men samtidig stiger borgernes forventninger til, hvad vi skal levere.

- Det er et dilemma, men det er også en samtale, vi bliver nødt til at have, siger velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsen.

Hun roser både lokalsamfundene, der hvor bostederne ligger og bosteder selv for deres vilje og evne til at finde på gode initiativer og aktiviteter inden for de rammer, der er.

- Bostederne er rigtig gode til at skabe forskellige aktiviteter for borgerne, og lokalsamfundet er rigtig gode til at bakke op og give en hånd med.

- Det skal dog ikke stå i modsætning til, at borgerne selvfølgelig har behov for at komme uden for bostederne, siger Lene Mehlsen Thomsen.

Få det fulde overblik over de artikler, vi har skrevet i forbindelse med ledsagelse i Norddjurs Kommune. Fotos: Asbjørn With

Få det fulde overblik: Her er alt, hvad NorddjursLIV har skrevet om ledsagelse på kommunens bosteder

Er du ny læser på NorddjursLIV? Eller har du brug for at få genopfrisket det, vi tidligere har skrevet om ledsagelse i kommunen?

Her kan du - i kronologisk rækkefølge - læse de artikler, vi siden november 2022 har skrevet om sagen.

Siden november 2022 har vi undersøgt, hvorfor op til 100 beboere på kommunens bosteder ikke får den individuelle ledsagelse udenfor bostederne, som de har ret til og krav på.

Her kan du - i kronologisk rækkefølge - læse de artikler, vi har skrevet om sagen.

Karin frygter for sin søn: - Hvis de tager de sidste to timers frihed fra ham, så slukker han

Karin Isling frygter for en fremtid, hvor hendes søn aldrig kommer uden for sit bosted. Foto: Asbjørn With

25. november 2022

Da vi skrev om Karin Isling i november, havde hun i næsten en måned forsøgt at få svar på om hendes søn, Teis, stadig kunne få to timers ledsagelse om ugen i fremtiden.

Men hverken politikere eller forvaltning ønskede tilsyneladende at svare.

37-årige Teis, der er spastiker og udviklingshæmmet, så derfor ud til at miste de to ugentlige timers ledsagelse væk fra sit bosted i Ørum, fordi kommunen har sparet dem væk.

Det kan få tæt på katastrofale følger, frygter Karin Isling, fordi de to timer om ugen er det eneste, der for alvor giver hendes søn indhold i livet og mod på at fortsætte.

Læs historien her.

Handicaprådet har sagt det i årevis: - Omkring 100 beboere på kommunens bosteder får ikke den ledsagelse, de har brug for og krav på

Peter Hjulmand er tidligere formand for handicaprådet i Norddjurs. De har i årevis forsøgt at råbe op om problemerne omkring ledsagelse. Foto: Asbjørn With

22. december 2022

Handicaprådet har de seneste fem år gentagne gange bragt problematikken omkring ledsagelse på banen - men de er ikke blevet hørt, mener Peter Hjulmand, der er tidligere formand for handicaprådet. Han er også far til en søn, der bor på et bosted, og derfor kender han indgående til problematikken fra begge sider.

Ifølge Peter Hjulmand er der 100 borgere i Norddjurs, der ikke får det, de har krav på og ret til: nemlig ledsagelse væk fra deres bosted til aktiviteter, de selv har valgt.

NorddjursLIV har spurgt den tidligere formand for rådet Peter Hjulmand, hvad problemet er.

Den historie kan du læse her.

Karins søn er igen tildelt otte timers ledsagelse om måneden: - Det bliver svært at finde mulighed for, siger dem, der skal ledsage ham

Kommunen har sparet på ledsagelsen til Karin Islings søn. Nu skal bostedet løse opgaven, men det kommer aldrig til at ske, lyder deres besked til den frustrerede mor. Foto: Asbjørn With

22. december 2022

Karin Islings søn bliver tildelt to timers ledsagelse om ugen. Men nu er det bostedet og ikke kommunen, der står for ledsagelsen.

Sådan lød beskeden pludselig til Karin Isling i december.

At give Teis ledsagelse to timer om ugen kan blive svært, frygter Karin Isling, der ved, hvor dårlig normeringen er på bostedet.

Aftaleholder og områdeleder Tina Lykke Andersen bekræfter også, at normeringen ikke er til individuel ledsagelse.

Karin Isling har klaget over afgørelsen, men der kan gå måneder før der kommer en afklaring på den klage.

Du finder hele historien her.

Udvalgsformand anerkender problemer med ledsagelse på bosteder: - Vi er nødt til at begynde et andet sted, siger Mads Jensen (K)

Formanden for voksen- og plejeudvalget, Mads Jensen (K) anerkender, at situationen er svær, når det kommer til at sikre den individuelle ledsagelse til beboerne på kommunens bosteder. Foto: Asbjørn With

13. januar 2023

Formanden for voksen- og plejeudvalget, Mads Jensen (K), anerkender, at der er store problemer med at sikre individuel ledsagelse til beboerne på kommunens bosteder.

Mads Jensen mener, at det første skridt i at skabe bedre muligheder for at bostederne kan løse opgaven i fremtiden er, at ledelsen styrkes, så der skabes ro og stabilitet. Også selv om det betyder, at der er nogle borgere, som ikke får det de har brug for, ret til og krav på.

Udvalgsmedlem Karoline Bergkvist Søgaard (S) har selv arbejdet som socialpædagog på kommunens bosteder, og hun fastholder, at det ikke er samfundets svageste, der skal lide under, at man politisk har underfinansieret området i årevis.

Fakta er dog stadig, at op mod 100 beboere på kommunens bosteder med stor sandsynlighed kan skyde en hvid pil efter muligheden for at komme udenfor bostederne på egen hånd.

Selv om kommunen vurderer, at de har behov for det, og selvom loven berettiger det. For det er bostederne, der skal løse opgaven med at ledsage beboerne. Og det er der ikke penge til.

Læs historien her.

Analyse: Hvis man ikke undersøger noget, finder man heller ikke svaret - det er måske klogt, hvis man helst ikke vil kende det

Foto: Asbjørn With

28. januar 2023

Der er noget, som helst ikke må komme frem i sagen om den manglende ledsagelse til beboerne på kommunens botilbud. 

Det er i hvert fald det indtryk, der står tilbage efter flere måneders arbejde med at dykke ned i sagen. Spørgsmålet er, om det manglende led ikke findes, eller om vi ikke må se det. Uanset svaret, betyder det, at op mod 100 beboere på de kommunale botilbud risikerer ikke at få den ledsagelse de har ret til og krav på. 

Det har ingen konsekvenser for kommunen, og det er måske en af årsagerne til, at ingen gør noget.

Læs analysen her.